Kódy chýb systému centrum 2012 aplikácia Data Protection Manager SP1

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 3041344
Súhrn
Tento článok popisuje kódov chýb, ktoré sa môžu vyskytnúť v Microsoft System Center 2012 aplikácia Data Protection Manager.

Poznámka: Niektoré chyby sa ďalšie informácie o riešení problémov.


Obsah


Ďalšie informácie

Kódy chýb 0-100

Kód chybySprávaĎalšie informácie
7 Nedá sa pripojiť k databáze služby Doménové služby Active Directory.Uistite sa, že DPM server je členom domény, a že radič domény
11 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>keďže hostiteľ je nedostupný. Skontrolujte, či <ServerName></ServerName> online a je vzdialene DPM server. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, skontrolujte, či neblokuje požiadavky DPM server.
12 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>pretože prístup bol odmietnutý. Overte, či má počítač so systémom DPM DCOM spustenie a povolenia na prístup k <ServerName></ServerName> a systémový čas na DPM server a <ServerName> </ServerName>synchronizovaná s radiči domény.
13 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>keďže ochrana agent neodpovedá. Skontrolujte naposledy použité záznamy zo zdroja DPMRA v aplikácii prihlásiť <ServerName></ServerName> Ak chcete zistiť, prečo agent nedokázal reagovať.
 1. Skontrolujte, či DPM server vzdialene prístupné zNázov_servera >.
 2. Ak brána firewall je zapnutá DPM server, skontrolujte, či neblokuje požiadavky <ServerName>. </ServerName>
 3. Reštartovať službu DPM Protection Agent (DPMRA) <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta ochrany.
14 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>chybu komunikácie medzi DPM agenta ochrany počítača.
 1. Skontrolujte, či <ServerName> </ServerName>je prístupné na diaľku z DPM server.
 2. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, skontrolujte, či neblokuje požiadavky DPM server.
 3. Reštartovať službu DPM Protection Agent (DPMRA) <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta ochrany.
15 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>keďže ochrana agent nie je nainštalovaný na <ServerName></ServerName>alebo reštartovaní počítača. Inštalácia agenta ochrany.
16 DPM nemôže získať prístup k ceste <FileName> </FileName>preto, lebo súčasť cesty odstránené alebo premenované. Skontrolujte cestu a zadajte ho znova.
30 Nedá sa spojiť DPM <ServerName> </ServerName>až po dokončení inštalácie agenta ochrany reštartovaním počítača.Reštartujte server a skúste znova.
31 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>keďže hostiteľ je nedostupný.
 1. Uistite sa, že <ServerName> </ServerName>online a je vzdialene DPM server.
 2. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, uistite sa, či neblokuje požiadavky DPM server.
32 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>keďže prístup je odmietnutý. Na karte agenti v oblasti úloh správy skontrolovať stav agenta. Tiež skontrolujte, systém časy DPM server a chránenom počítači sa zosynchronizujú s systému v radiči domény.
33 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>keďže agent neodpovedá. Ak ste práve nainštalovali agenta na <ServerName></ServerName>, počítač sa môže reštartovať. Počkajte niekoľko minút, po spustení systému Windows k dispozícii agenta. Inak, ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:
 1. Kontrola posledných záznamov z DPMRA zdroja v denníku udalostí aplikácie < servername=""> Ak chcete zistiť, prečo agent nedokázal reagovať.
 2. Skontrolujte, či je vzdialene prístupné z DPM server <ServerName></ServerName>.
 3. Ak brána firewall je zapnutá DPM server, uistite sa, či neblokuje požiadavky <ServerName></ServerName>.
 4. Reštartujte službu agenta DPM ochrany na <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta ochrany.
34 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName> </ServerName>chybu komunikácie s agentom. Ak ste práve nainštalovali agenta na <ServerName></ServerName>, počítač sa môže reštartovať. Počkajte niekoľko minút, po spustení systému Windows k dispozícii agenta. V opačnom prípade, ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte, či je vzdialene prístupné z DPM server <ServerName></ServerName>.
 2. Ak brána firewall je zapnutá DPM server, uistite sa, či neblokuje požiadavky <ServerName></ServerName>.
 3. Reštartujte službu agenta DPM ochrany na <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta ochrany.
35 Nedá sa prehľadávať DPM <ServerName></ServerName>, buď, pretože je nainštalovaný žiadny agent <ServerName> </ServerName>alebo sa reštartovať počítač. Inštalácia agenta ochrany.
36 DPM nemôže získať prístup k ceste <Component> </Component>preto, lebo súčasť cesty odstránené alebo premenované. Skontrolujte cestu a zadajte ho znova.
37 Nemožno získať prístup k DPM <FileName> </FileName>keďže prvok výlučne zamknutý iným procesom.Vyskúšajte výber neskôr, alebo skontrolujte, ak objekt je uzamknutý iným procesom.
38 DPM nedokáže zistiť obsah<Component> </Component>chráneného počítača <ServerName></ServerName>. Nemôžu byť chránené Kôš System Volume Information priečinok, -NTFS zväzky, DFS odkazy, CD, Disk kvóra (pre klaster) a iné vymeniteľné médium.Žiadny.
39 DPM sa nepodarilo získať prístup k ceste<FileName></FileName>. Overte, či cesta existuje a je prístupná.
41 DPM sa nepodarilo komunikovať<ServerName> </ServerName>preto, že počítač je nedostupný.
 1. Uistite sa, že <ServerName> </ServerName>je online a prístupné na diaľku z DPM server.
 2. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, uistite sa, či neblokuje požiadavky DPM server.
 3. Ak používate záložné LAN, uistite sa, že platia zálohovanie nastavenia siete LAN.
 4. Používate skupinový vzdialený ukladací priestor SMB, môžete vidieť táto chyba pri zálohovania sa pokúša spustiť po vlastníka primárneho klastra zapnutý. Ak áno, počkajte chvíľu a zopakujte operáciu.
42 DPM nepodarilo komunikovať s agentom ochranu na<ServerName> </ServerName>keďže prístup je odmietnutý.
 1. Overte, či DPM server DCOM spustenie a povolenia na prístup k <ServerName></ServerName>a že systému DPM server a chráneného počítača je synchronizovaný s systému v radiči domény.
 2. Ak počítač nemá chránené dlhšie, môžete odstrániť záznam tohto počítača z databázy. Odstrániť záznam Správa Pracovná plocha, na Agenti karte, vyberte názov počítača. V Podrobnosti na table kliknite na položku Odstrániť záznam.
 3. Uistite sa, že DPM server a chráneného počítača sa dostanete radič domény.
 4. Ak máte stále problémy s komunikáciou DPM medzi chráneného počítača, prezrieť si denník udalostí DPM server a chráneného počítača udalosti súvisiace s komunikáciou.
43 DPM nepodarilo komunikovať s agentom ochranu na<ServerName> </ServerName>keďže agent neodpovedá.
 1. Skontrolujte naposledy záznamov zo zdroja DPMRA v prípade aplikácií prihlásenie < servername=""> Ak chcete zistiť, prečo agent nedokázal reagovať.
 2. Skontrolujte, či je vzdialene prístupné z DPM server <ServerName></ServerName>.
 3. Ak brána firewall je zapnutá DPM server, uistite sa, či neblokuje požiadavky<ServerName></ServerName>.
 4. Reštartujte službu agenta DPM ochrany na <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta ochrany.

Ak vyššie uvedených krokov nepodarilo vyriešiť problém, prečítajte si nasledujúci článok databázy KB pre ďalšie kroky:

3082409- Riešenie problémov s identifikácia chyby 43 v System Center aplikácia Data Protection Manager (https://support.Microsoft.com/en-US/kB/30382409)
45 DPM nepodarilo komunikovať s agentom ochranu na<ServerName> </ServerName>agent nie je nainštalovaný alebo reštartovaní počítača.Inštalácia agenta ochrany. Ak je počítač práve reštartovať, umožňujú určitý čas počítača do režimu online.
46 DPM Nepodarilo sa vykonať operáciu, pretože príliš veľa objektov, ktoré sú vybraté. Vyberte počet objektov a potom skúste znova.
 • Ak sa pokúšate chrániť veľké množstvo zdrojov údajov zväzku, zvážte chrániť celý objem namiesto zdrojov údajov.
 • Ak sa snažíte získať veľké množstvo priečinkov alebo súborov zo zväzku, zvážiť obnovenie nadradeného priečinka alebo rozdeliť viaceré operácie obnovenia.
47 Niektoré súčasti agenta ochrany na<PSServerName> </PSServerName>sa nenainštalovali alebo správne nakonfigurované.
 1. Skontrolujte, či počítač cielené <PSServerName> </PSServerName>nie je spustená Nepodporovaná verzia operačného systému.
 2. Reštartovanie počítača <PSServerName></PSServerName>. Ak problém pretrváva, na <PSServerName></PSServerName>, odinštalovať DPM agenta ochrany pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov. Potom na serveri DPM v Správa Pracovná plocha, na Agenti karta, preinštalujte agenta ochrany na<PSServerName></PSServerName>.
48 <ServerName> </ServerName>je potrebné reštartovať. Pravdepodobne preto, že počítač má nereštartoval agenta ochrany bol nainštalovaný.Reštartovať server. Ak je chránený údajov na tomto serveri, synchronizovať údaje formou Kontrola konzistencie po reštarte.
49 Ochrana agent uplynul pri pokuse o prístup k súboru<FileName> </FileName>zväzku <PSVolumeName> </PSVolumeName>na <PSServerName></PSServerName>. Uistite sa, že súbor nie je prístupný. Kontrola konzistencie synchronizovať údaje.
50 Ochrana agenta DPM na<PSServerName> </PSServerName>Nepodarilo sa vykonať kontrola konzistencie súborov <FileName></FileName>na zväzku <PSVolumeName></PSVolumeName>. Uistite sa, že súbor je k dispozícii a znova spustite kontrolu konzistencie.
51 Koreňového adresára pridať alebo odstrániť ochranu zväzku<PSVolumeName> </PSVolumeName>na <PSServerName></PSServerName>. Nie je potrebná žiadna akcia.
52 Službu DPM nemohol komunikovať s agentom ochranu na<ServerName></ServerName>. Reštartovať službu DPM replikácie Agent (DPMRA)<ServerName></ServerName>.
53 DPM sa nepodarilo komunikovať<ServerName> </ServerName>chybu komunikácie s agentom ochranu.
 1. Uistite sa, že <ServerName> </ServerName>je prístupné na diaľku z DPM server.
 2. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, uistite sa, či neblokuje požiadavky DPM server.
 3. Reštartovať službu replikácie agenta DPM <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta ochrany.
55 Chránené zväzku<VolumeName> </VolumeName>na <ServerName> </ServerName>nie je prístupný. Zväzok môže boli odstránené alebo odpojený alebo iný proces môže výhradne používať.Na odstránenie tejto chyby, uistite sa, že zväzok<VolumeName> </VolumeName>je možný.

Ak nový zväzok <VolumeName> </VolumeName>bol vytvorený na nahradenie predtým chránené zväzku s rovnakým názvom, a chcete zabezpečiť nový zväzok, musíte odstrániť pôvodnom zväzku jeho ochranu skupiny, a pridajte nový zväzok ochrana skupiny. Môžete zachovať replika pre budúce extrakcia.

Ak už chcete chrániť všetky zdroje údajov v počítači, môžete odinštalovať agenta ochrany z počítača. Ak zväzok sa natrvalo odstránia alebo odstránené, odstrániť zväzok jeho ochranu skupiny (môžete vybrať ponechať replika pre budúce extrakcia) a potom deaktivovať upozornenie kliknutím neaktívny záznam.
56 DPM Nepodarilo sa presunúť údaje, pretože nedostal stav dokončenia agenta ochrany.Skúste znova.
57 DPM naďalej chrániť údaje v<TargetServerName> </TargetServerName>pretože neexistuje dostatok miesta na disku na niektoré z jeho zväzky.Uvoľnenie miesta na disku a skúste to znova.
58 DPM je nedostatok miesta na disku pre replika.Uistite sa, že nie sú žiadne čakajúce disku limit upozornenia na zdroj údajov a spustite úlohu. DPM môže automaticky stali zväzku a odstrániť upozornenia.
59 DPM sa používa na obnovenie pre<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Po dokončení operácie DPM musí synchronizovať svoje repliky údaje obnoviť na chránenom počítači chcete ochranu. Replika je označili nekonzistentné povolenie DPM spustiť kontrolu konzistencie synchronizácie replík. Nie je potrebná žiadna akcia.
60 Ochrana agentov na<ServerName> </ServerName>bol dočasne nemôže odpovedať, pretože v neočakávanom stave.Skúste znova. Ak sa problém môže byť, pretože je otvorený súbor na serveri chránené. V tejto situácii sú tri možné riešenia:

1. prestať aplikácie a potom manuálne spustiť DPM repliky alebo kontroly konzistencie.

2. vývoj procesu, ktorý skopíruje údaje chránené samostatný priečinok a potom nakonfigurovať DPM ochrany tohto priečinka.

3. Konfigurácia pre a post zálohovanie skripty na chránený server, ktoré využívajú. Dávkové súbory CMD zastavenie aplikácie, ktorú držia súbor otvoriť, potom nechajte DPM zálohovania spustite a reštartujte aplikáciu po dokončení zálohovania. Majte na pamäti, táto možnosť znamená, že aplikácie budú k dispozícii počas zálohovania pracuje. Ďalšie informácie o pre a post skriptovania vidieť https://technet.Microsoft.com/en-us/library/bb808870.aspx.
62 Nemôžete nájsť zväzok<VolumeName> </VolumeName>v počítači spustený DPM. Uistite sa, že je dostupný ukladací priestor fondu disk. Ak nie je, premiestniť disku a potom znovu ochrany údajov.
63 Chrániť DPM<FileName> </FileName>keďže neexistuje žiadny virtuálne názov nakonfigurované pre skupiny zdrojov, do ktorej patrí súbor.Skontrolujte skupiny zdrojov virtuálne názov nakonfigurovaný. Hľadajte aj v závislosti od klastra zdrojov správne nastavené.
64 Zväzok <VolumeName> </VolumeName>je v režime offline na serveri DPM. Na serveri DPM otvorte nástroj Server Manager, rozbaľte položku Diagnostika, rozbaľte Event Viewer, rozbaľte Protokoly Windowsa vykonajte Odporúčané akcie v denníku aplikácie.
65 Službu DPM nemohol komunikovať s agentom ochranu na<ServerName></ServerName>. Reštartujte službu agenta DPM replikácie na serveri.
77 Kontrola konzistencie prácu zlyhalo vnútorná chyba.Spustiť kontrolu konzistencie prácu.
78 DPM sa nedá pokračovať Ochrana zdrojov údajov v počítači chránené<ServerName> </ServerName>keďže DPM zistil nekompatibilný filter nainštalovaný v počítači.Ak chcete odstrániť, pozrite si Nekompatibilný filter driver chyby.
91 Replika <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>nie je v súlade so zdrojom chránených údajov.Nie je potrebná žiadna akcia.
92 Nemožno získať prístup k zväzku na replika <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Zastavenie ochrany<DatasourceName></DatasourceName>, a potom nastaviť ochranu tohto zdroja údajov.
93 Replika <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>je vytvorený. Ak vytvoreniu replika je naplánované na neskôr, nevyžaduje sa žiadna akcia. Ak ste manuálne vytvoriť replika, skopírovať údaje a potom synchronizovať konzistencie.
94 Zdroj údajov <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>už nie je chránený, a DPM už kópie. Replika bola pravdepodobne odstránená, pretože Zastaviť ochranu bez zachovania replika úloha bola spustená z tohto zdroja údajov.Počkajte na dokončenie operácie vytvorenia repliky. Zopakujte prácu. Nevyžaduje žiadna akcia. Počkajte, kým DPM databázy sa aktualizujú na základe už ochrany zdroj údajov.
95 Úloha chyba replika<DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>spôsobili operácie prebiehajúcej synchronizácie.Zrušiť operáciu prebiehajúcej synchronizácie alebo počkať na dokončenie. Potom skúste znova.
96 Úloha chyba replika<DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>spôsobili vytvorenie trvalé replika.Zrušiť operáciu Kontrola konzistencie alebo počkať na dokončenie. Zopakujte prácu.
97 Úloha chyba replika<DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>bol spôsobený konzistencie prebieha kontrola operáciu.Zrušiť operáciu Kontrola konzistencie alebo počkať na dokončenie. Zopakujte prácu.
98 Úloha chyba replika<DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>bol spôsobený obnovenie prebiehajúcej operácie.Zrušiť operáciu obnovenia alebo počkať na dokončenie. Zopakujte prácu.
99 Úloha chyba replika<DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>spôsobil trvalé ochranu zastavenie práce.Zrušiť operáciu zastaviť ochranu alebo počkať na dokončenie. Zopakujte prácu.
100 Úloha chyba replika<DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>spôsobili vytvorenie bodu trvalé obnovenie.Zrušiť operáciu obnovenia bod alebo počkať na dokončenie. Potom skúste znova.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 101-200

Kód chybySprávaĎalšie informácie
101Úloha zlyhala, pretože odstránila replika pre zdroj údajov, pravdepodobne preto, lebo Zastaviť ochranu bez zachovania replika úloha bola spustená z tohto zdroja údajov.Nevyžaduje žiadna akcia. Počkajte, kým databázy DPM aktualizovať tak, aby reflektoval už ochrany zdroj údajov.
104 Úloha bola spustená sa vyskytla neočakávaná chyba.

alebo

Neznáma chyba (0x80041010)
Táto chyba sa môže vyskytnúť, ak chcete chrániť súbory na vzdialenom disku databázy servera SQL Server. Toto nie je podporovaný DPM.

Tento problém sa môže vyskytnúť aj pri pokúšate zálohovať Hyper-V VM na počítači so systémom Windows Server 2012 R2. DPM 2012 SP1 nepodporuje tento scenár. Zálohovanie na počítači so systémom Windows Server 2012 R2 Hyper-V VM alebo neskôr inováciu DPM 2012 SP1 DPM 2012 R2.
107 Ochrana agenta DPM nie je sledovanie zmien<PSVolumeName> </PSVolumeName>na <PSServerName></PSServerName>.
 1. Skontrolujte naposledy použité záznamy zo zdroja FSRecord v Systémová udalosť prihlásenie <PSServerName> </PSServerName>Ak chcete zistiť, prečo sa vyskytol problém.
 2. Synchronizácia s konzistencie.
109 Replika servera DPM<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>je v rozpore s chránené zdroji. Zmeny sa neprejavia.Nie je potrebná žiadna akcia.
111 <ServerName></ServerName>reštartovaní bez toho, aby sa správne vypol. Nie je potrebná žiadna akcia.
112 Zmeny <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>nie je možné použiť na<FileName></FileName>. Nie je potrebná žiadna akcia.
113 Úloha zlyhania <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>bol spôsobený konflikt prebiehajúce operácie na<ServerName></ServerName>. Zrušiť prebiehajúce operácie alebo počkať na dokončenie. Zopakujte prácu.
114 Úloha chyba <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>bol spôsobený prebiehajúce operácie zálohovania.Zrušiť operáciu alebo počkať na dokončenie. Potom skúste znova.
115 Úloha chyba <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>bol spôsobený trvalé obnovenie páskové operácie.Zrušiť operáciu alebo počkať na dokončenie. Potom skúste znova.
116 Úloha chyba <ServerName> </ServerName>bol spôsobený iných činností konflikt v počítači. Poznámka: niektoré aplikácie neumožňujú paralelné obnovenie a zálohovanie na rovnaký zdroj údajov.Zrušiť operácie alebo počkať na dokončenie. Potom skúste znova.
117 Úloha synchronizácie zlyhalo vnútorná chyba.
 • Údajov servera SQL, Exchange alebo Windows SharePoint Services vytvoriť bod obnovenia, povoľte krátkodobé ochrana disku a vyberte Vytvorenie bodu obnovenia pomocou express úplnú zálohu.
 • Pre iné typy údajov vytvoriť bod obnovenia a potom vyberte Vytvorenie bodu obnovenia po synchronizácii.
118 Vybraté údaje sa nedajú obnoviť DPM server<ServerName> </ServerName>Preto je replika Vytvorenie repliky čaká stav. Uistite sa, že replika je Vytvorenie repliky čaká stav nastane.
130 Nie je možné pridať ďalšie body obnovenia, pretože maximálny počet bodov obnovenia rozsahu celého uchovávania<MaxLimit></MaxLimit>. Zvýšenie body obnovenia denne, musíte znížiť rozsah uchovávania údajov alebo vyberte menej dní v týždni.
131 Začínať prípony názvu súboru "." a nemôže obsahovať žiadne z nasledujúcich znakov:, \,:, *,?, ", <,>, |</,>Nie je potrebná žiadna akcia.
132 Odstráňte duplicitné prípony.Blokovať.
133 Pretože časový rozdiel medzi a predchádzajúceho bodu obnovenia je menšia ako zadaná synchronizácia frekvenciu je možné tento bod obnovenia.

Zadaná frekvencia synchronizácie: <ValueEntered> </ValueEntered>
Vyberte bod obnovenia obsahujúci časový rozdiel s predchádzajúceho bodu obnovenia, rovnaká alebo väčšia než zadaná synchronizácia frekvencie.
135 Tento priečinok sa nemôže chrániť, pretože údaje o iných pripojiť zväzok vybrali ochranu.Nie je potrebná žiadna akcia.
136 Nie je možné vytvoriť skupiny ochrany, pretože ani disky páskových knižníc, ktoré sú k dispozícii.Konfigurácia páskovú knižnicu alebo pridať disk fond ukladacieho priestoru.
137 Názov skupiny ochrany už existuje.Zadajte iný názov.
138 Ochrana údajov na zväzku systému povolení<ObjectName></ObjectName>. Ak chcete chrániť stavu systému počítača, musíte pridať systémové ako člen skupiny ochrany samostatne.Nie je potrebná žiadna akcia.
140 Sieťové pripojenia používanie obmedzovania rýchlosť musí byť medzi 1 a 10000 MB.Zadajte platnú hodnotu.
141 Nie je možné vykonať < inputparametertag=""> pretože replika nie je nečinný. Počkajte trvalé úlohy chcete dokončiť svoju prácu.
143 Ak používate DPM ochrany údajov NETLOGON alebo SYSVOL akcií v radiči domény, obnovenie údajov pomocou DPM poškodí radič domény kópiu databázy služby Doménové služby Active Directory. Nie je potrebná žiadna akcia.
144 Frekvenciu zálohovania dlhodobý ochrany musí byť rovnaká alebo väčšia ako frekvenciu zálohovania krátkodobú ochranu.

Zálohovanie frekvencia krátkodobú ochranu: <InputParameterTag> </InputParameterTag>
Nie je potrebná žiadna akcia.
145 Nemôžete znížiť express úplné zálohovanie, pretože by to mať vplyv dlhodobým cieľom obnovenie ochrany skupiny.Predtým, ako môžete znížiť express úplné zálohovanie ochrana skupiny, musíte upraviť ochranu skupiny presunúť na zálohovanie frekvenciu, ktorá je rovnaká alebo väčšia ako prevzatí.
146 Názov skupiny zadané ochrana nie je platný. Názov skupiny ochrany musí obsahovať 1 až 64 znakov písmenom najmenej jedno abecedy.Zadajte platné meno.
147 Zobraziť chránené počítačov, musíte zapnúť ochranu týchto počítačov.Zapnutie ochrany.
148 Rozhodli ste sa chrániť repliky na inom serveri DPM (primárny DPM server).Odporúčame chrániť DPM databázy (DPMDB) primárny server DPM spolu s repliky. Bez ochrany DPMDB, nebude možné obnoviť repliky primárne DPM server v prípade ktorých DPMDB a repliky sa stratia.
149 Zadali ste veľkosť denníka zmien zväzku<VolumeName> </VolumeName>pre <ServerName> </ServerName>Ak chcete nastaviť <ValueEntered></ValueEntered>. Toto je však väčšia ako voľné miesto na vybratom počítači. Voľné miesto na zväzku chráneného počítača a opätovné úlohy.
150 Pokúšate sa chrániť replík na serveri primárneho DPM.

Súbor vylúčenie sa nevzťahuje na tieto repliky, ale budú platiť pre všetkých ostatných členov skupiny ochrany.
Nie je potrebná žiadna akcia.
151 Priestor informácie o veľkosti a používa diskVolumeName na Názov_servera Nepodarilo sa načítať. Miesto na disku sa nedá vyhradiť chrániť údaje na zväzku dovtedy, kým sa získa tieto informácie. Chcete znova?Zopakujte akciu.
152 DPM zdroj údajov nie je možné pridať do skupiny ochrany existujúce nastavenia.Vytvorenie novej skupiny ochrany.
156 Pridávanie členov do tejto skupiny ochrany je dočasne vypnutý počas úvodného synchronizácie jedného alebo viacerých členov.Zrušiť úvodnú synchronizáciu úloh členov alebo počkať až do úplného.
157 DatasourceName nie je možné pridať na ochranu, pretože už je členom skupiny ochrany.Nie je potrebná žiadna akcia.
158 ValueEntered nie je platná hodnota. Maximálna MaximumSizeUnit. Zadajte platnú hodnotu.
159 <ValueEntered> </ValueEntered>nie je platná hodnota. Zadajte platnú hodnotu.
160 ValueEntered> nespĺňa minimálne pridelené hodnotyOriginallyCalculatedValue>Jednotka>.Zadajte platnú hodnotu.
162 DPM optimalizovať výpočet veľkosti vybraté údaje na odporúčanie rozdelenie diskuVolumeName na Názov_servera. Chcete pokračovať? Prejdite na optimalizáciu.
164 <VolumeName> </VolumeName>na <ServerName> </ServerName>nespĺňa požiadavky na minimálnu veľkosť 1 GB.Nevyberajte zväzku.
168 Repliky alebo zväzky chránená chýbajú. Môže to byť výsledkom jedného alebo viacerých diskov fondu DPM ukladacieho priestoru offline alebo odstránenie zväzkov vytvorené DPM uložiť repliky. Nie je možné zmeniť rozdelenie disku alebo konfigurovať ochranu členov týchto zväzkoch až po opätovnom pridelení repliky.Kliknite na tlačidlo Preskúmanie čakajúcich členov ochrany skupinu a vyhradiť miesto na disku pre ochranu.
169 Napriek tomu, že ste sa rozhodli ponechať replika to predtým chránené zväzku, replika je teraz chýba DPM server. Zväzok na ukladanie replika bola odstránená z ukladacieho priestoru alebo disku, na ktorom bol uložený replika nie je možné. Kým neodstránite záznam tejto z DPM nemôžete chrániť predtým chránené zväzku.Vyberte s príslušným ochrana skupiny a kliknite na tlačidlo Odstrániť neaktívne ochrany. Uistite sa, že nastavenie Odstránenie replika na DRSk je začiarknuté.
171 Nie je dostatok miesta na diskov fondu ukladacieho priestoru prideliť replika a obnovenie bod zväzkov.Táto chyba sa môže vyskytnúť pri pokuse o zastavenie bare metal obnovenie (BMR) Ochrana skupinu. V predvolenom nastavení prehrávania len BMR, DPM pokúsi previesť BMR ochrana stavu systému ochrany, ktorý vyžaduje viac miesta na zálohovanie systému ako BMR. Ak nie je dostatok previesť Systémové ochrany miesta, zobrazí táto chyba.

