Používanie zariadení IEEE 1394 (FireWire) v systéme Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Ak tento článok nepopisuje váš problém s hardvérom, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, na ktorej nájdete ďalšie články týkajúce sa hardvéru:
SUHRN
Tento článok popisuje štandard IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) 1394 a spôsoby jeho v systéme Microsoft Windows XP.

POZNÁMKA: Často používanou implementáciou štandardu IEEE 1394 je Apple Computer FireWire.
DALSIE INFORMACIE

Možnosti štandardu IEEE 1394

Štandard IEEE 1394 definuje vysokorýchlostné sériové rozhranie, ktoré sa používa na pripájanie periférnych zariadení k počítaču, ako sú napríklad tlačiarne, skenery a fotoaparáty. Všeobecné funkcie štandardu IEEE 1394 zahŕňajú nasledovné:
 • Jednoduché pripojenie zástrčky a soketu. Toto pripojenie je na pohľad podobné pripojeniu USB (Universal Serial Bus), hoci pripojenia USB a IEEE 1394 nie sú navzájom kompatibilné.
 • Možnosť sériového pripojenia až 63 zariadení (za sebou) k jednému portu.
 • Rýchlosť prenosu údajov až 400 MB za sekundu. (V súčasnosti je maximálna rýchlosť 200 MB za sekundu.)
 • Tenký kábel.
 • Možnosť pripájania a odpájania zariadení za chodu. (Nemusíte vypínať počítač, aby ste k nemu mohli pripojiť periférne zariadenie.)
 • Možnosť spojiť zariadenia niekoľkými možnými spôsobmi bez použitia koncových prvkov alebo komplikovaných nastavení.
 • Schopnosť zariadení kompatibilných so štandardom IEEE 1394 vzájomne sa prepájať bez nutnosti použitia počítača (napríklad pri kopírovaní videopások).
 • Asynchrónna komunikácia prenosu a uloženia údajov v dávkach alebo paketoch.
 • Izochrónna komunikácia pri prenose hlasu a obrazu v reálnom čase a pre ostatné programy, ktoré sú vhodnejšie na prúdový prenos údajov.
 • Možnosť pripojenia zariadení, ktoré sú od seba vzdialené až 4,5 metra.

Štandard IEEE 1394 v systéme Windows XP

Systém Windows XP má vstavanú podporu štandardu IEEE 1394. Ak chcete využívať všetky možnosti štandardu IEEE 1394, v počítači musí byť nainštalovaný adaptér IEEE 1394. Ak je v počítači nainštalovaný adaptér FireWire, tento adaptér je kompatibilný so štandardom IEEE 1394. Možnosti počítačov so systémom Windows XP a štandardom IEEE 1394 zahŕňajú nasledovné:
 • Okamžité pripojenie do siete spojením dvoch alebo viacerých počítačov (nie je potrebný žiaden prídavný hardvér ani softvér).
 • Kapacita 50 Mb/s v celom rozsahu pripojenia s dostatočnou šírkou pásma pre náročné audiovizuálne programy.
 • Protokol TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol) cez rozhranie IEEE 1394: Táto funkcia zjednodušuje zdieľanie jedného pripojenia na Internet, ak jeden počítač pripojíte na Internet a potom k nemu pripojíte ďalšie počítače. Funkcia zdieľaného pripojenia na Internet systému Windows XP poskytuje potrebnú softvérovú podporu.

  POZNÁMKA: Protokol IPX (Internetwork Packet Exchange) a ostatné sieťové protokoly nie sú podporované.
 • Možnosť používať ovládače IEEE 1394 pre periférne zariadenia. Tieto ovládače dodávajú výrobcovia daných zariadení.

Poznámky

 • Systém Windows XP sa dodáva s úplnou podporou štandardu IEEE 1394, takže nie je potrebné inštalovať žiaden ďalší softvér. Ak potrebujete nainštalovať adaptér, jednoducho ho zapojte do dostupného slotu a systém Windows XP dokončí inštaláciu.
 • Ak chcete nainštalovať zariadenie IEEE 1394, v počítači musí byť nainštalovaný adaptér IEEE 1394. Ak je nainštalovaný, jednoducho pripojte zariadenie k počítaču.
 • Ďalšie potrebné ovládače IEEE 1394 dodávajú výrobcovia zariadení. Väčšina zariadení IEEE 1394 nepotrebuje špeciálne ovládače.
HWIEEE
Vlastnosti

ID článku: 310433 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:01:03 – Revízia: 2.2

Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbinfo kbhardware kbenv kbproductlink KB310433
Pripomienky