Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Ako spravovať možnosti oznámení a inovácie na Windows 10

Súhrn
Oprávnené počítače a zariadenia nasadené v organizácii, v ktorých je nainštalovaný Windows 7 Pro alebo Windows 8.1 Pro, možno prostredníctvom služby Windows Update bezplatne inovovať na Windows 10. (Táto ponuka nie je dostupná pre zákazníkov, ktorí používajú vydanie Enterprise alebo Embedded systému Windows 7 alebo Windows 8.1.) V tomto článku sú popísané možnosti oznámení a inovácií, ako aj spôsob spravovania týchto možností.

Bez ohľadu na aktuálne platné kritériá vylúčenia by správcovia, ktorí chcú zabrániť inovácii klientov Windows 7, Windows 7 for Embedded Systems, Windows 8.1 a Windows Embedded 8.1, mali zapnúť nastavenia politiky, ktoré sú popísané v tomto článku.

Ďalšie informácie o požiadavkách na inováciu na Windows 10 nájdete na domovskej stránke Windowsu.
Ďalšie informácie

Ako spravovať inováciu na Windows 10

Automatické prípady

Inovácia na Windows 10 sa automaticky zablokuje (t. j. nevyžaduje sa žiadna ďalšia akcia) v počítačoch alebo v iných zariadeniach v týchto prípadoch:

 • Počítač alebo zariadenie sa spravuje prostredníctvom služby WSUS a aktualizácia 3035583 v ňom nie je nainštalovaná.
 • V počítači je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich systémov, na ktoré sa nevzťahuje táto ponuka rezervácie: 

  • Windows 8.1 Enterprise alebo Windows 8 Enterprise,
  • Windows RT 8.1 alebo Windows RT,
  • Windows Embedded 8.1 Pro,
  • Windows Embedded 8 Standard,
  • Windows Embedded 8.1 Industry alebo Windows Embedded 8 Industry,
  • Windows 7 Enterprise,
  • Windows 7 for Embedded Systems,
  • Windows Embedded Standard 7,
  • Windows Embedded POSReady 7.

Neautomatické prípady

Inováciu na Windows 10 možno spravovať niektorým z nasledujúcich postupov. 
Skupinová politika
Spoločnosť Microsoft vydala nové aktualizácie, ktoré umožňujú zablokovať inováciu na Windows 10 prostredníctvom služby Windows Update. Tieto aktualizácie inštalujú nové nastavenie skupinovej politiky. V počítačoch, v ktorých je nainštalované toto nastavenie skupinovej politiky, sa nebude zisťovať možnosť inovácie na najnovšiu verziu Windowsu a najnovšia verzia sa nestiahne ani nenainštaluje. 

Ak chcete získať a nainštalovať tieto aktualizácie, pozrite si nasledujúci článok databázy Microsoft Knowledge Base:

Na konfiguráciu tohto nastavenia skupinovej politiky pomocou skupinovej politiky sa vzťahujú nasledujúce podmienky:

 • Musí byť nainštalovaná príslušná aktualizácia.
 • Je potrebné použiť aktuálny súbor WindowsUpdate.admx – skopírovať tento súbor z umiestnenia politiky úprav.
Konfigurácia počítača
Ak chcete zablokovať inováciu pomocou konfigurácie počítača, použite nasledovný postup:

 1. Kliknite na položku Computer Configuration (Konfigurácia počítača).
 2. Kliknite na položku Policies (Politiky).
 3. Kliknite na položku Administrative Templates (Šablóny na správu).
 4. Kliknite na položku Windows Components (Súčasti systému Windows).
 5. Kliknite na položku Windows Update.
 6. Dvakrát kliknite na položku Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update (Vypnúť inováciu na najnovšiu verziu systému Windows prostredníctvom služby Windows Update).
 7. Kliknite na položku Enable (Zapnúť).
Cesta k nastaveniu politiky: Computer Configuration (Konfigurácia počítača)/Administrative Templates (Šablóny na správu)/Windows Components (Súčasti systému Windows)/Windows UpdatePolicy (Politika služby Windows Update)
Nastavenie: Turn off the upgrade to the latest version of Windows through Windows Update (Vypnúť inováciu na najnovšiu verziu systému Windows prostredníctvom služby Windows Update)
Databáza Registry systému Windows
Dôležité upozornenie Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte,  zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Ak chcete zablokovať inováciu na Windows 10 prostredníctvom služby Windows Update, zadajte nasledujúcu hodnotu databázy Registry:

