Po použití názvu FQDN alebo adresy IP sa intranetová lokalita identifikuje ako internetová lokalita

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Keď sa pripojíte na lokálnu sieť (LAN), na intranetové zdieľané umiestnenie alebo na intranetovú webovú lokalitu pomocou adresy IP alebo pomocou úplného platného názvu domény (FQDN), zdieľané umiestnenie alebo webová lokalita sa identifikujú v zóne Internet, a nie v zóne Lokálna sieť intranet. Toto správanie sa môže prejavovať napríklad v prípade, keď ste pristupovali na zdieľané alebo webové lokality pomocou programov Microsoft Internet Explorer alebo Windows Internet Explorer, programu Microsoft Windows Explorer, príkazového riadka, alebo s programom systému Windows pomocou adresy v niektorom z nasledujúcich formátov:
 • \\Počítač.podriadená doména.doména.com\zdieľané umiestnenie
 • http://počítač.podriadená doména.doména.com
 • \\157.54.100.101\zdieľané umiestnenie
 • súbor://157.54.100.101/zdieľané umiestnenie
 • http://157.54.100.101
Toto správanie sa môže vyskytnúť bez ohľadu na to, či sú nakonfigurované niektoré alebo všetky nasledovné nastavenia:
 • V programe Microsoft Internet Explorer alebo Windows Internet Explorer ste do poľa Nepoužiť server proxy pre adresy začínajúce: v časti Výnimky v dialógovom okne Server proxy – nastavenie pridali úplný názov domény (FQDN) (alebo *.domain.com) alebo adresu IP (alebo rozsah adries).

  Poznámka Dialógové okno Server proxy – nastavenie v programe Internet Explorer zobrazíte postupným kliknutím na ponuku Nástroje, položku Možnosti siete Internet, kartu Pripojenia a položku Server proxy – nastavenie.
 • V dialógovom okne Nastavenie lokálnej počítačovej siete (LAN) ste začiarkli políčko Pre lokálne adresy obísť server proxy.

  Poznámka Dialógové okno Nastavenie lokálnej počítačovej siete (LAN) v programe Internet Explorer zobrazíte postupným kliknutím na ponuku Nástroje, položku Možnosti siete Internet, kartu Pripojenia a položku Nastavenie lokálnej počítačovej siete (LAN).
 • V dialógovom okne Lokálna sieť intranet ste začiarkli políčka Zahrnúť všetky lokality obchádzajúce server proxy a Zahrnúť všetky sieťové cesty (UNC).

  Dialógové okno Lokálna sieť intranet v programe Internet Explorer zobrazíte postupným kliknutím na ponuku Nástroje, položku Možnosti siete Internet, kartu Zabezpečenie a položku Lokálna sieť intranet.
Toto správanie môže spôsobiť, že program Internet Explorer pri pokuse o prístup na intranetové webové lokality vyžadujúce overenia zobrazí výzvu na zadanie poverení. Môže sa zobraziť výzva, alebo nebudete môcť otvoriť súbory na intranetovej webovej lokalite ani zdieľaný súbor zadaný vo formáte konvencie UNC v programoch, ktoré používa správca zabezpečenia programu Internet Explorer na určenie, či sa súbor nachádza v dôveryhodnej zabezpečenej zóne. Pri pokuse o otvorenie súboru databázy (.mdb) programu Microsoft Access na lokálnom intranetovom zdieľanom umiestnení (pomocou platného názvu domény (FQDN) alebo adresy IP) s programom Microsoft Access 2002 sa napríklad môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Program Microsoft Access nemôže otvoriť tento súbor.
Tento súbor je umiestnený mimo vášho intranetu alebo na nedôveryhodnej lokalite. Program Microsoft Access súbor neotvorí kvôli potenciálnym problémom so zabezpečením.
Ak chcete súbor otvoriť, skopírujte ho do svojho počítača alebo do dostupného sieťového umiestnenia.
Poznámka Systém Windows Server 2003 obsahuje novú voliteľnú súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia programu Internet Explorer. Táto súčasť priraďuje do zóny Internet všetky intranetové webové lokality a všetky cesty UNC, ktoré nie sú výlučne uvedené v zóne Lokálna sieť intranet. Predvolene je zóna Internet nastavená na vysokú úroveň zabezpečenia. Preto sa pri pristupovaní na intranetové webové lokality a cesty UNC pomocou názvu pre protokol NetBIOS môžu tieto príznaky vyskytovať. Tieto príznaky môžu vyskytnúť napríklad vtedy, keď použijete formát adresy http://server alebo \\server\zdieľané umiestnenie, alebo keď použijete adresu IP alebo platný názov domény (FQDN).

