Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Po inovácii z Windowsu 8.1 na Windows 10 nie sú dostupné žiadne bezdrôtové siete

Súhrn
Po inovácii z Windowsu 8.1 na Windows 10 nie sú v zozname sietí uvedené žiadne bezdrôtové siete. Je to tak aj v prípade, keď sa zdá, že adaptér bezdrôtovej siete funguje správne. Tento problém sa nevyrieši, ani keď reštartujete počítač alebo sa pokúsite preinštalovať ovládač adaptéra bezdrôtovej siete.

Tento problém môže mať za následok aj nesprávne fungovanie drôtových pripojení cez Ethernet. Má vplyv na pripojenia realizované cez vstavaný Ethernetový adaptér alebo Ethernetový USB adaptér.

Poznámka Tento problém môže mať viacero príčin. V tomto článku sú uvedené známe problémy a príslušné riešenia.
Známe problémy

Problém 1: Nepodporovaný softvér VPN

Príznaky

Počas inovácie na Windows 10 je prítomný nepodporovaný softvér VPN.

Príčina

Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je vo Windowse 8.1 nainštalovaný starší softvér VPN, ktorý je prítomný aj počas inovácie na Windows 10. Staršie verzie softvéru obsahujú ovládač filtra (Deterministic Network Enhancer), ktorý sa neinovuje správne.

Riešenie

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:

  1. Otvorte okno správcovského príkazového riadka.
  2. Spustite nasledovné príkazy:
    reg delete HKCR\CLSID\{988248f3-a1ad-49bf-9170-676cbbc36ba3} /fnetcfg -v -u dni_dne

Ďalšie informácie

Výskyt tohto problému bol hlásený spoločnosti Microsoft pri používaní starších verzií klienta VPN Cisco a klienta VPN SonicWall Global. Zákazníci by mali kontaktovať dodávateľa siete VPN a získať softvér podporovaný na používanie vo Windowse 10.
Vyhlásenie s informáciami o tretích stranách
Výrobcami produktov tretích strán uvádzaných v tomto článku sú spoločnosti nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje implicitné ani iné záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti takýchto produktov.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Svojstva

ID članka: 3084164 - Poslednji pregled: 08/06/2015 17:41:00 - Verzija: 1.0

Windows 10 Pro, released in July 2015, Windows 10 Enterprise, released in July 2015, Surface Pro 3, Surface Pro 2, Surface Pro, Surface 3

  • KB3084164
Povratne informacije