Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zdroje informácií na riešenie problémov s vypínaním v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
Tento článok odkazuje na zdroje informácií, ktoré môžete využiť pri riešení problémov s vypínaním systému Windows XP. Po vykonaní krokov uvedených v časti každého článku sa presvedčte, či sa problém odstránil, vypnutím alebo reštartovaním počítača. Ak sa počítač stále nedá vypnúť alebo reštartovať, prejdite na ďalšiu časť v poradí. Po vykonaní postupu v každej časti skúste vypnúť alebo reštartovať počítač.DALSIE INFORMACIE

Pri vypínaní alebo reštartovaní počítača sa zobrazí chybové hlásenie

Ak chcete odstrániť túto chybu, použite ľubovoľný z postupov, ktoré sú opísané v nasledujúcich častiach.

Postup 1: Konfigurácia systému Windows tak, aby nenačítal súbor alebo službu uvedenú v chybovom hlásení

Ak chybové hlásenie odkazuje na súbor alebo službu, súbor alebo služba môže byť uvedená na jednej z kariet pomôcky na konfiguráciu systému (Msconfig.exe). Ak je súbor alebo služba zobrazená, postupujte podľa postupu, ktorý je uvedený v druhom článku v tejto časti, a súbor alebo službu vypnite. Ak nie je súbor alebo služba zobrazená, pokračujte pri riešení problému ďalším krokom, ktorý je uvedený v tomto článku.

Ďalšie informácie o zakázaní súboru alebo službu pomocou pomôcky na konfiguráciu systému nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
310353 Konfigurácia systému Windows XP na čisté spustenie
Ďalšie informácie o vypnutí služieb pomocou funkcie Správa počítača zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
310602 Ako vypnúť službu alebo zariadenie, ktoré zabraňuje spusteniu systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Kontaktujte výrobcu chybnej služby a požiadajte ho o ďalšie informácie.

Poznámka. Ďalšie informácie o súbore alebo službe, ktorá spôsobuje problém, a pomoc vám poskytne odborník oddelenia služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informáciu ako kontaktovať odborníka služieb technickej podpory nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Ak systém Windows XP inštaloval v počítači výrobca OEM (Original Equipment Manufacturer), požiadajte o pomoc pri riešení tohto problému daného výrobcu.

Postup 2: Overenie, či nebol v nedávnej minulosti z počítača odstránený program

Ak ste manuálne odstránili z počítača program alebo súčasť systému Windows, problém môžu spôsobovať súvisiace informácie, ktoré v počítači po manuálnom odstránení zostali. Program alebo súčasť preinštalujte a potom buď použite nástroj Pridanie alebo odstránenie programov na jeho odstránenie, alebo ho odstráňte podľa pokynov od výrobcu.

Postup pri odstránení programu z počítača:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom kliknite na položku Pridanie alebo odstránenie programov.
 2. V zozname programov kliknite na program, ktorý chcete odstrániť, a potom kliknite na tlačidlo Zmeniť alebo odstrániť.
 3. Po zobrazení výzvy kliknutím na tlačidlo Áno potvrďte, že chcete program odstrániť.
Ak nie je program uvedený v nástroji Pridanie alebo odstránenie programov, obráťte sa na výrobcu a požiadajte ho o návod na odstránenie programu.

Počítač prestane počas vypínania alebo reštartovania reagovať

Ak chcete vyriešiť tento problém, použite ľubovoľný z postupov, ktoré sú opísané v nasledujúcich častiach.

Postup 1: Pokus o vypnutie alebo reštartovanie počítača z núdzového režimu

Ďalšie informácie o riešení problémov so systémom Windows XP pomocou núdzového režimu nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP
310602 Ako vypnúť službu alebo zariadenie, ktoré zabraňuje spusteniu systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka. Ak sa dá počítač vypnúť alebo reštartovať z núdzového režimu, prejdite na ďalšiu časť zameranú na riešenie možných problémov s ovládačmi.

