Aktualizácia, ktorá umožňuje inovovať systém Windows 8.1 Windows 10

ERROR: PhantomJS timeout occurred