Ak zastavíte BMR ochrany získať viac miesta na disku, vyberte Stop ochrany ako člena Bare Metal obnovenie a systém vytvárania správ o stave
172 Vstupy nie sú platné pre vlastné schémy.Nie je potrebná žiadna akcia.
173 Teraz môžete chrániť vybratej databázy. Táto databáza je vybratá ochrany ako súčasť Windows SharePoint Services ochrany databázy, do ktorej patrí.Ak chcete chrániť len databázy, potom musíte odstrániť Windows SharePoint Services farmy ochranu.
174 Teraz nemôžete chrániť vybrané údaje služby Windows SharePoint Services. Niektoré databáz, ktoré sú súčasťou balíka Windows SharePoint Services farmy už boli vybrané na ochranu.Ak chcete chrániť údaje služby Windows SharePoint Services, potom musíte Odstráňte ochranu.
175 Existujúce zväzky nespĺňa požiadavky na veľkosť replika a obnovenie bodu zväzkoch<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Používanie diskov fondu ukladacieho priestoru DPM ochrany alebo vytvoriť zväzky, ktoré sú dostatočne veľké. DPM nebude používať všetky zväzky, v ktorej operačný systém alebo DPM súčasti nainštalované.
176 DPM nedokázal používania<VolumeLabel> </VolumeLabel>na vytvorenie repliky, pretože nie je dostatočne veľké. Zväzky na repliky musí byť väčšia ako<MinimumSize> </MinimumSize>GB.
177 DPM nedokázal používania<VolumeLabel> </VolumeLabel>vytvoriť obnovenie bod zväzku, preto nie je dostatočne veľké.Zväzky na ukladanie bodov obnovenia musí byť väčšia ako<MinimumSize> </MinimumSize>GB.
178 DPM nedokázal používania<VolumeLabel> </VolumeLabel>keďže to už boli vybrané na ochranu <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Nie je potrebná žiadna akcia.
179 Program DPM je možné zmeniť veľkosť zväzky<VolumeLabel> </VolumeLabel>a <VolumeLabel></VolumeLabel>, ktoré sa používajú na ochranu<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>keďže sú vlastné zväzky.Používanie nástroja Správa diskov na veľkosť zväzky.
180 Zlyhanie prideliť disku fond ukladacieho priestoru na ukladanie replika a body obnovenia pre<VolumeName> </VolumeName>na <ServerName></ServerName>. Sa začne ochrany pre<VolumeName> </VolumeName>na <ServerName> </ServerName>kým disku pridelené fond ukladacieho priestoru. Vyberte Review prebiehajúce ochrany skupinu a vyhradiť miesto na disku pre ochranu.
181 Nebolo možné vytvoriť DPM<ProtectedGroup> </ProtectedGroup>pretože zlyhalo rozdelenie disku. Pozrite sa chyby uvedené nižšie a pokúste sa znova vytvoriť skupinu ochrany.
182 Kontrola konzistencie Eseutil sa nedá vykonať táto ochrana skupiny, pretože Eseutil.exe sa nenachádza na serveri DPM. Kópia ESE.dll a Eseutil.exe súbory z priečinka Exchange Server Inštalácia<FolderPath> </FolderPath>v DPM server.

Môžete naraziť Eseutil konzistencie tejto skupiny ochrany zrušením Spustiť Eseutil konzistencie možnosť. Však neodporúčame túto pretože nie istí získavania zabezpečené údaje.
183 Vyberte položku na vytvorenie bodu obnovenia na disku. Aktuálne vybratý viac položiek v zozname.Nie je potrebná žiadna akcia.
184 Bod obnovenia zdroja údajov aplikácia sa nemôže vytvoriť, pretože ochrana zastaví.Nie je potrebná žiadna akcia.
185 Počas konsolidácie bod obnovenia sa vyskytla chyba.Vyhľadajte príslušné upozornenia a vyriešiť problém. Opätovné obnovenie.
192 Požadovaná operácia sa nedokončila, pretože replika v nekonzistentnom stave.Spustiť kontrolu konzistencie a potom skúste znova.
195 Zmeny sa nedá použiť, pretože zmenili vlastnosti skupiny zabezpečenia. Vlastnosti skupiny zabezpečenia môže zmeniť z jednej z nasledujúcich príčin:
 • Automatické zisťovanie úlohy spustil a upraviť vlastnosti skupiny ochrany.
 • Iný používateľ používa konzola DPM správcu upraviť vlastnosti skupiny ochrany.
Skúste znova.
199 DPM nedokázal chrániť členovia skupiny zdrojov<ObjectName></ObjectName>. Táto skupina zdrojov obsahuje prostriedky, ktoré sú závislé, ktoré nie sú súčasťou tejto skupiny zdrojov.
 1. Kontrola konfigurácie klastra uistite, akcií a pevných diskov, v ktorých sú akcie sú súčasťou skupine prostriedkov.
 2. Kontrola konfigurácie klastra, aby aplikácie a pevné disky, ktoré vyžaduje sa súčasť skupine prostriedkov.
200 DPM nemôže vykonať akciu pre vybraté položky. Pravdepodobne preto, že jeden alebo viacero položiek alebo vlastnosť priradenú položiek zmenilo, ktorá bráni akciu.Skúste znova.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 201-300

Kód chybySprávaĎalšie informácie
296Nepodarilo sa aktualizovať agenta ochrany, chyba: aplikácia Data Protection Manager chyby ID: 296Aktualizácia agenta ochrany verziu, ktorá je kompatibilná so serverom DPM. V konzole DPM správcu, kliknite na kartuagenti v oblasti úloh správy . Vyberte počítač s nainštalovaným agentom ochrany a na table akcií kliknite na tlačidlo aktualizovať .

Naspäť na obsah

Kódy chýb 301 400

Kód chybySprávaĎalšie informácie
301 Ochrana agentov inovácie zlyhala, pretože ochrana agent nie je nainštalovaný na<ServerName></ServerName>.
 1. V konzole DPM správca databázy Správa oblasti úloh na karte agentov vybrať počítač na agenta ochrany, ktorá je nainštalovaná, a potom na table akcií kliknite na položku Odinštalovanie Odstránenie záznamu agenta ochrany.
 2. Na Agenti kliknite na položku Inštalácia Preinštalovanie agenta na <ServerName></ServerName>.
302 Ochrana agentov operácia zlyhala, pretože sa nepodarilo získať prístup agenta ochrany na<ServerName></ServerName>. <ServerName> </ServerName>môže byť spustený DPM alebo agenta DPM ochrany môžu byť nainštalované ďalšie DPM server.Odinštalovať DPM alebo agenta DPM ochrany z <ServerName></ServerName> a nainštalujte agenta DPM ochrany z počítača, ktorý chcete použiť na ochranu počítača.
303 Ochrana agentov operácia zlyhala<ServerName></ServerName>.
 • Inštalácia iného spustenej na serveri.

  Riešenie Počkajte na dokončenie inštalácie a potom skúste znova.

 • Zavádzací zväzok na serveri formátovaná tabuľky umiestnenia súborov (FAT).

  Riešenie Konverzia zavádzací zväzok na systém súborov NTFS, ak máte dostatok miesta.
304 Ochrana agentov operácia zlyhala, pretože iný agent operácia bola spustená<ServerName></ServerName>. Čakať na operáciu agenta ochrany <ServerName></ServerName> Ak chcete dokončiť a potom sa pokúste znova preinštalovať agenta ochrany.
305 Agent operácia zlyhala, pretože operačný systém na<ServerName> </ServerName>nie je podporovaná. Skontrolujte, či je operačný systém Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) alebo neskôr vybraté počítače. Ak operačný systém naposledy aktualizovali, aktualizácie služby Active Directory možno čaká. V takom prípade Počkajte, kým služba Active Directory dokončili aktualizáciu a pokúste sa znova nainštalovať agenta ochrany. Čas potrebný na aktualizácie služby Active Directory, závisí od domény služby Active Directory politika replikácie.

Ďalšie informácie o požiadavkách na softvér nájdete DPM 2010 systémové požiadavky.
306 Inštalácia agenta ochrany zlyhala, pretože už je nainštalovaná iná verzia agenta ochrany na<ServerName></ServerName>. Ochrana agentov Inštalácia zlyhala, pretože už je nainštalovaná iná verzia agenta ochrany DPM serveri.

Riešenie Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli odinštalovať agenta ochrany z DPM server a skúste znova nainštalovať agenta ochrany.
307 Ochrana agentov operácia zlyhala, pretože DPM zistil neznáme ochrany agenta DPM<ServerName></ServerName>. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli odinštalovať z agenta ochrany <ServerName></ServerName>, potom nainštalovať agenta ochrany a zopakujte operáciu.
308 Ochrana agentov operácia zlyhala, pretože DPM nemôže komunikovať so službou agenta ochrany na<ServerName></ServerName>. Ak ste nedávno inštalovali agenta ochrany na <ServerName></ServerName>, počítač sa môže reštartovať. Počkajte niekoľko minút po reštarte počítača agenta ochrany k dispozícii.

Ak problém pretrváva, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte, či <ServerName></ServerName> je prístupné na diaľku z DPM server.
 2. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, skontrolujte, či neblokuje požiadavky DPM server.
 3. Ak <ServerName></ServerName> je heslo pre používateľské kontá DPM server pracovnej skupiny môže zmeniť alebo uplynula. Na odstránenie tejto chyby, spustite SetDpmServer - UpdatePassword príznak chráneného počítača a aktualizácia NonDomainServerInfo.ps1 v DPM server.
 4. Reštartujte službu agenta DPM ochrany na <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, odinštalujte agenta ochrany pomocou Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli na <ServerName></ServerName>. Potom Správa Pracovná plocha, na Agenti kliknite na kartu na table akcií Inštalácia Preinštalovanie agenta ochrany na<ServerName></ServerName>.
309 Agent operácia zlyhala, pretože na zdieľané miesto ADMIN$<ServerName> </ServerName>neexistuje. Skontrolujte, či koreňový systém sa zdieľa ako ADMIN$ v <ServerName></ServerName>.
310 Agent operácia zlyhala, pretože sa nepodarilo získať prístup zdieľané miesto ADMIN$ v<ServerName></ServerName>. Overte, či máte ADMIN$ zdieľať povolenia na <ServerName></ServerName>, a že systémový čas na DPM server a <ServerName></ServerName> synchronizovaná s radiči domény.
311 Ochrana agenta DPM na <ServerName> </ServerName>nepracuje správne. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 • Ak agent nie je nainštalovaný na <ServerName></ServerName>, spustiť DpmAgentInstaller.exe s týmto počítačom DPM ako parameter. Podrobnosti nájdete v príručke DPM nasadenia.
 • V konzole DPM správcu odinštalovať DPM agenta ochrany. V Správa Pracovná plocha, na Agenti Vyberte agenta ochrany na karte, a potom Akcie na table kliknite na položku Odinštalovanie.
312 Agent operácia zlyhala, pretože služby koordinátor agenta DPM neodpovedá.Reštartovať službu koordinátor agenta DPM <ServerName></ServerName>.
313 Agent operácia zlyhala, pretože sa vyskytla chyba pri spustení inštalačného programu<ServerName></ServerName>. Skontrolujte súbory denníka v <ServerName></ServerName> : [windir]\temp\msdpm*.log, a potom sa kroky. Operáciu, a ak problém pretrváva, reštartujte počítač a potom skúste znova.
314 Agent operácia zlyhala, pretože Inštalácia prebieha na <ServerName></ServerName>. Počkajte na dokončenie inštalácie a potom operáciu agenta.
315 Agent operácia zlyhala, pretože server Názov_servera> je súčasťou klastra. DPM nepodporuje ochranu klastrovaných serverov.Nevyžaduje žiadna akcia.
316 Ochrana agentov operáciu <ServerName> </ServerName>zlyhala, pretože služba neodpovedá.Ak ste nedávno inštalovali agenta ochrany na <ServerName></ServerName>, počítač sa môže reštartovať. Počkajte niekoľko minút po reštarte počítača agenta ochrany k dispozícii.

V opačnom prípade, ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Kontrola posledných záznamov z DPMRA zdroja v denníku udalostí aplikácie<ServerName></ServerName> Ak chcete zistiť, prečo agent nedokázal reagovať.
 2. Skontrolujte, či DPM server vzdialene prístupné z <ServerName></ServerName>.
 3. Ak brána firewall je zapnutá DPM server, skontrolujte, či neblokuje požiadavky <ServerName></ServerName>.
 4. Ak <ServerName></ServerName> je skupine počítač nakonfigurovaný na používanie rozhrania NETBIOS, uistite sa, že názov NETBIOS servera DPM je dostupná z <ServerName></ServerName>. V opačnom prípade skontrolujte, či názov DNS prístupné na diaľku.
 5. Ak <ServerName></ServerName> je server pracovnej skupiny, uistite sa, že DPM server má výnimku IPSEC komunikáciu v skupine serverov.
 6. Ak <ServerName></ServerName> je server pracovnej skupiny hesla pre používateľské kontá DPM by boli zmenené alebo pravdepodobne skončila. Na odstránenie tejto chyby, spustite SetDpmServer - UpdatePassword príznak chráneného počítača a aktualizácia NonDomainServerInfo.ps1 v DPM server.
 7. Reštartujte službu agenta DPM ochrany na <ServerName></ServerName>. Ak sa služba nespustí, preinštalujte agenta DPM ochrany.

Ďalšie informácie získate v nasledujúcom:

aplikácia Data Protection Manager Agent siete tipy
317 Ochrana agentov Inštalácia zlyhala, pretože súbory potrebné na inštaláciu agenta ochrany (verzia<AgentVersion></AgentVersion>) chýbajú <ServerName> </ServerName>DPM server. Preinštalovať chýbajúce súbory spustením inštalačného DPM a DPM aktualizácie.
318 Agent operácia zlyhala, pretože DPM nemohol určiť konto počítača<ServerName></ServerName>. Skontrolujte, či oba <ServerName></ServerName> a v reakcii na radič domény. Potom v Microsoft Management Console (MMC), otvorte modul Editor objektov skupinovej politiky pre lokálny počítač a skontrolujte miestne nastavenia klientov servera DNS lokálneho počítača Policy\Computer konfigurácia Templates\Network\DNS klienta.
319 Agent zlyhalo chybu komunikácie so službou DPM Agent koordinátor na<ServerName></ServerName>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak chránený počítač lokalizovanej verzii systému Windows Server 2003 SP1, najprv inovovať operačný systém Windows Server 2003 SP2.
 2. Chráneného počítača, prevezmite a nainštalujte príslušný lokalizované rýchlu opravu v článku 975759 Microsoft Knowledge Base a potom skúste aktualizácie znova.

Poznámka: Na K dispozícii je rýchla oprava na stiahnutie formulár sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii.
320 Agent inovácie zlyhala, pretože ochrana agent nie je nainštalovaný na <ServerName></ServerName>. V konzole DPM správca databázy Správa Pracovná plocha, na Agenti kliknite na položku Odinštalovanie Odstránenie záznamu agenta z DPM. Kliknite na tlačidlo Inštalácia Preinštalovanie agenta na <ServerName></ServerName>.
321 Vybrané servery reštartuje hneď po agenti nainštalovaný.

Naozaj chcete inštalovať agentov na tieto servery?
Nevyžaduje žiadna akcia.
322 Tieto počítače <ListofServers> </ListofServers>nebolo zistené v doménových službách Active Directory alebo nemajú nainštalovaný operačný systém Windows Server.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte názov počítača.
 2. Skontrolujte, či v počítači nainštalovaný systém Windows Server 2003 Service Pack 1 alebo novšou.
 3. Skontrolujte, či ste zadali názov domény počítača.
 4. Ak sa počítač nedávno bol pridaný do domény, budete musieť počkať aktualizácie služby Active Directory.
 5. Ak bola nedávno reštartovanie počítača, počkajte chvíľu a zopakujte agenta znova.
 6. Uistite sa, že obojsmerná dôveryhodnosti zapnutá vybratý počítač do domény a domény servera DPM, a dôveryhodnosť je typ lesa.
323 Inovácia ochrana agentov spôsobí zálohovanie úloh na počítačoch, ktoré sú chránené zlyhanie. Inovácia ochrany agenti môžu spôsobiť aj repliky chránené údaje sa nekonzistentné. Ak chcete naplánovať kontrolu konzistencie po dokončení inovácie. Kliknite na tlačidlo Áno Ak chcete pokračovať. Nevyžaduje žiadna akcia.
324 Agent operácia zlyhala, pretože DPM Agent koordinátor služieb na <ComputerName></ComputerName>neodpovedal. Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:
 1. Kontrola naposledy DPMAC zdroj záznamov v denníku udalostí aplikácie <ComputerName></ComputerName>.
 2. Skontrolujte, či DPM server vzdialene prístupné z <ComputerName></ComputerName>.
 3. Ak brána firewall je zapnutá DPM server, skontrolujte, či neblokuje požiadavky <ComputerName></ComputerName>.
 4. Skontrolujte, či čas na DPM server a vybratom počítači sa synchronizuje s radičom domény. Do príkazového riadka zadajte čistý čas/set na synchronizáciu času s radičom domény.

Vykonajte nasledujúce akcie založené na agenta akcie sa vykonáva predtým, ako ste prijali chybové.

Ak sa počas inštalácie agenta pomocou konzoly správy DPM

Cielené počítača, manuálne nainštalujte agenta ochrany a pridajte počítač DPM server. Podrobné pokyny nájdete v časti Manuálna inštalácia ochrana agentov.

Ak bolo odinštalovanie agent pomocou konzoly správy DPM
 1. Cielené počítača, v ovládacom paneli, prejdite na Programy a súčasti.
 2. V zozname programov kliknite pravým tlačidlom myši Microsoft aplikácia Data Protection Manager 2010 Agent, a potom kliknite na tlačidlo Odinštalovanie.
 3. Na serveri DPM otvoriť DPM Management Shell.
 4. Do príkazového riadka zadajte RemoveProductionServer.ps1, a potom stlačením klávesu Enter odstrániť cieľové počítača servera DPM.
 5. Po zobrazení výzvy zadajte názov servera DPM, stlačte kláves Enter, zadajte názov počítača, ktorý chcete odstrániť a potom stlačte kláves Enter.

Ak ste boli agent pomocou konzoly správy DPM
 1. Skopírujte 32-bitová alebo 64-bitovú verziu súboru DPMAgentInstaller.exe je dostupná z počítača, na ktorom chcete inovovať agent zdieľané sieťové umiestnenie.
 2. V počítači cielené prejsť k zdieľanému priečinku, kliknite pravým tlačidlom myši DPMAgentInstaller.exe, a potom kliknite na tlačidlo Spustiť ako správca.
 3. Na serveri DPM otvorenej konzoly DPM správcu, na navigačnom paneli, kliknite Správa, a potom kliknite na tlačidlo Agenti na karte.
 4. V Podrobnosti na table vyberte cieľové počítača, a potom Akcie na table kliknite na položku Informácie.
325 Agent operácia zlyhala, pretože agenta ochrany nie je aktívne až po reštartovaní vybraté počítače.Reštartujte počítače vybraté.
326 Ochrana agentov operácia zlyhala, pretože prístup bol odmietnutý <ServerName></ServerName>DPM server. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak <ServerName></ServerName> chránený inej DPM server, nie je možné nainštalovať agenta ochrany na ňom.
 2. Ak koordinátor agenta DPM nainštalovaná na <ServerName></ServerName>, použite Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli na <ServerName></ServerName> Ak chcete odinštalovať.
 3. Ak používate inú ochranu agenta správy prácu na <ServerName></ServerName>, počkajte na dokončenie a potom skúste znova.
328 Agent operácia zlyhala, pretože nie je spustená služba Vzdialená databázy Registry na<ServerName></ServerName>. Spustite službu Vzdialená databáza Registry <ServerName></ServerName>. Na Nástroje na správu Vyberte položku Služby. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši Vzdialená databáza Registry, a potom kliknite na tlačidlo Spustenie.

Poznámka: Po dokončení operácie agentov, môžete vypnúť službu Vzdialená databáza Registry.
329 Agent operácia zlyhala, pretože nekompatibilnú verziu <Name> </Name>nainštalovaným <ServerName></ServerName>. Inštalácia <Name></Name> verzia <Version></Version> alebo novšou, alebo odinštalovanie <Name></Name> z počítača. Ak <Name></Name> bol nainštalovaný výrobca pôvodného zariadenia (OEM), kontaktujte technickú podporu výrobcu OEM pokyny.
330 Agent operácia zlyhala, pretože program Windows Installer service na <ServerName> </ServerName>je zakázané. Spustite službu Inštalátor systému Windows <ServerName></ServerName>. Na Nástroje na správu Vyberte položku Služby. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši Inštalátor systému Windows, a potom kliknite na tlačidlo Spustenie.

Po dokončení operácie agentov, môžete vypnúť službu Inštalátor systému Windows.
331 Operácia agent bol vynechaný, pretože podobné operácie je spustený Názov_servera >. Čakať na operáciu dokončiť a potom skúste znova.
333 Ochrana agentov nainštalované <ServerName>.<b00> </b00> </ServerName>Nevyžaduje žiadna akcia.
334 Nie je možné nainštalovať agenta ochrany na Názov_servera > keďže je DPM server. Nevyžaduje žiadna akcia.
335 Inštalácia agenta ochrany v počítači so systémom Windows 2003 Server spôsobí krátko strate sieťového pripojenia.Nevyžaduje žiadna akcia.
336 Ochrana agentov odinštalovanie je nedostupná, pretože DPM server práve komunikuje s agentom ochranu počítačov takto chránené: <ListofServers></ListofServers>. Počkajte chvíľu a skúste to znova odinštalovaní agenta ochrany.
337 Nie je možné nainštalovať agenta ochrany na <ServerName> </ServerName>pretože bol odmietnutý prístup k počítaču.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak iný DPM server aktuálne ochrany <ServerName></ServerName> odinštalovanie z agenta ochrany pomocou DPM server <ServerName></ServerName>. Potom použite DPM server na inštaláciu agenta ochrany na <ServerName></ServerName>.
 2. Skontrolujte, či čas na DPM server a vybratom počítači sa synchronizuje s radičom domény. Do príkazového riadka zadajte čistý čas/set na synchronizáciu času s radičom domény.
 3. Ak je počítač radičom domény, skontrolujte, či primárny radič domény (emulátor) je systém Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) a že Active Directory dokončil replikácia medzi radičmi domény od inštalácie systému Windows Server 2003 SP1.
338 Môžete vybrať len <MaxInstallServers> </MaxInstallServers>počítače nainštalovať súčasne.Vyberte menej než <MaxInstallServers></MaxInstallServers> počítače, pridajte do zoznamu vybraté počítače.
340 Ochrana agentov inovácie zlyhala, pretože <ServerName> </ServerName>novšiu verziu agenta ochrany (verzia<AgentVersion></AgentVersion>) nainštalované.Odinštalujte existujúcu ochranu agenta DPM z <ServerName></ServerName> používanie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. V konzole DPM správcu znova DPM ochrana agentov požadovanú verziu. V Správa Pracovná plocha, na Agenti kliknite na položku Inštalácia v Akcie tabla.
341 Agent operácia zlyhala, pretože poverenia, ktoré ste poskytli, nemá dostatočné práva používateľa<ServerName></ServerName>. Problém 1

Konto, ktoré používa nemá dostatok používateľské práva a oprávnenia na serveri.

Riešenie: Operáciu agenta a zadajte poverenia, ktoré majú používateľské práva správcu na serveri DPM.

Problém 2

Systém časy DPM server, server, na ktorý inštalujete agent a radičom domény nie sú synchronizované; preto zlyhá overenie protokolom Kerberos.

Riešenie: Skontrolujte, či systém krát DPM server a server, na ktorý inštalujete agent synchronizujú s radiči domény.

Problém 3

Nastavenie služby DNS DPM server alebo počítač, na ktorý inštalujete agenta ochrany je nesprávny.

Riešenie: Overte správnosť nastavenia servera DNS.
342 Agent operácia zlyhala, pretože DPM server nemôže komunikovať s <ServerName></ServerName>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte, či <ServerName></ServerName> je online a prístupné na diaľku z DPM server.
 2. Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, skontrolujte, či neblokuje požiadavky DPM server.
 3. Skontrolujte, či služba Vzdialená databázy Registry na <ServerName></ServerName> je spustený počas agenta ochrany. Ak sa služba Vzdialená databázy Registry nie je spustená, na Nástroje na správu Vyberte položku Služby. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši Vzdialená databáza Registry, a potom kliknite na tlačidlo Spustenie.

Poznámka: Po dokončení operácie agenta ochrany môžete vypnúť službu.
343 Agent operácia zlyhala, pretože Názov_servera nie je počítač s procesorom typu x 86 32-bitová alebo 64-bitový počítač s procesorom x 64.Nevyžaduje žiadna akcia.
344 DPM nemohol nájsť správnu verziu agenta DPM ochrany na vybratom počítači.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, či je nainštalovaná správna verzia agenta na vybratom počítači.
 2. Ak agenta ochrany bol nedávno aktualizovaný, DPM Management Shell spustiť pripojiť ProductionServer.ps1 <Computer name=""></Computer>, a potom obnovte stav agenta znova.
345 Agent zlyhalo chybu komunikácie so službou DPM Agent koordinátor na<ServerName></ServerName>. Reštartovať službu koordinátor agenta DPM <ServerName></ServerName>, a potom sa pokúsite nainštalovať agenta ochrany.
346 DPM je možné získať informácie o konfigurácii z <ServerName></ServerName>. Uistite sa, či je spustená rozhranie Windows Management Instrumentation (WMI). Ak je zapnutá brána firewall, na <ServerName></ServerName> Uistite sa, že sa vytvorí výnimku pre službu WMI.
347 Vyskytla sa chyba pri agenta operácie sa pokúsil vytvoriť službu DPM Agent koordinátor na<Server name=""></Server>. Ak chcete vyriešiť tento problém, postupujte nasledovne:
 • Skontrolujte, či služby koordinátor agenta DPM na <Server name=""></Server> reaguje, ak je prítomný. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom operáciu agenta inštalácie.
 • Pokúste sa nainštalovať agenta ochrany manuálne cieľových počítačoch. Ďalšie informácie nájdete v príručke Deployment DPM nájdete Manuálna inštalácia ochrana agentov DPM 2010 Technická Knižnica.
 • Ak cielené počítač so systémom Windows Server 2008, cielené počítača, postupujte nasledovne:
  1. Prevzatie a manuálne nainštalujte rýchlu opravu uvedené v článku 975759 v databáze Microsoft Knowledge Base.
  2. Odstrániť všetky chyby, ktoré sa zobrazí pri inštalácii rýchlej opravy. Ak sa zobrazí chyba "služba sa nedá spustiť, pretože je vypnutá alebo nemá žiadne aktivované zariadenia priradený", postupujte nasledovne:
   1. V Správca služieb, rozbaľte Konfigurácia, a potom kliknite na tlačidlo Služby.
   2. V Služby na table kliknite pravým tlačidlom myši Windows Update, a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
   3. V Vlastnosti systému Windows Update dialógové okno, v Typ spustenia kliknite na položku Príručka, kliknite na tlačidlo Použiť, a potom Služba Stavová oblasť, kliknite na tlačidlo Spustenie.
   4. Operáciu Inštalácia agenta.
348 Vyskytla sa chyba pri pokuse operácie agentov na komunikáciu so službou DPM Agent koordinátor na<ServerName></ServerName>. Problém 1

K pokusu o operáciu agenta na komunikáciu so službou koordinátor agenta DPM DPM serveri sa vyskytla chyba.

Riešenie: Overte, či sa reaguje službu Agent koordinátor DPM serveri, ak je prítomný. Skontrolujte podrobnosti o chybe, vykonajte príslušnú akciu a potom operáciu agenta.

Problém 2

Nastavenie zabezpečenia nesprávny objekt COM v počítači.

