Počet a veľkosť limity cookie v programe Internet Explorer

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 306070
Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Program Microsoft Internet Explorer vyhovuje nasledujúcich RFC 2109 odporúčané minimálne obmedzenia:
 • najmenej 300 cookie
 • aspoň 4 096 bajtov za cookie (merané podľa veľkosti znaky, ktoré tvoria súbor cookie terminálu v syntaxi Popis v hlavičke súboru Cookie)
 • najmenej 20 súborov cookie na jedinečný názov hostiteľa alebo domény
Poznámka Tieto odporúčané minimálne obmedzenia uvedené v dokumente RFC 2109, bod 6.3, "Vykonávanie limitov." Ďalšie informácie nájdete v časti "Odkazy".
DALSIE INFORMACIE
Každý súbor cookie začína dvojíc názov-hodnota. Táto dvojica nasleduje nula alebo viac hodnota atribútu párov, ktoré sú oddelené bodkočiarkou. Pre jedného názvu domény, každou cookie je obmedzená na 4 096 bajtov. Tento súčet môže existovať ako jednu dvojicu názov-hodnota 4 kilobajtov (KB) alebo ako až 20 názov-hodnota párov že celkom 4 KB. Ak počítač nemá dostatok miesta na uloženie súborov cookie, cookie sa vyradí. Nie je skrátený. Aplikácie by mali používať ako niekoľko súborov cookie čo a ako malé cookie najskôr. Naviac aplikácie by mala byť schopná zvládnuť straty cookie.

Ak webová aplikácia používa viac než 19 vlastné súbory cookie, ASP relácie štát môže byť stratená. Program Internet Explorer 4.0 a novšie verzie nechá celkovo 20 súborov cookie pre každú doménu. Pretože ASPSessionID je to súbor cookie, ak používate 20 alebo viac vlastné súbory cookie, prehliadač nútení zrušiť ASPSessionID cookie a stratiť relácie.

Ak chcete uložiť viac než 20 dvojíc názov-hodnota pre doménu, môžete vytvoriť cookie slovník zreťazením niekoľko párov názov-hodnota pre každou cookie až do limitu 4 096 bajtov pre cookies. V súčasnosti na získanie týchto hodnôt z skriptovanie zo strany klienta, si musí analyzovať cookies manuálne. Však Active Server Pages žiadosť a odpoveď objekty zahŕňajú vstavané funkcie pre prácu s cookie slovníky ako slovník objekty. Nasledujúci kód vzorky preukáže použitie cookie slovník stránke ASP:
<%  Response.Cookies ("MyCookie")("a")="A"  Response.Cookies ("MyCookie")("b")="B"   Response.Cookies ("MyCookie")("c")="C"  Response.Cookies ("MyCookie")("d")="D"  Response.Cookies ("MyCookie")("e")="E"  Response.Cookies ("MyCookie")("f")="F"  Response.Cookies ("MyCookie")("g")="G"  Response.Cookies ("MyCookie")("h")="H"  Response.Cookies ("MyCookie")("i")="I"  Response.Cookies ("MyCookie")("j")="J"  Response.Cookies ("MyCookie")("k")="K"  Response.Cookies ("MyCookie")("l")="L"  Response.Cookies ("MyCookie")("a1")="A"  Response.Cookies ("MyCookie")("b1")="B"   Response.Cookies ("MyCookie")("c1")="C"  Response.Cookies ("MyCookie")("d1")="D"  Response.Cookies ("MyCookie")("e1")="E"  Response.Cookies ("MyCookie")("f1")="F"  Response.Cookies ("MyCookie")("g1")="G"  Response.Cookies ("MyCookie")("h1")="H"  Response.Cookies ("MyCookie")("i1")="I"  Response.Cookies ("MyCookie")("j1")="J"  Response.Cookies ("MyCookie")("k1")="K"  Response.Cookies ("MyCookie")("l1")="L"   Response.Cookies("MyCookie").Expires = "12/31/2001"  For Each strKey In Request.Cookies   Response.Write strKey & " = " & Request.Cookies(strKey) & "<BR><BR>"   If Request.Cookies(strKey).HasKeys Then    For Each strSubKey In Request.Cookies(strKey)     Response.Write "->" & strKey & "(" & strSubKey & ") = " & _      Request.Cookies(strKey)(strSubKey) & "<BR>"    Next   End If  Next%>
Poznámka Internet Explorer verzia 5.0 alebo novšej, môžete použiť userData správanie pretrvávajú údajov celej relácie. Toto správanie má väčšiu kapacitu ako súbory cookie.

Ak používate vlastnosť document.cookie na načítanie súboru cookie na strane klienta, vlastnosť document.cookie môžete načítať len 4 096 bajtov. Táto celková suma bajt môže byť jedna dvojica názov-hodnota 4 KB, alebo to môže byť až 20 názov-hodnota párov, ktoré majú celkovú veľkosť 4 KB.

Document.getcookie funkcia volá metódu CDocument::GetCookie Microsoft HTML.

Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
820536Document.cookie vlastníctva vráti prázdny reťazec
ODKAZY
Ďalšie informácie o špecifikáciách RFC 2109 nájdete na nasledujúcich webových lokalitách:
Internet Engineering Task Force (IETF)
http://www.IETF.org/RFC/rfc2109.txt

World Wide Web Consortium (W3C)
http://www.w3.org/Protocols/rfc2109/rfc2109
Ďalšie informácie o kolekcii Cookies , nájdete na nasledujúcej webovej lokalite webová lokalita Microsoft Developer Network (MSDN):Ďalšie informácie o userData správanie, nájdete v nasledujúcej webovej lokalite MSDN:Ďalšie informácie o súboroch cookie nájdete nasledujúce Cookie centrálnej webovej lokalite:Ďalšie informácie nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
157906Ako sa zachovať stav celej stránky s VBScript
175167 Ako k ukladaniu štátu Active Server Pages aplikácie
Ďalšie informácie o vývoji webových riešení pre program Microsoft Internet Explorer, nájdete na nasledovných webových lokalitách spoločnosti Microsoft:Spoločnosť Microsoft poskytuje kontaktné informácie tretích strán, aby vám pomohol nájsť technickú podporu. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft nezaručuje presnosť kontaktných informácií týchto tretích strán.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 306070 – Posledná kontrola: 12/06/2015 04:51:33 – Revízia: 3.0

Microsoft Internet Explorer 4.01 Service Pack 1

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbmt KB306070 KbMtsk
Pripomienky