Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Prispôsobenie zobrazení programu Prieskumník v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento podrobný postup popisuje používanie prepínačov príkazového riadka programu Prieskumník v systéme Windows XP.

Na začiatok

Ďalšie informácie

Prepínače príkazového riadka môžete použiť buď na prispôsobenie predvoleného zobrazenia, ktoré program Prieskumník použije pri spustení, alebo na určenie zobrazenia pri spustení programu Prieskumník z príkazového riadka.

S príkazom Explorer.exe môžete použiť nasledovné prepínače:

PrepínačVýsledok
/n Otvorí nové okno s jedným panelom pre predvolený výber.
Obyčajne je to koreňový adresár jednotky, na ktorej je nainštalovaný systém Windows.
/eSpustí program Prieskumník v predvolenom zobrazení.
/e, <objekt>Spustí program Prieskumník v predvolenom zobrazení a so zameraním na zadaný priečinok.
/root, <objekt>Otvorí zobrazenie v okne zadaného objektu.
/select, <objekt>Otvorí zobrazenie v okne zadaného priečinka, súboru alebo
vybratého programu.


Na začiatok

Spustenie programu Prieskumník z príkazového riadka

Ak chcete program Prieskumník spustiť z príkazového riadka, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz Explorer a kliknite na tlačidlo OK.
Na začiatok

Príklady

Nasledovné príklady popisujú použitie prepínačov programu Prieskumník.
 • Explorer /n
  Tento príkaz otvorí okno programu Prieskumník s použitím predvoleného nastavenia. Obyčajne je to koreňový adresár jednotky, na ktorej je nainštalovaný systém Windows.
 • Explorer /e
  Tento príkaz spustí programu Prieskumník s použitím predvoleného zobrazenia.
 • Explorer /e,C:\Windows
  Tento príkaz spustí programu Prieskumník v predvolenom zobrazení a so zameraním na priečinok C:\Windows.
 • Explorer /root, C:\Windows\Cursors
  Tento príkaz spustí program Prieskumník v priečinku C:\Windows\Cursors. V tomto príklade sa priečinok C:\Windows\Cursors používa ako koreňový adresár pre program Prieskumník.

  POZNÁMKA: Všimnite si čiarku, ktorá je v príkaze uvedená za prepínačom /root.
 • Explorer /select, C:\Windows\Cursors\banana.ani
  Tento príkaz spustí program Prieskumník s vybratým súborom C:\Windows\Cursors\banana.ani.

  POZNÁMKA: Všimnite si čiarku, ktorá je v príkaze uvedená za prepínačom /select.
Prepínače programu Prieskumník možno kombinovať v jednom príkaze. Nasledujúce príklady zobrazujú kombinácie prepínačov príkazového riadka programu Prieskumník.
 • Explorer /root, \\server\zdieľaná_položka, select, Program.exe
  Tento príkaz spustí program Prieskumník s použitím vzdialeného zdieľaného prostriedku ako koreňového adresára s vybratým súborom Program.exe.
Na začiatok

Zmena predvoleného spúšťacieho priečinka programu Prieskumník

Pri zmene predvoleného spúšťacieho priečinka programu Prieskumník postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Prieskumník.
 2. V zobrazenej ponuke kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Do poľa Cieľ pripojte k príkazu %SystemRoot%\Explorer.exe prepínač príkazového riadka /root a použite ľubovoľné umiestnenie pri spustení. Ak chcete napríklad spustiť program Prieskumník v koreňovom adresári jednotky C, upravte príkaz nasledovným spôsobom:
  %SystemRoot%\Explorer.exe /root, C:\
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
Na začiatokexplorer view default change
Vlastnosti

ID článku: 307856 – Posledná kontrola: 12/06/2015 05:36:06 – Revízia: 1.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowtomaster kbenv KB307856
Pripomienky