Riešenie: Skontrolujte povolenia COM na serveri. Skontrolujte, či DCOM nastavenia nastavené takto:

COM Security predvolené prístupové povolenia
 • Lokálny prístup a vzdialený prístup povoľuje vlastné
 • Lokálny prístup povolený systém

COM zabezpečenia počítača obmedzenie prístupu (zabezpečenie obmedzenia)
 • Lokálny a vzdialený prístup NT AUTHORITY\ANONYMOUS LOGON
 • Lokálny a vzdialený prístup povolený používateľom BUILTIN\Distributed COM
 • Lokálny a vzdialený prístup do \Everyone

Spustenie predvolené povolenie COM
 • Spustenie povolené NT AUTHORITY\SYSTEM
 • Spustenie povolené NT AUTHORITY\INTERACTIVE
 • Spustenie povolené BUILTIN\Administrators

COM zabezpečenia počítača spustenie obmedzenie (obmedzenia zabezpečenia)
 • Lokálne spustenie a aktivovať povolené \Everyone
 • Lokálne a vzdialené spustenie, miestne a vzdialené aktiváciu BUILTIN\Administrators
 • Lokálne a vzdialené spustenie, miestne a vzdialené aktiváciu BUILTIN\Distributed COM používateľov
349 Vyskytla sa chyba pri agenta operácie pokúsili transfer agent inštalačné súbory na<ServerName></ServerName>. Skontrolujte podrobnosti o chybe, vykonajte príslušnú akciu a potom operáciu agenta.
350 Disku <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>je už fond ukladacieho priestoru. Vyberte iný disk pridať do ukladacieho priestoru fondu.
351 Disk <NTDiskNumber>nie je možné pridať do ukladacieho priestoru fondu.<b00> </b00> </NTDiskNumber>Uistite sa, že disky do fondu ukladacieho priestoru neobsahujú nasledujúce: systémový zväzok, spúšťací zväzok, OEM alebo iné špeciálne zväzky, DPM softvéru alebo databázy servera SQL Server.
352 Disku <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>nie je možné pridať fondu ukladacieho priestoru, pretože disk zlyhal alebo chýba.Skontrolujte, či Správa diskov a skontrolujte, či je disk online. Ak je disk v režime offline, skontrolujte hardvérovú konfiguráciu, a potom prehľadať. Ak disk je väčší ako 2 TB vo veľkosti, uistite sa, že je disk oblasť (tabuľka oblastí GUID).
354 Disku <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>nie je uvedený v fond ukladacieho priestoru. V Správa Pracovná plocha, na Disky kliknite na položku Prehľadať Ak chcete obnoviť všetky disky, ktoré sú vo fonde DPM ukladacieho priestoru.
355 Disku NTDiskNumber > nie je možné odstrániť z ukladacieho priestoru, pretože obsahuje fond zväzky ukladacieho priestoru.Nevyžaduje žiadna akcia.
356 Priečinok, v ktorom <VolumeUsage> </VolumeUsage>zväzky, musí byť pripojený už existuje.Vymazať všetky odpojené adresárov z <DlsVolumesRoot></DlsVolumesRoot> adresár a potom znova operáciu.
358 Vyhradenie miesta na disku pre fond zväzky ukladacieho priestoru zlyhala, pretože nie je dostatok nevyhradené miesto na disku do fondu ukladacieho priestoru.Pridanie viac diskov fondu ukladacieho priestoru alebo zmenšite veľkosť zväzku požiadavku.
360 Operácia zlyhala z dôvodu chyby virtual disk service. Skúste znova.
361 Disku <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>nepridal fondu ukladacieho priestoru, pretože to môže skonvertovať dynamický disk.Ďalšie informácie o podporovaných diskov nájdete v príručke DPM 2010 nasadenia.
362 Replika nie je možné zvýšiť, pretože replika zväzku. Premiestniť repliky pred pokusom o zvýšiť.
364 DPM sa vyskytla neočakávaná chyba pri vykonávaní disk súvisiace operácie.Uistite sa, že Virtual Disk Service pracuje správne, a potom skúste znova.
365 DPM sa práve vypína a nemôže dokončiť operáciu. Po vypnutí DPM DPM na reštartovanie a potom znova.
366 Počítač s DPM odstránil zväzok [<VolumeGuid></VolumeGuid>, <VolumeLabel></VolumeLabel>] DPM disku <NTDiskNumber> </NTDiskNumber>keďže sa objem DPM fond ukladacieho priestoru.V Správa Pracovná plocha, na Disky kartu, skontrolujte všetky disky, ktoré sú vo fonde DPM ukladacieho priestoru.
367 DpmSync ukončil nasledujúce chyby: <DPSSyncSummary></DPSSyncSummary>. Na serveri DPM pomocou zobrazovača udalostí na zobrazenie podrobností pre túto udalosť. Podrobnosti nájdete v denníku udalostí aplikácie.
368 DPM odstránil zväzok [<VolumeGuid>, <VolumeLabel>] pretože veľkosť zväzku upravila externe pomocou systémových nástrojov.</VolumeLabel> </VolumeGuid>Nepoužívajte systémové nástroje na zmenu veľkosti zväzky na diskoch v DPM fond ukladacieho priestoru.
369 Ochrana agent nie je nainštalovaný na <Node> </Node>v <Cluster> </Cluster>Klaster serverov. Ochrana môže zlyhať, ak sa zlyhanie <Node></Node>. Inštalácia agenta ochrany na všetky uzly klastra serverov.
370 Agent zlyhalo. Nevyžaduje žiadna akcia.
371 Všetky úlohy na ochranu a obnovu na Názov_servera zlyhá, kým agent znovu zapnúť.

Chcete pokračovať?
Nevyžaduje žiadna akcia.
372 Agent operácia zlyhala, pretože DPM verziu agenta DPM ochrany (verzia<AgentVersion></AgentVersion>) na <ServerName></ServerName>. Inovácia servera DPM <AgentVersion></AgentVersion> alebo nainštalujte ochrany agent <LocalDPMVersion></LocalDPMVersion> na <ServerName></ServerName>.
373 Počítač Názov_servera > hostiteľom databázy servera SQL Server pre DPM počítač. Ak operačný systém Názov_servera > je systém Windows Server 2003, inštalácia agenta môže vyžadovať reštartovanie počítača. DPM Engine a správcu v konzole DPM nebude fungovať, kým sa dokončí reštart. Ak chcete inštalovať agenta ochrany?Nevyžaduje žiadna akcia.
400 DPM serveru sa nepodarilo získať informácie o vzdialenom systéme pomocou služby Windows Management Instrumentation (WMI) na<ServerName></ServerName>. Na odstránenie tejto chyby, postupujte takto:
 • Do príkazového riadka zadajte DPMAgentInstaller.exe<dpmservername></dpmservername> Inštalácia agenta ochrany chráneného počítača. Pripojte ochrany agenta DPM server pomocou Sprievodcu inštaláciou Protection Agent. Skontrolujte nasledovné:
  • <ServerName></ServerName> je online a prístupné na diaľku z DPM server.
  • Ak je zapnutá brána firewall <ServerName></ServerName>, neblokuje WMI požiadavky DPM server.
  • Služba WMI na <ServerName></ServerName> je spustený.

Naspäť na obsah


Kódy chýb 401-500

Kód chybySprávaĎalšie informácie
401 Agent Inštalácia zlyhala pri pokuse o inštaláciu služby Agent koordinátora.Ak chcete odstrániť túto chybu, skontrolujte nasledovné skutočnosti:
 • Zdieľanie \\<ServerName></ServerName>\ADMIN$ je k dispozícii.
 • Vzdialené volania servera DPM na Service Control Manager (SCM) na <ServerName></ServerName> nie sú blokované bránou firewall.
402Pri pokuse načítať informácie zo služby Windows Management Instrumentation (WMI) na<ServerName></ServerName>, prístup bol odmietnutý.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Upozornenie:

Ak databázu registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že tieto problémy bude možné vyriešiť. Databázu registry upravujete na vlastné riziko. Vždy skontrolujte, či zálohovať databázu registry pred úpravou a že viete, ako obnoviť databázu registry, ak sa vyskytne problém.

 1. V cieľovom počítači kliknite na tlačidloŠtart, kliknite na položku spustiť, zadajte príkaz regedit, a kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy registry a potom odstrániť:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\MicrosoftFirewall\DomainProfile\RemoteAdminSettings
 3. Reštartujte cieľový počítač a potom skúste znova pridať cieľový počítač DPM server.
403 Prístup bol odmietnutý pri pokuse vytvoriť súbor zámok \\<><ServerName> </ServerName>\Admin$. Skontrolujte, či máte povolenia na vytvorenie súboru zámok v \\<ServerName>\Admin$</ServerName><ServerName></ServerName>\Admin$.
404 Agent operácia zlyhala pri pokuse o inštaláciu služby Agent koordinátora.Ak chcete odstrániť túto chybu, skontrolujte nasledovné skutočnosti:
 • Zdieľanie \\<ServerName></ServerName>\ADMIN$ je k dispozícii.
 • Vzdialené volania servera DPM na Service Control Manager (SCM) na <ServerName></ServerName> nie sú blokované bránou firewall.
405 DPM nezistil, ak počítač <ServerName> </ServerName>je klastrované. Inštalácia agenta na <ServerName> </ServerName>môžete pokračovať. Chrániť klastrované prostriedky, musíte nainštalovať agenta DPM ochrany na všetkých uzloch klastra. Skontrolujte podrobnosti o chybe a skontrolujte, či rozhranie Windows Management Instrumentation systémom a dá vzdialene DPM server.
406 Server zistil, že DPM <ChosenServerName> </ChosenServerName>je klastra, ale nemôže rozpoznať názov domény<ServerName></ServerName>. Inštalácia agenta na <ChosenServerName> </ChosenServerName>môžete pokračovať. Chrániť klastrované prostriedky, musíte nainštalovať agenta DPM ochrany na všetkých uzloch klastra. Uistite sa, či je správne nakonfigurovaný klastra stav a skontrolujte, či všetky uzly sú spojené do domény.
407 Vybrali ste základných diskov. DPM skonvertuje na dynamických diskoch a všetky existujúce zväzky na týchto diskoch sa skonvertuje na jednoduché zväzky. Chcete pokračovať?Nevyžaduje žiadna akcia.
408 Naozaj chcete odstrániť vybratý disk z ukladacieho priestoru Nevyžaduje žiadna akcia.
409 Chýbajúci disk obsahuje ochranu členov skupiny. Naďalej ochrana týchto členov, musíte ich prideliť na iný disk. Chcete pokračovať?Nevyžaduje žiadna akcia.
419 DPM nemožno nastaviť povolenia zabezpečenia na repliky alebo obnovenie bodu zväzku, ktorý bol vytvorený.Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a skúste znova.
420 DPM nie je možné získať povolenie repliky alebo obnovenie bodu zväzku.Skontrolujte podrobnosti o chybe, vykonajte príslušnú akciu a potom skúste znova.
450 Neplatný názov cesty zadanú DPM umiestnenie databázy. Zadať správnu cestu .mdf súboru .bak a potom to skúste znova.
451 Názov cesty umiestnenie databázy DPM správa nie je platný. Nevyžaduje žiadna akcia.
452 DPM service sa nepodarilo zastaviť. Skontrolujte denníky udalostí systému informácie o chybe a aplikácie.
453 DPM service sa nepodarilo spustiť. Skontrolujte denníky udalostí systému informácie o chybe a aplikácie.
454 DpmSync Nepodarilo sa pripojiť na zadaný inštanciu servera SQL Server. Uistite sa, či ste zadali platnú inštanciu servera SQL Server, ktoré sú priradené DPM a či ste prihlásení ako používateľ s oprávneniami správcu.
455 Nepodarilo sa pripojiť databázu [<DatabaseName></DatabaseName>] v [miesto<DatabaseLocation></DatabaseLocation>] SQL Server. Uistite sa, či sú spustené služby SQL Server a ktorý obnovujete zálohu databázy platné DPM.
456 Bolo zlyhanie operácie synchronizácie. Podrobnejšie informácie, nájdete v denníku udalostí aplikácie.
457 Zadané argumenty príkazového riadka nie sú platné. Informácie o DpmSync v DPM Management Shell v príkazovom riadku zadajte DpmSync-?.
458 Databázou DPM DPM server <ServerName> </ServerName>obnovil zo zálohy. V dôsledku upozornenia, ktoré boli vytvorené pred<DBRestoreTime> </DBRestoreTime>nezodpovedajú aktuálny stav upozornenia na DPM server.Na zobrazenie Operations Manager synchronizovať aktuálny stav v DPM server, postupujte nasledovne:
 1. V konzole Operations Manager operátor odstrániť všetky záznamy na <ServerName></ServerName>, a chráni počítače: upozornenia na zobrazenie Zobraziť všetky záznamy pre System Center aplikácia Data Protection Manager (DPM), zoradiť záznamy podľa zdroja a vyberte upozornenia pre <ServerName></ServerName>. Ak chcete odstrániť vybrané upozornenia, kliknite pravým tlačidlom myši na upozornenie, kliknite Nastavenie upozornenia riešenie stavu, a potom kliknite na tlačidlo Odstrániť.
 2. Na serveri DPM DPM správcu konzoly, v Akcie na table kliknite na položku Možnosti, a potom Upozornenie na publikovanie kliknite na položku Publikovanie aktívnej výstrahy. To vydáva všetky existujúce upozornenia, ktoré môžu vyžadovať zásah používateľa Operations Manager.
460 Syntax príkazu nie je platné. Informácie o DpmSync v DPM Management Shell v príkazovom riadku zadajte DpmSync-? .
461 Zadaný názov inštancie sa nenašiel. Zadajte správny názov inštancie programu SQL Server.
462 Nepodarilo sa načítať cestu súboru databázy DPM. Zadajte správnu cestu a skúste znova.
464 Cesta sa nenašla <FileName></FileName>. Uistite sa, že zálohu databázy existuje v zadanej ceste.
465 Nepodarilo sa ukončiť všetky pripojenia na odpojenie databázy. Skontrolujte podrobnosti o chybe a potom to skúste znova.
466 Nie je možné kopírovať súbory databázy <FileName></FileName>. Skontrolujte podrobnosti o chybe a skúste znova.
467 Zadanú akciu možno vykonať len v počítači s DPM nainštalovaný. Spustite nástroj na serveri DPM postup.
469 Nepodarilo sa odpojiť databázu. Uistite sa, že máte príslušné povolenie na odpojenie DPM databázy.
470 DPM databázy v zadaný inštanciu programu SQL Server sa nenašiel. Uistite sa, že DPM databázy sa zadaný inštanciu programu SQL Server.
471 Nepodarilo sa pripojiť databázu.Uistite sa, že platí DPM zálohu databázy.

Naspäť na obsah


Kódy chýb 501-600

Kód chybySprávaĎalšie informácie
517 Správu nemožno odoslať na SMTP server. Skontrolujte nastavenia servera SMTP.
518 Overovanie chyba pri pokuse o pripojenie na SMTP server. Zadali ste nesprávne meno používateľa, heslo alebo názov servera SMTP. Zadajte správne meno používateľa alebo heslo pre doručovanie e-mailových správ a upozornenia.
519 SMTP server odmietol jedného alebo viacerých príjemcov adresy. Skontrolujte adresu príjemcu.
520 Číslo portu servera SMTP musí byť v rozsahu od 1 do 65535. Zadajte platné číslo portu.
521 Nie je možné odstrániť názov hostiteľského servera SMTP. Overte názov hostiteľa servera SMTP.
522 Nemôže pripojiť na SMTP server. Skontrolujte názov servera SMTP a číslo portu.
523 Zadané heslá sa nezhodujú. Znova zadajte heslo.
524 Ochrana agent číslo portu TCP, musí byť od 1 do 65535. Zadajte platné číslo portu.
525 Ochrana agent číslo portu TCP, musí byť od 1 do 65535. Zadajte platné číslo portu.
526 Ochrana agent číslo portu TCP musí líšiť od agenta ochrany číslo portu.Znova zadajte čísla portov.
527 SMTP server hlási, že adresy nie je platný. Uistite sa, že príslušné povolenia Existuje Odoslať e-mail na serveri pomocou SMTP.
529 E-mailovej správy bola úspešne odoslaná uvedené príjemcom. Nevyžaduje žiadna akcia.
530 Prázdne heslo nie je povolená. Zadajte heslo prázdne.
531 Boli uverejnené upozornenia DPM DPM upozornení do denníka udalostí. Nevyžaduje žiadna akcia.
532 Zmeny nastavenia obnovenie koncových plne prejavia pre každú skupinu ochrany až ďalší úspešný synchronizácie.Nevyžaduje žiadna akcia.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 800-899

Kód chybySprávaĎalšie informácie
800 DPM musí byť nainštalovaný na počítači so systémom Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1).Inštalácia DPM v počítači so systémom Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1). Windows Server 2003 SP1 Redistribuovateľný balík je k dispozícii http://go.Microsoft.com/fwlink/?LinkId=45556 .
801 Inštalácia DPM, musíte byť prihlásení ako správca alebo člen lokálnej skupiny administrators.Prihláste sa do počítača ako správca alebo člen lokálnej skupiny administrators a potom znova spustite inštaláciu.
802 Rýchlosť procesor počítača nespĺňa požiadavky na minimálnu konfiguráciu DPM. Minimálne požadované procesor rýchlosť<ClockSpeed></ClockSpeed>. Inovácia hardvéru požiadaviek na minimálnu konfiguráciu DPM alebo inštalácia DPM v inom počítači. Informácie o systémových požiadavkách DPM nájdete DPM 2010 systémové požiadavky (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179661).
803 Pamäť v počítači je menej ako DPM minimálne požiadavky na pamäť. Minimálna požiadavka<MinimumMemoryRequired> </MinimumMemoryRequired>MB a Odporúčané pamäť požiadavky je 2 GB.Inovácia hardvéru požiadaviek na minimálnu konfiguráciu DPM alebo inštalácia DPM v inom počítači. Informácie o systémových požiadavkách DPM nájdete DPM 2010 systémové požiadavky (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=179661).
805 Nie je dostatok miesta na disku pre <InstallItem></InstallItem>. Ďalšie uvoľnite miesto na disku a potom skúste znova.
806 Nastavenie zlyhania - Active Directory sa nenašiel. Nevyžaduje žiadna akcia.
807 Nastavenie zlyhania - cieľ nie je správne nakonfigurovaný. Nevyžaduje žiadna akcia.
809 DPM súbor sa nedá načítať. <FileName></FileName>. Súbor môže byť poškodený alebo chýba. Spustite DPM DPM produktu DVD. Ak spustíte Inštalátor z disku DVD, DVD je poškodený.
810 DPM Inštalácia zlyhala. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom znova spustite inštaláciu DPM.
811 Databáza DPM vytvorený. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli odstrániť DPM súborov a položiek databázy registry, ktoré boli vytvorené počas inštalácie. Overte, či SQL Server správne nainštalovaný a je spustený a potom znova spustite inštaláciu.
812 Správa, konfigurácia zlyhala. Overte, či je správne nainštalovaný SQL Server Reporting Services a je spustený.

Ďalšie informácie získate v nasledujúcom:

Inštalácia SQL a hlásenia problémov s aplikácia Data Protection Manager
813 DPM odinštalovanie zlyhalo. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom sa pokúste znova odinštalovať DPM.
814 Konfiguračné údaje pre tento produkt je poškodený.Riešenie inštalácie Inštalátora systému Windows. Ďalšiu pomoc, obráťte sa na pracovníkov technickej podpory.
817 Cesta k súboru denníka inštalácie <FileName> </FileName>je príliš dlho po je jednoznačné. Overte, či cestu k priečinku Application Data menej než 260 znakov a potom znova spustite inštaláciu DPM.
818 Cesta k súboru denníka inštalácie <FileName> </FileName>nie je platný. Zadajte platnú cestu priečinok Application Data.
820 Inštalátor nemôže dotaz konfigurácie systému. Ak sa táto chyba sa vyskytla pri práci na Inštalácia stránka Sprievodcu nastavením DPM, odstránenie chyby, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na položku na serveri DPM Spustenie, kliknite na tlačidlo Všetky programy, kliknite na tlačidlo Microsoft SQL Server 2008, kliknite na tlačidlo Nástroje na konfiguráciu, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Configuration Manager.
 2. V SQL Server Configuration Manager kliknite na položku Služby SQL Servera v table s podrobnosťami , skontrolujte, či sú spustené služby SQL Server a SQL Server Agent, týkajúce sa databázy DPM 2010.
 3. Ak je buď služba zastavená, v Podrobnosti na table kliknite pravým tlačidlom myši na službu a potom Spustenie.
 4. Ak služby, zmeniť konto pre obe služby lokálneho systémového konta vykonaním nasledujúcich krokov:
  1. V Podrobnosti na table kliknite pravým tlačidlom myši na službu a potom Vlastnosti.
  2. Na Prihlásenie kliknite na položku Vstavané konto, vstavané konto, kliknite Lokálny systém, a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. V Podrobnosti na table kliknite pravým tlačidlom myši na službu a potom Spustenie.


 5. Teraz môžete zmeniť konto pre obe služby späť MICROSOFT$ DPM$ Acct konto nasledovne:
  1. V Podrobnosti na table kliknite pravým tlačidlom myši na službu a potom Vlastnosti.
  2. Na Prihlásenie kliknite na položku Toto konto, v Názov konta Zadajte . \MICROSOFT$DPM$Acct, v Heslo a Potvrdiť heslo polia, zadajte rovnaké heslo, ktoré ste použili počas inštalácie DPM 2010 RTM a potom kliknite na tlačidlo OK.
  3. V Podrobnosti na table kliknite pravým tlačidlom myši na službu a potom Spustenie.


 6. Inštalácia alebo inovácia DPM 2010 RTM znova.

822 DPM nastavenia nie sú k dispozícii konfigurácia SQL Server Reporting Services. Skontrolujte, či je spustená rozhranie Windows Management Instrumentation (WMI). Ak sa služba WMI nie je spustená, v ovládacom paneli kliknite na položku Nástroje na správua kliknite na položku služby. Kliknite pravým tlačidlom myši na Službu Windows Management Instrumentationa potom kliknite na tlačidlo Štart.
823 DPM Inštalátor nemôže získať prístup k kľúč databázy registry <RegistryKey></RegistryKey>. Skontrolujte, či kľúč databázy registry <RegistryKey> </RegistryKey>existuje, a potom znova spustite inštaláciu DPM.
828 DPM sa nemôže pripojiť k Service Control Manager (SCM). Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte naposledy chyby v denníku udalostí systému Windows.
829 DPM popisovač sa nedá otvoriť. <SetupServiceName> </SetupServiceName>služba. Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte naposledy chyby v denníku udalostí systému Windows.
830 DPM neprečíta služby <ServiceName> </ServiceName>Konfigurácia. Na <ServerName></ServerName>, prečítajte si najnovšie chyby v denníku udalostí systému Windows.
832 Inštalátor nemôže poskytnúť <UserName> </UserName>prístup k databáze DPM účtu.Skontrolujte, či SQL Server správne nainštalovaný a je spustený.
833 Inštalátor nemôže odstrániť <UserName> </UserName>používateľské konto. Odstránenie <UserName> </UserName>používateľské konto na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača, rozbaľte Lokálni používatelia a skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Používatelia. Kliknite pravým tlačidlom myši <UserName></UserName>, a potom kliknite na tlačidlo Odstránenie.
834 Inštalátor nemôže odstrániť nasadenie správy. Ak chcete manuálne odstrániť správy, prejdite na http://<>>/ ReportServer$<InstanceName></InstanceName>.
836 DPM Oprava zlyhala. Overte, že DPM server spĺňa požiadavky na softvér. Odinštalovať DPM a potom znova spustite inštaláciu DPM.
841 Inštalátor nemôže vypočítať na disku pre dané umiestnenie. Zadajte umiestnenie inej inštalácie.
842 Inštalátor nemôže získať prístup k <RegistryKey> </RegistryKey>kľúč databázy Registry pre <SqlInstance></SqlInstance>inštanciu servera SQL Server. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný SQL Server 2008.
843 Fyzické umiestnenie existujúcej DPM databázy sa nenašiel. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný inštanciu programu SQL Server, a to <ServiceName> </ServiceName>Je spustená služba SQL Server.

Inovácia z DPM skúšobná verzia, kde sa skončila SQL Server

Pred odinštalovaním DPM
 1. Ak používate vzdialené inštanciu programu SQL Server, inovujte DPM server. Ak používate miestne inštanciu programu SQL Server, zálohovanie DPM databázy.
 2. Odinštalovať SQL Server.
 3. Z inštalačného média DPM, spustite inštalačný program SQL Server a nainštalovať hodnotení vydanie SQL Server s rovnakým názvom (MSDPM2012EVAL).
 4. Databáza sa pripojiť k tejto inštancii.
 5. Spustiť System Center 2012 – nastavenie aplikácia Data Protection Manager (DPM).

