SK0469:Ako zmenit konfiguráciu pocítaca so systémom Microsoft Windows XP na komunikáciu prostredníctvom infracerveného prenosu

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok popisuje krok za krokom nastavenie počítača pre komunikáciu prostredníctvom infračerveného prenosu.

Ako pridať nové zariadenie pre infračervený prenos

Tento postup je potrebné používať iba v takom prípade, ak systém Microsoft Windows XP nenainštaloval zariadenie pre infračervený prenos automaticky pri zapnutí počítača. Pridanie nového zariadenia pre infračervený prenos:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na ikonu Pridanie hardvéru.
2. Na uvítacej obrazovke Sprievodca pridaním hardvéru kliknite na tlačidlo Ďalej. Ako odpoveď na otázku na ďalšej obrazovke Už ste pripojili tento hardvér na počítač? kliknite na položku Áno, hardvér je už pripojený a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
3. V zozname Nainštalovaný hardvér kliknite na položku Pridať nové hardvérové zariadenie a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
4. V zozname na ďalšej obrazovke kliknite na položku Inštalovať hardvér vybratý ručne v zozname (rozšírené nastavenie) a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
5. V zozname Bežné typy hardvéru kliknite na položku Infrared devices a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
6. V zozname Výrobca kliknite na položku výrobcu zariadenia. V zozname Model kliknite na príslušné infračervené zariadenie, ktoré sa najviac zhoduje s vaším hardvérom.
7. Ak máte pre infračervené zariadenie inštalačnú disketu, kliknite na tlačidlo Z diskety, kliknite na tlačidlo Ďalej a potom postupujte podľa inštrukcií na inštaláciu daného zariadenia.

Ako zobraziť vlastnosti zariadenia pre infračervený prenos


Ak chcete použiť tento postup, zariadenie pre infračervený prenos musí byť nainštalované vo vašom počítači. Tieto nastavenia vo vlastnostiach zariadenia pre infračervený prenos sú nastavené automaticky a zvyčajne ich nie je potrebné meniť. Vlastnosti zariadenia pre infračervený prenos zobrazíte nasledovne:
1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Bezdrôtové spojenie.
2. Na karte Hardvér kliknite na zariadenie pre infračervený prenos, ktoré chcete zobraziť, a potom kliknite na tlačidlo Vlastnosti.

Ako zmeniť konfiguráciu sériového portu pre komunikáciu prostredníctvom infračerveného prenosu

Váš počítač musí podporovať režim infračerveného prenosu pre sériový port. Tento postup používajte na inštaláciu vysielača – prijímača IrDA poskytovaného výrobcom počítača. Tento postup by ste mali používať iba v takom prípade, ak poznáte nastavenia systému BIOS na vašom počítači. Konfigurácia sériového portu pre komunikáciu infračerveným prenosom:
1. Na počítači spustite konfiguračný nástroj pre systém BIOS. Metóda spustenia nástroja na konfiguráciu BIOS sa môže v rôznych počítačoch líšiť. Pre väčšinu počítačov je možné spustiť nástroj na konfiguráciu systému BIOS stlačením funkčného klávesu, ktorý sa zobrazí počas procesu spustenia počítača. Pre niektoré počítače sú na spustenie potrebné špeciálne spúšťacie diskety.
2. V časti konfigurácia vonkajšieho zariadenia alebo sériového portu zmeňte režim na IrDA alebo Infrared.

Riešenie problémov

Inštalácia vysielača – prijímača IrDA vypne sériový port. Sériový vysielač – prijímač by ste nemali pripájať na sériový port.
Vlastnosti

ID článku: 305588 – Posledná kontrola: 12/06/2015 04:43:48 – Revízia: 1.2

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster kbnetwork KB305588
Pripomienky