Ako v programe Microsoft FrontPage 2002 publikovať web na disk CD-R alebo CD-RW

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok popisuje krok za krokom, ako publikovať webovú stránku vytvorenú v programe Microsoft FrontPage na zapisovateľný kompaktný disk (CD-R) alebo na prepisovateľný kompaktný disk (CD-RW).

Ak na vašom počítači je rekordér diskov CD, môžete zálohovať webovú stránku vytvorenú v programe Microsoft FrontPage na disk CD.

Veľa rekordérov diskov CD umožňuje pripraviť disky CD-R alebo CD-RW, takže môžete kopírovať súbory na rekordér použitím písmena jednotky, podobne ako kopírujete súbory na pevný disk, disketu alebo vymeniteľnú jednotku. Program FrontPage potom môže byť použitý na publikovanie webovej stránky na disk CD. Tiež môžete publikovať vašu webovú stránku najskôr na pevný disk a potom použiť nahrávací program CD na prekopírovanie verzie na pevnom disku na disk CD.

Dôležité: Ak používate jednotku CD-R alebo CD-RW, špecifické súbory môžete kopírovať alebo publikovať do jedného priečinka iba jedenkrát. Ak použijete tento typ média, budete musieť kopírovať alebo publikovať vaše webové stránky do iného priečinka na jednotke CD-ROM.

Microsoft Windows XP allows you to save information such as photos and software to a compact disc CD without using third-party software. However, you need additional software to create a disk-based Web on a recordable CD or publish a Web directly to a recordable CD by using a drive letter. This is because Windows XP does not support packet writing, which is required to write and delete individual files on a recordable CD.

For additional information about how to use a compact disc recorder with Windows XP, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
279157 Description of CD-ROM Recording in Windows XP
306524 HOW TO: Back Up Information to a CD
306641 HOW TO: Erase Files from a CD-RW Disc

Publikovanie webovej stránky na disk a jej prekopírovanie na disk CD

V programe Microsoft FrontPage môžete použiť príkaz Publish na vytvorenie diskovej kópie webovej stránky a potom použiť program na nahrávanie diskov CD na nakopírovanie tejto verzie na disk CD. Postupujte nasledovne:
 1. Otvorte program Microsoft FrontPage a potom otvorte vašu webovú stránku.
 2. V ponuke File kliknite na položku Publish Web.
 3. V dialógovom okne Publish Web urobte jednu z nasledujúcich možností:

  • Zadajte cestu k priečinku na vašom pevnom disku (napríklad písmeno jednotky:\My Website).

   alebo
  • Kliknite na tlačidlo Hľadať a vyhľadajte priečinok.
  Poznámka: Ak ste už predtým vybrali umiestnenie pre publikovanie tejto stránky, dialógové okno sa nezobrazí. Pokračujte krokom 5.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Určite stránky, ktoré chcete publikovať. Postupujte nasledovne:
  1. V dialógovom okne Publish Web kliknite v ľavom dolnom rohu na tlačidlo Options.
  2. Kliknite na kartu Publish a potom urobte jeden alebo viac nasledujúcich krokov:
   • Na karte Publish určite, či chcete publikovať iba stránky, ktoré ste zmenili, alebo všetky stránky.
   • V časti Changes zadajte, ako má program FrontPage určiť, ktoré stránky sa zmenili.
   • Ak chcete vytvoriť súbor denníka zmien, ktoré boli urobené počas publikovania, začiarknite toto políčko.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Ak chcete publikovať vedľajšie webové stránky, začiarknite políčko pri položke Include subwebs.
 7. Kliknite na tlačidlo Publish.

  NOTE: If you cancel publishing in the middle of the operation, files that have already been published remain on the destination folder.
 8. 8. Spustite program na nahrávanie diskov CD a potom prekopírujte webovú stránku na zapisovateľný disk CD. Na prekopírovanie webovej stránky na zapisovateľný disk CD môžete použiť aj prehľadávač v závislosti od programu, ktorý používate. Popis týchto krokov nájdete v dokumentácii, ktorú ste dostali so softvérom na nahrávanie diskov CD.

Publikovanie webovej stránky priamo na jednotku CD-ROM

Postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Spustite program FrontPage a potom otvorte webovú stránku.
 2. V ponuke File kliknite na položku Publish Web.
 3. V dialógovom okne Publish Web urobte jednu z nasledujúcich možností:
  • Zadajte cestu k priečinku na vašom pevnom disku (napríklad písmeno jednotky:\My Website).

   alebo
  • Kliknite na tlačidlo Hľadať a vyhľadajte priečinok.
  Poznámka: Ak ste už predtým vybrali umiestnenie pre publikovanie tejto stránky, dialógové okno sa nezobrazí. Pokračujte krokom 5.
 4. Kliknite na tlačidlo OK.
 5. Určite stránky, ktoré chcete publikovať. Postupujte nasledovne:
  1. V dialógovom okne Publish Web kliknite v ľavom dolnom rohu na tlačidlo Options.
  2. Kliknite na kartu Publish a potom urobte jeden alebo viac nasledujúcich krokov:
   • Na karte Publish určite, či chcete publikovať iba stránky, ktoré ste zmenili, alebo všetky stránky.
   • V časti Changes zadajte, ako má program FrontPage určiť, ktoré stránky sa zmenili.
   • Ak chcete vytvoriť súbor denníka zmien, ktoré boli urobené počas publikovania, začiarknite políčko.
  3. Kliknite na tlačidloOK.
 6. Ak chcete publikovať vedľajšie webové stránky, začiarknite políčko pri položke Include subwebs.
 7. Kliknite na tlačidlo Publish.

