Poznámky k vydaniu pre Inštalátor systému Windows XP obsiahnuté v súbore Home.txt

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
**********************************************************************

Poznámky k vydaniu pre Inštalátor
Microsoft Windows XP Home Edition

**********************************************************************
(c) 2001 Microsoft Corporation. Všetky práva vyhradené.

Pri inštalácii nového operačného systému je potrebné vykonať niekoľko volieb. Sprievodca inštaláciou systému Windows XP a poznámky k vydaniu vás budú sprevádzať týmito voľbami.

Dôležité upozornenie: Skôr, než začnete, mali by ste si prečítať súbor Read1st.txt, ktorý sa nachádza na disku CD systému Windows XP Home Edition. Tento súbor obsahuje najnovšie informácie, ktoré v čase písania týchto poznámok k vydaniu a dokumentácie k produktu neboli k dispozícii, vrátane poznámok týkajúcich sa predinštalácie potrebných na úspešné dokončenie inštalácie.

Tieto poznámky k vydaniu popisujú spôsob spúšťania Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP a spôsob inštalácie systému Windows XP Home Edition na jednom počítači.

======================================================================
OBSAH
======================================================================

DALSIE INFORMACIE

======================================================================
1.0 Skôr, než začnete
======================================================================

Pri inštalácii systému Windows XP Home Edition je potrebné zadať informácie o požadovanom spôsobe inštalácie operačného systému. Postupy v týchto poznámkach k vydaniu vám pomôžu poskytnúť potrebné informácie. Ak chcete zabezpečiť úspešnú inštaláciu, pred inštaláciou systému Windows XP vykonajte nasledovné úlohy, ktoré sú popísané v nasledujúcich častiach:

* Skontrolujte, či hardvérové súčasti spĺňajú minimálne požiadavky.

* Zadovážte si kompatibilný hardvér a softvér, napríklad balíky inovácií a nové ovládače.

* Zálohujte svoje aktuálne súbory pre prípad, ak by ste potrebovali obnoviť aktuálny operačný systém.

* Určite, či chcete vykonať inováciu alebo nainštalovať novú kópiu systému Windows XP Home Edition.


Na začiatok

1.1 Hardvérové požiadavky
======================================================================

Pred inštaláciou systému Windows XP Home Edition skontrolujte, či váš počítač spĺňa nasledovné minimálne hardvérové požiadavky:

* procesor Pentium s výkonom 233 MHz alebo výkonnejší mikroprocesor (prípadne rovnocenný),
* odporúča sa kapacita 128 MB (pamäť RAM s kapacitou minimálne 64 MB a maximálne 4 GB),
* 1,5 GB voľného miesta na pevnom disku,
* monitor VGA,
* klávesnica,
* myš alebo kompatibilné ukazovacie zariadenie,
* jednotka CD-ROM alebo jednotka DVD-ROM.


Na začiatok

1.2 Kontrola kompatibility hardvéru a softvéru
======================================================================

Sprievodca inštaláciou systému Windows XP automaticky skontroluje hardvér a softvér a oznámi všetky potenciálne konflikty. Ak však chcete zabezpečiť úspešnú inštaláciu, mali by ste zistiť, či je počítačový hardvér kompatibilný so systémom Windows XP Home Edition ešte pred spustením Sprievodcu.

Zoznam kompatibilného hardvéru (HCL) si môžete prečítať na webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

http://www.microsoft.com/whdc/hcl/default.mspx/

Dôležité upozornenie: Systém Windows XP Home Edition podporuje iba zariadenia uvedené v zozname HCL. Ak sa váš hardvér v danom zozname nenachádza, obráťte sa na výrobcu hardvéru a požadujte ovládač systému Windows XP pre danú súčasť. Ak chcete zabezpečiť, aby programy používajúce 16-bitové ovládače aj potom pracovali správne, požadujte od dodávateľa softvéru 32-bitové ovládače.

Počas procesu inštalácie môžete použiť balíky inovácií na odstránenie problémov s kompatibilitou existujúceho softvéru so systémom Windows XP Home Edition. Balíky inovácií sú k dispozícii u príslušných výrobcov softvéru.


Na začiatok

1.3 Zálohovanie súborov
======================================================================

Ak vykonávate inováciu zo staršej verzie systému Windows, mali by ste zálohovať svoje aktuálne súbory na diskovú alebo páskovú jednotku.

Ak máte počítač so systémom Microsoft Windows 95 alebo Windows 98, bude pravdepodobne potrebné nainštalovať program Zálohovanie systému Windows. Ďalšie informácie o inštalácii alebo používaní programu Zálohovanie systému Windows nájdete v Pomocníkovi systémov Windows 95 alebo Windows 98.

