Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

"Tento webový prehľadávač nepodporuje generovanie žiadosti o certifikát" chyba v programe Internet Explorer

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 3073944
Príznaky
Predstavte si nasledujúcu situáciu:
 • Certifikátu webovej služby úloha je nainštalovaná na serveri so systémom Windows Server 2008 R2.
 • Máte klientsky počítač, ktorý používa program Internet Explorer 10 alebo novšiu verziu.
 • Pokúsite sa pristupovať k certifikátu služby webovej stránky hosťovanej na serveri so systémom Windows Server 2008 R2.
V tomto prípade prijatí nasledujúcej chyby v programe Internet Explorer:

Tento webový prehľadávač nepodporuje generovanie žiadosti o certifikát
Príčina
Kontrola verzie prehľadávača nesprávne označuje verziu programu Internet Explorer "IE 1."
Ako problém obísť
Podporované riešenia tohto problému sú nasledovné:
 • Konfigurácia režimu kompatibilného zobrazenia v programe Internet Explorer.
 • Premiestnite registrácia webovej stránky funkčnosť systému Windows Server 2012.
 • Upraviť súbor Certsbrt.inc nahraďte nasledujúcim obsahom riadky 44 až 70. Certsbrt.Inc sa nachádza v nasledujúcom priečinku:
  %WINDIR%\system32\certsrv\en-US
'' If there is no '.' in the UserAgent string, this will return the next character if any' as the version number. ' We extract the string until a '.' and then convert it' into integer. If -1 is returned from this function then it isn't MSIE 'Function GetInternetExplorerVersionNumber(sHttpUserAgent)  Dim nMSIEGetInternetExplorerVersionNumber = -1   nMSIE = InStr(sHttpUserAgent, "MSIE")  If 0 <> nMSIE Then    numChar = InStr(Mid(sHttpUserAgent, nMSIE + 5), ".") - 1    If -1 = numChar Then ' no '.' in the string      numChar = 1    End If    If nMSIE + 5 + numChar - 1 <= Len(sHttpUserAgent) Then      GetInternetExplorerVersionNumber = CInt(Mid(sHttpUserAgent, nMSIE + 5, numChar))    End If   End IfEnd Function'' We define a Old MSIE based browser' if it has the string MSIE that is followed by a version number that is less than 4' NOTE:' IsOldMSIE = False does not imply MSIE >= 4.'' i.e. Not IsOldMSIE("abc") = True'   Not IsOldMSIE("MSIE") = True'Function IsOldMSIE(sHttpUserAgent)  Dim nMSIE  Dim sMSIEVersion  IsOldMSIE = False  nMSIE = InStr(sHttpUserAgent, "MSIE")  If nMSIE <> 0 AND (nMSIE+5 < Len(sHttpUserAgent)) Then   nVersion = GetInternetExplorerVersionNumber(sHttpUserAgent)   If -1 <> nVersion Then     IsOldMSIE = nVersion < NEW_MSIE_VERSION   End If  End IfEnd Function
Ďalšie informácie
Riadky 44 až 70 či Certsbrt.inc súboru na server so systémom Windows Server 2008 R2 sú: Ide o riadky, ktoré majú byť.

'' We define a Old MSIE based browser' if it has the string MSIE that is followed by a version number that is less than 4' NOTE:' IsOldMSIE = False does not imply MSIE >= 4.'' i.e. Not IsOldMSIE("abc") = True'   Not IsOldMSIE("MSIE") = True'Function IsOldMSIE(sHttpUserAgent)  Dim nMSIE  Dim sMSIEVersion  nMSIE = InStr(sHttpUserAgent, "MSIE")  If nMSIE=0 Then   IsOldMSIE = False  ElseIf nMSIE+5 < Len(sHttpUserAgent) Then   sMSIEVersion = Mid(sHttpUserAgent, nMSIE+5, 1)   IsOldMSIE = CInt(sMSIEVersion) < NEW_MSIE_VERSION  Else   IsOldMSIE = False  End IfEnd Function

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Svojstva

ID članka: 3073944 - Poslednji pregled: 06/24/2015 23:19:00 - Verzija: 1.0

Internet Explorer 11, Windows Internet Explorer 10, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter

 • kbmt KB3073944 KbMtsk
Povratne informacije