Opis pripojenia 1394 v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
V tomto článku sa opisuje pripojenie 1394 v systéme Windows XP.
DALSIE INFORMACIE
Systém Windows XP podporuje sieťovú komunikáciu prostredníctvom protokolu Internet Protocol (IP) cez zbernicu IEEE 1394. Rozhranie je uvedené v priečinku Sieťové pripojenia ako Pripojenie 1394. Protokol Internet Protocol (IP) over Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE) 1394 nepožaduje sieťovú kartu, ale možno ho pripojiť len k iným rozhraniam 1394. Priame pripojenie kábla 1394 do rozbočovača Ethernet nie je možné.

Systém Windows XP požaduje rozhranie OHCI IEEE 1394 na povolenie protokolu IP over 1394. Keď je nainštalované rozhranie 1394, systém Windows XP vytvorí v priečinku Sieťové pripojenia pripojenia 1394. Nastavenie konfigurácie protokolu Transmission Control Protocol/Internet Protocol (TCP/IP) možno upraviť pomocou vlastností tohto pripojenia. Ak chcete vytvoriť sieť s podporou protokolu IP over 1394, prepojte dva počítače so systémom Windows XP s portami IEEE 1394 káblom 1394. Keď je takéto pripojenie prítomné, nástroj Ipconfig.exe zobrazí rozhranie ako pripojenie 1394.

Funkčnosť protokolu IP over 1394 zabezpečujú nasledujúce súbory:
 • Nic1394.sys
  Toto je ovládač miniportu NDIS, ktorý je zodpovedný za fragmentovanie a zostavovanie údajov a vykonáva vstupno-výstupné (I/O) operácie na virtuálnych okruhoch. Virtuálny okruh je prepojenie s adresou pamäte v rozhraní 1394. Existujú tri typy virtuálnych okruhov: Channel VC (Broadcast), Transmit VC a Receive VC.
 • Arp1394.sys
  Umožňuje využívať protokol Address Resolution Protocol (ARP), ukladanie protokolu ARP do vyrovnávacej pamäte a protokol Multicast Channel Allocation Protocol (MCAP), ktorý podporuje rozosielanie cez zbernicu 1394.
 • Enum1394.sys
  Toto je ovládač WDM, ktorý je priradený uzlom s podporou protokolu IP. Takýmito uzlami sú rozhrania 1394, ktoré dokážu komunikovať prostredníctvom protokolu IP over 1394.
 • 1394bus.sys
  Toto je ovládač zbernice IEEE 1394 WDM.
 • Swenum.sys
  Vykonáva enumeráciu zariadení 1394.
Ďalšie informácie o protokole IP over IEEE 1394 nájdete v špecifikácii Request for Comments (RFC) 2734.
Vlastnosti

ID článku: 307736 – Posledná kontrola: 12/06/2015 05:31:18 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbenv kbinfo kbnetwork KB307736
Pripomienky