Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Popis pomôcky príkazového riadka Portqry.exe

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Portqry.exe je pomôcka príkazového riadka, ktorú môžete použiť ako pomôcku na riešenie problémov s pripojením TCP/IP. Pomôcka Portqry.exe sa spúšťa v počítačoch so systémom Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003. Pomôcka hlási stav portov TCP a UDP vo vybratom počítači.

Poznámka V súčasnosti je k dispozícii verzia 2 pomôcky Portqry.exe. Prepojenie na Stredisko pre prevzatie softvéru na konci tohto článku je aktualizované tak, aby smerovalo na novú verziu. Verzia 1.0 pomôcky Portqry.exe bola zo Strediska pre prevzatie softvéru odstránená.
DALSIE INFORMACIE
Pomôcka Portqry.exe hlási stav portu TCP/IP jedným z nasledovných troch spôsobov:
  • Načúvanie

    Proces načúva na porte počítača, ktorý ste vybrali. Pomôcka Portqry.exe prijala odpoveď od portu.
  • Nenačúvanie

    Na cieľovom porte v cieľovom systéme nenačúva žiadny proces. Pomôcka Portqry.exe prijala hlásenie protokolu ICMP (Internet Control Message Protocol) o nedostupnosti cieľa a portu (Destination Unreachable - Port Unreachable) z cieľového portu UDP. Ak je cieľovým portom port TCP, pomôcka Portqry prijala potvrdzujúci paket TCP s nastaveným príznakom Reset.
  • Filtrovanie

    Port vo vybratom počítači sa filtruje. Pomôcka Portqry.exe neprijala odpoveď od portu. Proces môže alebo nemusí načúvať na porte. Na základe predvoleného nastavenia sa dotazy na porty TCP vykonávajú trikrát a dotazy na porty UDP raz predtým, ako sa v zostave uvedie, že port je filtrovaný.
Pomôcka Portqry.exe môže vykonávať dotazy na jeden port, zoradený zoznam portov alebo sekvenčný rozsah portov.

Príklady

Nasledovný príkaz sa pokúša preložiť reťazec reskit.com na adresu IP a potom vykonáva dotaz na port TCP 25 zodpovedajúceho hostiteľa:
portqry -n reskit.com -p tcp -e 25
Nasledovný príkaz sa pokúša preložiť reťazec 169.254.0.11 na názov hostiteľa a potom vykonáva dotaz na porty TCP 143, 110 a 25 (v uvedenom poradí) vybratého hostiteľa. Tento príkaz vytvára aj súbor denníka (Portqry.log), ktorý obsahuje denník spusteného príkazu a jeho výstup.
portqry -n 169.254.0.11 -p tcp -o 143,110,25 -l portqry.log
Nasledovný príkaz sa pokúša preložiť reťazec my_server na adresu IP a potom vykonáva dotaz na zadaný rozsah portov UDP (135-139) zodpovedajúceho hostiteľa v sekvenčnom poradí. Tento príkaz vytvára aj súbor denníka (my_server.txt), ktorý obsahuje denník spusteného príkazu a jeho výstup.
portqry -n my_server -p udp -r 135:139 -l my_server.txt
Pomôcka Portqry.exe je k dispozícii na prevzatie v Stredisku pre prevzatie softvéru. Ak chcete prevziať pomôcku Portqry.exe, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Dôležité upozornenie Nástroj PortQueryUI poskytuje grafické používateľské rozhranie a je k dispozícii na prevzatie. Nástroj PortQueryUI má niekoľko funkcií, ktoré môžu zjednodušiť používanie pomôcky PortQry. Ak chcete získať nástroj PortQueryUI, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ďalšie informácie o verzii 2.0 pomôcky PortQry nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
832919 Nové funkcie vo verzii 2.0 pomôcky PortQry (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o súvisiacich témach nájdete v článkoch databázy Microsoft Knowledge Base, ktoré sa zobrazia po kliknutí na nasledovné čísla článkov:
310298 Informácie o možnostiach použitia pomôcky Portqry.exe na riešenie problémov s pripojením programu Microsoft Exchange Server (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
310456 Informácie o možnostiach použitia pomôcky Portqry na riešenie problémov s pripojením služby Active Directory (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
832017 Požiadavky na porty v systéme Microsoft Windows Server (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
325494 Support WebCast: kontrola portov s použitím pomôcky PortQry (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
scanner netstat ldap rpc dns telnet connectivity probe listen firewall
Egenskaper

Artikel-id: 310099 – senaste granskning 12/29/2007 17:41:00 – revision: 7.8

Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

  • kbinfo kbnetwork KB310099
Feedback