Na začiatok

1.4 Porovnanie inovácie a inštalácie novej kópie
======================================================================

Po spustení Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP sa musíte okrem iného musíte najprv rozhodnúť, či chcete vykonať inováciu aktuálneho operačného systému alebo vykonať úplne novú inštaláciu („čistú inštaláciu“).

Počas inovácie nahradí Sprievodca existujúce súbory systému Windows, uchová však existujúce nastavenia a aplikácie. Niektoré aplikácie nemusia byť kompatibilné so systémom Windows XP Home Edition a preto pravdepodobne nebudú po inovácii správne pracovať. Na systém Windows XP Home Edition možno inovovať z nasledujúcich operačných systémov:

* Windows 98 (všetky verzie)
* Windows Millennium Edition

Ak máte počítač s nepodporovaným operačným systémom, je potrebné nainštalovať novú kópiu systému Windows XP Home Edition. Sprievodca nainštaluje systém Windows XP Home Edition do nového priečinka. Po dokončení inštalácie je potrebné preinštalovať aplikácie a nastaviť pôvodné preferencie.

Mali by ste vykonať INOVÁCIU, ak sú všetky      Mali by ste vykonať INŠTALÁCIU novej kópie, ak sú nasledovné vyjadrenia pravdivé:     niektoré nasledovné vyjadrenia pravdivé:===========================     ==============================Ak už používate predchádzajúcu   Pevný disk je prázdny.verziu systému Windows, ktorá podporuje vykonanie inovácie.   - a -               - alebo - Chcete nahradiť      Aktuálny operačný systém predchádzajúci operačný systém     nepodporuje inováciu na systémom Windows XP.       systém Windows XP. - a -               - alebo - Chcete uchovať existujúce   Už používate operačný súbory a preferencie.       systém, nechcete však uchovať                   existujúce súbory a                   preferencie, aby ste mohli                  vykonať čistú inštaláciu.				

Ak chcete zmeniť spôsob, akým Sprievodca nainštaluje systém Windows XP Home Edition, môžete kliknúť na položku Rozšírené možnosti a potom vykonať jednu z týchto úloh:

* Zmeňte predvolené umiestnenie súborov Inštalátora.
* Uložte systémové súbory do iného priečinka, nie do predvoleného priečinka (\Windows).
* Skopírujte inštalačné súbory z disku CD na pevný disk.
* Vyberte oblasť, kde chcete nainštalovať systém Windows XP Home Edition.

Ak nie ste pokročilý používateľ, odporúčame vám použiť predvolené nastavenia.


Na začiatok


======================================================================
2.0 Spustenie Inštalátora systému Windows XP
======================================================================

Sprievodca inštaláciou systému Windows XP zhromažďuje informácie, vrátane regionálnych nastavení, názvov a hesiel. Sprievodca potom skopíruje príslušné súbory na pevný disk, skontroluje hardvér a nakonfiguruje inštaláciu. Po dokončení inštalácie sa môžete prihlásiť do systému Windows XP Home Edition. Počas tohto procesu sa počítač viackrát reštartuje.

Spôsob spustenia Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP závisí od toho, či inovujete alebo inštalujete novú kópiu systému Windows XP Home Edition. Určite spôsob inštalácie, v poznámkach k vydaniu vyhľadajte príslušnú časť a potom postupujte podľa postupov podľa situácie.


Na začiatok


2.1 Inštalácia novej kópie (čistá inštalácia)

======================================================================

Ak má počítač prázdny pevný disk alebo váš aktuálny operačný systém nie je podporovaný, je potrebné spustiť počítač použitím disku CD systému Windows XP Home Edition. Niektoré novšie jednotky CD-ROM môžu spustiť inštaláciu z disku CD a automaticky spustia Sprievodcu inštaláciou systému Windows XP.

>>> Inštalácia novej kópie pomocou disku CD:

1. Spustením aktuálneho operačného systému spustite počítač a potom vložte do jednotky CD-ROM disk CD systému Windows XP Home Edition.

2. Ak systém Windows automaticky rozpozná disk CD, kliknite na položku Inštalovať systém Windows. Zobrazí sa Sprievodca inštaláciou systému Windows XP.

Ak systém Windows automaticky nerozpozná disk CD, kliknite na položku Štart a potom na položku Spustiť. Zadajte cestu k inštalačnému súboru a v prípade potreby nahraďte písmeno „d“ písmenom jednotky CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Stlačte kláves ENTER.

4. Po zobrazení výzvy na výber typu inštalácie, kliknite na položku Nová inštalácia a potom na tlačidlo Ďalej.

5. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.


Na začiatok

2.2 Inovácia
======================================================================
Proces inovácie je jednoduchý. Sprievodca inštaláciou systému Windows XP zistí a nainštaluje príslušné ovládače alebo vytvorí zostavu so zoznamom zariadení, ktoré nemožno inovovať, takže si môžete byť istí, že hardvér a softvér sú kompatibilné so systémom Windows XP Home Edition.

