Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

FIX: "Cieľový neplatný alebo už nastavené" chyba s Microsoft Jet

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:304536
Upozornenie na neaktuálny obsah článku databázy KB
Tento článok obsahuje informácie o produktoch, pre ktoré spoločnosť Microsoft už neposkytuje technickú podporu. Z tohto dôvodu je tento článok publikovaný ako nezmenený a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Pri otváraní či zatváraní pripojenia alebo skupín záznamov pomocou ovládača ODBC spoločnosti Microsoft pre prístup alebo poskytovateľa Microsoft OLE DB pre Jet, môžu byť aj novšieho sa vyskytla nasledujúca chyba:
Objekt neplatný alebo už nastavené.
Po tejto chyby je hlásená, nie viac skupín záznamov alebo pripojenia možno otvoriť z toho istého procesu.

Ďalšie možné chybové hlásenia hlásené klientskej aplikácie zahŕňajú:
Príliš veľa tabuliek otvoriť.
Žiadne ďalšie tabuľky sa nedá otvoriť.
RIESENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, nainštalujte najnovší Microsoft Jet 4.0 service pack 6. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
239114Ako: Získať najnovší balík Service Pack pre databázový nástroj Microsoft Jet 4.0
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené na začiatku tohto článku. Tento problém bol stanovený Jet 4.0 Service Pack 6 (SP6).
DALSIE INFORMACIE
Problém reprodukovať, spustite nasledujúci Microsoft Visual Basic for Applications (VBA) kód:
Public Sub Jet_TableID_Repro()Dim conn As ADODB.ConnectionDim cmd As ADODB.CommandDim rs As ADODB.recordsetDim i As Long    Set conn = New ADODB.Connection  ' Modify this connection string to point to some blank database.  conn.Open "Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=C:\YourTestDatabase.mdb;"    ' Drop and re-create test query.  On Error Resume Next  conn.Execute "drop procedure sp_param_test", , adExecuteNoRecords  On Error GoTo 0  conn.Execute "create procedure sp_param_test as " & _         "parameters iInput Long; " & _         "select iInput as iOutput;", , adExecuteNoRecords    For i = 1 To 10000    ' Code should fail at around 2000-3000 iterations.    Set rs = New ADODB.recordset    Set cmd = New ADODB.Command    Set cmd.ActiveConnection = conn    cmd.CommandType = adCmdStoredProc    cmd.CommandText = "sp_param_test"    cmd.Parameters.Append cmd.CreateParameter("iInput", adInteger)    cmd.Parameters(0).value = 12    ' This will fail at around 2000-3000 iterations.    rs.Open cmd, , adOpenKeyset, adLockOptimistic    Set cmd = Nothing    Debug.Print i    DoEvents    rs.Close    Set rs = Nothing  Next iEnd Sub				

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 304536 – Posledná kontrola: 10/31/2011 10:25:00 – Revízia: 2.0

 • kbhotfixserver kbqfe kbjet kbprb kbmt KB304536 KbMtsk
Pripomienky