Postup 2: Použitie Správcu zariadení na overenie, či sa problém týka ovládača zariadenia

Na preskúmanie a zmenu zariadení, ktoré sú konfigurované softvérom, môžete použiť Správcu zariadení. Pamätajte však, že ak sa na hardvérovom zariadení používajú prepojky kolíkov alebo okruhov, takéto zariadenie je nutné konfigurovať manuálne.

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce čísla článkov publikovaných v databáze Microsoft Knowledge Base:
310126 Odstraňovanie konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
314464 Riešenie problémov s neznámymi zariadeniami, ktoré sú uvedené v Správcovi zariadení v systéme Windows XP

Postup 3: Pokus o obnovenie funkčnosti systému Windows XP pomocou funkcie Obnovovanie systému

Nástroj Obnovovanie systému možno použiť na vrátenie počítača do predchádzajúceho funkčného stavu. Nástroj Obnovovanie systému vytvorí snímku dôležitých systémových súborov a niektorých programových súborov a uloží tieto informácie ako body obnovenia. Tieto body obnovenia môžete potom použiť na obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP.

Ďalšie informácie o používaní nástroja Obnovovanie systému získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
Ďalšie informácie o nástroji Obnovovanie systému nájdete v ponuke Štart po kliknutí na položku Pomoc a technická podpora. Do poľa Hľadať zadajte obnovovanie systému a stlačte kláves ENTER.

Postup 4: Pokus o obnovenie funkčnosti systému Windows XP pomocou funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia

Ak sa systém Windows nespustí, reštartujte systém Windows použitím funkcie Posledná známa funkčná konfigurácia:
 1. Zapnite počítač a keď sa začne systém Windows spúšťať, stlačte kláves F8, čím zobrazíte ponuku Windows Advanced Options.
 2. Pomocou klávesov so šípkami vyberte položku Last Known Good Configuration (your most recent settings that worked) a stlačte kláves ENTER.
 3. Ak sa zobrazí zavádzacia ponuka, pomocou klávesov so šípkami vyberte možnosť Microsoft Windows XP a stlačte kláves ENTER.

  Systém Windows XP spustí počítač a použije informácie databázy Registry, ktoré sa uložili pri poslednom vypnutí.

Postup 5: Pokus o opravenie inštalácie systému Windows XP vykonaním priamej inovácie

Poškodenú inštaláciu systému Windows je možné opraviť, ak ste inštaláciu systému Windows spúšťali z disku CD-ROM so systémom Windows XP .

Ďalšie informácie o vykonaní priamej inovácie systému Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
315341 Vykonanie priamej inovácie (preinštalovania) systému Windows XP

Postup 6: Overenie správnosti nastavení pamäte CMOS a systému BIOS

Upozornenie: Súčasťou tohto postupu môžu byť zmeny nastavení pamäte CMOS a úpravy nastavenia systému BIOS. Nesprávne nastavenie systému BIOS môžete spôsobiť vážne problémy s počítačom. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku zmeny nastavenia systému BIOS, bude možné vyriešiť. Nastavenie pamäte CMOS vykonávate na vlastné riziko.

Chybné alebo poškodené nastavenie pamäte CMOS alebo systému BIOS môžu spôsobovať problémy so spúšťaním a vypínaním počítača. Spoločnosť Microsoft nemôže poskytnúť konkrétne pokyny na vykonanie zmeny nastavenia pamäte CMOS a systému BIOS, pretože tieto nastavenia sú v jednotlivých počítačoch odlišné.

Informácie o správnom nastavení pamäte CMOS a systému BIOS počítača a o tom, ako ich skontrolovať a zmeniť, nájdete v dokumentácii k počítaču alebo vám ich poskytne jeho výrobca.

Poznámka. Nastavenie pamäte CMOS alebo systému BIOS môže poškodiť nedostatočne nabitá alebo poškodená interná batéria.

Postup 7: Overenie, či nie je poškodený pevný disk alebo súborový systém

Problém sa môže podariť vyriešiť, ak spustíte počítač z disku CD-ROM so systémom Windows XP, načítate konzolu Microsoft Recovery Console a potom použijete program Chkdsk spúšťaný z príkazového riadka.

