Internet Explorer klávesové skratky

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:306832
Upozornenie na neaktuálny obsah článku databázy KB
Tento článok obsahuje informácie o produktoch, pre ktoré spoločnosť Microsoft už neposkytuje technickú podporu. Z tohto dôvodu je tento článok publikovaný ako nezmenený a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok obsahuje klávesové skratky pre Internet Explorer 5.5.
DALSIE INFORMACIE
Klávesové skratky môžete použiť na zobrazenie a prehľadávanie webových stránok, náhľadu stránky pred ich vytlačiť, použiť pole adresa, prácu s obľúbenými položkami a upraviť.

Ako na zobrazenie a prehľadávanie webových stránok s klávesovými skratkami

Zobrazenie a prehľadávanie webových stránok s klávesové skratky:
To do this                Press this key----------------------------------------------------------------------Display Internet Explorer Help or to   F1display context Help about an item in a dialog boxToggle between full-screen and other   F11views in the browserMove forward through the items on a    TAB Web page, the Address box, or the Links boxMove through the items on a Web page,   SHIFT+TABthe Address box, or the Links boxGo to your Home page           ALT+HOMEGo to the next page            ALT+RIGHT ARROWGo to the previous page          ALT+LEFT ARROW or BACKSPACEDisplay a shortcut menu for a link    SHIFT+F10Move forward between frames        CTRL+TAB or F6Move back between frames         SHIFT+CTRL+TABScroll toward the beginning of a     UP ARROWdocument Scroll toward the end of a document    DOWN ARROWScroll toward the beginning of a     PAGE UPdocument in larger incrementsScroll toward the end of a document    PAGE DOWNin larger incrementsMove to the beginning of a document    HOMEMove to the end of a document       ENDFind on this page             CTRL+FRefresh the current Web page       F5 or CTRL+RRefresh the current Web page, even if   CTRL+F5the time stamp for the Web version and your locally stored version are the same Stop downloading a page          ESCGo to a new location           CTRL+O or CTRL+LOpen a new window             CTRL+NClose the current window         CTRL+WSave the current page           CTRL+SPrint the current page or active frame  CTRL+PActivate a selected link         ENTEROpen the Search box            CTRL+EOpen the Favorites box          CTRL+IOpen the History box           CTRL+HIn the History or Favorites boxes,    CTRL+clickopen multiple folders					

Ako Ukážka pred tlačou s klávesovými skratkami

Tlač náhľadu webových stránok s klávesové skratky:
To do this                Press this key----------------------------------------------------------Set printing options and print the page  ALT+PChange paper, headers and footers,    ALT+Uorientation, and margins for this pageDisplay the first page to be printed   ALT+HOMEDisplay the previous page to be printed  ALT+LEFT ARROWType the number of the page that you   ALT+Awant displayedDisplay the next page to be printed    ALT+RIGHT ARROWDisplay the last page to be printed    ALT+ENDZoom out                 ALT+MINUSZoom in                  ALT+PLUSDisplay a list of zoom percentages    ALT+ZClose Print Preview            ALT+C					

Ako používať pole adresa s klávesovými skratkami

Použitie Adresa blok s klávesové skratky:
To do this                Press this key-----------------------------------------------------------Select the text in the Address box    ALT+DDisplay a list of addresses that you   F4have typedWhen in the Address box, move the cursor CTRL+LEFT ARROWleft to the next logical break in the address (period or slash)When in the Address box, move the cursor CTRL+RIGHT ARROWright to the next logical break in the address (period or slash)Add "www." to the beginning and ".com"  CTRL+ENTERto the end of the text that you type in the Address boxMove forward through the list of     UP ARROWAutoComplete matchesMove back through the list of       DOWN ARROWAutoComplete matches					

Ako pracovať s obľúbenými položkami pomocou klávesových skratiek

Na prácu s obľúbenými položkami pomocou klávesových skratiek:
To do this                Press this key---------------------------------------------------------Add the current page to your favorites  CTRL+DOpen the Organize Favorites dialog box  CTRL+BMove selected item up in the Favorites  ALT+UP ARROWlist in the Organize Favorites dialog boxMove selected item down in the      ALT+DOWN ARROWFavorites list in the Organize Favorites dialog box					

Ako upraviť s klávesovými skratkami

Úprava s klávesové skratky:
To do this                Press this key--------------------------------------------------------Remove the selected items and copy them  CTRL+Xto the ClipboardCopy the selected items to the Clipboard CTRL+CInsert the contents of the Clipboard at  CTRL+Vthe selected locationSelect all items on the current Web page CTRL+A					

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Egenskaper

Artikel-id: 306832 – senaste granskning 10/31/2011 09:27:00 – revision: 2.0

 • kbenv kbinfo kbmt KB306832 KbMtsk
Feedback