Ďalšie informácie o konfigurácii rozšíreného zabezpečenia sa nachádzajú v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
815141 Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia programu Internet Explorer mení spôsob používania prehľadávača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
PRICINA
Takéto správanie sa môže vyskytnúť, ak platný názov domény (FQDN) alebo adresa IP obsahujú bodky. Ak úplný platný názov domény (FQDN) alebo adresa IP obsahujú bodky, program Internet Explorer identifikuje webové lokality alebo zdieľané umiestnenie ako v zóne Internet.
RIEŠENIE
Ak sa chcete vyhnúť tomuto problému, pridajte do lokálneho intranetu príslušný rozsah adresy IP alebo úplný platný názov domény (FQDN). Alebo zmeňte úroveň zabezpečenia zóny Internet. V možnosti overovania používateľov zmeňte možnosť Automaticky prihlasovať iba v intranetovej zóne na možnosť Prihlásiť automaticky s aktuálnym menom a heslom používateľa.

Poznámka Ak používate konfiguráciu rozšíreného zabezpečenia programu Internet Explorer so systémom Windows Server 2003 a použili ste názov pre protokol NetBIOS na prístup na intranetové lokality, vyhnite sa tomuto problému pomocou niektorého z nasledovných spôsobov:
 • Pridajte lokality do lokálnej intranetovej zóny. Ak chcete pridať lokalitu do lokálnej intranetovej zóny, otvorte ju v programe Internet Explorer, kliknite na ponuku Súbor, ukážte na položku Pridať túto lokalitu do, kliknite na položku Lokálna intranetová zóna, v dialógovom okne Lokálna sieť intranet kliknite na možnosť Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 • Pridajte lokality do zóny dôveryhodných lokalít. Ak chcete pridať lokalitu do zóny dôveryhodných lokalít, otvorte ju v programe Internet Explorer, kliknite na ponuku Súbor, ukážte na položku Pridať túto lokalitu do, kliknite na položku Zóna dôveryhodných lokalít, v dialógovom okne Zóna dôveryhodných lokalít kliknite na možnosť Pridať a potom kliknite na tlačidlo Zavrieť.
 • Vypnite súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia. Na vypnutie súčasti Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia musíte mať oprávnenia správcu. Konfiguráciu rozšíreného zabezpečenia môžete vypnúť pre používateľov (napríklad používateľov s obmedzenými právami) a ponechať ju pre správcov. Ak chcete vypnúť súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia pre používateľov, otvorte okno Ovládací panel, kliknite na súčasť Pridanie alebo odstránenie programov, možnosť Pridať alebo odstrániť súčasti systému Windows, položku Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia programu Internet Explorer, možnosť Podrobnosti, položku Používatelia, tlačidlo OK, tlačidlo Ďalej, tlačidlo Dokončiť a potom reštartujte programu Internet Explorer, aby sa použili nové nastavenia.
Správcovia môžu na pridanie príslušného rozsahu adries alebo úplných platných názvov domény (FQDN) na lokálny intranet použiť nastavenie klienta alebo nastavenie servera. Správcovia môžu v klientovi napríklad použiť prípony protokolu TCP/IP, pridať *.doména.com, alebo pridať príslušný rozsah adries IP na zónu lokálnej intranetovej lokality v programe Internet Explorer. Na serveri môžu správcovia použiť automatický konfiguračný skript proxy. Pri nasledujúcom riešení sa v programe Internet Explorer pridá do lokálnej intranetovej zóny pre všetky klientske počítače názov *.domain.com alebo príslušný rozsah adries IP.