Dôležité. Spoločnosť Microsoft odporúča použiť konzolu Recovery Console len skúseným používateľom a správcom. Na použitie konzoly Recovery Console je nutné poznať heslo správcu.

Ďalšie informácie o kontrole a oprave poškodeného pevného disku pomocou nástroja Chkdsk obsahuje časť Používanie konzoly Recovery Console a časť Používanie príkazového riadka konzoly Recovery Console v nasledujúcom článku. Kliknite na uvedené číslo, ak chcete zobraziť tento článok databázy Microsoft Knowledge Base:
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Poznámka. Ak nástroj Chkdsk upozorňuje, že sa nedá získať prístup na pevný disk, pravdepodobne ide o zlyhanie hardvéru. Skontrolujte zapojenie všetkých káblov a nastavenie prepojok na pevnom disku. O ďalšiu pomoc požiadajte servisného odborníka alebo výrobcu počítača.

Ak nástroj chkdsk upozorňuje, že sa mu nepodarilo opraviť všetky chyby pevného disku, môže byť poškodený alebo neprístupný hlavný zavádzací záznam (MBR). Preštudujte si príslušné príkazy konzoly Recovery Console, ako sú napríklad fixmbr a fixboot, kontaktujte službu obnovy údajov, alebo nanovo vytvorte na pevnom disku oddiely, prípadne pevný disk preformátujte.

Poznámka. Ak pevný disk sformátujete alebo na ňom nanovo vytvoríte oddiely, stratia sa všetky informácie uložené na disku.

Dôležité. Ak potrebujete pri riešení tohto problému ďalšiu pomoc, obráťte sa na výrobcu počítača alebo na pracovníka služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft odporúča obracať sa so žiadosťou o opravu počítača len na kvalifikovaný personál. Oprava počítača, ktorú vykonal nekvalifikovaný personál, môže viesť k strate záruky vzťahujúcej sa na počítač.

Pri pokuse o vypnutie sa počítač neočakávane reštartuje

Ďalšie informácie o neočakávaných reštartoch v systéme Windows XP zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
320299 Pri vypínaní počítača sa systém Windows XP neočakávane reštartuje (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)

Odporúčané články databázy Microsoft Knowledge Base

317673 Počítač prestane reagovať, ak je zapnutá možnosť selektívneho zapínania úsporného režimu myši USB (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315664 Počítač sa nesprávne vypne, ak je zapnutý selektívny úsporný režim (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
314101 Počítač počas vypínania prestane reagovať alebo sa zobrazí chybové hlásenie Nedá sa nájsť dostatok voľných prostriedkov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
313290 Po inovácii na systém Windows XP nie je možné vypnúť počítač (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
311787 Počítač môže prestať reagovať, keď ho vypínate a na overenie používateľov sa používa len protokol 802.1x (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
311806 Systém Windows XP sa pri pokuse o vypnutie počítača reštartuje (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
310117 Počítač sa vypne, keď vypínate systém Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
307274 Systém Windows XP prestane počas vypínania počítača reagovať
305788 Postup pri predĺžení doby vypínania, aby bolo možné v systéme Windows XP korektne ukončiť procesy (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
306084 Obnovenie predchádzajúceho stavu operačného systému Windows XP
310126 Odstraňovanie konfliktov zariadení pomocou Správcu zariadení (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
314464 Riešenie problémov s neznámymi zariadeniami, ktoré sú uvedené v Správcovi zariadení v systéme Windows XP

Používanie webovej lokality služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft na vyhľadanie riešenia

Ak sa nedarí problém odstrániť vykonaním krokov v tomto článku ani za pomoci informácií z odporúčaných článkov databázy Microsoft Knowledge Base, môžete na vyhľadanie riešenia problému použiť webovú lokalitu služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft. Na webovej lokalite služieb technickej podpory spoločnosti Microsoft sú k dispozícii nasledujúce služby:
Vlastnosti

ID článku: 308029 – Posledná kontrola: 06/20/2007 21:14:42 – Revízia: 6.4

 • Microsoft Windows XP Home Edition
 • Microsoft Windows XP Professional Edition
 • kbtshoot kbenv kbinfo KB308029
Pripomienky