Upozornenie

Ak už ste odinštalovali skúšobná verzia balíka DPM, potom musíte reimage počítača.
845 Inštalácia DPM DPMDB databázy sa nepodarilo odstrániť. Odstránenie DPMDB databázy SQL Server Management Studio, sa pripojiť k serveru <DPM server="" name=""></DPM>\<InstanceName></InstanceName>. Rozbaľte <InstanceName> </InstanceName>inštanciu programu SQL Server, rozbaľte Databázy, kliknite pravým tlačidlom myši DPMDB databázy a potom kliknite na položku Odstránenie.
846 DPM nemôžete nájsť SqlCmd.exe. Overte, či sú nainštalované nástroje klienta SQL. Ak nie sú nainštalované, musíte nainštalovať SQL klient nástroje a potom znova spustite inštaláciu DPM.
847 Nie je možné vytvoriť DPM <SetupServiceName> </SetupServiceName>služba. Zlyhanie vytvoriť služba môže byť reštartovanie počítača.Reštartujte počítač, odinštalovať DPM a potom znova spustite inštaláciu.
848 Inštalačnému programu sa nepodarilo skopírovať súbory z <SourceLocation> </SourceLocation>Ak chcete <InstallLocation></InstallLocation>. Overte nastavenia umiestnenia inštalácie.
849 Inštalačnému programu sa nepodarilo odstrániť priečinok <InstallLocation></InstallLocation>. Manuálne odstránenie priečinka.
850 Inštalačnému programu sa nepodarilo označiť súbory <FolderPath> </FolderPath>na odstránenie. Po dokončení inštalácie balíka DPM odstrániť manuálne.
851 Inštalácia sa nedá spustiť. Spustenie inštalačného programu z DPM DVD. Ak spustíte Inštalátor z disku DVD, DVD je poškodený.
853 Inštalačnému programu sa nepodarilo zaregistrovať DPM v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov. Nevyžaduje žiadna akcia.
854 Je spustená iná inštancia inštalačného programu DPM. Skontrolujte, či žiadna iná inštancia DPM nastavenie systémom a spustite inštalačný program DPM.
855 Inštalátor nemohol odstrániť plánované úlohy. Otvorte SQL Server Management Studio a potom pripojte DPM inštanciu programu SQL Server. Rozbaľte inštanciu programu SQL Server, rozbaľte SQL Server Agent, rozbaľte úlohya odstráňteScheduleCategory> kategórií.
856 DPM môže získať prístup k existujúcej databázy DPM alebo DPM databáza je poškodená.Skontrolujte, či je spustená služba SQL Server. Ak je spustená služba SQL Server, obnovte databázu DPM a opätovné spustenie inštalácie DPM.
857 DPM nedokáže vytvoriť zoznam počítačov, na ktorých ochranu agentov nainštalujú preto nemôže pristupovať k databáze DPM.Ochrana agenti môžu byť inštalované na niektorých počítačoch. Odinštalovanie agentov na chránené počítače pomocou Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli.
858 DPM product key je neplatný. Zadajte platný kód product key DPM. Kód product key sa nachádza na obale disku DVD s produktom aplikácia Data Protection Manager späť.
859 Inštalátor nemôže spracovať konfiguračnom súbore SQL Server 2008 Reporting Services <FileName> </FileName>adresa servera SMTP a adresa odosielateľa. Skontrolujte, či je správne nainštalovaný server SQL Server.
860 DPM nemožno zastaviť službu <SetupServiceName></SetupServiceName>. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom sa pokúste znova nainštalovať DPM.
861 DPM nemôže prečítať kľúč databázy registry cesta inštalácie. Niektoré priečinky sa neodstránia.Manuálne odstránenie priečinkov po dokončení DPM.
862 Inštalácia sa nedá spustiť <SetupServiceName> </SetupServiceName>služba. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom sa pokúste znova nainštalovať DPM.
863 Nie je možné použiť vybraté umiestnenie <DirectoryPath> </DirectoryPath>Inštalácia DPM. DPM možno nainštalovať len na lokálnom počítači. DPM nemožno nainštalovať priečinkov iba na čítanie, skrytých priečinkov, priečinky body pripojenia, koreň zväzkov alebo priamo na lokálne systémové priečinky, ako napríklad <FolderPath></FolderPath>. Vyberte iné umiestnenie na inštaláciu DPM.
864 Nemôžete nainštalovať DPM na vymeniteľné médiá alebo zdieľané sieťové umiestnenie. Umiestnenie <DriveName> </DriveName>nemožno použiť ako miesto na inštaláciu. Vyberte umiestnenie na lokálny pevný disk inštalácia DPM.
865 Inštalácia môže vybrať informácie o zväzkoch pridelené DPM. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača, a potom kliknite na tlačidlo Správa diskov. Odstránenie zväzkov pridelené DPM z diskov, ktoré boli pridané do fondu ukladacieho priestoru.
866 Bol vytvorený v konzole DPM správcu úloh oblasti obnovenia účtu Windows neodstránil.Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača. Rozbaľte Lokálni používatelia a skupiny, kliknite na tlačidlo Používatelia, pravým tlačidlom myši kliknite na konto systému Windows, a potom kliknite na Odstránenie.
868 DPM nemožno zistiť informácie adresárDirectoryPath zachytáva>. Vyberte iné umiestnenie inštalácie na lokálny pevný disk inštalácia DPM.
869 Na <DirectoryPath> </DirectoryPath>Adresár nie je na zväzku NTFS. Inštalácia požadovaného softvéru a DPM zväzku so systémom NTFS.
870 DPM nemôžete dotaz atribútov adresára <DirectoryPath></DirectoryPath>. Vyberte iné umiestnenie inštalácie na lokálny pevný disk inštalácia DPM.
871 DPM Inštalátor zistil existujúcu inštaláciu DPM v počítači. Existujúca inštalácia je novšia než verzia sa pokúšate nainštalovať.Inštalácia staršej verzie programu DPM, najskôr odinštalujte existujúcu verziu.
876 DPM Inštalátor nemôže vytvoriť priečinok <FolderPath></FolderPath>. Ak už existuje priečinok, priečinok odstrániť a znovu spustite inštaláciu DPM.
877 DPM Inštalátor nemôže zapisovať do súboru <FileName></FileName>. Ak súbor už existuje, odstráňte súbor a potom znova spustite inštaláciu.
878 Inštalátor nemôže vytvoriť ochranu pracovných plánov. Otvorte SQL Server Management Studio a potom pripojte DPM inštanciu programu SQL Server. Rozbaľte inštanciu programu SQL Server, rozbaľte SQL Server Agent, rozbaľte Úlohy, a potom odstráňte <ScheduleCategory> </ScheduleCategory>kategórie.
879 Inštalácia DPM nepodarilo odstrániť službu <SetupServiceName></SetupServiceName>. Manuálne odstránenie služby do príkazového riadka zadajte sc delete <SetupServiceName></SetupServiceName>.
880 Konfigurácia agenta ochrany DPM zlyhala. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom sa pokúste znova nainštalovať DPM.
881 Požadované lokálnej skupiny nie je možné vytvoriť. Skúste znova nainštalovať DPM.
882 DPM Inštalátor nemôže vytvoriť požadované služby. Počítač môže byť chránený iného počítača so systémom DPM. DPM nemožno nainštalovať v počítači s nainštalovaným agenta ochrany.Ak agenta DPM ochrany je nainštalovaný v počítači, použite Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli odinštalovať a znovu spustite inštaláciu DPM.
883 DPM Inštalátor nemôže čítať <FileName> </FileName>súbor. Skontrolujte, či aktuálny používateľ nemá povolenie na čítanie súboru.
884 Inštalácia DPM nemožno odstrániť priečinok <FolderPath></FolderPath>. Manuálne odstránenie priečinka <FolderPath> </FolderPath>po dokončení inštalácie DPM.
885 DPM inštalačný program nemôže vytvoriť <FileName> </FileName>súbor. Skontrolujte, či aktuálny používateľ nemá povolenie na vytvorenie súboru.
886 Tento program je určený pre DPM interný. Na spustenie inštalátora DPM, dvakrát kliknite na Setup.exe v koreňovom priečinku disku DVD s produktom.
887 Konfigurácia DPM sa vyskytla chyba. Odinštalovať DPM pomocou Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli a potom znova spustite inštaláciu DPM.
888 DPM Inštalátor nemohol vytvoriť DPM odkaz na pracovnej ploche. Ak chcete začať používať DPM, Spustenie, ukážte na položku Všetky programy, a potom kliknite na tlačidlo Microsoft System Center aplikácia Data Protection Manager 2010.
889 Boli nájdené databázové súbory z predchádzajúcej inštalácie DPM <Location></Location>. Odstrániť existujúce súbory na <Location></Location>, alebo vyberte alternatívne umiestnenie pre databázu.
890 V počítači je nainštalovaná staršia verzia balíka DPM. Vyberte odinštalovať a znova spustite Inštalátor.Nevyžaduje žiadna akcia.
892 Počítač <MachineName> </MachineName>môže sa neodstránia z intranetové nastavenia zóny zabezpečenia v programe Internet Explorer.V programe Internet Explorer na Nástroje ponuky, kliknite na tlačidlo Možnosti siete Internet. V Možnosti siete Internet dialógové okno, v Zabezpečenie kliknite na položku Lokálna sieť intranet, kliknite na tlačidlo Stránky, kliknite na tlačidlo Rozšírené, a potom odstráňte počítač <MachineName> </MachineName>v intranetovej zóne.
893 Inštalátor nemôže odstrániť zväzky, ktoré sú pridelené DPM. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača, a potom kliknite na tlačidlo Správa diskov. Odstránenie zväzkov pridelené DPM z diskov, ktoré boli pridané do fondu ukladacieho priestoru.
894 Inštalácia DPM DPM odkaz na pracovnej ploche sa nedá odstrániť. Manuálne odstránenie DPM odkaz na pracovnej ploche.
895 Služba <SetupServiceName> </SetupServiceName>nebol odstránený z počítača. Reštartujte počítač a odstrániť službu <SetupServiceName></SetupServiceName>.
896 DPM nedá sa pripojiť k databázeDatabaseName>. Skontrolujte, či služba SQL ServerNÁZOV_SLUŽBY> spúšťa a či máte povolenia na dotaz SQL Server.
897 DPM nepodarilo odstrániť databázy <DatabaseName></DatabaseName>. V SQL Server Management Studio, odstráňte nasledujúce databázy: <DatabaseName></DatabaseName>, <TempDatabaseName></TempDatabaseName>.
898 DPM Inštalátor nemôže dotaz SQL Server Reporting Services konfigurácia. Skontrolujte, či je spustená rozhranie Windows Management Instrumentation (WMI) a že inštalácie SQL Server Reporting Services nie je poškodený.
899 Inštalácia DPM MSDPMTrustedMachines lokálnej skupiny sa nedá odstrániť. Manuálne odstránenie MSDPMTrustedMachines skupiny. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača. Rozbaľte Lokálni používatelia a skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Skupiny. Kliknite pravým tlačidlom myši MSDPMTrustedMachines, a potom kliknite na tlačidlo Odstránenie.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 900 999

Kód chybySprávaĎalšie informácie
900 DPM Inštalátor nemohol odstrániť všetky kľúče databázy registry, ktoré používa DPM. Nevyžaduje žiadna akcia.
901 Inštalácia DPM DPM koordinátor agenta služby sa nepodarilo odstrániť. Manuálne odstránenie DPM Agent koordinátor služieb. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Služby. Kliknite pravým tlačidlom myši Koordinátor agenta DPM, a potom kliknite na tlačidlo Odstránenie.
902 Úloha sa vyskytla vnútorná závažnej. Obráťte sa na oddelenie technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft.
904 Ochrana agentov na <ServerName> </ServerName>nie je kompatibilná s verziou DPM. Ochrana agentov verzia<AgentVersion></AgentVersion>, a verzia DPM <EngineVersion></EngineVersion>. Aktualizácia agenta ochrany <ServerName></ServerName>.
905 Ochrana agentov na <ServerName> </ServerName>nie je kompatibilná s verziou DPM. Ochrana agentov verzia<AgentVersion></AgentVersion>, a verzia DPM <EngineVersion></EngineVersion>. Skontrolujte všetky požadované DPM aktualizácií do počítača.
907 Prácu sa vyskytla vnútorná chyba databázy. Skúste znova.
908 Úloha bola zrušená. Používateľ zrušené úlohy alebo upraviť priradené ochrana skupiny.Skúste znova.
909 DPM nesprávne formátovaný správy a nedokázal interpretovať. Skúste znova. Ak problém pretrváva, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu.
910 DPM služby neočakávane skončil pri dokončení úlohy. Ukončenie môže byť spôsobené reštartovanie systému.Skúste znova.
911 DPM nemohol dokončiť túto úlohu vo vyhradenom čase. V Monitorovanie Pracovná plocha a skupiny úloh podľa typu prezrieť Podrobnosti úlohy. Ak plánované ďalej úloha je spustená, nevyžaduje sa žiadna akcia. Ak nie je spustená úloha, Opakovať úlohu.
912 Úloha bola zrušená z dôvodu, že inú prácu, na ktorom je závislý.Skúste znova.
913 Úloha bola zrušená, pretože je naplánované počas časového úseku nečinnosti.Skúste znova.
914 Úloha zlyhala kvôli neočakávanej chybe. Uistite sa, že DPMRA je služba na vybratom počítači.
915 Operácia zlyhala, pretože súčasť VSS zdroja údajov <Component> </Component>chýba. Uistite sa, že je chránený zdroji správne nainštalovaný a či VSS writer je služba.
916 Nemôže pripojiť k službe DPM, pretože je spustený v režime obnovenia, ktorej DpmSync nástroj.Počkajte, kým DpmSync dokončiť svoju činnosť. Ak DpmSync nie je spustená služba DPM je stále v režime obnovenia, znovu spustite DpmSync.
917 Pripojenie k službe DPM prerušilo. Prečítajte si denník udalostí aplikácie návod na vypnutie služby. Uistite sa, že sú zapnuté nasledujúce služby:
 • DPM
 • Replikácia agenta DPM
 • SQLAgent$ <InstanceName></InstanceName>
 • MSSQL$ <InstanceName></InstanceName>
 • Virtual Disk Service
 • Tieňová kópia zväzku


918 Pripojenie k službe DPM prerušilo. Uistite sa, že je spustená služba DPM a prezrieť si denník udalostí aplikácie návod na vypnutie služby.
920 DPM nepodarilo zapísať udalosti do denníka udalostí DPM upozornenia. Odstránená DPM upozornení udalostí alebo zmenili sa povolenia.Odinštalovať DPM a znova DPM obnoviť DPM záznamy denníka udalostí.
921 Operácia zlyhala, pretože sa vyskytla chyba pri enumerácii zdroj údajov<Component></Component>. Uistite sa, či zdroj údajov, ktoré sú uvedené v chybovom hlásení je online a dostupný.
929 DPM Management Shell nie je pripojený na žiadne DPM alebo predchádzajúce pripojenie sa prerušilo.Použitie Pripojiť DPMServer príkaz na pripojenie k serveru DPM. Ak ste pripojení k serveru DPM a naďalej zobrazuje táto chyba, skontrolujte, či služba DPM systémom a prečítajte si denník udalostí aplikácie chyby.
939 Konzola DPM správcu verzia <Version> </Version>nie je kompatibilný s verziou servera DPM.Uistite sa, že verzia je medzi <MinimumUIVersion> </MinimumUIVersion>a <MaximumUIVersion></MaximumUIVersion>.
940 Nedá sa pripojiť k databáze chybu kritická databázy. Je nepravdepodobné, že databáza je poškodený.Skontrolujte denník udalostí a príslušné kroky. Uistite sa, že je spustený server SQL Server.
941 Nedá sa pripojiť k databáze DPM. Uistite sa, že SQL Server je spustený a nakonfigurovaný správne a potom skúste znova.
942 Integrity databázy je otázkou hardvéru alebo softvéru problém.Obráťte sa na správcu servera SQL Server. Skontrolujte denník udalostí systému Windows. Spustiť príkaz DBCC CHECKDB zistiť rozsah škôd. Je možné, že problém je vo vyrovnávacej pamäti iba, a nie na samotnom disku. Ak áno, reštartovaním servera SQL Server opravuje problém. V opačnom prípade použite DBCC opraviť problém. V niektorých prípadoch môže byť potrebné obnoviť databázu DPM.
943 Nedá sa pripojiť k databáze DPM, pretože databáza je v nekonzistentnom stave.Obráťte sa na správcu servera SQL Server. V niektorých prípadoch môže byť potrebné obnoviť databázu DPM. Ak problém pretrváva, obráťte sa na oddelenie služieb zákazníkom spoločnosti Microsoft a podporu.
944 Databáza zlyhalo. Uistite sa, že je spustený server SQL Server a či je správne nakonfigurovaný, a potom skúste znova.
945 Nedá sa pripojiť k databáze DPM z dôvodu zlyhania všeobecných databázy. Uistite sa, že SQL Server je spustený a nakonfigurovaný správne.
946 Je spustená iná inštancia programu DPM Reštartujte počítač a potom skúste znova.
948 Nedá sa pripojiť <ServerName></ServerName>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:

Reštartovanie služieb DPM

 1. Na serveri DPM otvorenie správcu služby rozbaľte a kliknite na tlačidlo služby.
 2. Na table služby reštartujte DPM nasledujúce služby:
  • DPM (MSDPM)
  • DPM Access Manager Service (DPMAMService)
  • DPM Writer (DpmWriter)
  • DPMLA (agenta DPM Library)
  • DPMRA (replikácia agenta DPM)


 3. Ak nemôžete reštartovať služby, postupujte nasledovne:
  1. V správcovi služby rozšíriť Diagnostika, rozbaľte Zobrazovač udalostí, a potom rozbaľte položku Windows denníky.
  2. V denníkoch chýb, chyby, vyhľadať a potom znova skúste otvoriť správcu DPM konzoly.


Zopakovať DPMSync – synchronizovať príkaz

 1. Na serveri DPM kliknite na tlačidlo Štart, Všetkyprogramy, kliknite na položku Microsoft SQL Server 2008a kliknite na položku Správca SQL Management Studio.
 2. V dialógovom okne pripojiť sa k serveru do poľa názov servera zadajte názov počítača a názov inštancie programu SQL Server, ktorého DPM databázy v nasledovnom formáte:Názov počítača\InstanceName>.
 3. V správcovi SQL Management Studio, rozšírenie databázy, kliknite pravým tlačidlom myši na DPMDBa kliknite na tlačidlo Nový dotaz.
 4. Na table SQLQuery zadajte nasledovný príkaz a kliknite na tlačidlo spustiť.
 5. Vybrať * z Tbl_dls_globalsetting kde vlastnosť PropertyName = "DBRecovery".
 6. Ak PropertyValue vráti hodnotu 1, DPMSync-synchronizácia Operácia bola ukončená alebo bola zrušená pred jej dokončením. Opakovanie DPMSync-synchronizácia, nech operácie úplné dokončenie a skúste znovu otvoriť konzolu DPM správcu.
951 Žiadne plány pre zákazky. Nevyžaduje žiadna akcia.
955 Kontrola konzistencie následok zmeny SQL Server Agent plány: plány pridať:SchedulesAdded>
Plány odstránené:SchedulesRemoved>
Plány aktualizovať:SchedulesUpdated>.
Nevyžaduje žiadna akcia.
956 DPM nemôže chrániť farmy služby Windows SharePoint Services, kým nenainštalujete DPM ochrana agentov na nasledujúcich počítačoch:Názov_servera>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Inštalácia agentov na tieto počítače v oblasti úloh správy karte agentov a na table akcií kliknite na položku inštalovať.
 2. Ak niektoré počítače uzol klastra alebo zrkadlový, nainštalujte agenta DPM ochrany na všetky fyzické uzly klastra alebo zrkadlené.
 3. Ak SQL aliasing farmy SharePoint, uistite sa, že sú nainštalované súčasti SQL klient pripojenie na klientskom webovom serveri SharePoint.
 4. Ak SQL aliasing farmy SharePoint, môžete spustiť ConfigureSharePoint.exe - ResolveAllSqlAliases príkaz na klientskom webovom serveri SharePoint identifikovať SQL prezývky, ktoré nie je možné DPM.
957 DPM je možné chrániť zrkadlené databázy servera SQL Server <Component> </Component>kým nenainštalujete DPM ochrana agentov na nasledujúcich počítačoch: <ServerName></ServerName>. Ochrana agentov na tieto počítače nainštalovať Správa kliknite na položku Pracovná plocha Agenti karte, a potom Akcia na table kliknite na položku Inštalácia. Ak niektoré počítače uzol klastra, musíte nainštalovať agenta DPM ochrany na všetkých uzloch klastra fyzickej.
958 DPM nemožno Prehľadávať obsah virtuálneho počítača chráneného počítača<protected computer=""></protected>. Vykonať úplné obnovenie virtuálneho počítača.

Ak žiadna z podmienok uvedených v časti vysvetlenie existujú, sa táto chyba, skúste riešenie uvedené v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2013544.
959 DPM Nepodarilo sa vybrať jeden alebo viaceré zväzky chráneného počítača <ServerName></ServerName>. Uistite sa, že odstraňuje disky a že zväzky formátované pomocou systému súborov NTFS.
960 DPM Nepodarilo sa vybrať jednu alebo viacero aplikácií VSS chráneného počítača<ServerName></ServerName>. Uistite sa, že všetky zapisovače VSS sa v dobrom stave pomocou zobrazovača udalostí chýb z VSS.
961 DPM Nepodarilo sa vybrať jednu alebo viacero aplikácií bez VSS chráneného počítača<ServerName></ServerName>. Skontrolujte, či sú všetky zapisovače VSS pomocou zobrazovača udalostí chýb z VSS. v dobrom stave Tiež uistite sa, že súbor PSDataSourceConfig.xml je správne nakonfigurovaný.
962 DPM Nepodarilo sa vybrať jeden alebo viac SharePoint vyhľadávanie autori chráneného počítača<ServerName></ServerName>. Uistite sa, že všetky zapisovače vyhľadávania SharePoint sú v dobrom stave.
963 DPM Nepodarilo sa vybrať niektoré súčasti pre aplikáciu <Component></Component>chráneného počítača <ServerName></ServerName>. Uistite sa, že sa zapisovač aplikácie v dobrom stave.
964 DPM Nepodarilo sa vybrať súčasti aplikácie <Component> </Component>chráneného počítača<ServerName></ServerName>. Uistite sa, že writer je v dobrom stave.
965 DPM Nepodarilo sa pomocou služby Windows Management Instrumentation chráneného počítača vybrať inštancie programu SQL Server<ServerName></ServerName>. Uistite sa, že WMI pre server SQL Server je v dobrom stave.
966 DPM nedá sa pripojiť k inštancii programu SQL Server <Component> </Component>chráneného počítača<ServerName></ServerName>. Uistite sa, že inštanciu programu SQL Server je v dobrom stave.
967 DPM Nepodarilo sa vybrať zdroje údajov služby SharePoint v počítači chránené <ServerName>.</ServerName>Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že server front-end Web farmy SharePoint nakonfiguroval ochranu pomocou ConfigureSharePoint.exe - EnableSharePointProtection.
 2. Ak sa ochrana vyhľadávania SharePoint, tiež spustiť ConfigureSharePoint.exe - EnableSPSearchProtection na klientskom webovom serveri.
968 Aktuálne voľby vynuluje a musíte im znova. Kliknite na tlačidlo Áno Ak chcete obnoviť alebo No zachovať aktuálny výber.
975 Argumenty zákazky sú neplatné. Operáciu so syntaxou správny argument.
976 DPM úloha zlyhala, pretože sa nepodarilo kontaktovať DPM mechanizmus. Reštartujte službu DPM.
997 Zistila sa inštanciu menej závažné zlyhanie procesu <DpmProcessName></DpmProcessName>. Toto oznámiť spoločnosti Microsoft. Nevyžaduje žiadna akcia.
998 Operácia zlyhala z dôvodu ochrany agent. Skúste znova.
999 Neočakávaná chyba spôsobila zlyhanie procesu <DpmProcessName></DpmProcessName>. Reštartujte proces DPM <DpmProcessName></DpmProcessName>.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 1000-1999

Kód chybySprávaĎalšie informácie
1000 Prihlásenie zlyhalo spôsobené nesprávne meno používateľa alebo heslo. Skontrolujte meno používateľa a heslo a potom to skúste znova.
1002 Momentálne nemožno zrušiť vybratú úlohu. Nevyžaduje žiadna akcia.
1100 DPM: Informačné Upozornenie: Názov_servera. Nevyžaduje žiadna akcia.
1101 DPM: Varovné upozornenie: Názov_servera. Nevyžaduje žiadna akcia.
1102 DPM: Dôležité upozornenie: Názov_servera. Nevyžaduje žiadna akcia.
1103 DPM: Obnovenie upozornenie: Názov_servera. Nevyžaduje žiadna akcia.
1104 DPM: Odstráni informácie Upozornenie: Názov_servera Nevyžaduje žiadna akcia.
1105 DPM: Odstrániť varovné upozornenie: Názov_servera Nevyžaduje žiadna akcia.
1106 DPM: Vyriešiť dôležité upozornenie: Názov_servera Nevyžaduje žiadna akcia.
1107 Nasledujúce upozornenie sa neaktívne v ResolvedTime. Nevyžaduje žiadna akcia.
1109 Ďalšie informácie, otvorte konzola DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v oblasti monitorovania úloh.Nevyžaduje žiadna akcia.
1200 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Zväzok: <VolumeName> </VolumeName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Použitého miesta na disku na zväzku replika prekračuje hranicu <ThresholdValue></ThresholdValue>%.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1201 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Ochrana skupiny: <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>

Popis: Replika zväzku nie je možné.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1202 Stav: <AlertStatus> </AlertStatus>

Ochrana skupiny: <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>

Popis: DPM zistil nasledujúce zmeny:
 • Nové akcie ani zväzky
 • Odstránené zväzky alebo akcií
 • Aby boli premapovanie akcie


Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1204 Replika preDatasourceName> naNázov_servera> sa práve synchronizuje s konzistencie. Kontrola konzistencie možno spustiť automaticky alebo manuálne. Konfigurovať automatické konzistencie skontrolujte možnosti zmeniť tento Ochrana skupinu pomocou Sprievodcu upraviť skupiny ochrany. Kontrola konzistencie, v oblasti ochrany úloh na table akcií kliknite na spustiť manuálne Vykonať kontrolu konzistencie. Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v oblasti monitorovania úloh.
1205 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Replika je vytvorený.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1206 Replika <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>je v rozpore s chránené zdroji. Všetky činnosti súvisiace s ochranou tohto zdroja údajov zlyhá, kým replika je synchronizovaný s konzistencie.Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1209 Stav:AlertStatus>

Počítač:Názov_servera>

Popis: Obnovenie úlohy spustené vStartDateTime>.
Ďalšie informácie, otvorte konzola DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v oblasti monitorovania úloh.
1210 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Obnovenie úlohy spustené vStartDateTime> s zlyhania.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1211 Vrátenie <TargetServerName> </TargetServerName>ktorý začal <StartDateTime> </StartDateTime>dokončiť. Niektoré úlohy sa úspešne obnoviť údaje a niektoré úlohy zlyhalo. Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1212 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Obnovenie úlohy spustené v <StartDateTime>úspešne dokončila.<b00> </b00> </StartDateTime>
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1214 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: posledný <FailureCount> </FailureCount>body obnovenia sa nevytvorí.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1215 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Synchronizácia úloh inak.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1216 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: DPM nepodarilo zastaviť ochranu.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1217 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Popis: Nové chránené počítače nájdený.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1218 Replika pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>nie je vytvorený. Rozhodli ste sa vytvoriť replika manuálne. Všetky ďalšie ochranu aktivity pre zdroj údajov zlyhá, kým replika vytvorený a synchronizovať s konzistencie.Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1219 Replika pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>nie je vytvorený. Úloha vytvorenia repliky je naplánované na neskôr. Ochrana údajov sa nespustí, až po dokončení vytvorenia repliky.Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1220 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Popis: Disku <DiskName> </DiskName>nie je možné alebo prestal reagovať. Všetky ďalšie ochranu činnosti použiť zlyhá, kým disku je online.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1221 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Kompatibilný DPM agenta ochrany.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1222 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Nemožno kontaktovať agenta DPM ochrany.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1223 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Nepodarilo sa aktualizovať povolenia pre obnovenie koncového používateľa.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1224 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Zväzok: <VolumeName> </VolumeName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Použitie šírky pásma siete obmedzovanie nefunguje.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1225 Nepodporované údajov. Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1226 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Popis: <LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>nie je k dispozícii, a až po vytvorení pripojenia sa všetky úlohy pre danú knižnicu.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1227 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Popis: Knižnica nefunguje efektívne.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1228 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Jednotka: <LibraryDrive> </LibraryDrive>

Popis: Páska je deaktivovaná a musia byť odstránené z knižnice.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1229 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Popis: Voľné pásky je menej ako alebo rovná prahovej hodnoty.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1230 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Páska: <MediaLabel> </MediaLabel>

Popis: Páska vymazať úlohy zlyhalo.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1231 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Páska: <MediaLabel> </MediaLabel>

Popis: Páska overenie úloha nemôže začať alebo zlyhal.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1232 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Popis: Údaje skopírovať úlohy zlyhalo.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1233 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Popis: Knižnica Katalóg zálohovacej nebol postavený správne.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1234 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Popis: Zálohovanie na páskovú zlyhalo.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1237 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Jednotka: <LibraryDrive> </LibraryDrive>

Popis: Jednotky v knižnici nie je funkčné.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1238 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Páska: <MediaLabel> </MediaLabel>

Popis: Páska overení.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1240 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Popis: Práca vyžaduje páska, ktorá nie je dostupná v knižnici.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1243 Podrobný zoznam zlyhala. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 • Vykonajte rýchle zásob po každom pásku.
 • Uistite sa, že páska určenom pre podrobný zoznam nie je v jednotke a zálohovaniu.
 • Znížiť počet podrobný zoznam upozornenia na zlyhania, Vytvorte nasledujúci kľúč databázy registry. Ak chcete otvoriť Editor databázy Registry, Spustenie, kliknite na tlačidlo Spustiť, a potom zadajte regedit.

  Umiestnenie v databáze Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\1.0\Alert

  Názov hodnoty DWORD: DetailedInventoryFailed
  Údaj hodnoty: 0

Upozornenie:

Ak databázu registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že tieto problémy bude možné vyriešiť. Databázu registry upravujete na vlastné riziko. Vždy skontrolujte, či zálohovať databázu registry pred úpravou a že viete, ako obnoviť databázu registry, ak sa vyskytne problém.

Poznámka:

Po vytvorení kľúča databázy registry môžete skontrolovať podrobný zoznam úloh nepodarí či podarí pomocou Úlohy karta Monitorovanie zobrazenie.
1244 Veľkosť databázy v programe DPM server prekročil prahovej hodnoty. Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1245 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

<LibraryType> </LibraryType>: <Library> </Library>

Páska: <MediaLabel> </MediaLabel>

Popis: Overenie integrity údajov zlyhalo.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1246 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Zväzok: <VolumeName> </VolumeName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Používané miesta pre zväzkom bodu obnovenia prekračuje hranicu <ThresholdValue> </ThresholdValue>%.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1247 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: DPM Nepodarilo sa nastaviť ochranu.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1248 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Konsolidácia body obnovenia zlyhala.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1249 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Popis: DPM zistil viaceré disky s rovnaké identifikačné číslo (DiskID). Žiadna z týchto diskov k DPM fond ukladacieho priestoru.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1250 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Typ zdroja údajov: <DatasourceType> </DatasourceType>

Zdroj údajov: <DatasourceName> </DatasourceName>

Počítač: <ServerName> </ServerName>

Popis: Zistilo sa poškodenie údajov.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1251 Stav: <AlertStatus></AlertStatus>

Počítač: <PSServerName> </PSServerName>

Popis: Agent vlastníctva požaduje spustiť zálohovanie alebo obnovenie úlohy na <PSServerName></PSServerName>.
Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.
1255 ZdieľanieNázov zdieľanej položky > to už bol priradený kOldFolderPath > zmenilNewFolderPath >. DPM bude chrániťStaré FolderPath, ale odporúča úprave ochrany v Odporúčané akcie. Ďalšie informácie, otvorte konzolu DPM správcu a skontrolujte Podrobnosti výstrahy v Monitorovanie oblasti úloh.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 2000 3999

Kód chybySprávaĎalšie informácie
2000 DPM sa nepodarilo spustiť operáciu, pretože ďalší konflikt prebieha.Skúste znova neskôr.
2009 Na ochranu agenta DPM<AgentTargetServer> </AgentTargetServer>Nepodarilo sa dokončiť operáciu, pretože nie je dostatok prostriedkov na počítači.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Pre počítače so systémom Windows Server 2003, uistite sa, že KB 942486 je nainštalovaný.
 2. Uistite sa, že veľkosť stránkovacieho súboru je nastavená správne. Ďalšie informácie na stránke požiadavky na veľkosť súboru, prejdite na DPM a pamäť na webovej lokalite Microsoft TechNet.
 3. 32-bitové počítače okrem hosting servera Exchange Server 2003, uistite sa, že prepínač/3 GB nie je nastavená v súbore boot.ini.
 4. Ak sa zväzok chránený veľmi fragmentovaný, spustiť Defragmentácia zväzku a spustite Kontrola konzistencie.
 5. Vytvorenie kľúča databázy registry ForceFixup pod HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agents\2.0 s hodnotou 1 a potom skúste znova.

