Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Po spustení programu balíka Office XP, ktorý bol nainštalovaný z vydania Enterprise, sa zobrazí sa výzva na opätovnú aktiváciu

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Ak spustíte jeden z programov balíka Office XP, ktorý bol nainštalovaný z vydania Enterprise balíka Office pomocou kódu hromadnej licencie, môže sa zobraziť nasledujúce hlásenie:
Balík Microsoft Office XP vydanie zistil, že v konfigurácii počítača bola vykonaná podstatná zmena. Aby balík Microsoft Office XP pracoval správne, a aby sa neprepol do režimu s obmedzenou funkčnosťou, je nutné produkt znova aktivovať. Ak sa produkt prepne do režimu s obmedzenou funkčnosťou, nebude možné ukladať alebo vytvárať nové dokumenty a zároveň budú obmedzené ďalšie funkcie produktu. Ďalšie informácie o tomto režime získate po kliknutí na tlačidlo Pomocník.

Ak chcete spustiť proces opätovnej aktivácie, vložte do jednotky disk CD s balíkom Microsoft Office XP a kliknite na tlačidlo Ďalej.
kde vydanie je nainštalovaný produkt balíka Office, ako je napríklad balík Microsoft Office XP Professional s programom FrontPage.

Po kliknutí na tlačidlo Ďalej sa môže zobraziť nasledujúce hlásenie:
Súčasť, ktorú chcete použiť, sa nachádza na sieťovom prostriedku, ktorý je nedostupný.

Ak to chcete skúsiť znova, kliknite na tlačidlo OK, alebo do uvedeného poľa zadajte inú cestu k priečinku obsahujúcemu inštalačný balík „balík vydania.msi“.
kde balík vydania je názov súboru balíka Inštalátora systému Windows, ktorý sa používa na inštalovanie balíka Office (napríklad súbor Proplus.msi).

Keď v dialógovom okne s prvým hlásením kliknete na tlačidlo Skončiť, program balíka Office sa spustí v režime obmedzenej funkčnosti.
PRICINA
Prvé hlásenie v časti Príznaky sa môže zobraziť v prípade, ak bol hardvér v počítači od pôvodnej inštalácie balíka Office XP podstatne zmenený. Keď v tomto dialógovom okne kliknete na tlačidlo Ďalej a nemáte prístup k platnému zdrojovému umiestneniu balíka Office, zobrazí sa druhé hlásenie. Druhé hlásenie sa napríklad zobrazí, ak ste balík Office pôvodne inštalovali zo správcovskej inštalácie na sieti a momentálne nie ste pripojení k sieti.

Ak máte prístup k platnému zdrojovému umiestneniu balíka Office, druhé hlásenie sa nezobrazí. V tomto prípade sa kliknutím na tlačidlo Ďalej inštalácia automaticky opraví a pri ďalšom spustení programu balíka Office sa žiadne hlásenie nezobrazí.

POZNÁMKA: Multilicenčné inštalácie balíka Office XP nikdy nevyžadujú aktiváciu ani opätovnú aktiváciu. Text tohto hlásenia sa zobrazil omylom.
RIESENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, zaobstarajte si najnovšiu aktualizáciu Service Pack pre balík Microsoft Office XP. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307841 OFFXP: Ako získať najnovší balík Office XP Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Anglická verzia tejto opravy by mala mať nasledujúce alebo novšie atribúty súboru:
  Verzia   Veľkosť   Názov súboru   -------------------------------------------------------  10.0.3110.0 9 996 616   MSO.DLL				

Môžete tiež získať aktualizáciu aktivácie balíka Office XP. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
307741 OFFXP: Prehľad aktualizácie aktivácie balíka Office XP: 4. október 2001 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku.
Tento problém bol prvýkrát opravený v balíku Microsoft Office XP Service Pack 1.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o obmedzenej funkčnosti a aktivácii produktov získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
293151 Informácie o aktivácii a obmedzenej funkčnosti balíka Office (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
297834 Pri oprave balíka Office alebo inštalácii funkcie z disku CD-ROM sa zobrazí chybové hlásenie 1706 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
prb OFFXP bypass activation wizard
Vlastnosti

ID článku: 304226 – Posledná kontrola: 12/06/2015 04:12:28 – Revízia: 4.4

Microsoft Access 2002 Standard Edition, Microsoft Excel 2002 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition, Microsoft Outlook 2002 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2002 Standard Edition, Microsoft Word 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhotfixserver kbqfe kbtshoot kbpubtypekc kbbug kbfix kbofficexpsp1fix KB304226
Pripomienky