Používatelia

Ak chcete toto správanie obísť, musí každý používateľ pridať názov *.domain.com alebo príslušný rozsah adries IP do dialógového okna Lokálne intranetové lokality:
 1. V programe Internet Explorer kliknite na ponuku Nástroje a potom kliknite na položku Možnosti siete Internet.
 2. Na karte Zabezpečenie kliknite na položku Lokálna sieť intranet a potom kliknite na tlačidlo Lokality.
 3. Kliknite na položku Spresniť a zadajte: *.domain.com alebo príslušný rozsah adries IP (napríklad 157.54.100-200.*) do poľa Pridať webovú lokalitu do zóny. Názov domain.com je názvom vašej spoločnosti a domény najvyššej úrovne.
 4. Kliknite postupne na tlačidlá Pridať, OK, OK a nakoniec zatvorte dialógové okno Možnosti siete Internet kliknutím na tlačidlo OK.
 5. Reštartujte počítač.

Administrators

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows XP


Správcovia môžu toto nastavenie zaviesť nasledovnou úpravou v databáze Registry:
 1. Pre každú doménu, ktorá má byť zahrnutá v lokálnej intranetovej zóne, pridajte kľúč domain.com do príslušného kľúča databázy Registry buď v časti
  HKEY_CURRENT_USER
  (iba pre aktuálne prihlásených používateľov), alebo v časti
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (pre všetkých používateľov na lokálnom počítači):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Pre 32-bitové verzie programu Internet Explorer alebo 64-bitové verzie programu Internet Explorer na 64-bitových verziách systému Windows XP alebo Windows Server 2003, ak je súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia vypnutá.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Domains
   (Pre 32-bitové verzie programu Internet Explorer na 64-bitových verziách systému Windows XP alebo Windows Server 2003, ak je súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia vypnutá.)
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Pre program Internet Explorer na 32-bitových verziách systému Windows Server 2003 alebo 64-bitovú verziu programu Internet Explorer na 64-bitových verziách systému Windows Server 2003, ak je súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia zapnutá.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\ESCDomains
   (Pre 32-bitovú verziu programu Internet Explorer na 64-bitových verziách systému Windows Server 2003, ak je súčasť Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia zapnutá.)
  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa nastavenie zón zabezpečenia zapisuje do súboru kľúča databázy Registry
  HKEY_CURRENT_USER
  . Keďže tento kľúč sa dynamicky načítava pre každého jednotlivého používateľa, nastavenie pre jedného používateľa neovplyvní nastavenie iného používateľa. Ak je v skupinovej politike zapnuté nastavenie Zóny zabezpečenia: Použiť iba nastavenie počítača alebo je hodnota DWORD Security_HKLM_only v nasledujúcom kľúči nastavená na hodnotu 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  , použije sa iba nastavenie lokálneho počítača.
  So zapnutým nastavením tejto politiky bude namiesto používateľského nastavenia použité iba nastavenie lokálneho počítača.