  Poznámka: Ak počas operácie publikovania túto operáciu zrušíte, už publikované súbory zostanú v cieľovom priečinku.
 8. Po ukončení publikovania webovej stránky na disk CD môžete disk CD zatvoriť v závislosti od spôsobu, ako chcete tento disk CD v budúcnosti čítať, a v závislosti od softvéru, ktorý používate. Obyčajne máte na výber tri nasledujúce možnosti:
  • Vyberte disk CD z rekordéra bez urobenia zmien. Toto vám umožní čítať a zapisovať na disk CD použitím písmena jednotky, keď znovu vložíte disk CD do vášho rekordéra diskov CD.

   Poznámka: Môže sa stať, že štandardná jednotka CD nebude vedieť prečítať obsah tohto disku.
  • Zatvorte disk CD tak, že ho bude možné prečítať na štandardnej jednotke CD-ROM po inštalácii čítača UDF.
  • Zatvorte disk CD tak, že ho bude možné čítať vo väčšine štandardných jednotiek CD-ROM bez inštalácie čítača UDF. Táto možnosť obyčajne tiež umožní „dokončiť“ disk CD, takže tento disk CD nebude možné zmazať ani prepísať.

Publikovanie webovej stránky na disk z disku CD

Program FrontPage môžete použiť na otvorenie webovej stránky na disku CD a potom ho publikovať na Internete, intranete alebo na disku.
 1. Vložte disk CD, ktorý obsahuje webovú stránku, do rekordéra diskov CD.
 2. Otvorte program Microsoft FrontPage a potom otvorte webovú stránku (na disku CD).
 3. V ponuke File kliknite na položku Publish Web.
 4. V dialógovom okne Publish Web urobte jednu z nasledujúcich možností:
  Zadajte cestu k priečinku na vašom pevnom disku (napríklad písmeno jednotky:\My Website).
  alebo
  Kliknite na tlačidlo Hľadať a vyhľadajte priečinok.
  Poznámka: Ak ste už predtým vybrali umiestnenie pre publikovanie tejto stránky, dialógové okno sa nezobrazí. Pokračujte krokom 5.
 5. Kliknite na tlačidlo OK.
 6. Určite stránky, ktoré chcete publikovať. Postupujte nasledovne:
  1. V dialógovom okne Publish Web kliknite v ľavom dolnom rohu na tlačidlo Options.
  2. Kliknite na kartu Publish a potom urobte jeden alebo viac nasledujúcich krokov:
   • Na karte Publish určite, či chcete publikovať iba stránky, ktoré ste zmenili, alebo všetky stránky.
   • V časti Changes zadajte, ako má program FrontPage určiť, ktoré stránky sa zmenili.
   • Ak chcete vytvoriť súbor denníka zmien, ktoré boli urobené počas publikovania, začiarknite políčko.
  3. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ak chcete publikovať vedľajšie webové stránky, začiarknite políčko pri položke Include subwebs.
 8. Kliknite na tlačidlo Publish.

  Poznámka: Ak počas operácie publikovania túto operáciu zrušíte, už publikované súbory zostanú v cieľovom priečinku.

Kopírovanie webovej stránky z disku CD na pevný disk

Ak skopírujete webovú stránku z disku CD na pevný disk, budete musieť odstrániť atribúty „Iba na čítanie“ na súboroch, aby bolo možné robiť zmeny na webovej stránke

Poznámka: Pretože existuje niekoľko verzií systému Microsoft Windows, nasledujúce kroky môžu byť pre váš počítač trochu odlišné. Ak je to tak, pozrite si dokumentáciu k vášmu produktu a dokončite nasledujúce kroky.
 1. Do rekordéra CD vložte disk CD, ktorý obsahuje vašu stránku.
 2. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Preskúmať.
 3. Presunutím myšou skopírujte webovú stránku z disku CD do priečinka na vašom pevnom disku.
 4. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 5. Na karte Zobrazenie kliknutím začiarknite políčko pri položke Zobraziť skryté súbory a priečinky a kliknutím zrušte začiarknutie pri položke Skryť prípony známych súborov.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. V zozname Priečinky kliknite dvakrát na priečinok, ktorý obsahuje vašu webovú stránku.
 8. Dvakrát kliknite na priečinok _vti_pvt
 9. Odstráňte všetky súbory, ktoré končia príponou .lck.

  Poznámka: Nasledujúce kroky budete musieť vykonať iba v takom prípade, ak kopírujete publikovanú webovú stránku.
 10. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Service a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 11. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.
 12. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Services a potom kliknite na položku Vlastnosti.
 13. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.