2013 Neúspešné overenie hostiteľa. Opakovať overovanie.
2031 Cesta zadaný cieľ nie je platný. Obnovenie do iného umiestnenia.
2032 Zadaná cesta neexistuje. Vyberte správnu cestu.
2033 DPM vyskytla operáciu pre <FileName> </FileName>na <AgentTargetServer></AgentTargetServer>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Nájdete kód chyby podrobný popis vyššie. Po problém, skúste znova.
 2. Ak chyba bola spôsobená dostatok prostriedkov, je možné zlyhanie prechodné a ste mali operáciu neskôr.
 3. Ak je chyba oprávnenia s zdieľanej položky SMB, počkajte chvíľu alebo reštartovať súborový server a potom skúste znova.

2034 Zadaná cesta sa nenachádza na zväzku NTFS. Obnoviť na zväzok NTFS.
2035 Operácia zlyhala kvôli nedostatku voľného miesta. Zvýšte množstvo voľného miesta na disku na zväzku <VolumeName> </VolumeName>v cieľovom počítači a potom znova operácie alebo obnoviť alternatívne umiestnenie s dostatok voľného miesta na disku.
2036 Operácia zlyhala, pretože DPM nemôže získať prístup k súboru alebo priečinka <FileName> </FileName>na <AgentTargetServer></AgentTargetServer>. Je možné, že súbor alebo priečinok je poškodený alebo je poškodený systém súborov na zväzku.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Spustenie nástroja chkdsk na poškodeného zväzku a spustite synchronizáciu s konzistencie.
 2. Ak chkdsk sa problém nevyrieši, ktoré počítač uvedené chránené počítač (a nie DPM server), zvážte odstránenie súboru alebo priečinku zdroja a potom spustíte synchronizáciu s konzistencie.

2037 DPM nezistil vybratý zväzok <VolumeName> </VolumeName>na <ServerName></ServerName>. Uistite sa, že <VolumeName> </VolumeName>na <ServerName> </ServerName>existuje. Ak sa zväzok existuje, skúste znova.
2038 Niektoré položky nie obnovené, pretože obnovovanie položiek cez bod opätovnej analýzy nie je povolená. Priečinok<ReparsePtPath> </ReparsePtPath>v časti obnovenie je cieľový bod opätovnej analýzy. Skúste obnovenia na umiestnenie, ktoré neobsahuje bod opätovnej analýzy.
2039 DPM sa nepodarilo spustiť operáciu, pretože nebolo možné načítať informácie o vlastníctva cielené počítača.Skúste znova neskôr.
2040 DPM sa nepodarilo získať prístup k zväzku <VolumeName> </VolumeName>na <AgentTargetServer></AgentTargetServer>. To môže byť spôsobené záložných klastrov počas zálohovania alebo nie je dostatok miesta na zväzku.Ak sa počas zálohovania sa stalo záložných klastrov, skúste znova. V opačnom prípade zvyšujte množstvo voľného miesta na disku na zväzku<VolumeName> </VolumeName>cielené počítač a potom znova operáciu.
3000 Nenašla histórie požadovanej zostavy SQL Server Reporting Services.Nevyžaduje žiadna akcia.
3001 Reporting Services Server sa nemôže pripojiť k databáze DPM. Opraviť nastavenia, postupujte podľa krokov opravy DPM v DPM 2010 Deployment Guide.
3002 DPM môžu vytvárať zostavy. Parameter chýba, alebo nebolo zadané správne.Nevyžaduje žiadna akcia.
3003 Nie je spustená služba SQL Server Reporting Services. Spustiť na počítači, na ktorom bola vytvorená databáza DPM. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Služby. Kliknite pravým tlačidlom myši SQL Server Reporting Services, a potom kliknite na tlačidlo Spustenie.
3004 Nemáte dostatočné povolenia na vykonanie tejto akcie správy. Uistite sa, že ste členom lokálnej skupiny Administrators na serveri DPM. Ak DPM databázy vo vzdialenom počítači, uistite sa, že ste členom Správcovia DPM skupina na vzdialenom počítači.
3005 DPM môžu vytvárať zostavy. Parameter chýba, alebo nebolo zadané správne.Nevyžaduje žiadna akcia.
3006 Správa požadovaná sa nenašiel na serveri SQL Server Reporting Services.Oprava inštalácie DPM pomocou krokov uvedených v DPM 2010 Deployment Guide.
3007 Správa sa nedá zobraziť, pretože správa nastavenia sú nesprávne.Oprava inštalácie DPM pomocou krokov uvedených v DPM 2010 Deployment Guide.
3008 Služba SQL Server Agent <InstanceName> </InstanceName>neodpovedá. Reštartujte službu SQL Server Agent <InstanceName></InstanceName>.
3009 DPM nepodarilo nastaviť plán pre túto správu. Informácie o chýba alebo je nesprávne zadaný.Nevyžaduje žiadna akcia.
3010 DPM nemožno nastaviť e-mail predplatné pre túto správu. Údaje možno chýbajú alebo sú nesprávne.V Akcie na table kliknite na položku Možnosti, a potom SMTP Server karta, uveďte správny servera SMTP meno a e-mailovú adresu.
3011 Nie je dostatok obsahu vytvárať zostavy čas.

Počet dní dostupných údajov musí byť aspoň <DaysCount> </DaysCount>pred DPM môže zobrazovať táto správa.
Ak chcete vytvoriť túto správu, uvedie aspoň <DaysCount> </DaysCount>dni.
3012 DPM nemôže vykonať túto akciu, pretože neboli zistené žiadne platné nastavenia pre túto správu.Oprava inštalácie DPM pomocou krokov uvedených v DPM 2010 Deployment Guide.
3013 DPM nedá sa pripojiť k SQL Server Reporting Services. Reštartujte SQL Server Reporting Services a skúste to znova.
3014 Vyskytla sa chyba spôsobuje vykazovanie práce <ServerName> </ServerName>zlyhanie. Systém súborov môže byť poškodený.Zopakujte vykazovanie úloh. Ak problém pretrváva, opravte inštaláciu DPM pomocou krokov opísaných v DPM 2010 Deployment Guide.
3015 DPM nie je možné zmeniť nastavenie e-mailu. Prihlásiť sa do <ServerName></ServerName>. Na Spustenie ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft SQL Server 2008, ukážte na položku Nástroje na konfiguráciu, a potom kliknite na tlačidlo Konfigurácia služby vytvárania zostáv. V Konfigurácia servera zostáv, aktualizujte nastavenia e-mailu.
3016 Konto systému Windows, je potrebné na zobrazenie DPM správy. Vytvorenie konta, preinštalujte DPM pomocou krokov uvedených v DPM Setup pomôcť.
3017 Používateľské konto, ktoré DPM hlásenia vytvorené nie je povolená. Chcete znovu zapnúť konto v konzole DPM správcu Navigácia položku Vytváranie zostáv. V Akcie na table kliknite na položku Možnosti, a potom Vykazovanie heslo kartu, zadajte platné heslo.
3018 Vykazovanie heslo konta systému Windows skončila. Zmena hesla konta <AccountName></AccountName>. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača. Rozbaľte Lokálni používatelia a skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Používatelia. Kliknite pravým tlačidlom myši <AccountName></AccountName>, a potom kliknite na tlačidlo Nastavenie hesla.
3020 Nie je možné nastaviť lokálne konto systému Windows v systéme. Táto operácia je povolená iba na primárnom doménovom radiči domény.Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom skúste znova.
3021 DPM nie je možné vytvoriť konto skupiny systému Windows, pretože skupiny už existuje.Odstrániť konto systému Windows a potom skúste znova.
3022 DPM nie je možné vytvoriť konto systému Windows, pretože konto už existuje.Odstránenie konta systému Windows a potom skúste znova.
3023 DPM nie je možné nakonfigurovať konto systému Windows, pretože zadané heslo nespĺňa požiadavky politiky skupiny.Zadajte iné heslo konta.
3024 DPM nemôže umožnení DPM databázy <UserName> </UserName>konto. Uistite sa, že SQL Server je spustený a nakonfigurovaný správne.
3025 Nie je možné pridať do lokálneho počítača intranetovej zóny zabezpečenia v programe Internet Explorer, pretože nedostatočné povolenia.Prihláste sa ako správca alebo operátor zálohovania a skúste znova.
3026 Vybraté správy sa nedá zobraziť, pretože na webe HttpMachine nie je v zóne dôveryhodné lokality. Chcete pridať lokalitu a zobrazenie správy? Nevyžaduje žiadna akcia.
3027 Správa plánu uplynula a reštartuje sa. Skontrolujte nastavenie DPM zostavy.
3028 Počítač nie je možné pridať do zóny dôveryhodných. Odporúča sa preinštalovať Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia programu Internet Explorer. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. Kliknite na tlačidlo Pridanie alebo odstránenie súčasti systému Windows, a potom skontrolujte Konfigurácia rozšíreného zabezpečenia programu Internet Explorer. Však môžete pokračovať správy zadáte svoje meno používateľa a heslo v nasledujúcich krokoch.
3029 DPM zistil nesprávne nastavenia pre určité správy. Opraviť pomocou krokov uvedených v príručke Deployment 2010 DPM DPM inštaláciu.
3030 DPM je možné vytvoriť plán správy, pretože termínu uplynul.Určite dnes alebo neskôr.
3031 Určite dnes alebo neskôr. Zadajte dátum v budúcnosti.
3032 Správa súboru neobsahuje položku Popis. Opraviť pomocou krokov uvedených v príručke Deployment 2010 DPM DPM inštaláciu.
3033 Správa obsahuje popis nesprávne hodnoty. Opraviť pomocou krokov uvedených v príručke Deployment 2010 DPM DPM inštaláciu.
3034 Vykazovanie DPM vyžaduje ASP.NET 2.0, ktorá nie je nájsť v počítači nainštalovaný.Inštalácia technológie ASP.NET 2.0. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli. Kliknite na tlačidlo Pridanie alebo odstránenie súčasti systému Windows, skontrolujte Server aplikácie, a potom kliknite na tlačidlo Podrobnosti. Kontrola Technológia ASP.Net a služby Internet Information Services (IIS), a potom kliknite na tlačidlo OK.
3035 DPM nedokáže načítať databázu registry načítať nastavenia zostavy kvôli nedostatočné povolenia.Prihláste sa ako správca a potom skúste znova.
3036 DPM hlásenia nie je možné dotaz IIS konfigurácie. Pripojenie k počítaču, na ktorom bola vytvorená databáza DPM. Uistite sa, že je spustená rozhranie Windows Management Instrumentation.
3038 SQL Server Reporting Services nie je nainštalovaný alebo nie je správne nakonfigurovaný. Uistite sa, že SQL Server Reporting Services je správne nainštalovaný a pracuje.
3039 DPM hlásenia nie je ešte aktivovaná pretože požadované nastavenia zabezpečenia sa nevzťahuje na lokálne konto DPMReport.V ponuke Nástroje kliknite na položku Lokálna politika zabezpečenia. Rozbaľte Lokálne politikya kliknite na položku Priradenie práv používateľov. Pravým povolenie prihlásiť sa lokálne politiky a potom kliknite na položku Vlastnosti. Kliknite na tlačidlo Pridať používateľa alebo skupiny, a potom pridajte konto DPMReport. Ak DPMReport konto nachádza zakázať prihlásiť sa lokálne politiky, odstráňte ho.
3040 Inštalácia DPM je možné aktualizovať správy servera nakonfigurovať nastavenie e-mailu.Prihlásiť sa do <ServerName></ServerName>. Na Spustenie ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft SQL Server 2008, ukážte na položku Nástroje na konfiguráciu, a potom kliknite na tlačidlo Reporting Services Configuration Manager. V Reporting Services Configuration Manager, aktualizujte nastavenia e-mailu.
3041 DPM je možné vytvárať zostavy. To môže byť, pretože súbor web.config pre SQL Server Reporting Services nie je platné alebo nie je dostupná.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že SQL Server Reporting Services je správne nainštalovaný a spustený.
 2. Uistite sa, že platí súbor web.config.

3042 Správa môže byť nesprávne, pretože umiestnenia údajov na páske je povolená.Nevyžaduje žiadna akcia.
3050 Nie je možné aktualizovať akcií alebo povolenia na zdieľanie. Spustiť synchronizáciu alebo počkať na ďalšiu synchronizáciu. Ak problém pretrváva, skontrolujte nastavenia domény.
3051 Nie je možné aktualizovať databázu Doménové služby Active Directory. Spustite synchronizáciu, alebo čakať na ďalšie plánované synchronizáciu. Ak problém pretrváva, skontrolujte nastavenia domény.
3052 Schéma Doménové služby Active Directory nie je správne nakonfigurovaný. Zopakovanie operácie rozšírenia schémy.
3053 Neboli zistené žiadne uzly pre klaster <Cluster></Cluster>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Na Agenti karta Správa Pracovná plocha, uistite sa, že klastrové uzly sú prístupné.
 2. Uistite sa, že klastra je stále klastra pomocou konzoly správcu klastra.

3054 Jeden alebo viaceré zväzky chýbajú pre tieto aplikácie: <ListOfDataSources></ListOfDataSources>. Uistite sa, či závislé zväzkoch zdroje údajov v režime online.
3055 DPM sa nezistil<Component> </Component>v počítači <ServerName></ServerName>. Uistite sa, že <Component> </Component>je agenta ochrany.
3100 Použité disku počítača DPM pre replika <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>bol prekročený limit hodnoty <ThresholdValue></ThresholdValue>%, alebo nie je dostatok miesta na disku pre zmenilo. Ak sa vyhradiť viac miesta na disku, synchronizácia úloh môže zlyhať.Vyhradiť viac miesta na disku pre replika. Ak v fond ukladacieho priestoru k dispozícii voľné miesto na disku, musíte pridať fyzický disk k počítaču so DPM.
3101 Obnovenie údajov pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>Ochrana skupiny <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>nachádza sa na zväzku, ktorý nie je možné. Všetky ďalšie ochranu oblasti<DatasourceName> </DatasourceName>zlyhá, kým zväzku je späť online alebo replika je znova vytvoriť.Uistite sa, že disk obsahujúci replika zväzku a zväzkom bodu obnovenia sa zobrazí v module Správa diskov. Ak nemôžete nájsť zväzkoch v module Správa diskov, skúste po:
 1. V Správa pozícia v konzole DPM správcu Disky karta znova prehľadať disk obsahujúci replika zväzku a obnovenie bod zväzku a uistite sa, že zväzok je online.
 2. V Ochrana Pracovná plocha v konzole DPM správcu stop ochrana zdroja údajov pomocou Zastaviť ochranu člen možnosť a znova do skupiny ochrany pridať zdroj údajov.

3103 DPM sa nepodarilo získať informácie ako súčasť zálohovania pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Váš bod obnovenia je platný, ale nie je možné vykonávať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia.Ak nie vykonať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia, zavrite toto upozornenie; v opačnom prípade vykonajte Odporúčané akcie:
 1. Ak zlyhalo krátkodobé zálohy na disku v Ochrana úlohy, vyberte zdroj údajov a kliknite na Vytvorenie bodu obnovenia Zariadenie zálohovania.
 2. Ak zlyhalo krátkodobé zálohy na páske, v Ochrana Pracovná plocha, vyberte nepodarilo zdroje údajov, ktoré patria k skupine ochrana a kliknite na Vytvorenie bodu obnovenia-páska. Tým sa uistite, že zálohy sú umiestnené na rovnakej pásky.
 3. Zrušiť toto upozornenie ihneď po spustení zálohovania.

3104 Replika pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>sa práve synchronizuje s konzistencie. Kontrola konzistencie možno spustiť automaticky alebo manuálne. Konfigurovať automatické konzistencie skontrolujte možnosti upraviť túto skupinu ochrana pomocou Sprievodcu upraviť skupiny ochrany. Spustiť manuálne konzistencie, v Ochrana Pracovná plocha, v Akcie na table kliknite na položku Vykonať kontrolu konzistencie. Nevyžaduje žiadna akcia.
3105 Replika <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>je vytvorený. Po vytvorení počiatočného replika iba prírastkové zmeny sú synchronizované.Nevyžaduje žiadna akcia.
3106 Replika <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>je v rozpore s chránené zdroji. Všetky činnosti súvisiace s ochranou pre zdroj údajov zlyhá, kým replika je synchronizovaný s konzistencie. Môžete obnoviť údaje z body obnovenia, ale nie je možné vytvoriť nový bod obnovenia, kým replika je v súlade.

Pre farmy SharePoint body obnovenia bude stále vytvorili databáz, ktoré sú v súlade. Zálohovanie nekonzistentné spustiť konzistencie databázy kontrola farmy.
Ak chcete odstrániť túto chybu, synchronizovať konzistencie.
3107 DPM nemožno spustiť zálohovanie alebo obnovenie práce na <PSServerName> </PSServerName>keďže riadi DPM server %<ServerName></ServerName>. Že DPM server správa <PSServerName></PSServerName>, kliknutím na nasledujúce prepojenie Odporúčané akcie. To spôsobí, že pre zálohovanie a obnovenie práce<PSServerName> </PSServerName>zlyhanie na serveri DPM <ServerName></ServerName>.
3109 Obnovenie úlohy pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>ktorý začal<StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, prebiehajú.Nevyžaduje žiadna akcia.
3110 Obnovenie úlohy pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>ktorý začal<StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, dokončili. Niektoré úlohy úspešne obnoviť údaje a niektoré úlohy zlyhalo.

Tieto položky nie je možné obnoviť: <TempListOfFiles></TempListOfFiles>.
Uistite sa, že súbor neexistuje, a v cieľovom počítači, a že je dostatok miesta na disku pre súbory.
3111 Obnovenie úlohy pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>ktorý začal<StartDateTime></StartDateTime>, s určením <TargetServerName></TargetServerName>, dokončili. Väčšina alebo všetky úlohy sa nepodarilo obnoviť požadované údaje.Možné riešenia

 • V oblasti monitorovania úloh na karte úlohy kliknite na Typ skupiny úloh podľa typu zobrazíte podrobnosti úlohy obnovenia.
 • Táto chyba sa môže zobraziť, ak je služba VMM. Zopakujte akciu, po spustení služby.
 • Ak čítate túto chybu, pretože SMB zdieľať práva, by počkajte chvíľu alebo reštartovať server a skúste znova.
3112 Obnovenie úlohy pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>ktorý začal<StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, úspešne dokončil.Nevyžaduje žiadna akcia.
3113 Obnovenie servera Exchange Ak ste sa obnovenie servera Exchange Server, klastra priebežná replikácia alebo lokálna priebežná replikácia, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Reseed replika skupine obnovené ukladacieho priestoru.
 2. Obnoviť kópiu skupiny ukladacieho priestoru skupiny obnovené ukladacieho priestoru.

3114 Obnovenie bod vytváranie pracovných miest pre <DatasourceType><DatasourceName></DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>aby bolo inak. Neúspešné obnovenie bod Tvorba pracovných miest =<FailureCount></FailureCount>.

Ak je zdroj údajov je chránený SharePoint, kliknite na tlačidlo Podrobnosti o chybe Ak chcete zobraziť zoznam databáz, pre ktoré vytvorenie bodu obnovenia, zlyhal.
Nevyžaduje žiadna akcia.
3115 Od <OccurredSince></OccurredSince>, synchronizácia práce pre <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>zlyhalo. Celkový počet neúspešných úlohy = <FailureCount></FailureCount>. Posledná úloha zlyhala z nasledujúcich dôvodov: Nevyžaduje žiadna akcia.
3116 DPM sa nepodarilo zastaviť ochrany <DatasourceType><DatasourceName></DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Ak už chcete chrániť všetky zdroje údajov v počítači, môžete odinštalovať agenta ochrany z počítača. Skúste to znova zastaviť ochranu prácu.
3117 DPM objavil nových počítačov, ktoré chcete chrániť. Ak chcete zobraziť zoznam nových počítačov, Podrobnosti.
3118 Replika pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>nie je vytvorený. Rozhodli ste sa vytvoriť replika manuálne. Všetky ďalšie ochranu aktivity pre zdroj údajov zlyhá, kým replika vytvorený a synchronizovať s konzistencie.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Manuálne skopírovať údaje replika cestu podľa údajov pre zdroj údajov v Ochrana oblasti úloh.
 2. Po skopírovaní údajov, kliknutím na prepojenie nižšie synchronizovať konzistencie.
3119 Replika pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>nie je vytvorený. Úloha vytvorenia repliky je naplánované na neskôr. Údajov bude možné spustiť až po dokončení vytvoreniu replika.Nevyžaduje žiadna akcia.
3120 Disk <DiskName> </DiskName>nie je možné alebo prestal reagovať. Všetky ďalšie ochranu činnosti použiť zlyhá, kým disku je online.V Správa Pracovná plocha, na Disky kartu, Skontrolujte stav disku. Ak disk chýba, prehľadať konfigurácie zistiť disku. Ak disk stále chýba, overiť pripojenie fyzického disku a skontrolujte disk znova. Ak disk nie je k dispozícii, môžete odstrániť disk z ukladacieho priestoru. Pokračujte ochranu príslušného zastaviť Ochrana zdrojov údajov pomocou Zastaviť ochranu člen možnosť a znova ochrana skupiny pridajte zdroje údajov.
3121 Ochrana agenta DPM na <ServerName> </ServerName>nie je kompatibilný s touto verziou balíka DPM. Všetky ďalšie ochranu a obnovu aktivít pre<ServerName> </ServerName>zlyhá, kým je nainštalovaná správna verzia agenta.V Správa Pracovná plocha, na Agenti kartu, Skontrolujte stav agenta a aktualizovať na správnu verziu.
3122 Ochrana agenta DPM na <ServerName> </ServerName>Nepodarilo kontaktovať. Činnosti nasledujúce ochrany tohto počítača môže zlyhať, ak nie je nadviazať spojenie. Pokus o kontakt zlyhala z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> V Správa Pracovná plocha, na Agenti kartu, Skontrolujte stav agenta.
3123 Nepodarilo sa aktualizovať povolenia použiť na obnovenie koncového používateľa na <ServerName></ServerName>. Aktualizácia povolení zlyhala z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3124 DPM siete využitie obmedzovanie nepracuje, pretože nie je zapnutá Packet Scheduler Windows Quality of Service (QoS)Názov_servera>. Buď zastavte DPM ochrana agentov naNázov_servera>, a potom overte, či je povolené QoS Packet Scheduler alebo zakázať využitia šírky pásma siete obmedzovanie počítača. Inštalácia QoS Packet Scheduler:

V ovládacom paneli, ukážte na položku Sieťové pripojenia, kliknite pravým tlačidlom myši na príslušné pripojenie a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti. Na Všeobecné kliknite na položku Inštalácia, kliknite na tlačidlo Služba, kliknite na tlačidlo Pridanie, kliknite na tlačidlo QoS Packet Scheduler, a potom kliknite na tlačidlo OK.
3125 DPM objavil nový nepodporované súbory alebo priečinky na jeden alebo viaceré zväzky chránené. DPM naďalej podporované ochranu týchto zväzkov, ale nebude chrániť nepodporované údaje.Nevyžaduje žiadna akcia.
3126 Zdieľanie <ShareName> </ShareName>predtým priradených k <OldFolderPath> </OldFolderPath>zmenil <NewFolderPath></NewFolderPath>. DPM bude chrániť <OldFolderPath></OldFolderPath>, ale odporúčame úpravu ochrany v Odporúčané akcie.Spustiť ochranu <NewFolderPath></NewFolderPath>, v Ochrana Pracovná plocha, vykonajte nasledujúce kroky:
 1. Zastaviť ochranu tejto akcie.
 2. Znovu ochranu tej istej zdieľanej položky.

3127 DPM zistil viaceré disky s rovnaké identifikačné číslo (DiskID). Žiadna z týchto diskov k DPM fond ukladacieho priestoru.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte, či multipath softvér spustený v DPM server.
 2. V Správa Pracovná plocha, na Disky kliknite na položku Prehľadať.

3128 DPM zistené nekonzistentné replika zdroj údajov <ListOfDataSources></ListOfDataSources>. Pokúsi opraviť môže byť úspešná. Staršie body obnovenia sa nedajú obnoviť z dôvodu hardvérom chráneného počítača alebo DPM server.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte systémové denníky udalostí hardvéru súvisiace chyby chránené počítače a servery DPM.
 2. Vykonajte test extrakcia posledného bodu obnovenia zväzku a starších bodov obnovenia, ktoré môžu mať problémy.
 3. Manuálne vytvorenie nových bodov obnovenia zdrojov údajov, ktoré sú uvedené chyby.
 4. Spustiť častejšie kontroly integrity.
3129 DPM zistil nekonzistentné replika zdroja údajov počas zálohovania<ListOfDataSources></ListOfDataSources>. Je to spôsobené chybou IO chránený server možných hardvérových problémov.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Skontrolujte všetky chyby hardvéru počítača chránené v denníku udalostí systému.
 2. Spustite nástroje na diagnostiku hardvéru overiť stav hardvéru.
 3. Spustenie aplikácie integritu skontroluje logickú konzistentnosť údajov. V prípade zlyhania, obnoviť údaje z najnovší bod obnovenia a potom vykonajte kontrolu integrity aplikácie. Opakujte tento proces predchádzajúcich bodov obnovenia, kým obnoviť bod logických konzistentné obnovenia.
 4. Manuálne vytvorenie nového body obnovenia pre zdroj údajov, ktoré sú uvedené chyby.
 5. Spustiť častejšie kontroly integrity.


3130 DPM nepodarilo opravu VHD nadradený vyhľadávač príspevok zálohovanie <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ComputerName></ComputerName>. Váš bod obnovenia platí však nebude možné vykonať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia.Na odstránenie tejto chyby vykonajte niektorý z nasledujúcich krokov:

Ak nie sa vykonáva obnovenie úrovni pomocou tohto bodu obnovenia, potom zrušiť toto upozornenie; v opačnom prípade vykonajte nasledujúce Odporúčané akcie:
 1. Nainštalujte rolu Hyper-V v DPM server.
 2. V Ochrana úlohy, vyberte zdroj údajov a kliknite na Vytvorenie bodu obnovenia Zariadenie zálohovania.

3131 DPM sa nepodarilo získať informácie aktívne virtuálneho pevného disku v rámci zálohovania pre<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Platí váš bod obnovenia, ale nebude schopný vykonať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia.Ak nie vykonať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia, zavrite toto upozornenie; v opačnom prípade vykonajte nasledujúce Odporúčané akcie:
 1. Uistite sa, že Hyper-V WMI poskytovateľ nevytvorí na Hyper-V hostiteľovi.
 2. V Ochrana úlohy, vyberte zdroj údajov a kliknite na Vytvorenie bodu obnovenia Zariadenie zálohovania.


3132 DPM nedokázal opravu VHD nadradený vyhľadávač po zálohovanie pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>, pretože operácia bola zrušená. Platí váš bod obnovenia, ale nebude schopný vykonať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia.Ak nie vykonať úrovni extrakcia pomocou tohto bodu obnovenia, zavrite toto upozornenie; inak, Ochrana úlohy, vyberte zdroj údajov a kliknite na Vytvorenie bodu obnovenia Zariadenie zálohovania.
3133 DPM nepodarilo získať úroveň katalóg tovarux> databázy farmy SharePointNázov farmy>. Niektoré body obnovenia pre tieto databázy, farmy bude priradená predtým úspešné katalógu.Systém reštartovať katalóg pracovných farmy SharePoint Štart CreateCatalog rutiny cmdlet v DPM Management Shell.
3134 DPM nie je možné získať informácie zálohovanie metaúdajov <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Ak je zdroj údajov farmy SharePoint, obnovenie platný bod vytvorený. Však databázy obsahu od tohto bodu obnovenia môžete obnoviť, iba pomocou možnosti iné umiestnenie.Ak zdroj údajov farmy SharePoint, uistite sa, že z nasledujúcich krokov:
 1. "ConfigureSharePoint.exe - EnabledSharePointProtection" bol spustený na klientsky webový server pomocou aktuálneho poverenia správcu farmy SharePoint.
 2. Že SharePoint VSS. pracuje na klientskom webovom serveri.