 2. Pridajte hodnotu DWORD s názvom * (znak hviezdičky) do kľúča domain.com a nastavte ju na hodnotu 1.
 3. Pre každý rozsah adries IP, ktorý musí byť zahrnutý v lokálnej intranetovej zóne, pridajte kľúč Rangex (znak x predstavuje hodnoty 1, 2, 3 atď.) do nasledovného kľúča databázy Registry v časti
  HKEY_CURRENT_USER
  (iba pre aktuálne prihlásených používateľov) alebo v časti
  HKEY_LOCAL_MACHINE
  (pre všetkých používateľov na lokálnom počítači):
  • Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Pre 32-bitové verzie programu Internet Explorer alebo 64-bitové verzie programu Internet Explorer na 64-bitových verziách systému Windows XP alebo Windows Server 2003.)
  • Software\Wow6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings\ZoneMap\Ranges
   (Pre 32-bitové verzie programu Internet Explorer na 64-bitových verziách systému Windows XP alebo Windows Server 2003.)
  Poznámka Na základe predvoleného nastavenia sa nastavenie zón zabezpečenia zapisuje do súboru kľúča databázy Registry
  HKEY_CURRENT_USER
  . Keďže tento kľúč sa dynamicky načítava pre každého jednotlivého používateľa, nastavenie pre jedného používateľa neovplyvní nastavenie iného používateľa. Ak je v skupinovej politike zapnuté nastavenie Zóny zabezpečenia: Použiť iba nastavenie počítača, alebo ak je hodnota DWORD Security_HKLM_only v nasledujúcom kľúči nastavená na hodnotu 1:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings
  , použije sa iba nastavenie lokálneho počítača.
  So zapnutým nastavením tejto politiky bude namiesto používateľského nastavenia použité iba nastavenie lokálneho počítača.
 4. Pridajte hodnotu DWORD s názvom * (znak hviezdičky) do kľúča Rangex a nastavte ju na hodnotu 1.
 5. Pridajte hodnotu String s názvom :Range (znak dvojbodka nasledovaný slovom Range) do kľúča Rangex a potom ho nastavte na rozsah adries IP (napríklad 157.54.100-200.*).
Poznámka Správcovia môžu nastavenie zaviesť v prostredí služby Active Directory.

Ďalšie informácie o postupe sa zobrazia v článku databázy Microsoft Knowledge Base po kliknutí na nasledovné číslo článku:
274846 Nastavenie rozšíreného nastavenia v prehľadávači Internet Explorer pomocou objektov skupinovej politiky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Dôležité upozornenie Tento postup sa nedá použiť pre adresy typu UNC alebo súbor:// používajúce adresu IP. Program Internet Explorer napríklad identifikuje adresy \\157.54.100.101\zdieľané umiestnenie alebo súbor://157.54.100.101/zdieľané umiestnenie, ako keby by boli v zóne Internet, dokonca aj vtedy, keď do zoznamu lokálnych intranetových lokalít pridáte príslušný rozsah adries IP. V tomto prípade musíte pre lokalitu na identifikáciu v lokálnej intranetovej zóne použiť adresu v tvare súbor:// URL, ktorá má názov pre protokol NetBIOS (napríklad, \\server\zdieľané_umiestnenie). Niektoré aplikácie okrem toho nemusia byť schopné otvoriť súbory pomocou adresy v tvare http:// dokonca ani vtedy, keď sa webová lokalita nachádza vo vašej lokálnej sieti a používate názov pre protokol NetBIOS (napríklad http://server). Program Microsoft Access 2002 napríklad nemôže otvoriť súbory z adries http://. Pri pokuse o otvorenie súboru databázy (.mdb) programu Microsoft Access na intranetovej webovej lokalite pomocou adresy IP, FQDN alebo názvu pre protokol NetBIOS bude program Access 2002 nesprávne hlásiť, že súbor je mimo intranetu alebo na nedôveryhodnej lokalite zobrazením chybového hlásenia v časti Príznaky v tomto článku.
Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
810582 Chyba pri otváraní databázy programu Access z webového servera (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
STAV
Toto správanie je predvolené.
dfs, full stop, dot
Egenskaper

Artikel-id: 303650 – senaste granskning 04/28/2010 15:41:35 – revision: 10.1

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise N, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium N, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional N, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter N, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate N, Windows Internet Explorer 8, Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft Internet Explorer 6.0, Microsoft Internet Explorer 5.0, Microsoft Internet Explorer 4.5 128-Bit Edition, Microsoft Office SharePoint Portal Server 2003, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003, 64-Bit Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows SharePoint Services, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2002, Microsoft Windows XP 64-Bit Edition Version 2003, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Datacenter Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Millennium Edition, Microsoft Windows 98 Second Edition, Microsoft Windows 98 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003 IA64, Windows Internet Explorer 7 for Windows XP, Windows Internet Explorer 7 for Windows Server 2003

 • kbenv kberrmsg kbprb KB303650
Feedback