Riešenie problémov

 • Ak sa pokúšate uložiť zmeny, ktoré ste urobili na webovej stránke na vašom pevnom disku, môže sa zobraziť chybová správa podobná nasledujúcej správe:
  Cannot open file ...\_vti_pvt\service.lck for writing.
  Takéto správanie sa vyskytne v takom prípade, ak je webová stránka otvorená alebo kopírovaná z jednotky CD-ROM, pretože súbory .lck majú atribút Iba na čítanie.

  Tento problém a všetky ďalšie, ktoré sú spojené s atribútom súborov Iba na čítanie, vyriešite pomocou nasledujúcich krokov.

  Poznámka: Pretože existuje niekoľko verzií systému Microsoft Windows, nasledujúce kroky môžu byť pre váš počítač trochu odlišné. Ak je to tak, pozrite si dokumentáciu k vášmu produktu a dokončite nasledujúce kroky.
  Poznámka: Tieto kroky nie je možné urobiť na disku CD-R, pretože nemôžete odstrániť atribút Iba na čítanie zo súboru na disku CD-R.

  1. Pravým tlačidlom myši kliknite na tlačidlo Štart a potom kliknite na položku Preskúmať.
  2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
  3. Na karte Zobrazenie kliknutím začiarknite políčko pri položke Zobraziť skryté súbory a priečinky a kliknutím zrušte začiarknutie pri položke Skryť prípony známych súborov.
  4. Kliknite na tlačidlo OK.
  5. V zozname Priečinky dvakrát kliknite na priečinok, ktorý obsahuje vašu webovú stránku.
  6. Dvakrát kliknite na priečinok _vti_pvt
  7. Odstráňte všetky súbory, ktoré končia príponou .lck.
  8. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Service a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  9. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK.
  10. Pravým tlačidlom myši kliknite na súbor Services a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  11. Kliknutím zrušte začiarknutie políčka pri položke Iba na čítanie a potom kliknite na tlačidlo OK
  Tieto kroky zopakujte pre každú vedľajšiu webovú stránku.For additional information about the service.lck file, click the article numbers below to view the articles in the Microsoft Knowledge Base:
  266216 FP2000: Error Message When Publishing Web: "Server Error: Web Is Busy..."
  303255 FP2000: Error Message Saving Changes to Web: Cannot Open File ...\_vti_pvt\Service.lck for Writing
 • Hypertextové prepojenia webovej stránky, ktorá je prekopírovaná na disk CD, nepracujú správne. Prehľadávač sa nemôže pripojiť na stránku, na ktorú ho odkazuje hypertextové prepojenie.

  Takéto správanie sa objaví vtedy, ak hypertextové prepojenie obsahuje absolútne odkazy na súbory, ktoré sú umiestnené na lokálnom počítači, na ktorom bola webová stránka vytvorená.

  Vyriešite to tak, že všetky absolútne odkazy nahradíte relatívnymi. Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  301442 Hyperlinks Do Not Function After You Publish the Web
 • Ak prezeráte webovú stránku, ktorá obsahuje komponent FrontPage, kliknutím na kartu Preview v spodnej časti okna programu FronPage alebo kliknutím na položku Preview In Browser na paneli s nástrojmi Standard), môže sa zobraziť nasledujúca správa:
  This page contains elements that may need to be saved or published to display properly.
  Komponenty programu FrontPage, ktoré spolupracujú s webovým serverom, nebudú fungovať, ak vytvoríte webovú stránku na disku. Komponenty „browse-time“budú fungovať iba vtedy, ak používate server http s nainštalovanými komponentmi FrontPage Sever Extensions. Viac informácii nájdete v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:For additional information, click the article number below to view the article in the Microsoft Knowledge Base:
  206154 Some FrontPage Components Do Not Work on Disk-Based Webs
 • Ak sa pokúsite publikovať webovú stránku na disk CD, ktorý už obsahuje kópiu webovej stránky, zobrazí sa chybová správa:
  Windows encountered a problem when trying to copy this file. What do you want Windows to do?
  Taktiež sa môže zobraziť chybová správa napaľovacieho softvéru o tom, že nemáte dostatok miesta na danom disku CD, aby sa mohli súbory prekopírovať.

  Takéto správanie sa prejaví, ak disk CD neobsahuje dostatok miesta na skopírovanie novších verzií súborov z aktualizovanej verzie webovej stránky. Ak používate softvér „packet writing“, ktorý umožňuje čítať a zapisovať na disk CD použitím písmena jednotky, každú časť disku môžete zapísať iba raz. Keď kopírujete aktualizovanú webovú stránku na disk CD, staršie verzie súborov nie sú zmazané z disku CD, a preto novšie verzie potrebujú ďalší priestor. Takéto chovanie je spôsobené limitmi nahrávacej technológie diskov CD.
Vlastnosti

ID článku: 310511 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:01:40 – Revízia: 1.2

Microsoft FrontPage 2002 Standard Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbhowto kbhowtomaster KB310511
Pripomienky