. 3135 Katalóg pracovných zdroja údajov sa nedá spustiť. <DatasourceName> </DatasourceName>keďže nie je farmy lokality SharePoint.Znova cmdlet tým, že zdroj údajov, ktorý je farmy lokality SharePoint.
3136 DPM neposkytol skupiny systému Windows % názov skupiny; čítať povolenia replika % DatasourceType; % DatasourceName; % ServerName. Platí váš bod obnovenia, ale sa nemusí vykonať úrovni extrakcia optimalizované spôsobom pomocou tohto bodu obnovenia. Môžete vykonať unoptimized úrovni obnovuje pomocou tohto bodu obnovenia a potom zavrite toto upozornenie; inak Ochrana Pracovná plocha a vyberte zdroj údajov, kliknite na Vytvorenie bodu obnovenia Zariadenie zálohovania.
3137 Nemôžete nájsť skupiny Názov skupiny >. DPM automaticky znovu vytvorí tejto skupiny, ale optimalizované položku úroveň obnovenia zlyhá starších bodov obnovenia.Vykonajte obnovenie ne-optimalizované položky úrovne starších bodov obnovenia. To bude trvať dlhšie, než je zvyčajne potrebné. Podrobný postup na vykonanie tohto sú uvedené v dokumentácii.
3151 DPM nemohol dokončiť túto úlohu v. V Monitorovanie úlohy, skupiny úloh podľa typu a prezrieť Podrobnosti úlohy. Ak plánované ďalej úloha je spustená, nevyžaduje sa žiadna akcia. Ak nie je spustená úloha, Opakovať úlohu.

Ak sa znova Úloha synchronizácie ho znova, zvážte umožňuje kompresiu na kábel. Ďalšie informácie nájdete "povoliť kompresiu prevodom" v DPM pomôcť.
3152 Vyberte Odoslať spoločnosti Microsoft anonymné pripomienky automaticky hardvérové a softvérové konfigurácie a používania funkcie.Povoliť alebo zakázať Program zvyšovania spokojnosti zákazníkov.
3154 Popis: Nový zdroj nájsť. Ďalšie informácie nájdete v konzole DPM správca databázy Monitorovanie Pracovná plocha, skontrolujte Podrobnosti výstrahy.
3155 Popis: Zdroj údajov chýba. Ďalšie informácie nájdete v konzole DPM správca databázy Monitorovanie Pracovná plocha, skontrolujte Podrobnosti výstrahy.
3159 Vytvorenie bodov obnovenia pre <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>zlyhalo. Posledná vytvorenie bodu obnovenia zlyhala z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3160 Synchronizácia úloh pre <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>zlyhalo.Nevyžaduje žiadna akcia.
3161 Obnovenie údajov pre <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>Ochrana skupiny<ProtectedGroup> </ProtectedGroup>nachádza sa na zväzku, ktorý nie je možné. Všetky ďalšie ochranu oblasti<DatasourceName> </DatasourceName>zlyhá, kým zväzku je späť online alebo replík sa znova.Uistite sa, že disk obsahujúci replika zväzok zobrazuje v nástroji Správa diskov. Alebo v Ochrana úlohy v konzole DPM správca použiť Upraviť rozdelenie disku Akcia ukladací priestor replika.
3162 Replika <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>je vytvorený. Po úvodnom kópie iba prírastkové zmeny sú synchronizované.Nevyžaduje žiadna akcia.
3163 Replika <DatasourceName> </DatasourceName>na <ServerName> </ServerName>je v rozpore s chránené zdroji. Všetky činnosti súvisiace s ochranou pre zdroj údajov zlyhá, kým replika je synchronizovaný s konzistencie.Nevyžaduje žiadna akcia.
. 3164 Obnovenie úlohy pre <DatasourceName> </DatasourceName>ktorý začal <StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, prebiehajú. Nevyžaduje žiadna akcia.
3165 Obnovenie úlohy pre <DatasourceName> </DatasourceName>ktorý začal <StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, dokončili. Niektoré úlohy sa úspešne obnoviť údaje a niektoré úlohy zlyhalo.V Monitorovanie Pracovná plocha, na Úlohy karta, zoradiť úlohy typu zobrazíte podrobnosti úlohy obnovenia.
3166 Obnovenie úlohy pre <DatasourceName> </DatasourceName>ktorý začal <StartDateTime></StartDateTime>, s určením <TargetServerName></TargetServerName>, dokončili. Väčšina alebo všetky úlohy sa nepodarilo obnoviť požadované údaje.Na Úlohy karta Monitorovanie úlohy oblasti filtrovanie úloh podľa typu zobrazíte podrobnosti úlohy obnovenia.
3167 Obnovenie úlohy pre <DatasourceName> </DatasourceName>ktorý začal <StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, úspešne dokončil.Nevyžaduje žiadna akcia.
3168 Veľkosť databázy (DPMDB) DPM prekročil maximálny limit.

Veľkosť databázy DPM: <DPMDBSize> </DPMDBSize>GB

Umiestnenie databázy DPM: <DPMDBLocation> </DPMDBLocation>na <ServerName></ServerName>.
Nie je možné znížiť DPM veľkosť databázy (DPMDB). Ak chcete odstrániť toto upozornenie, musíte zväčšiť voľné miesto v DPMDB zväzku alebo zvýšiť upozornenia prahovej hodnoty v dialógovom okne páska katalógu uchovávania. Ak páska katalógu je príliš veľký, zmenšenie veľkosti katalógu páska môže uistite sa, že DPM databázy nie zväčšiť žiadne ďalšie.

SharePoint

Toto upozornenie sa môže zobraziť, ak budete chrániť veľké farmy lokality SharePoint s tisícok položky. Uistite sa, že máte dostatok miesta na zväzku DPM databázy nárast veľkosti databázy.
3169 Použité disku počítača DPM objemu bod obnovenia<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>bol prekročený limit hodnoty<ThresholdValue> </ThresholdValue>% (DPM vyžaduje 600 MB vnútorné použitie okrem voľného miesta). Ak sa vyhradiť viac miesta na disku, synchronizácia úloh môže zlyhať kvôli nedostatku miesta na disku.Vyhradenie viac voľného miesta zväzku bod obnovenia pomocou Upraviť rozdelenie disku akcie v Ochrana oblasti úloh. Ak v fond ukladacieho priestoru k dispozícii voľné miesto na disku, musíte pridať fyzický disk k počítaču so systémom DPM.
3170 Obnovenie, konzistencie alebo prácu vytvorenie počiatočnej replika sa nespustil DPM<DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3171 Čas spustenia je väčšie alebo rovné koniec. Opraviť definíciu filtra.
3172 Definície filtrov, musíte vybrať aspoň jednu knižnicu. Nevyžaduje žiadna akcia.
3173 Definície filtrov, musíte vybrať najmenej jeden údajový zdroj. Nevyžaduje žiadna akcia.
3174 Zadajte aspoň jeden úloha a stav úlohy musia byť zadané definíciu filtra.Nevyžaduje žiadna akcia.
3175 Prenesený a čas uplynutia musí byť celé číslo a väčšia alebo rovná nule, a menej než maximálny počet.Nevyžaduje žiadna akcia.
3176 Dátum zadané v správnom formáte. Nevyžaduje žiadna akcia.
3177 Predvolený filter nie je možné aktualizovať alebo odstrániť. Nevyžaduje žiadna akcia.
3178 Konsolidácia body obnovenia repliky zlyhala <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>keď jednu z nasledujúcich akcií sa vykonáva:
 1. Express úplné zálohovanie
 2. Kontrola konzistencie
 3. Obnovenie
Ak čítate túto chybu, uvádzame zoznam možných riešeniach:
 • V oblasti monitorovania úloh, skontrolujte kartu upozornení vyhľadajte konkrétny záznam z operácie, ktoré sú uvedené. Použite Odporúčané akcie pre záznam. Ak nenájdete žiadne upozornenia na aktívne operácií uvedených vyššie, kliknite na odkaz deaktivovať výstrahu.
 • Spustiť kontrolu konzistencie a skúste znova.
3179 Filter so zadaným názvom už existuje. Zadajte iný názov.
3180 DPM nebolo možné spustiť zálohovanie alebo obnovenie práce <PSServerName> </PSServerName>keďže riadi DPM server<ServerName></ServerName>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Odstrániť všetky aktívne vlastníctva Agent vyžaduje upozornenie na počítač.
 2. Kliknite na odkaz spustiť neúspešnej úlohy.

3181 Niektoré počítače v skupine ochrany nesynchronizovali pre <ThresholdValue> </ThresholdValue>dni. Ak chcete skontrolovať zoznam počítačov, ktoré DPM zálohoval nie, Zobraziť podrobnosti o chybe, a potom vykonajte príslušnú akciu. Na zmenu počtu dní, počas ktorého DPM by mal Zobraziť výstrahu klientske počítače, ktoré nie sú zálohuje, upraviť vlastnosti skupiny zabezpečenia.
3182 Obnovenie úlohy pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>ktorý začal <StartDateTime></StartDateTime>, s určením <ServerName></ServerName>, úspešne dokončil.

Obnovenie virtuálnych počítačov alternatívnej hostiteľa je dokončená.
Overte konfiguráciu virtuálneho počítača ešte pred začatím. Možno budete musieť zmeniť konfiguráciu sieťového adaptéra virtuálneho počítača alternatívny hostiteľa ešte pred začatím.
3183 Zálohovanie SLA sa nedosiahne nasledujúcich počítačoch:

<ServerName></ServerName>
Nevyžaduje žiadna akcia.
3188Vytvorenie bodov obnovenia online preNázov_servera> zlyhali. Posledná vytvorenie bodu obnovenia online zlyhalo z nasledujúceho dôvodu: (ID: 3188)

Windows Azure Backup Agent sa nepodarilo vytvoriť snímku vybratý zväzok. (ID: 100034)
Táto situácia môže nastať, ak nie je spustená služba DPMWriter. Na vyriešenie problému nastaviť automatické DPMWriter služby a uistite sa, či je služba spustená.
3200 Informácie špecifické pre obnovenie koncového používateľa v Doménové služby Active Directory sa nepodarilo získať prístup.Kontrola konfigurácie domény a uistite sa, že rozšírenie schémy DPM bol úspešne použiť službu Active Directory. Tiež skontrolujte, či DPM má povolenia na prístup k údajom v rozšírenej schémy.
3201 DPM sa nepodarilo prihlásiť zadané meno používateľa a heslo. Skontrolujte meno používateľa a heslo, a potom skúste znova.
3202 Nepodarilo sa získať prístup koncového používateľa špecifické pre obnovenie obsahu služby Doménové služby Active Directory.Znovu spustite synchronizáciu alebo počkať na ďalšiu synchronizáciu. Ak problém pretrváva, skontrolujte nastavenia domény.
3210 Sprievodca bol prerušený pred <ProductName> </ProductName>mohol úspešne dokončiť.Systém sa nezmenil. Ak chcete nainštalovať program neskôr, spustite inštaláciu znova.
3211 Systém sa nezmenil. Ak chcete nainštalovať program neskôr, spustite inštaláciu znova.Nevyžaduje žiadna akcia.
3212 Chyba aktualizácie aplikácia Data Protection Manager Doménové služby Active Directory. Nevyžaduje žiadna akcia.
3213 Doménové služby Active Directory sa nepodarilo nakonfigurovať. Nevyžaduje žiadna akcia.
3214 Konfigurácia zlyhala, pretože použité konto nie je členom skupiny Schema Admins.Skúste znova použitím konta, ktoré je členom skupiny Schema Admins.
3215 Doménové služby Active Directory nie je možné nakonfigurovať, pretože doména sa nenašla.Uistite sa, či názov domény správne nachádza. Nasledujúci príklad ukazuje správne vytvorená doménu: city.corp.company.com.
3216 Doménové služby Active Directory nie je možné nakonfigurovať, pretože počítač DPM so zadaným názvom sa nenašiel.Nevyžaduje žiadna akcia.
3217 Zadaný názov počítača nie je platný. Zadajte názov počítača DPM by mali mať prístup k koncových obnovenie údajov Doménové služby Active Directory.
3218 Not valid DPM názov počítača. Nevyžaduje žiadna akcia.
3219 Konfigurácia zlyhala, pretože počítač nie je v danej doméne, doménu sa nenašiel alebo použité konto nemá Doménové služby Active Directory aktualizácie práva.Nevyžaduje žiadna akcia.
3220 Radičom domény, v ktorom je upravená schémy systémom Windows 2000 Server. Na radičoch domény so systémom Windows 2000 Server v predvolenom nastavení vypnutá úprava schémy služby Active Directory.Ak aktualizácie schém pre obnovenie koncového používateľa, musíte povoliť zmeny schémy na radiči domény. Ďalšie informácie nájdete v článku databázy Microsoft Help a podpora Aktualizácie schém vyžadujú prístup na zápis do schémy v službe Active Directory.
3221 DPM nemohol nakonfigurovať Doménové služby Active Directory pre obnovenie koncového používateľa, pretože najnovšie zmeny služby Doménové služby Active Directory nie je opakovať medzi radičmi domény.Uistite sa, že schém kopíruje najnovšie zmeny na aspoň jeden radič domény, a potom skúste znova. Informácie o požiadavkách synchronizácie radičov domén nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base 305476.
3222 Neplatný názov domény. Poskytujú úplné domény vo formáte FQDN.
3223 Zadaný názov domény DNS nie je platný. Zadajte názov domény DNS DPM server, ktorý chcete prideliť prístup k údajom na obnovenie koncového používateľa v Doménové služby Active Directory.
3301 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Nepodarilo kontaktovať. Všetky úlohy pre<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>Ak nie je vytvoriť pripojenie zlyhá.Nevyžaduje žiadna akcia.
3302 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>nepracuje efektívne z nasledujúcich dôvodov:

Informácie o disku <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>je nesprávne a je potrebné aktualizovať.
Počet jednotiek, ktoré sú pre danú knižnicu sa líši od počtu jednotiek zistených DPM. Ak jednotky z knižnice na údržbu, Ignorovať Toto upozornenie; v opačnom prípade přemapovat jednotiek v knižnici manuálne. Informácie o premapovanie páskové jednotky knižnice nájdete v článku:

Premapuje páskovú jednotku
3303 Knižnica diskLibraryDrive > v <Library> </Library>nie je funkčné a knižnica úlohy nemusia až po oprave jednotky. Jednotka nie je funkčné z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3304 Označil DPM <MediaLabel> </MediaLabel>páska ako vyradenie, čo znamená, že údajov sa nedá zapisovať túto pásku v budúcnosti. Je možné obnoviť údaje z tejto pásky.Táto páska je deaktivovaná a musia byť odstránené z knižnice. Je možné obnoviť údaje z tejto pásky. Ak z tohto pásku, Skontrolujte duplicitné alebo staršie kópiu údajov.
. 3305 Počet zadarmo pásky v <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>je menej ako alebo rovná prahové hodnoty<ThresholdValue></ThresholdValue>. Musíte pridať páskové knižnice a označiť ako voľné, aby sa zabránilo budúce zálohy zlyhanie.Pridanie pásky do knižnice a označiť ako voľné.
3308 <MediaLabel> </MediaLabel>Nepodarilo vymazať z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3309 Údaje pásky <MediaList> </MediaList>nie je možné overiť z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3310 Údaje skopírujte úlohy zlyhalo z nasledujúceho dôvodu:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3311 Zálohovania na páskové prácu zlyhala z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Pozrite čiastkové chyby a príslušné kroky.
3312 Zálohovanie páska prácu dokončila, ale katalógu nebol správne vytvorený pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Napriek tomu, že žiadne údaje sa stratia, bude nutné znova zostaviť katalóg prístupu k údajom zálohovania.Nevyžaduje žiadna akcia.
3313 Overenie sa tieto pásky <LibraryType><Library></Library></LibraryType>: <MediaList> </MediaList>Nevyžaduje žiadna akcia.
. 3314 Obnovenie úlohy bliká, pretože požadované páskové nie je k dispozícii <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Vložte požadované páskové knižnice cez / E, port alebo odomknúť dvierka knižnice. Ak vložíte požadované páskové bez použitia Pridanie pásky (I / E port) alebo Odomknúť dvierka kroky na Knižnice karta Správa kliknite na položku Pracovná plocha Pokračovať práce v Podrobnosti časť tohto záznamu.
3315 <TaskName> </TaskName>bliká, pretože požadované páskové <MediaLabel> </MediaLabel>nie je k dispozícii v knižnici <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Vložte pásku s označením <MediaLabel> </MediaLabel>Knižnica cez / E, port alebo odomknúť dvierka knižnice. Ak vložíte požadované páskové bez použitia Pridanie pásky (I / E port) alebo Odomknúť dvierka kroky na Knižnice karta Správa kliknite na položku Pracovná plocha Pokračovať práce v Podrobnosti časť tohto záznamu.
3316 Podrobný zoznam páska zlyhala z nasledujúcich dôvodov:z dôvodu> Nevyžaduje žiadna akcia.
3317 Overenie údajov <DatasourceName> </DatasourceName>na páske <MediaList> </MediaList>v<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>problémy s integritu údajov v nasledovných súborov:

<TempListOfFiles> </TempListOfFiles>
Nevyžaduje žiadna akcia.
3500 Vyhľadávanie vrátilo viac než 250 výsledky. Zobrazujú sa iba 250 výsledky.Použite Hľadať ovládače spresnite vyhľadávanie.
3598 Táto akcia nastaví tento DPM vlastníctva na PSServerName >. Výsledkom bude zálohovanie alebo obnovenie úlohy prePSServerName > na serveri DPM Názov_servera > zlyhanie.

Chcete nastaviť vlastníctva?
Nevyžaduje žiadna akcia.
3599 Táto akcia nastaví tento DPM vlastníctva na PSServerName >. Výsledkom bude:
 1. Zálohovanie alebo obnovenie úlohy pre PSSeverName > serverom DPM názov_servera > zlyhanie.
 2. Zálohovanie alebo obnovenie úlohy spustené v <PSSeverName>na zruší.</PSSeverName>

Chcete nastaviť vlastníctva?
Nevyžaduje žiadna akcia.
3600 Táto akcia sa znova vybratú úlohu. Chcete znova spustiť túto úlohu? Nevyžaduje žiadna akcia.
. 3601 Táto akcia zruší vybraté úlohy. Ak chcete zrušiť túto úlohu? Nevyžaduje žiadna akcia.
3602 Táto akcia začne novú úlohu obnovenia pre neúspešné extrakcia. Chcete pokračovať?Nevyžaduje žiadna akcia.
3603 Zrušiť vytvorenie spracováva replika <VolumeName> </VolumeName>na <ServerName></ServerName>, odstránenie všetkých členov skupiny na ochranu <ProtectedGroup> </ProtectedGroup>to sa nachádzajú na zväzku.Chcete naplánovať vytvorenie repliky, pridajte členov späť do skupiny ochrany.
3604 Konfigurácia skupín pre ochranu zmenil, a preto sa nemôže spustiť túto úlohu.V Monitorovanie Pracovná plocha, na Úlohy kartu, spustiť túto úlohu.
3605 Túto úlohu nie je možné spustiť, pretože údajov nie je platný. Akciu zopakujte, v Obnovenie Pracovná plocha, skopírujte údaje pásky pomocou Sprievodcu obnovením.
3606 Túto úlohu nie je možné spustiť, pretože údajov nie je platný. Akciu zopakujte, v Obnovenie Pracovná plocha, v Akcie na table kliknite na položku Overenie údajov.
3607 Túto úlohu nie je možné spustiť, pretože údajov nie je platný. Akciu zopakujte, v Obnovenie Pracovná plocha, znovu katalóg páska obsah.
3608 Rerunning tejto úlohy sa zálohovať zdroj údajov pásky. Ak chcete všetky zdroje údajov v tejto skupine ochrany zálohovať na rovnakom pásku, Výstrahy karte, vyberte jednu z zálohovania Páska upozornenia na zlyhania tejto ochrany skupiny a potom v Podrobnosti časť tohto záznamu, kliknite na tlačidlo Znova spustiť zálohovanie páska úlohy.

Chcete zálohovať zdroj údajov pásky?
Nevyžaduje žiadna akcia.
3609 Túto úlohu je možné zopakovať, pretože ochrana skupiny priradené zmenil.Nevyžaduje žiadna akcia.
3610 Inaktivovať príslušné upozornenia zmení stav ochrany OK v Ochrana oblasti úloh a upozornenia sa vyrieši Operations Manager. Chcete deaktivovať vybrané upozornenia?Nevyžaduje žiadna akcia.
3611 Prácu nemožno spustiť, pretože závisí úloha je spustená pre zdroj údajov, ktorý je súčasťou zdroj údajov služby Windows SharePoint Services.Operáciu dokončení úlohy závislé všetky zdroje závislých údajov.
3700 Zistila sa nekompatibilná verzia databázy. DPM DPM Administrator Console sa nedá otvoriť.Obnoviť databázu platné pomocou krokov uvedených v sprievodcovi DPM 2010 operácie a potom skúste znova.
3750 Verzia <DatabaseVersion> </DatabaseVersion>DPM databázy a verzia <BinariesVersion></BinariesVersion>DPM aplikácie nie sú kompatibilné. Obnovenie platné databázy pomocou krokov uvedených v sprievodcovi DPM 2010 operácie a potom skúste znova.
3751 Skúšobná verzia programu DPM uplynula. Musíte zakúpiť licenciu DPM. Informácie o získaní licencie DPM nájdete Oznamuje aplikácia Data Protection Manager (DPM) Hodnotenie VHD Téma na webovej lokalite spoločnosti Microsoft System Center aplikácia Data Protection Manager.
3752 DPM nenašiel MSDPMTrustedMachines skupiny zabezpečenia. Táto skupina bola odstránená alebo je poškodený.Odinštalovať DPM a opätovne nainštalujte DPM obnoviť skupinu zabezpečenia.
3753 Verzia databázy DPM, ktorý je nainštalovaný v počítači je novšia než verzia aplikácie DPM.Používať DPM, musíte nainštalovať rýchle opravy, ktoré boli súčasťou predchádzajúcej inštalácie DPM ani balíky service pack.
3754 Konzola DPM správcu možno otvoriť iba používateľ patrí do domény. Prihláste sa pomocou konta používateľa domény a skúste to znova.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 4000 5999

Kód chybySprávaĎalšie informácie
4001 Nie je dostatok miesta na zväzku systému SystemDrive na dokončenie inštalácie.Ak chcete pokračovať v inštalácii, uvoľnite SystemDiskSpaceRequired MB voľného miesta na disku na zväzku systému.
4002 Inštalácia služby SQL Server Reporting Services nie je platný, pretože je nainštalovaný v počítači, v ktorom Internet Information Services (IIS) alebo ASP.Net nie je nainštalovaný.Odinštalovať SQL Server 2008 a potom spustite Inštalátor DPM a znova nainštalujte požadovaný softvér.
4003 Inštalácia služby Reporting Services nie je správne nakonfigurovaný alebo súvisí žiadne inštancie služieb Reporting Services InstanceName SQL Server.
 1. Pomocou lokálnej inštancie Vyhradený InstanceName DPM, odinštalovať SQL Server a znovu spustite program.
 2. Použiť možnosť inštalácie DPM s existujúce inštancie programu SQL Server, uistite sa, či Reporting Services inštanciu tiež nainštalovaný a správne prepojené. Podrobnosti nájdete v DPM Setup pomôcť.
4005 DPM našiel nasledujúce databázy vytvorené pomocou inštalácie programu SQL Server Reporting Services: CommaSeparatedDatabaseName. Inštalátor odstráni tieto databázy.
4006 Služba Názov pracuje v Poverenia poverenia. Názov musí byť spustený v poverení lokálneho používateľa. Inštalácia DPM zmení poverenia na lokálne používateľské konto.
4007 Služba Názov nie je nainštalovaný. Na Predpokladom Inštalácia nie je platný.Odinštalovanie Predpokladom a potom znova spustite program.
4012 Na Názov služba podľa Poverenia poverenia. Odporúčame, aby služba spustené pod kontom NT Authority\NETWORK SERVICE.V nástroji konfigurácia Reporting Services vyberte "Konto služby" a zmeňte nastavenie na vstavané konto sieťová služba % SqlInstance; inštancia SQL Server 2008.
4015 Nainštalovali ste DPM ochrana agentov na viacerých počítačoch. Odporúčame odinštalovať pred začatím.Konzola DPM správcu, kliknite na položku Správa v navigačnom paneli. Na Agenti karta výberu agentov, a potom kliknite na Odinštalovanie.
4017 Databáza DPM DpsDb chýba alebo je poškodený. Ak vykonávate čistú inštaláciu DPM, musíte odstrániť databázy DPM pred spustením inštalácie. Ak sú inovácie alebo opravy existujúcej inštalácie balíka DPM, musíte obnoviť databázu platné DPM a spustite Inštalátor.
4019 Je existujúce DPM databázy SqlInstance inštanciu servera SQL Server. DPM nemožno nainštalovať na existujúcu databázu.V SQL Server Management Studio, DpsDb Databáza a potom znova spustite program. Ak chcete použiť staršia databáza DPM, zálohujte databázu a obnoviť po dokončení inštalácie DPM.
4020 DPM Inštalátor zistil niekoľko existujúcich skupín na ochranu. V konzole DPM správca databázy Ochrana úlohy, odstráňte skupiny ochranu a opätovné spustenie inštalácie DPM.
4021 Nemôže pokračovať, pretože služby Active Directory Domain nie je prístupný. Skontrolujte, či počítač je pripojený k doméne DNS nastavená správne, a že ste prihlásení ako používatelia domény s oprávneniami správcu a znova spustite program.
4023 Na Predpokladom Inštalácia zlyhala. Všetky zmeny vykonané v % predpokladom; Inštalácia systému sa vráti späť.Manuálna inštalácia Predpokladom. Pokyny nájdete v časti Manuálna inštalácia požadovaného softvéru v Príručka zavedenia balíka DPM 2012.
4024 Na Predpokladom Inštalácia zlyhala. Všetky zmeny, ktoré Predpokladom Inštalácia systému sa vráti späť. Manuálna inštalácia Predpokladom. Pokyny nájdete v časti Manuálna inštalácia požadovaného softvéru v DPM 2012 Deployment Guide.
4025 Na Predpokladom Konfigurácia zlyhala. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli odinštalovať Predpokladom. Po odinštalovaní Predpokladom DPM opätovným spustením inštalácie.
4026 DPM zlyhala konfigurácia služby NÁZOV_SLUŽBY. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v ovládacom paneli odinštalovať DPM. Po odinštalovaní DPM spustite znova.
4027 DPM Inštalátor nemohol zhromažďovanie informácií o zväzky do fondu ukladacieho priestoru, pretože bol odmietnutý prístup do databázy.Manuálne odstránenie zväzkov pridelené fond ukladacieho priestoru alebo formátovanie diskov.
4028 Inštalačnému programu sa nepodarilo odstrániť DbName databáza. Manuálne odstránenie databázy pomocou SQL Server Management Studio.
4029 Inštalátor nemohol odstrániť zoznamy z hlavného databázy. Otvorte SQL Server Management Studio a pripojiť DPM inštanciu programu SQL Server. Rozbaľte inštanciu programu SQL Server, prejdite na SQL Server Agent a v práci, odstráňte ScheduleCategory kategórie.
4030 Inštalátor nemohol odstrániť správy nasadené SQL Server Reporting Services.Ak inštalujete DPM v počítači, je potrebné vykonať žiadnu akciu. Ak inštalujete nie DPM, musíte odinštalovať SQL Server 2008 odstrániť správy.
4031 Počítač MachineName môže sa neodstránia z intranetové nastavenia zóny zabezpečenia v programe Internet Explorer.V programe Internet Explorer, v ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti siete Internet. V možnosti siete Internet dialógové okno, v Zabezpečenie kliknite na položku Lokálna sieť intranet, kliknite na tlačidlo Stránky, kliknite na tlačidlo Rozšírené, a potom odstráňte počítač MachineName v intranetovej zóne.
4032 DPM sa nedá odstrániť Názov konta používateľské konto. Manuálne odstránenie konta Názov konta.
4033 Inštalácia DPM nedá odstrániť skratky konzola DPM správcu: CommaSeparatedShortcutLocations. Manuálne odstránenie odkazov konzola DPM správcu.
4034 Inštalácia DPM nepodarilo odstrániť službu NÁZOV_SLUŽBY. Manuálne odstránenie služby NÁZOV_SLUŽBY. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Služby.
4035 Inštalácia DPM sa nedá odstrániť Názov skupiny v počítači MachineName. Manuálne odstránenie skupiny. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača. Rozbaľte Lokálni používatelia a skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Skupiny. Kliknite pravým tlačidlom myši Názov skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Odstránenie.
4036 Databáza DPM odstráni; DPM však nedá odstrániť súbory databázy DataFilesCompleteLocation. Manuálne odstráňte súbory databázy.
4037 Ak chcete dokončiť odstraňovanie služby NÁZOV_SLUŽBY, je nutné reštartovať počítač.Reštartujte počítač.
4038 DPM Inštalátor nemohol odpojiť zväzky z VolumesDir. Manuálne odpojenie zväzkov pomocou nástroja Správa diskov.
4039 Počítač má menej ako odporúčaná veľkosť pamäte na dosiahnutie optimálneho výkonu DPM. Odporúčaná veľkosť pamäte je 2 GB.Do tohto počítača pridať viac pamäte alebo inštalácia DPM v inom počítači.
4040 DPM Inštalátor zistil, že počítač je radič domény. Uistite sa, či ste postupovali podľa krokov uvedených v nasledujúci odkaz pred začatím DPM inštaláciu.
4041 Napríklad k dispozícii nie je inštancia SQL Server 2008. Poskytnite inštanciu SQL Server 2008 SP1.Nevyžaduje žiadna akcia.
4042 ValueEntered nie je platná hodnota. Maximálna MaximumSize jednotky. Inštalácia SQL Server 2008 Service Pack 1 alebo novším a skúste znova.
4045 DPM Inštalátor nemohol nastaviť povolenia pre priečinok DirectoryPath zachytáva. Overte, či priečinok DirectoryPath zachytáva platné umiestnenie a či aktuálny používateľ nemá prístup k umiestneniu.
. 4046 Nie je možné odstrániť DPM Názov súboru. Skontrolujte, či aktuálny používateľ nemá povolenia na odstránenie súboru.
4047 DPM Inštalátor nemohol nakonfigurovať službu SetupServiceName. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a spustite DPM znova.
4049 Text správy, ako je uvedený v prípade denníka; pridať ani upraviť správu.Táto časť popisuje, ako používateľ opraviť problém. Potreby žiadna akcia (napríklad ako s úspechom správy) použite nasledovné štandardné frázy:

Nevyžaduje žiadna akcia.
4050 Text správy, ako je uvedený v prípade denníka; pridať ani upraviť správu.Táto časť popisuje, ako používateľ opraviť problém. Potreby žiadna akcia (napríklad ako s úspechom správy) použite nasledovné štandardné frázy:

Nevyžaduje žiadna akcia.
4051 Je dostatok miesta na zväzku súborov programu BinaryDrive na dokončenie inštalácie. Pokračujte v inštalácii DPM uvoľnenie BinaryDiskSpaceRequired MB voľného miesta na disku na zväzku.
4052 Nie je možné nainštalovať DPM na serveri, ak agenta DPM ochrany nainštalovaný.Nevyžaduje žiadna akcia.
4053 DPM Inštalátor nemohol odstrániť chránené počítače z DComUsersGroup skupina. Odstrániť skupinu chránené počítače. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Správa počítača. Rozbaľte Lokálni používatelia a skupiny, a potom kliknite na tlačidlo Skupiny. Kliknite na tlačidlo Distributed COM používateľov na pravej table a z tejto skupiny odstrániť položky chránených počítačov.
4055 DPM Inštalátor nemohol odstrániť DPM a agenta ochrany zo zoznamu výnimiek brány Firewall systému Windows.Ak je zapnutá brána Windows Firewall, odstráňte DPM a agenta ochrany zo zoznamu. V ovládacom paneli kliknite na položku Brána Firewall systému Windows, kliknite na tlačidlo Výnimky karte, a potom odstrániť Microsoft System Center aplikácia Data Protection Manager 2010 a Microsoft System Center aplikácia Data Protection Manager 2010 replikácie Agent zo zoznamu výnimiek.
4056 DPM Inštalátor nemohol pridať DPM výnimiek brány Windows Firewall. Skontrolujte podrobnosti o chybe. V ovládacom paneli kliknite na položku Brána Firewall systému Windows, a Všeobecné karte Skontrolujte, či Nepovoliť výnimky voľba vypnutá. Použitie Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládací Panel Ak chcete odinštalovať DPM a spustite Inštalácia DPM znova.
4057 Je dostatok miesta na zväzku databázy DatabaseDrive na dokončenie inštalácie. Ak chcete pokračovať v inštalácii, uvoľnite DatabaseDiskSpaceRequired MB voľného miesta na disku na zväzku.
4058 DPM vyžaduje Microsoft$ $ DPM inštanciu programu SQL Server. Existujúcich zariadení SQL Server nemá názov Microsoft DPM$ $. Inštalátor nainštaluje hodnotení vydanie z SQL Server 2008, ktorý uplynie do 180 dní.Aby uplynutí SQL Server 2008, ukončite Inštalácia Inštalácia SQL Server 2008 licenciu maloobchodná verzia alebo inovovať na program SQL Server 2008 180 dní. Správne nastavenie SQL Server 2008, nájdete v časti Manuálna inštalácia požadovaného softvéru v DPM 2012 Deployment Guide.
4059 DPM sa nainštaluje hodnotení vydania programu SQL Server 2008 uplynie 180 dní po inštalácii.Aby uplynutí SQL Server 2008, ukončite Inštalácia Inštalácia SQL Server 2008 licenciu maloobchodná verzia alebo inovovať na program SQL Server 2008 180 dní. Správne nastavenie SQL Server 2008, nájdete v časti Manuálna inštalácia požadovaného softvéru v DPM 2012 Deployment Guide.
4060 Nainštalujte SQL Server Reporting Services SP1 manuálne. Pokyny nájdete v časti Nastavenie riešenia problémov Inštalácia DPM Pomocníka.
4061 Inštalátor nemohol automaticky nainštalovať SQL Server 2000 Reporting Services. Všetky zmeny vykonané počas inštalácie SQL Server 2000 Reporting Services pre systém sa vráti späť.V ovládacom paneli odinštalovať DPM pomocou položky Pridanie alebo odstránenie programov . Potom manuálne nainštalovať Reporting Services a Reporting Services SP1. Pokyny nájdete v časti Nastavenie riešenia problémov Inštalácia DPM Pomocníka.
4062 Inštalátor nemohol automaticky nainštalovať SQL Server 2000 Reporting Services. Všetky zmeny vykonané počas inštalácie SQL Server 2000 Reporting Services pre systém sa vráti späť.Z Ovládací Panel, odinštalovať DPM pomocou Pridanie alebo odstránenie programov. Potom manuálne nainštalujte Reporting Services a Reporting Services SP1. Pokyny nájdete v časti Nastavenie riešenia problémov Inštalácia DPM Pomocníka.
4065 Nezadali ste meno používateľa. Zadajte meno používateľa.
4066 Nezadali ste názov spoločnosti. Zadajte názov spoločnosti.
4067 Počet DPM licencií musí byť väčšia alebo rovná nule. Zadajte číslo licencie DPM väčšia alebo rovná nule.
4068 Zdroj inštalácie Folderpath inštalácia súčastí buď neexistuje alebo je neprístupná alebo Inštalátor nemôže nájsť niektoré predpoklady na mieste.Uistite sa, že správne skopírované DPM inštaláciu DVD a opätovné spustenie Inštalácia.
4069 Vstup InputParameterTag je povinná. Zadajte platný vstup InputParameterTag.
4070 Kontrola predpokladov zlyhalo s chybami. Skontrolujte chyby v súbore denníka inštalácie DPM SetupLogFile. Chyby a spustite Inštalácia DPM znova.
4071 Inštalácia DPM nepodarilo odstrániť konzola DPM správcu odkaz od: CommaSeparatedShortcutLocations. Manuálne odstráňte odkazy.
4072 Zadaná cesta Názov súboru nie je platný. Zadajte platnú cestu a skontrolujte, či je cesta dostupné.
4073 Parameter príkazového riadka CommandlineArgument nie je platný. Pozrite si Inštalácia DPM v DPM inštalácie.
4074 Cesta Názov súboru prekračuje MaxLimit znaky. Vyberte cestu s kratšie.
4075 Parameter príkazového riadka CommandlineArgument zadané.Pozrite si Inštalácia DPM v DPM inštalácie.
4076 Hodnota CommandlineArgument nebol špecifikovaný. Pozrite si Inštalácia DPM Inštalácia DPM Pomocníka.
4077 DPM nie je nainštalovaný v počítači. Spustite DPM DPM produktu DVD.
4078 Program DPM je už nainštalovaný v počítači. Ak chcete odinštalovať DPM, použite Pridanie alebo odstránenie programov v Ovládací Panel.
4079 DPM nie je nainštalovaný v počítači. Inštalácia DPM, pozrite si Inštalácia DPM v DPM inštalácie.
4080 No v súbore je zadaný v príkazovom riadku. Pozrite si Inštalácia DPM v DPM inštalácie.
4081 DPM konfigurácia zlyhala. Pozrite Riešenie problémov časť DPM Setup pomôcť.
4082 DPM nemožno spustiť službu SetupServiceName. Manuálne spustenie služby. Na Nástroje na správu ponuky, kliknite na tlačidlo Služby. Kliknite pravým tlačidlom myši SetupServiceName, a potom kliknite na tlačidlo Spustenie.
4083 DPM Inštalátor nemohol nakonfigurovať agentov. Pozrite Riešenie problémov časť DPM pomoc.
4084 DPM Inštalátor nemohol nakonfigurovať SQL Server 2008 Reporting Services. Pozrite Riešenie problémov časť DPM pomoc.
4085 Inštalácia DPM nepodarilo extrahovať požiadavky. Pozrite Riešenie problémov časť DPM pomoc.
4086 Program DPM je úspešne nainštalovaný. Však DPM Inštalátor nemohol odstrániť priečinka FolderPath. Odstránenie priečinka FolderPath manuálne.
4087 DPM Inštalátor nemohol odstrániť priečinka Folderpath. Odstránenie priečinka FolderPath manuálne.
4091 DPM Inštalátor nemohol určiť vydanie SQL Server používa v aktuálnej inštalácii DPM.Ak aktuálna inštalácia DPM používa inštanciu skončila skúšobná vydanie SQL Server 2008, musíte manuálne inovovať na maloobchodné vydanie SQL Server 2008. Pokyny nájdete v príručke DPM 2012 nasadenia. Ďalšie informácie o tejto chybe nájdete v denníku udalostí aplikácie.
4093 DPM Inštalátor zistil, že aktuálna inštalácia DPM používa hodnotenia vydania programu SQL Server 2000 Reporting Services. Inštalácia aktualizuje maloobchodnú verziu SQL Server 2000 Reporting Services ako súčasť aktualizácie balíka DPM.Nevyžaduje žiadna akcia.
4094 DPM Inštalátor nemohol určiť vydanie SQL Server 2008 Reporting Services používať v aktuálnej inštalácii DPM.Overte, či sa používa správa servera a publikovanie webových služieb: V Ovládací Panel, kliknite na tlačidlo Nástroje na správu, kliknite na tlačidlo Služby, a skontrolujte Stav stĺpec pre každú službu.
4095 DPM Inštalátor zistil, že aktuálna inštalácia DPM používa inštanciu skončila hodnotení vydania programu SQL Server 2000 Reporting Services.Manuálne inovovať na maloobchodné vydanie SQL Server 2000 Reporting Services a potom znova spustite inštaláciu DPM. Pokyny na inováciu Reporting Services v príručke DPM 2012 nasadenia.
4097 DPM Inštalátor nemohol odstráňte nasledujúce kľúče databázy registry: CommaSeparatedRegKeys. Odstráňte kľúče databázy registry pomocou Editore databázy Registry.
4300 Inštalácia DPM nepodarilo odstrániť službu DPMRA. Manuálne odstrániť službu DPMRA. Do príkazového riadka zadajte "sc odstrániť DPMRA".
4306 DPM inštalácie je možné použiť poverenia, ktoré sa prihlásiť ako <UserName></UserName>. Prečítajte si podrobnosti v denníku chýb. Skontrolujte správnosť poverení správcu vzdialeného servera SQL Server, je k dispozícii a že povolenia na prihlásenie na lokálnom počítači.
4307 Inštalácia DPM sa nemôže pripojiť na zadaný inštanciu programu SQL Server. Možné príčiny

Vzdialené pripojenie na počítači spustený program SQL Server je vypnutý.

Riešenie

Povolenie vzdialeného inštanciu programu SQL Server, postupujte nasledovne:
 1. V ponuke Štart ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft SQL Server 2008, ukážte na položku Nástroje na konfiguráciu, a potom kliknite na tlačidlo SQL Server Configuration Manager.
 2. V SQL Server Configuration Manager okna konzoly rozbaľte Konfigurácia siete SQL Server, a potom vyberte sieťový protokol DPM názov inštancie.
 3. V Podrobnosti pravým tlačidlom myši na tablu, ak TCP/IP vypnuté, PROTOKOL TCP/IP a kliknite na tlačidlo Povolenie.


Možné príčiny

Službu SQL Server Browser je vypnutá.

Riešenie

Ak chcete spustiť službu SQL Server Browser, postupujte nasledovne:
 1. V SQL Server Configuration Manager okna konzoly kliknite na položku Služby SQL Server.
 2. V Podrobnosti na table kliknite pravým tlačidlom myši SQL Server Browser, a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.
 3. SQL Server Browser vlastnosti dialógové okno, v Služba Vyberte kartu Automatické z Režim spustenia Rozbaľovací zoznam a potom kliknite na tlačidlo OK.

Poznámka:

V predvolenom nastavení servera Microsoft SQL Server nastaví službu SQL Server Browser na automatické spúšťanie.

Možné príčiny

Skontrolujte, či vzdialenej inštanciu programu SQL Server v nasledovnom formáte:

Názov počítača>\Názov inštancie>

Poznámka:

Používajte ibaNázov počítača> pre predvolenú inštanciu.

Možné príčiny

Neexistuje žiadne pripojenie medzi DPM server a počítač spustený server SQL Server.

Riešenie

Uistite sa, že existuje spojenie medzi DPM server a počítač spustený server SQL Server.
4309 SQL Server 2008 Inštalácia zlyhala. Všetky zmeny vykonané počas inštalácie SQL Server 2008 systém sa vráti späť.Manuálna inštalácia SQL Server 2008. Pokyny nájdete v časti "Manuálna inštalácia požadovaného softvéru" v DPM 2010 Deployment Guide.
4310 SQL Server 2008 Inštalácia zlyhala. Skontrolujte súbor denníka inštalácie servera SQL Server zlyhania a potom vykonajte príslušnú akciu.
4323Inštalácia DPM zlyhanie pri pridaní používateľa do lokálnej skupiny. Skontrolujte podrobnosti o chybe, príslušné kroky a potom znova spustite inštaláciu DPM.

ID: 4323. Podrobnosti: Člen sa nepodarilo pridať ani odstrániť z lokálnej skupiny, pretože nie je členom.
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak prostredia nespojitého priestoru názvu (Ak doména má rôznych názvov NetBIOS a DNS). Ďalšie informácie o riešení tohto problému, prečítajte si nasledujúce:

System Center 2012 R2 aplikácia Data Protection Manager inštalácia zlyhá a vygeneruje ID: 4323: "člen nie je možné pridať"
4324 Nemôžete vybrať napríklad <InstanceName></InstanceName> na lokálnom počítači. Zadajte inú inštanciu Inštalácia DPM alebo vyberte možnosť nechať DPM inštaláciu vlastného inštanciu servera SQL Server. Ak existuje DPM je inštancia SQL Server, sa bude znovu použiť.
4350 DPM aktualizácie označené repliky ako neplatný. Nevyžaduje žiadna akcia.
4376 Nemôžete nainštalovať DPM Management Shell DPM serveri. Nevyžaduje žiadna akcia.
4386 SQL Server Inštalácia zlyhala, pretože systém sa spracováva v počítači.Reštartujte počítač a potom znova spustite inštaláciu DPM.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 6000 7999

Kód chybySprávaĎalšie informácie
6002 Nastaviť povolenia pre konto SYSTEM úplné ovládanie položky. Nastaviť povolenia pre konto SYSTEM úplné ovládanie položky.
6003 DPM nemôže získať prístup k ceste Názov súboru keďže povolenie bol odmietnutý systémového konta.Nastaviť povolenia pre konto SYSTEM úplné ovládanie položky.
6012 DPM nemôže získať prístup k pripojiť bodov na ceste Názov súboru keďže povolenie bol odmietnutý systémového konta.Nastaviť povolenia pre konto SYSTEM umožňuje zobraziť obsah priečinka a čítať položky zadaná cesta.
6013 DPM nemôže získať prístup k pripojiť bodov na ceste Názov súboru keďže povolenie bol odmietnutý systémového konta.Nastaviť povolenia pre konto SYSTEM umožňuje zobraziť obsah priečinka a čítať položky zadaná cesta.
7001 Operačný systém na cieľovom počítači nie je platný klientsky operačný systém.Nevyžaduje žiadna akcia.
7002 Počítač sa nenašiel v Doménové služby Active Directory. Nevyžaduje žiadna akcia.
7003 Vybraté zdroje údajov nie je možné pridať k skupine ochranu. Ochrana skupina musí mať klient zdroje údajov alebo iné zdroje údajov.Nevyžaduje žiadna akcia.
7004 Možnosť Názov nie je podporovaná pre klientske počítače. Ak chcete zadať priečinky, ktoré je potrebné zálohovať, použite Názov. Ďalšie informácie, spustite Získajte pomoc Názov.
7005 Parameter Názov nemožno použiť pri konfigurácii ochranu klientskych počítačov.Nájdete v Pomocníkovi rutinou cmdlet podrobnejšie.
7006 Parameter Názov nemožno použiť pri konfigurácii ochrany vybratého zdroja údajov.Nájdete v Pomocníkovi rutinou cmdlet podrobnejšie.
7007 Frekvencia synchronizácie zadaný je neplatný. Frekvencia synchronizácie môžete nastaviť iba na 1, 2, 4, 6, 12 alebo 24 hodín.Nevyžaduje žiadna akcia.
7009 Okamžité alebo plánované počiatočnej replikácie pre klientske počítače nepodporujú. Úvodné replikácia sa stane, ak klientske počítače pripojiť DPM server siete.Nevyžaduje žiadna akcia.
7010 Počítač Názov chránené ako server. To nemôže byť chránený ako klient súčasne.Nevyžaduje žiadna akcia.
7011 Možnosť Názov nie je podporovaný na počítačoch, ktoré sú chránené ako klientov. Nevyžaduje žiadna akcia.
7012 Počítač Názov chránené klienta. To nemôže byť chránený ako server súčasne.Nevyžaduje žiadna akcia.
7013 Niektoré počítače vybraté sa nepodarilo pridať. Zobrazíte zoznam počítačov, ktoré nie je možné pridať prepojenie "Nepodarilo sa pridať počítače" zoznam voliteľných počítačov.Nevyžaduje žiadna akcia.

Naspäť na obsah

Kódy chýb 23000 +

Kód chybySprávaĎalšie informácie
23043 DPM sa neočakávane ukončil páska MediaLabel. Je možné, že páska bola sfalšovaná.Máte ďalšiu kópiu tohto páska opätovné obnovenie pomocou kópie.
23044 Preto sa nedá vykonať, pretože DPM práve vykonáva ďalšie činnosti na serveri.Počkajte ďalších operácií dokončiť a potom znova.
23045 DPM Nepodarilo sa presunúť viac pások na / E portu sloty.
 1. Skontrolujte, či je zamknutá dvierka knižnice, a to I / E port je zasunuté.
 2. Skontrolujte, či existuje dostatok zadarmo / E port slotov v knižnici.
24003 Páska spravuje iný DPM server. Nevyžaduje žiadna akcia.
24007 Páska <MediaLabel> </MediaLabel>nemožno označiť ako kazety preto nie je kazety.Nevyžaduje žiadna akcia.
24008 DPM nemôže dokončiť operáciu na páske <MediaLabel> </MediaLabel>keďže táto páska používa inú prácu.Skúste znova neskôr.
24014 Knižnica nemá silu alebo káble nie sú správne pripojené. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že knižnicu zapnutá.
 2. Uistite sa, že pripojenie údajov a elektrické káble správne pripojené.
 3. Otvoriť Správa počítača a v Správca zariadení, skontrolujte, či sa zobrazuje v knižnici.
24015 Páska zostáva v knižnici autoloader. Odstráňte pásku z knižnice autoloader. V dokumentácii k hardvéru pokyny na riešenie problémov s páskou. Pri oprave páskové knižnice úlohu znovu spustiť.
24017 Na <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>jednotka informácie je potrebné aktualizovať.V Správa Pracovná plocha, na Knižnice karte, vyberte knižnice, a potom Akcie na table kliknite na položku Prehľadať.
24018 Čistenie disku zlyhalo alebo uplynul časový limit. Zmena kazety, a Správa Pracovná plocha, na Knižnice v karte Akcie na table vyberte jednotku a kliknite na Vyčistenie.
24019 Jednotka <DriveName> </DriveName>v <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>potreby údržby.Obráťte sa na technickú podporu hardvéru sa jednotky opravené. Prezrite si aj všetky ochrany určiť, či neexistuje jednotky potrebné zmeny rozdelenie jednotky.
24021 DPM sa pokúsil presunúť pásku na <ElementType><ElementName> </ElementName></ElementType>ale <ElementType> </ElementType>sa používa. DPM nemusí byť synchronizované s aktuálnym stavom knižnice<Library></Library>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. V Správa Pracovná plocha, na Knižnice karte, vyberte knižnicu <Library></Library>, a potom Akcie na table kliknite na položku Zásoby.
 2. Ak <ElementType> </ElementType>obsahuje páska, odstráňte túto pásku pomocou panela knižnice.
24022 Na <ElementType><ElementName> </ElementName></ElementType>keď DPM očakávali, že neobsahuje pásku. DPM nemusia byť synchronizované so stavom<LibraryType><Library></Library></LibraryType>. V Správa kliknite na položku Pracovná plocha Knižnice Vyberte na karte <LibraryType><Library></Library></LibraryType>, a potom Akcie na table kliknite na položku Knižnica zásob.
24023 Knižnica <Library> </Library>oprávňuje, po pásku neodpája, to by sa vrátil slot pôvodne bol pripojený z. Však slot<SlotName> </SlotName>nie je prázdny. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Odstránenie pásky slot <SlotName>pomocou panela knižnice.</SlotName>
 2. V Správa kliknite na položku Pracovná plocha Knižnice karte, a potom Akcie na table kliknite na položku Knižnica zásob spustenie zásob
24024 Knižnica s rovnakým názvom je už pripojený k tomuto serveru. Vyberte iný názov pre knižnicu.
24025 Operácia sa nedá vykonať <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>pretože všetky I / E porty. Nevyžaduje žiadna akcia.
24026 Operácia sa nedá vykonať, pretože konzola DPM správcu nie je synchronizovaný s skutočný stav knižnice.Zatvorte a znova otvorte konzola DPM správcu na synchronizáciu s skutočný stav knižnice.
24027 Operácia zlyhala, pretože slot <SlotName> </SlotName>v knižnici <Library></Library>bola prázdna. Táto páska sa aktuálne nachádza v <MediaLocationType><MediaLocationInfo></MediaLocationInfo></MediaLocationType>. Pomocou panela knižnice premiestniť pásky z aktuálneho umiestnenia slot uvedené vyššie.
24029 Páska vymazať operácia vynechala, pretože <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>podporuje páskové vymazať. Nevyžaduje žiadna akcia.
24031 DPM nemohol znovu páska do katalógu <MediaLocationType><MediaLocationInfo></MediaLocationInfo></MediaLocationType>v <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>keďže táto páska nebola identifikovaná.V Správa kliknite na položku Pracovná plocha Knižnice karte, a potom Akcie na table kliknite na položku Knižnica zásob. Vyberte pásku <MediaLabel></MediaLabel>, a potom kliknite na tlačidlo Identifikácia neznáma páska.
24033 Podrobný zoznam nevykonáva na páske <MediaLabel> </MediaLabel>keďže už je známe, že DPM server.Nevyžaduje žiadna akcia.
24034 DPM Nepodarilo sa vyhradiť I / E port prostriedok, pretože niektoré požadované prostriedky nie je prístupný.Uistite sa, či nie sú žiadne čakajúce upozornenia knižnice. Tiež sa uistite, že nie / E portu sloty zostali otvorené; a v takom prípade zatvorte I / E portu sloty.
24036 Operácia zlyhala, pretože I / E port sa práve používa. Znova po / E port je bezplatná.
24037 DPM nepodarilo vymazať vybraté pásky, pretože stav <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>z DPM je v rozpore s skutočný stav knižnice.Spustite podrobný zoznam a rýchleho súpisu.
24038 Čiarový kód na páske <MediaLabel> </MediaLabel>v <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>Zdá sa, že sa zmenili od posledného to bolo spísaných v DPM.Ak chcete odstrániť túto chybu, obnoviť páska čiarového kódu.
24039 Duplicitné čiarové kódy zistil pásky s označením <MediaLabel> </MediaLabel>a <MediaLabel></MediaLabel>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Odstránenie pásky z knižnice.
 2. Vymazať duplicitné čiarového kódu informácie z DPM.
 3. Nahradenie čiarové kódy na pásky a potom vložte do knižnice.
 4. Zásoby knižnice.
24040 DPM nepodarilo opätovne importované páska katalógu <MediaLabel> </MediaLabel>keďže nie je spísaných.V Správa Pracovná plocha, na Knižnice kliknite na položku Knižnica zásob, a potom vyberte možnosť vykonať podrobný zoznam.
24041 DPM nepodarilo opätovne importované páska katalógu <MediaLabel> </MediaLabel>keďže pásky je prázdna.DPM môže len opätovne katalógu páska, ktorá obsahuje platné údaje.
24042 DPM nepodarilo opätovne katalóg importované pásky, pretože neobsahujú informácie.Je pravdepodobné, že údajov zahŕňa viacero pások a informácie sa nachádza v inej pásku. Vložte všetky pásky spojené s zálohovania a potom skúste znova.
24050 Nepodarilo sa vykonať operáciu, pretože pásky Označenie > nie je k dispozíciiTyp knižnice > Knižnica >. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Konzola DPM správcu, kliknite na položku Monitorovanie v navigačnom paneli a potom kliknite na tlačidlo Výstrahy kartu pre všetkých Voľná páska limit dosiahnutý výstrahy generované knižnice. Ak tieto upozornenia, prejdite na krok 3.
 2. Konzola DPM správcu, kliknite na položku Správa v navigačnom paneli, kliknite Knižnice kartu a potom použite nasledovný postup:
  • Rozbaľte všetky knižnice sloty a skontrolujte všetky zdarma skončila pások. Ak nie, pokračujte krokom 3.
  • Skontrolujte všetky podozrivé pásky v knižnici. Ak podozrivý pásky, nájdete v časti "Správa podozrenie pásky" ako identifikovať pásky (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=185319).