Podkľúč: HKLM\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\WindowsUpdate
Hodnota DWORD: DisableOSUpgrade = 1

Skrytie aplikácie Získať Windows 10 (ikona v oblasti oznámení)

Automatické prípady

Aplikácia na inováciu systému Windows 10 v oblasti oznámení sa automaticky zablokuje (t. j. nevyžaduje sa žiadna ďalšia akcia) v počítačoch alebo v iných zariadeniach v týchto prípadoch:

 • V počítači je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich systémov, na ktoré sa nevzťahuje táto ponuka rezervácie: 

  • Windows 8.1 Enterprise alebo Windows 8 Enterprise,
  • Windows RT 8.1 alebo Windows RT,
  • Windows Embedded 8.1 Pro,
  • Windows Embedded 8 Standard,
  • Windows Embedded 8.1 Industry alebo Windows Embedded 8 Industry,
  • Windows 7 Enterprise,
  • Windows 7 for Embedded Systems,
  • Windows Embedded Standard 7,
  • Windows Embedded POSReady 7.

Neautomatické prípady

Databáza Registry systému Windows
Dôležité upozornenie Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte,  zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

V iných verziách Windowsu než Enterprise možno ikonu v oblasti oznámení potlačiť prostredníctvom databázy Registry systému Windows. Ak to chcete urobiť, nastavte nasledujúcu hodnotu databázy Registry:

Podkľúč: HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx
Hodnota DWORD: DisableGwx = 1

Povolenie aplikácie Získať Windows 10 (ikona v oblasti oznámení)

Ak sa nezobrazuje aplikácia Získať Windows 10 (malá ikona v oblasti oznámení), môže to mať niektorú z nasledujúcich príčin:
 • Počítač alebo iné zariadenie nie je aktuálne, pretože v ňom nie je nainštalovaná aspoň aktualizácia Windows 7 Service Pack 1 (SP1) alebo Windows 8.1 Update.
 • Služba Windows Update je vypnutá alebo nie je nastavená na automatické prijímanie aktualizácií.
 • Zablokovali ste alebo odinštalovali potrebné funkcie Windows Update. Ďalšie informácie získate v článku databázy KB s číslom 3035583.
 • Inštalácia Windowsu nie je aktivovaná.
 • V zariadení je nainštalovaný niektorý z nasledujúcich systémov, na ktoré sa nevzťahuje táto ponuka rezervácie: 

  • Windows 8.1 Enterprise alebo Windows 8 Enterprise,
  • Windows RT 8.1 alebo Windows RT,
  • Windows Embedded 8.1 Pro,
  • Windows Embedded 8 Standard,
  • Windows Embedded 8.1 Industry alebo Windows Embedded 8 Industry,
  • Windows 7 Enterprise,
  • Windows 7 for Embedded Systems,
  • Windows Embedded Standard 7,
  • Windows Embedded POSReady 7.
 • Zariadenie spravuje správca IT, ktorý potlačil zobrazovanie ikony na pracovnej ploche. (Ak chcete túto situáciu overiť, kontaktujte správcu IT.)
Prvé tri problémy môžete vyriešiť spustením služby Windows Update a nainštalovaním všetkých dostupných aktualizácií. Ak si myslíte, že sa vás žiadna z týchto podmienok netýka, a napriek tomu sa stále nezobrazuje ikona, postupujte podľa týchto krokov.

Poznámka Táto oprava zistí, či vaše zariadenie spĺňa všetky požiadavky, a potom podľa potreby zapne aplikáciu Získať Windows 10.
 1. Spustite Poznámkový blok.
 2. Do Poznámkového bloku prilepte nasledujúci text:

  schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent" “reg delete HKLM\Software\Policies\Microsoft\Windows\Gwx /value DisableGwx”
 3. Kliknite na položku Súbor a potom na položku Uložiť ako.
 4. V poli Názov súboru zmeňte názov súboru na ReserveWin10.cmd.
 5. V zozname Uložiť vo formáte vyberte možnosť Všetky súbory (*.*) a potom vyberte priečinok, do ktorého chcete súbor uložiť. Súbor môžete uložiť napríklad do priečinka C:/Temp.
 6. Kliknite na tlačidlo Uložiť.
 7. Otvorte okno príkazového riadka bez obmedzených oprávnení. Urobíte to tak, že otvoríte obrazovku Štart alebo ponuku Štart, do vyhľadávacieho poľa zadáte text Príkazový riadok, v zozname výsledkov kliknete na položku Príkazový riadok a potom kliknete na položku Spustiť ako správca.
 8. Spustite súbor z umiestnenia, ktoré ste vybrali v kroku 5. Do okna príkazového riadka napíšte napríklad tento príkaz:

