Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zdroje informácií na riešenie problémov s používaním diskov DVD v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok má za úlohu pomôcť používateľom pri používaní Poradcu pri riešení problémov na disku DVD, ktorý je súčasťou Centra pomoci a technickej podpory v systéme Windows XP, a poskytnúť zoznam služieb technickej podpory online, ktoré vám môžu pomôcť pri riešení problému.DALSIE INFORMACIE

Problémy, ktoré rieši Poradca pri riešení problémov na disku DVD

Poradca pri riešení problémov na disku DVD zahŕňa pokyny s postupmi na riešenie nasledujúcich problémov pri používaní diskov DVD v systéme Windows XP:
 • Nie je počuť žiadny zvuk alebo sa zobrazuje hlásenie súvisiace so zvukom.
 • Pri používaní skrytých špeciálnych titulkov alebo titulkov sa vyskytujú problémy.
 • Keď skúsite prehrať disk DVD, nič sa nedeje.
 • Pri prehrávaní disku DVD je video trhané.
 • Zobrazuje sa hlásenie o analógovej ochrane kópie.
 • Zobrazuje sa hlásenie týkajúce sa rozlíšenia obrazovky a nastavenia kvality farieb.
 • Zobrazuje sa chybové hlásenie týkajúce sa dekódera.
 • Zobrazuje sa hlásenie o digitálnej ochrane kópie.
 • Keď prehrávate disk DVD, obrazovka je čierna alebo máte iný problém so zobrazením.
 • Zobrazuje sa chybové hlásenie týkajúce oblasti alebo regiónu.
 • Zobrazuje sa chybové hlásenie týkajúce sa videa.

Spustenie Poradcu pri riešení problémov na disku DVD

Ak chcete spustiť Poradcu pri riešení problémov na disku DVD automaticky, kliknite sem.

Ak neviete používať Centrum pomoci a technickej podpory v systéme Windows XP, odporúčame vám použiť nasledujúci postup na spustenie Poradcu pri riešení problémov na disku DVD (čo vám umožní bližšie sa oboznámiť s touto funkciou):
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Pomoc a technická podpora.
 2. V časti Vyberte tému kliknite na položku Riešenie problémov.
 3. Na ľavej table kliknite na položku Problémy s hrami, zvukom a videom.
 4. Na pravej table kliknite na položku Poradca pri riešení problémov na disku DVD.

Používanie Poradcu pri riešení problémov na disku DVD

 1. Kliknite na možnosť, ktorá popisuje vzniknutý problém, a potom kliknite na tlačidlo Ďalej.
 2. Krok 1 opakujte, kým sa problém neodstráni, alebo až do úplného konca postupu na riešenie problému. Nezabúdajte, že kedykoľvek môžete stlačiť tlačidlo Naspäť a zopakovať posledný krok alebo stlačiť tlačidlo Začať znova a znova spustiť Poradcu pri riešení problémov na disku DVD.

Odporúčané články databázy Microsoft Knowledge Base

Ďalšie informácie o riešení problémov pri používaní diskov DVD v systéme Windows XP nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledujúce čísla:
306318 Riešenie problémov s prehrávaním diskov DVD v prehrávači Windows Media Player pre systém XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
303278 Prehrávač Windows Media Player nemôže prehrať disk DVD, pretože sa vyskytli problémy s analógovou ochranou autorských práv (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
306700 Kvalita zvuku je nízka pri prehrávaní videa vysokej kvality alebo disku DVD (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
283620 Pri pokuse o prehratie disku DVD na počítači s dekóderom MediaMatics sa zobrazuje chybové hlásenie o odmietnutí prístupu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
306713 Na počítači so systémom Windows XP, ktorý je pripojený na dve zobrazovacie zariadenia, sa nemusí podariť prehrať disk DVD (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
302899 Funkcia prehrávania diskov DVD nefunguje počas relácie pomoci na diaľku (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321641 Riešenie bežných problémov, ktoré sa môžu vyskytnúť, keď počítač so systémom Windows XP nemôže čítať disk CD alebo disk DVD
321640 Jednotka CD-ROM nemusí prečítať disk vo formáte UDF v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Použitie webovej lokality služby technickej podpory spoločnosti Microsoft na nájdenie riešenia

Ak sa nedarí problém odstrániť pomocou Poradcu pri riešení problémov na disku DVD ani za pomoci informácií z odporúčaných článkov databázy Microsoft Knowledge Base, môžete na vyhľadanie riešenia problému použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Niektoré zo služieb, ktoré sú k dispozícii na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 308012 – Posledná kontrola: 12/06/2015 05:41:13 – Revízia: 5.4

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbtshoot kbenv kbdisplay KB308012
Pripomienky