>>> Inovácia z disku CD:

1. Spustením aktuálneho operačného systému spustite počítač a potom vložte do jednotky CD-ROM disk CD systému Windows XP Home Edition.

2. Ak systém Windows automaticky rozpozná disk CD, zobrazí sa dialógové okno disku CD systému Windows XP Home Edition. Ak chcete spustiť inováciu, kliknite na položku Inštalovať systém Windows.

Ak systém Windows automaticky nerozpozná disk CD, kliknite na položku Štart a potom na položku Spustiť. Zadajte cestu k inštalačnému súboru a v prípade potreby nahraďte písmeno „d“ písmenom jednotky CD-ROM:

d:\setup.exe

3. Stlačte kláves ENTER.

4. Po zobrazení výzvy na výber typu inštalácie, kliknite na položku Inovácia a potom na tlačidlo Ďalej.

5. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.


Na začiatok


2.3 Zhromažďovanie informácií o používateľovi a počítači
======================================================================

Sprievodca inštaláciou systému Windows XP vám pomôže zhromaždiť informácie o vás a vašom počítači. Hoci je väčšia časť procesu inštalácie automatická, pravdepodobne bude potrebné zadať informácie alebo vybrať nastavenia na nasledovných obrazovkách v závislosti od aktuálnej konfigurácie počítača:

* Licenčná zmluva. Ak súhlasíte s podmienkami a chcete pokračovať v procese inštalácie, kliknite na tlačidlo Súhlasím so zmluvou.

* Vybrať systém súborov. Systém Windows XP Home Edition môže automaticky skonvertovať oblasti na pevnom disku na NTFS, odporúčaný systém súborov pre systém Windows XP Home Edition. Prípadne sa môžete rozhodnúť zachovať existujúce systémy súborov. Ak vykonávate inováciu, Sprievodca použije aktuálny systém súborov.

* Miestne nastavenia. Zmeňte miestne nastavenia systému a používateľa pre rôzne oblasti a jazyky.

* Prispôsobiť softvér. Zadajte celé meno danej osoby a môžete zadať aj názov organizácie, ktorej bola poskytnutá licencia na túto kópiu systému Windows XP Home Edition.

* Názov počítača. Zadajte jednoznačný názov počítača. Sprievodca navrhne názov počítača, daný názov je však možné zmeniť.

* Nastavenia dátumu a času. Overte dátum a čas svojej oblasti, vyberte príslušné časové pásmo a potom vyberte, či chcete, aby systém Windows XP Home Edition automaticky upravoval prechod na letný čas.Na začiatok

======================================================================
3.0 Spustenie systému Windows XP Home Edition
======================================================================

Sprievodca inštaláciou systému Windows XP dokončí inštaláciu po zhromaždení informácií. Počítač sa viackrát reštartuje a systém Windows XP Home Edition zobrazí výzvu na prihlásenie. Po prihlásení môžete aktivovať a zaregistrovať svoju kópiu systému Windows XP Home Edition, vytvoriť používateľské kontá a zmeniť konfiguráciu všetkých nastavení, ktoré ste zadali počas procesu inštalácie.

Dôležité upozornenie: Ak chcete aktivovať alebo zaregistrovať systém Windows XP Home Edition alebo vytvoriť používateľské kontá a zmeniť nastavenia počítača, musíte mať používateľské konto „správca počítača“.

Ak chcete skontrolovať typ konta, kliknite na tlačidlo Štart, na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Používateľské kontá.


Na začiatok


3.1 Prihlásenie do systému Windows XP Home Edition
======================================================================

Keď sa počítač po inštalácii reštartuje, prihláste sa po prvýkrát do systému Windows XP Home Edition. Ak ste vykonali inováciu z predchádzajúcej verzie systému Windows a máte už existujúce používateľské konto, môžete sa prihlásiť pomocou daného konta a hesla.


Na začiatok

3.2 Vytvorenie používateľského konta
======================================================================

Používateľské konto identifikuje vaše meno používateľa a heslo a vaše osobné súbory a nastavenia. Každá osoba, ktorá pravidelne používa daný počítač, by mala mať používateľské konto. Používateľské konto je identifikované menom používateľa a heslom, ktoré používateľ zadá pri prihlásení sa do počítača. Samostatné používateľské kontá možno vytvoriť pri prihlásení sa pomocou konta s oprávneniami správcu.

>>> Vytvorenie používateľského konta:

1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.

2. Dvakrát kliknite na položku Používateľské kontá.

3. Kliknite na položku Vytvoriť nové konto.

4. Postupujte podľa pokynov, ktoré sa zobrazia na obrazovke.

Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 306824 – Posledná kontrola: 12/06/2015 05:09:27 – Revízia: 1.1

Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB306824
Pripomienky