  C:/Temp/ReserveWin10.cmd
Program Microsoft Compatibility Appraiser môže pracovať 10 – 30 minút. Skript bude zatiaľ stále zobrazovať správy o stave, ktoré sa práve vykonávajú. Buďte trpezliví. Ak sa skript zasekne v nekonečnej slučke, znamená to, že nemáte nainštalované požadované aktualizácie Windowsu. Okrem Windowsu 7 SP1 alebo Windowsu 8.1 Update musíte mať nainštalované aj nasledujúce aktualizácie:
Pre Windows 7 SP1
Pre Windows 8.1 Update
Ak si chcete manuálne overiť, či ste nainštalovali tieto aktualizácie, do príkazového riadka bez obmedzených oprávnení zadajte nasledujúci príkaz:
dism /online /get-packages | findstr <KBID>
Poznámka V tomto príkaze <KBID> predstavuje číslo článku o aktualizácii KB, ktorú hľadáte.

Ak máte aktualizáciu nainštalovanú, tento príkaz zobrazí identitu balíka. Používateľom Windowsu 8.1 sa napríklad zobrazí toto:
C:\>dism /online /get-packages | findstr 3035583
Identita balíka: Package_for_KB3035583~31bf3856ad364e35~amd64~~6.3.1.29
Skript pre iné než anglické verzie Windowsu
V iných než anglických verziách Windowsu použite nasledujúci skript (rovnaký ako skript uvedený v kroku 2 predchádzajúceho postupu):

schtasks /run /TN "\Microsoft\Windows\Setup\gwx\refreshgwxconfigandcontent"

Ako obísť obrazovku bezobslužnej inštalácie vo Windows 8.1 Update

Vo Windowse 8.1 s nainštalovanou aktualizáciou KB3065988 systém vyzve používateľov, aby si rezervovali kópiu Windowsu 10 v rámci procesu OOBE pri prvom cykle spustenia. Toto upozornenie na rezerváciu sa zobrazí aj v prípade organizácií, ktoré nasadzujú Windows 8.1 Pro pomocou súboru Unattend.xml, ktorý zautomatizuje proces OOBE. Ak nechcete, aby sa toto upozornenie zobrazovalo, použite ľubovoľný z nasledujúcich postupov:

 • Použite skupinovú politiku
  Nastavte nasledujúce nastavenie skupinovej politiky na hodnotu Disabled (Vypnuté):

  Computer Configuration (Konfigurácia počítača) > Administrative Templates (Šablóny na správu) > System (Systém) > Logon (Prihlásenie) > Show first sign-in animation (Zobraziť prvú animáciu pri prihlásení)
 • Zmeňte súbor Unattend.xml
  Pridajte do súboru Unattend.xml pre Windows 8.1 nasledujúci záznam.
  Pre Windows 8.1 Pro x64
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="amd64" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
  Pre Windows 8.1 Pro x86
    <settings pass="specialize">    <component name="Microsoft-Windows-Deployment" processorArchitecture="x86" publicKeyToken="31bf3856ad364e35" language="neutral" versionScope="nonSxS" xmlns:wcm="http://schemas.microsoft.com/WMIConfig/2002/State" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">      <RunSynchronous>        <RunSynchronousCommand wcm:action="add">          <Description>DisableAnimation</Description>          <Order>1</Order>          <Path>reg.exe add "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon" /v EnableFirstLogonAnimation /d 0 /t REG_DWORD /f </Path>        </RunSynchronousCommand>      </RunSynchronous>    </component>  </settings>
Svojstva

ID članka: 3080351 - Poslednji pregled: 04/28/2016 13:25:00 - Verzija: 2.0

Windows 10

 • kbprb kbsurveynew KB3080351
Povratne informacije