Chybové hlásenie: Nemôžete sa prihlásiť z dôvodu obmedzenia konta.

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Príznaky
Pri pokuse o pripojenie k počítaču s operačným systémom Windows XP pomocou nástroja Vzdialená pracovná plocha sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Nemôžete sa prihlásiť z dôvodu obmedzenia konta.
Príčina
Popísané správanie sa môže vyskytnúť v prípade, ak konto použité na pripojenie nemá zadefinované heslo (heslo má hodnotu Null). Pomocou konta, ktoré obsahuje prázdnu hodnotu hesla, nemôžete vytvoriť pripojenia vzdialenej pracovnej plochy.
Riešenie
Ak sa chcete vyhnúť tomuto správaniu a vytvoriť pripojenia vzdialenej pracovnej plochy, prihláste sa na konzolu počítača a nastavte heslo pre požadované používateľské konto, aby viac neobsahovalo prázdnu hodnotu.
Stav
Toto správanie je predvolené.
Ďalšie informácie
Obmedzenia pre prázdne heslo môžete vypnúť prostredníctvom politiky. Ak chcete nájsť a zmeniť nastavenie tejto politiky, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Spustiť, zadajte príkaz gpedit.msc a potom kliknite na tlačidlo OK. Spustí sa Editor politiky skupiny.
  2. Otvorte položku Konfigurácia počítača\Nastavenie systému Windows\Nastavenie zabezpečenia\Lokálne politiky\Možnosti zabezpečenia\Accounts: Limit local account use of blank passwords to console logon only.
  3. Kliknite dvakrát na položku Limit local account use of blank passwords to consol logon only.
  4. Vyberte možnosť Zakázané a potom kliknite na tlačidlo OK.
  5. Ukončite Editor politiky skupiny.
POZNÁMKA: V predvolenom nastavení je táto politika zapnutá (vybratá je možnosť Povolené).

Ďalšie informácie o konfigurovaní používateľských kont v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
279783 Vytvorenie a konfigurovanie používateľských kont v systéme Windows XP
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 303846 – Posledná kontrola: 12/06/2015 04:04:09 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kberrmsg kbprb KB303846
Pripomienky