 3. Vloženie novej pásky do knižnice a spustite Rýchle zásob Akcia nasleduje Identifikovať neznámy pásky akcia. Konzola DPM správcu, kliknite na položku Správa v navigačnom paneli, kliknite Knižnice kartu a uistite sa, či nové pásky zobrazovať ako voľné. Kliknite na položku Monitorovanie v navigačnom paneli, kliknite Výstrahy kartu a reštartujte neúspešné úlohy.
24051 Požadované páskové prostriedkov <MediaLabel> </MediaLabel>vyhradená pre ďalšie úlohy. Počkajte na dokončenie iné úlohy alebo zrušiť prebiehajúce operácie. Skúste znova.
24052 DPM Nepodarilo sa vyhradiť prostriedok jednotky požadované jednotky prostriedkov nie je online, alebo potrebuje čistenie alebo správy.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Zobraziť a odstrániť všetky záznamy pre knižnicu a jeho jednotky. Po vyriešení upozornenia operáciu.
 2. V Správa kliknite na položku Pracovná plocha Knižnice karte, a potom Akcie na table kliknite na položku Prehľadať. Keď sa preto operácia sa úspešne dokončila, skúste znova.
24053 Požadované jednotky prostriedkov vyhradená pre ďalšie úlohy. Zobraziť a odstrániť všetky záznamy, knižnice a jednotky alebo čakať na ďalšie operácie dokončiť. Operáciu po vyriešení upozornenia.
24054 Operácia sa nedá vykonať páska <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>keďže je kazety. Nevyžaduje žiadna akcia.
24055 Operácia zlyhala, pretože žiadne použiteľné jednotky v <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Nie je žiadny disk online alebo všetky disky je potrebné čistenie alebo správy.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. V Monitorovanie Pracovná plocha, na Výstrahy karta, odstrániť všetky záznamy pre danú knižnicu a jednotku. Po vyriešení upozornenia, znova.
 2. Ak jednotky, ktoré pracujú správne, ale ktoré sa používajú, počkajte ďalších operácií, a potom znova.
24056 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>bola vypnutá správcom DPM.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak knižnica je priradená aktívnej ochrany skupiny, upraviť ochranu ju priradiť k inej knižnici zabrániť tým úlohy súvisiace s páskou.
 2. Ak chcete použiť túto knižnicu pre svoju prácu súvisiace s páskou v Správa Pracovná plocha, na Knižnice karte, vyberte túto knižnicu a potom Akcie na table kliknite na položku Zapnutie knižnice.
24057 DPM nepodarilo vytvoriť kópiu zálohovanie na pásky pre <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName> </ServerName>páska zálohovanie zlyhalo alebo nespustila. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Znova neúspešné páska zálohovania pomocou v Monitorovanie oblasti úloh.
 2. Ak vaša kópia zlyhala, pretože pásky Zálohovacia úloha nespustila, v Ochrana kliknite na položku Pracovná plocha Vytvorenie bodu obnovenia - páska vytvorenie zálohy na páske krátkodobé.
 3. Po úspešnom spustení zálohovania páska, znova neúspešné kópiu úlohy pomocou v Monitorovanie oblasti úloh.
24058 Certifikát <CertificateName> </CertificateName>so sériovým číslom <CertificateSerialNumber> </CertificateSerialNumber>vydané <CertificateIssuer> </CertificateIssuer>uplynie od <ExpiryDate></ExpiryDate>. Všetky šifrované úlohy zálohovania zlyhá po dobu. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak certifikát obsahuje súkromný kľúč, presuňte tento certifikát kolekcie DPM obnovenie certifikáty obnovenia údajov v budúcnosti a nahradiť tento certifikát platný certifikát DPM zálohovanie certifikátov kolekcie pokračovať ďalej zálohy.
 2. Ak tento certifikát neobsahuje súkromný kľúč, nahradiť tento certifikát platný certifikát DPM zálohovanie certifikátov kolekcie pokračovať ďalej zálohy.
24059 Certifikát <CertificateName> </CertificateName>so sériovým číslom <CertificateSerialNumber></CertificateSerialNumber>vydané <CertificateIssuer> </CertificateIssuer>uplynie od <ExpiryDate></ExpiryDate>. Všetky šifrované úlohy zálohovania zlyhá po dobu. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak certifikát obsahuje súkromný kľúč, presuňte tento certifikát kolekcie DPM obnovenie certifikáty obnovenia údajov v budúcnosti a nahradiť tento certifikát platný certifikát DPM zálohovanie certifikátov kolekcie pokračovať ďalej zálohy.
 2. Ak tento certifikát neobsahuje súkromný kľúč, nahradiť tento certifikát platný certifikát DPM zálohovanie certifikátov kolekcie pokračovať ďalej zálohy.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete v časti "Ako na šifrovanie údajov v ochrany skupine" v Pomocníkovi balíka DPM.
24060 Niektoré certifikáty v DPMBackupStore zmenili od začiatku projektu.Opakovať úlohu.
24061 Neočakávané páska v <MediaLocationType><MediaLocationInfo></MediaLocationInfo></MediaLocationType>v <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Skontrolujte, či sú všetky aktívne upozornenie uvádzajúce podozrivé pásky. Ak tieto upozornenia, príslušné Odporúčané kroky a znova vykonajte túto úlohu.
24070 Niektoré certifikáty v DPMBackupStore skončila. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak certifikát obsahuje súkromný kľúč, presuňte tento certifikát kolekcie DPM obnovenie certifikáty obnovenia údajov v budúcnosti a nahradiť tento certifikát platný certifikát DPM zálohovanie certifikátov kolekcie pokračovať ďalej zálohy.
 2. Ak tento certifikát neobsahuje súkromný kľúč, nahradiť tento certifikát platný certifikát DPM zálohovanie certifikátov kolekcie pokračovať ďalej zálohy.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete v časti "Ako na šifrovanie údajov v ochrany skupine" v Pomocníkovi balíka DPM.
24071 DPM server nemá povolenie na čítanie alebo zapisovanie do tohto šifrovaného páska, preto nie je platný certifikát DPMBackupStore a DPMRestoreStore, ktorý môže dešifrovať údaje.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že DPMBackupStore má certifikát dešifrovať túto pásku.
 2. Použite túto pásku DPM server, ktorý má povolené túto pásku.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete v časti "Ako na šifrovanie údajov v ochrany skupine" v Pomocníkovi balíka DPM.
24072 DPMBackupStore alebo DPMRestoreStore nenachádza. Pomocou konzoly Správa certifikátov obnoviť DPMBackupStore a DPMRestoreStore úložné.
24073 Potvrdenie je podľa DPMBackupStore. Pridanie certifikátov na zálohovanie certifikátov DPM výber.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete v časti "Ako na šifrovanie údajov v ochrany skupine" v Pomocníkovi balíka DPM.
24074 Šifrovanie údajov na páske zlyhalo. Opakovať úlohu.
24075 Certifikáty na tejto páske sú poškodené. Údaje o tomto páska sa nedajú obnoviť. Nevyžaduje žiadna akcia.
24076 Uplynul časový limit príkazu poslal DPM knižnica agent. Skúste znova.
24077 DPM nepodarilo pripojiť pásku <MediaLabel> </MediaLabel>jednotky <DriveName> </DriveName>Knižnica <Library></Library>. Dôvodom je skutočnosť, že DPM nie je synchronizovaný s aktuálny stav knižnice.V Správa Pracovná plocha, na Knižnice kartu vyberte knižnicu a potom kliknite na Knižnica zásob. Ak je zapnuté, vyberte Rýchle zásob možnosť; v opačnom prípade vyberte Podrobný zoznam možnosť.
24078 Žiadny certifikát s súkromný kľúč sa DPMBackupStore. V konzole Správa certifikátov otvoriť certifikátov pre Počítač konto na serveri DPM. Pridať certifikát, súkromný kľúč do kolekcie DPMBackupStore certifikáty.

Ďalšie informácie o certifikátoch nájdete v časti "Ako na šifrovanie údajov v ochrany skupine" v Pomocníkovi balíka DPM.
24079 DPM zistil chybu pri pokuse o analyzovať informácie páska pre pásky<MediaLabel></MediaLabel>. Skúste znova.
24080 DPM vyskytla kritická chyba pri pokuse o analyzovať obsah pásky<MediaLabel></MediaLabel>. Môže to byť preto, že údaje o tomto páska je poškodený. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Máte ďalšiu kópiu tohto páska použiť na znova obnovenia.
 2. Ak nemáte ďalšiu kópiu tohto páska v Obnovenie úlohy, všetky požadované obnoviteľný jednotlivé položky a potom vykonajte obnovenie.

24082 DPM nie vykonať operáciu, pretože zadaný obnovenie bod neexistuje.Nevyžaduje žiadna akcia.
24083 Obnovenie zlyhalo <DatasourceType><DatasourceName> </DatasourceName></DatasourceType>na <ServerName></ServerName>. Hardvér snímky replika a obnovenie bod zväzkov DPM sa nepripoja chránené počítači SAN obnovenia.Pomocou softvéru SAN hardvéru snímky DPM replika a obnovenie bod zväzkov a ich pripojiť na chránenom počítači.
24084 Páska <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>v <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>bola zapísaná iná aplikácia páska zálohovania pomocou nepodporovaného fyzickú veľkosť bloku.Tento problém vyriešite nasledovne vymazať obsah pásky:
 • V konzole DPM správca databázy Správa kliknite na položku Pracovná plocha Knižnice Zvoľte a potom Vymazať pásku. Po vymazaní pásky, DPM môžete použiť na zálohovanie.

Poznámka:

Ak máte samostatnú páskovú jednotku, budete musieť vymazať pásku pomocou nástroja ako DPM.
24085 DPM nemôže spustiť nové vlákno. Skontrolujte si systémovej pamäte a procesora.
24086 DPM nepodarilo odpojiť pásku <MediaLabel> </MediaLabel>jednotky <DriveName> </DriveName>Knižnica <Library></Library>. Dôvodom je skutočnosť, že DPM nie je synchronizovaný s aktuálny stav knižnice.V Správa Pracovná plocha, na Knižnice karte, vyberte knižnice, a potom Akcie na table kliknite na položku Knižnica zásob. Ak je zapnuté, vyberte Rýchle zásob možnosť; v opačnom prípade vyberte Podrobný zoznam možnosť.
24088 Jednotka <DriveName> </DriveName>v <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>sa nemusí správne pásmový.Uistite sa, že len disky <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>zobrazujú sa, že DPM server a nie meniča.
24089 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>pripojený <MachineName> </MachineName>je v režime offline, pretože žiadna z jej jednotiek sú k dispozícii. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že jednotky tejto knižnice sú pásmový správne.
 2. Uistite sa, že všetky jednotky týkajúce sa vyriešia upozornenia pre danú knižnicu.

24090 Globálne databázy DPMDB nie je prístupný. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že globálna databáza DPMDB je dostupný.
 2. Uistite sa, či je spustená inštancia SQL Server globálny DPMDB databázy.
 3. Uistite sa, že sieťové pripojenie na hosťovanie databázy globálnej DPMDB je správne nakonfigurovaný.
 4. Uistite sa, že SQL je služba prehľadávanie počítača globálnej DPMDB databázy.
 5. Uistite sa, či je spustená služba MSDTC DPM server a globálnej počítačovej databázy DPMDB.

24091 Globálne databázy DPMDB nie je prístupný. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že globálna databáza DPMDB je dostupný.
 2. Uistite sa, či je spustená inštancia SQL Server globálny DPMDB databázy.
 3. Uistite sa, že sieťové pripojenie na hosťovanie databázy globálnej DPMDB je správne nakonfigurovaný.
 4. Uistite sa, že SQL je služba prehľadávanie počítača globálnej DPMDB databázy.
 5. Uistite sa, či je spustená služba MSDTC DPM server a globálnej počítačovej databázy DPMDB.

25001 Preto nie je možné vykonať v súčasnosti, pretože DPM vykonáva ďalšie činnosti na<LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Počkajte prebiehajúce operácie knižnica dokončiť a potom znova.
25002 Páska <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>v <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>pravdepodobne kazety. Táto páska však nie je označený ako kazety.V Správa Pracovná plocha, na Knižnice kartu vyberte túto pásku, a potom kliknite na Označiť ako kazety.
25005 Spôsob čistenia disku <DriveName> </DriveName>v knižnici <Library> </Library>trvalo dlhšie, než sa očakáva. Čistenie môže byť zlyhalo. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak, skontrolujte panela knižnice a overte, či Čistenie operácia úspešná.
 2. Ak čistiaci operácia zlyhala, skúste kazety a potom znovu spustite čistení.

25009 DPM nie je synchronizovaný s aktuálny stav knižnice. Práca v<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>potenciálne môže zlyhať. V Správa Pracovná plocha, na Knižnice kliknite na položku Knižnica zásob. Ak je k dispozícii Rýchle zásob inak, vyberte možnosť Podrobný zoznam možnosť.
25010 DPM pokuse o prístup k <ElementType><ElementName> </ElementName></ElementType>v knižnici <Library></Library>. Táto <ElementType> </ElementType>neexistuje. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. V Správa Pracovná plocha, na Knižnice kliknite na položku Knižnica zásob Ak chcete spustiť zásob. Ak je zapnuté, vyberte Rýchle zásob možnosť; v opačnom prípade vyberte Podrobný zoznam možnosť. Tým sa aktualizuje stav knižnice z DPM.
 2. Po DPM sa úspešne zásoby operáciu.

25011 DPM nepodarilo zásob <LibraryType><Library></Library></LibraryType>. Dôvodom je pravdepodobne problém s hardvérom.Nájdete v príručke hardvéru pre riešenie problémov.
25012 DPM nie je synchronizovaný s aktuálny stav knižnice. Práca v<LibraryType><Library> </Library></LibraryType>potenciálne môže zlyhať. V Správa Pracovná plocha, na Knižnice kliknite na položku Knižnica zásob. Ak možnosť vykonať rýchleho súpisu, inak, vykonať podrobný zoznam.
25013 DPM zistil, že jednotka <DriveName> </DriveName>nezobrazuje správne nainštalovaný.Skontrolujte SCSI a bus mapovania jednotky, uistite sa, že jednotka je správne pripojená. Ak sa všetky priradenia Správa Pracovná plocha, na Knižnice kartu a potom kliknite na položku Prehľadať.
25014 <LibraryType><Library> </Library></LibraryType>nie je pripravené. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Uistite sa, že knižnicu zapnutá.
 2. Skontrolujte voľné pripojenie údajov alebo napájania.
 3. Uistite sa, že knižnici zobrazí v Správcovi zariadení.
 4. Uistite sa, že dvierka knižnice zatvorené.
 5. Nájdete v príručke hardvéru pre ďalšie kroky.

25015 DPM zistil, že jednotka <DriveName> </DriveName>nie je pripravené. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Ak jednotka servisu, toto upozornenie môžete ignorovať.
 2. Uistite sa, že jednotka zapnutý.
 3. Uistite sa, či jednotka správne pripojená.
 4. Ak jednotka nie je povolená alebo nie je viditeľný v Správcovi zariadení nájdete hardvérovej príručke pre ďalšie kroky.

25016 DPM nedokázal využiť páska <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>keďže sa zdá byť Čistenie pásky, ktoré je nesprávne označený ako záložné pásky.Overte, či páska slotu <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>je kazety. Ak je v Správa kliknite na položku Pracovná plocha Knižnice karte, vyberte túto pásku, a potom Akcie na table kliknite na položku Označiť ako kazety.
25017 DPM nemá prístup k jednotke <DriveName> </DriveName>keďže iná aplikácia sa momentálne používa.Počkajte, kým iná aplikácia neukončí používanie jednotky alebo zastavenie aplikácie.
25018 Vymazanie médiu <MediaLocationType><MediaLocationInfo> </MediaLocationInfo></MediaLocationType>uplynula. Zmena kazety a potom znova spustite čistení.
30089 Operácia zlyhala <TargetedServerName> </TargetedServerName>ako nepodporovaného jednej inštancie Store (SIS)<FileName> </FileName>zistilo sa zdrojového zväzku. Ak chcete odstrániť túto chybu, zmeniť atribúty súboru alebo obnoviť celý virtuálny počítač.
30101 DPM vyskytla kritická chyba pri vykonávaní vstupno-výstupné operácie na páske <Media label=""> </Media>(Čiarový kód- <Media barcode=""></Media>) v <Media location="" type=""><Media location="" info=""></Media></Media>. Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 1. Prevezmite a nainštalujte najnovšie ovládače a aktualizácie firmvéru dodávateľa páskovú jednotku.
 2. Mnohé páskové jednotky dodávatelia ponúkajú nástroje, ktoré vám pomôžu diagnostikovať problémy s hardvérom.
 3. Vyčistenie a služby páskovú jednotku.


Zmeniť hodnotu databázy registry TapeSize zodpovedať veľkosti páska

Keď pásku dosiahne koniec, niektoré ovládače nesprávne vrátiť Chyba vstupno-výstupného zariadenia namiesto kódu Koniec dosiahol kód. Ak chcete odstrániť túto chybu, zmeňte hodnotu nasledovný podkľúč databázy registry zodpovedá veľkosti pásky:

Umiestnenie v databáze Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent

Názov hodnoty DWORD: TapeSize
Údaj hodnoty (v MB): 00030000Znížte počet paralelných zápis medzipamäte

Potulný ovládača môže spracovať viac paralelných zápis požiadaviek. Odstránenie tejto chyby, vytvoriť a upraviť znížiť počet medzipamätí paralelné zápis, používajúci DPM podkľúči databázy registry:

Umiestnenie v databáze Registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Microsoft Data Protection Manager\Agent

Názov hodnoty DWORD: BufferQueueSize
Údaj hodnoty: 00000001


Upozornenie:

Ak databázu registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Tieto problémy môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že tieto problémy bude možné vyriešiť. Databázu registry upravujete na vlastné riziko. Vždy skontrolujte, či zálohovať databázu registry pred úpravou a že viete, ako obnoviť databázu registry, ak sa vyskytne problém.
30111 Aplikácia VSS. alebo poskytovateľ VSS je v zlom stave. Už v zlom stave alebo vstúpila zlom stave počas aktuálnej operácie.Uistite sa, že požadovaných licencií sú nainštalovaná na serveri a znova vykonajte zálohovanie.

Tento problém sa môže vyskytnúť aj keď sa pokúšate Zálohovanie virtuálnych počítačov a VHD súbor sa nachádza v koreňovom adresári súbor CSV. Ak chcete vyriešiť tento problém, vytvorte priečinok a presunúť VHD priečinku.
30112 DPM zistil chybu retryable VSS. V závislosti od ktorej situácii ste vo výskyte tejto chyby v nasledujúcich častiach popisujú odstrániť túto chybu.

Volume Shadow Copy Service (VSS) chyba virtuálneho počítača

Na odstránenie tejto chyby v tejto situácii, vykonajte niektorú z nasledujúcich akcií:
 • Skontrolujte verziu balíka súčasti integrácie vo virtuálnom počítači aktuálny. Na hostiteľskom počítači pre virtuálny počítač, otvorte Správca servera, rozbaľte Úlohy, kliknite na tlačidlo Hyper-V, a potom Udalosti v zozname Súhrn oblasť, pozrite sa na upozornenie, že je potrebné aktualizovať balík súčasti integrácie.
 • Uistite sa, že všetky zapisovače vo virtuálnom počítači sú v stave výkonnosti. Vo virtuálnom počítači, otvorte oprávnení príkazový riadok, zadajte vssadmin list writers, a potom stlačte kláves Enter.
 • Uistite sa, že neexistujú žiadne nerozpoznané VSS chyby vo virtuálnom počítači. Virtuálny počítač, otvorte Správca servera, rozbaľte Diagnostika, rozbaľte Udalosť Viewer, rozbaľte Windows denníky, a potom kliknite na tlačidlo Aplikácia. Odstránenie chyby VSS, ktoré nájdete.
  • Rozbaľte Diagnostika, rozbaľte Windows denníky, a potom skontrolujte aplikácie a systémové udalosti kroky na riešenie.
  • Rozbaľte Úlohy, kliknite na tlačidlo Hyper-V, a potom Súhrn oblasť, v zozname udalosti kroky na riešenie.Vytvorenie bodu obnovenia pomocou zálohovanie prírastkovou metódou počítača so systémom Exchange 2010, Exchange 2007 alebo Exchange 2003

Zdroj údajov môže byť zapnuté cyklické zaznamenávanie do denníka. DPM 2010 nepodporuje zálohovanie prírastkovou metódou počítača so systémom Exchange 2010, Exchange 2007 alebo Exchange 2003 dňa Cyklické zaznamenávanie do denníka je zapnutá.

Na odstránenie tejto chyby v takomto prípade zrušte Cyklické zaznamenávanie do denníka Začiarknite políčko a potom skúste znova vytvoriť bod obnovenia.

Ďalšie zálohovanie prírastkovou metódou zlyhá, keď prírastkovou vykonáva po spustení ntbackup v skupine ukladacích.

Vytvorenie bodu DPM úplného obnovenia pred vykonaním prírastkovou.
30140 DPM pokúsili vykonať zálohu denníka SQL ako súčasť zálohovania alebo obnovenia najnovší bod čas úlohy. SQL denníka zálohovania zistil prerušenie reťazca denníka SQL pre databázu <DatasourceType> <DatasourceName>od posledného zálohovania. Všetky zálohovanie prírastkovou metódou úlohy zlyhá, kým express úplné zálohovanie spúšťa. </DatasourceName></DatasourceType>Zálohovanie zlyhania

Ak toto zlyhanie ako súčasť zálohovania, v oblasti pracovnej ochrany vyberte databázy servera SQL Server, kliknite na bod obnovenia vytvoriťa spustite express úplnú zálohu. Prípadne môžete počkať na ďalší naplánovaný express úplnej zálohy spustiť.

Obnovenie zlyhania

Ak sa preruší v rámci úlohy obnovenia, skúste obnoviť z iného času. Skontrolujte denníky aplikácie Zobrazovač udalostí v počítači spustený server SQL Server viac. Uistite sa, že databáza už nie je chránený iná aplikácia zálohovania.
30146 Overenie údajov konzistencie zlyhala <ObjectName>na <DatasourceType> <DatasourceName> <ServerName>.</ServerName> </DatasourceName> </DatasourceType> </ObjectName>Ak ste nedávno inovovali servera Exchange, skopírujte ich zo servera DPM server. Obráťte sa na správcu servera Exchange a potom overte, či problém. Môžete obnoviť poslednej známej funkčnej zálohy riešiť poškodená.
30169 Operácia zlyhalaDatasourceType>DatasourceName> naNázov_servera> pretože zdroj údajov nie je k dispozícii.Ak chcete vyriešiť tento problém, skontrolujte nasledujúce:
 1. Zdroj údajov je online.
 2. Zdroj údajov nie je v stave obnovenia.
 3. Je spustená aplikácia VSS..
 4. Zdroj údajov je dostupný.
 5. Zdroj údajov nie je chýba.
 6. Ak zdroj údajov farmy lokality SharePoint, overte, či existuje v konfigurácie farmy lokality SharePoint. Ďalšie informácie o tejto chybe, prejdite na Hyper-V ochrane.

30172Nepodarilo sa odoslať úlohu DPM databázy SQL Server 2012DBName> naAGName> pretože inštanciu servera SQL Server odmietol pripojenie agenta ochrany (ID 30172 Podrobnosti: vnútorná chyba: 0x80990F75).Ak chcete vyriešiť tento problém, otvorte konzolu správy servera SQL Server, prejdite na Vlastnosti -> General -> Čitateľné sekundárne skupiny dostupnosti a nastavený ako primárny a sekundárny server Áno.
30173 Vykonanie príkazu SQL zlyhal <DatasourceType> <DatasourceName>na <ServerName>Dôvod: <Reason>.</Reason> </ServerName> </DatasourceName> </DatasourceType>Skontrolujte, či Zobrazovač udalostí aplikácie sa prihlási na inštanciu programu SQL Server pre položky, ktoré boli zverejnené prostredníctvom služby SQL Server zistiť, prečo príkaz SQL zlyhal. Ďalšie informácie, pozrite sa na denníky chýb servera SQL Server.
30184 DPM chyby ochrany <DatasourceType> <DatasourceName>v <ServerName>.</ServerName> </DatasourceName> </DatasourceType>Oblasti monitorovania úloh, "nie je možné konfigurovať ochranu" upozornenie na zdroj údajov a potom kliknite na prepojenie, ktorého opakovať úlohu.
30195 DPM spustil z voľného miesta na disku bod obnovenia a nebude synchronizáciu <DatasourceName>na <ServerName>vrátenia existujúce body pred odstránením.</ServerName> </DatasourceName>Uistite sa, že nie sú žiadne čakajúce obnovenie bod zväzku limit upozornenia, na zdroj údajov a spustite úlohu. DPM automaticky pestované zväzku a odstrániť upozornenia.
30214 DPM zlyhalo vytvorenie záložnej kópie. Ak zálohujete iba systém vytvárania správ o stave, skontrolujte, či je dostatok voľného miesta na chránenom počítači uložiť zálohu stavu systému. Na chránené počítače so systémom Windows Server 2008, skontrolujte, či je nainštalovaný Server Windows Zálohovanie (WSB) a pracuje iné zálohovanie alebo obnovenie úlohy.Môžete vidieť hlási WSB chyby v denníku udalostí v počítači chránené. Riešenie akcie a ďalšie informácie o týchto chýb, prejdite na Zálohovanie.
30216 Windows Server Backup môžete skrátiť servera Exchange a SQL Server protokoly sú chránené DPM.Ak chcete odstrániť túto chybu, postupujte nasledovne:
 • Ak používate systém Windows Server Backup zálohovať zväzku, urobiť iba pomocou raz zálohovanie.
 • Ak použijete Sprievodcu zálohovaním plán vykonávať pravidelné zálohovanie, uistite sa, že zväzky, ktoré sú sú chránené DPM neobsahujú údaje aplikácií, ako ukladá poštovej schránky servera Exchange alebo databázy servera SQL Server.
 • Konfiguráciu systému Windows Server Backup. Vyberte v konzole DPM správca v oblasti pracovnej ochrany zväzok, kliknite na bod obnovenia vytvoriťa na table akcií kliknite Express úplné zálohovanie.

30229 DPM nemôže vytvoriť zálohu, pretože Windows Server zálohovania (WSB) chráneného počítača sa vyskytla chyba (WSB Event ID: <WindowsBackupEventID>, WSB Error Code: <WindowsBackupErrorCode>).</WindowsBackupErrorCode> </WindowsBackupEventID>Riešenie akcie a ďalšie informácie o chybe WSB, prejdite na Zálohovanie.
30290 Pri pridávaní jedného alebo viacerých zväzkov, ktoré sú zapojené do zálohovania snímky súboru sa vyskytla chyba. Skontrolujte denník udalostí na<ServerName> </ServerName>riešenie problému. Na odstránenie tejto chyby, uistite sa, že protokol Challenge Handshake Authentication Protocol (CHAP) poverenia, ktoré sú potrebné na vytvorenie snímky hardvéru správne nakonfigurované na hostiteľskom počítači so systémom Hyper-V. Ďalšie informácie nájdete v dokumentácii od dodávateľa hardvéru poskytovateľ VSS.
32500Neexistuje dostatok miesta na disku do vyrovnávacej pamäte zväzku.Zmena nuly umiestnenie MABAgent služby, postupujte nasledovne:
 1. Zastavenie služby agenta na obnovenie Microsoft Azure spustením nasledujúceho príkazu do príkazového riadka s právami správcu:
  Net stop obengine
 2. Skopírujte priečinok nuly na inú jednotku, ktorá má dostatok miesta.

  Poznámka: Nuly miesto je najmenej 10% veľkosti sú zálohované údaje. (Napríklad zálohovanie 100 gigabajtov [GB] údajov vyžaduje minimálne 10 GB voľného miesta na mieste nuly.)
 3. Aktualizovať nasledujúce položky databázy registry novou cestou nuly priečinka:
  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Azure Backup\Config]ScratchLocation>

  [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows Azure Backup\Config\CloudBackupProvider]ScratchLocation>
 4. Spustenie služby agenta na obnovenie Microsoft Azure spustením nasledujúceho príkazu do príkazového riadka s právami správcu:
  Net start obengine
Ďalšie informácie o veľkosti miesta na nuly nájdete dokumentu:

Naspäť na obsah

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 3041344 – Posledná kontrola: 09/04/2015 06:52:00 – Revízia: 28.0

Microsoft System Center 2012 Data Protection Manager Service Pack 1

 • kbexpertiseinter kbinfo kbmt KB3041344 KbMtsk
Pripomienky