Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

POSTUP: Vylepšenie rastrových písiem v systéme Windows XP pomocou technológie ClearType

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
V tomto článku s krokovým postupom sa popisuje, ako možno v systéme Windows XP dosiahnuť ostrejšie zobrazenie písma pomocou technológie ClearType. Technológia ClearType vylepšuje zobrazovanie na obrazovke vyhladzovaním okrajov rastrových písiem. Technológia ClearType funguje obzvlášť dobre na obrazovkách LCD (Liquid Crystal Display), vrátane monitorov s plochou obrazovkou, a na prenosných počítačoch.

Na začiatok

Povolenie technológie ClearType

Ak chcete použiť technológiu ClearType pre rastrové písma, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Vzhľad a motívy a potom na položku Obrazovka.
  2. Na karte Vzhľad kliknite na tlačidlo Efekty.
  3. Začiarknite políčko Na vyhladenie okrajov zobrazeného písma používať túto metódu a v zozname vyberte položku ClearType.
Na začiatok

Prispôsobenie technológie ClearType

Nastavenie kontrastu technológie ClearType môžete prispôsobiť vlastným požiadavkám. Hoci v systéme Windows XP nie sú nástroje ani nastavenie na úpravu kontrastu technológie ClearType, nasledujúca webová lokalita spoločnosti Microsoft obsahuje nástroje na zapínanie a vypínanie technológie ClearType a na úpravu kontrastu:Na začiatok


Riešenie problémov

Zobrazenie na obrazovke je rozmazané

Technológia ClearType je navrhnutá na vylepšenie vlastností obrazoviek LCD. Na štandardných monitoroch stolových počítačov a niektorých obrazovkách LCD sa môže písmo ClearType zobrazovať mierne rozmazane. Tento nedostatok možno odstrániť prispôsobením písma ClearType podľa postupu uvedeného v tomto článku v časti Prispôsobenie technológie ClearType.

Vo výnimočných prípadoch je pozorované rozmazanie spôsobené výrobnou anomáliou na obrazovkách LCD, pri ktorej je bežné prekladanie červená-zelená-modrá zamenené za prekladanie modrá-zelená-červená. Kompenzácia tejto anomálie nie je v súčasnosti technológiou ClearType v systéme Windows XP podporovaná. Toto môže spôsobiť problémy v prípade, ak žiadne nastavenie kontrastu pre písmo ClearType neposkytuje na danej obrazovke LCD dobrý výsledok. V takýchto prípadoch je najlepšie vypnúť technológiu ClearType.

Na začiatok

Nastavenie farieb musí podporovať technológiu ClearType

Použitie technológie ClearType vyžaduje grafický adaptér a monitor, ktoré podporujú nastavenie najmenej 256 farieb. Najlepší výsledok sa dosahuje, ak sa podporuje vysoká (24 bitová) alebo najvyššia (32 bitová) kvalita farieb. Ak chcete zmeniť kvalitu farieb, postupujete nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel, kliknite na položku Vzhľad a motívy a potom na položku Obrazovka.
  2. Na karte Nastavenie kliknite v zozname Kvalita farieb na iné nastavenie farieb.
Na začiatok


ODKAZY
Ďalšie informácie o technológii Microsoft ClearType sú dispozícii na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:Na začiatok

Vlastnosti

ID článku: 306527 – Posledná kontrola: 11/27/2007 18:41:00 – Revízia: 1.0

  • Microsoft Windows XP Professional Edition
  • Microsoft Windows XP Home Edition
  • kbhowto kbhowtomaster kbui KB306527
Pripomienky