Pridanie, úprava alebo odstránenie podkľúčov a hodnôt pomocou súboru .reg

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 310516
Poznámky
 • Tento článok je určený pre pokročilých používateľov, správcov a odborníkov v oblasti IT.
 • Importovanie súborov registračných položiek (.reg) je funkciou programu Regedit.exe a Regedt32.exe nie je podporovaný. Môžete použiť Regedit.exe vykonať niektoré zmeny v databáze Registry na báze Windows NT 4.0 alebo Windows 2000-založené počítača, ale niektoré zmeny vyžadujú Regedt32.exe. Napríklad, nemôžete pridať alebo zmeniť hodnotu REG_EXPAND_SZ alebo REG_MULTI_SZ hodnoty s Regedit.exe na báze Windows NT 4.0 alebo Windows 2000-založené počítača. Regedt32.exe je hlavným editorom databázy Registry systému Windows NT 4.0 a Windows 2000. Ak musíte použiť Regedt32.exe, nemôžete použiť súbory registračných položiek (.reg) na úpravu databázy registry. Ďalšie informácie o rozdieloch medzi Regedit.exe a Regedt32.exe nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  141377 Rozdiely medzi Registry Regedit.exe a Regedt32.exe

V TEJTO ÚLOHE

Súhrn
Dôležité Tento oddiel, metóda alebo úloha obsahuje kroky, ktoré vám povedať, ako upraviť databázu registry. Avšak, môžu spôsobiť vážne problémy ak databázu registrov upravíte nesprávne. Preto sa uistite, že ste postupovali správne. Doporučujeme zálohovať databázu registrov skôr, ako zmeníte jej hodnoty. Potom, môžete obnoviť databázu registrov, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy registrov nájdete po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v Microsoft Knowledge Base:
322756 Ako zálohovať a obnovenie databázy registry v systéme Windows
Tento podrobný článok popisuje, ako pridať, upraviť alebo odstránení podkľúčov a hodnôt pomocou súboru registračných položiek (.reg). Regedit.exe používa súbory .reg na import a export podkľúčov a hodnôt. Tieto súbory .reg môžete použiť na diaľku distribuovanie zmien databázy registry na viacerých počítačoch so systémom Windows. Po spustení súboru .reg sa jeho obsah vnorí do lokálnej databázy registry. Preto musíte distribuovať súbory .reg s opatrnosťou.

back to the top

Syntax.Reg súbory

Súbor .reg má nasledovnú syntax:

RegistryEditorVersion
Prázdny riadok
[RegistryPath1]
"DataItemName1"="DataType1:DataValue1"
DataItemName2"="DataType2:DataValue2"
Prázdny riadok
[RegistryPath2]
"DataItemName3"="DataType3:DataValue3"

kde:

RegistryEditorVersion je buď "Windows Registry Editor Version 5.00" na Windows 2000, Windows XP a Windows Server 2003, alebo "REGEDIT4" pre systém Windows 98 a Windows NT 4.0. Hlavička "REGEDIT4" tiež funguje na počítače so systémom Windows 2000, Windows XP-bázy a so systémom Windows Server 2003.

Prázdny riadok je prázdny riadok. Toto identifikuje začiatok novej cesty databázy registry. Každý kľúč alebo podkľúč je novou cestou databázy registry. Ak máte v súbore .reg niekoľko kľúčov, prázdne riadky môžete preskúmať a riešenie problémov s obsahom.

CestaDatabazyRegistryPathX je cesta podkľúča, ktorý nesie prvú hodnotu, ktorý importujete. Uzavrite cestu do hranatých zátvoriek a každú úroveň hierarchie oddeľte opačnou lomkou. Napríklad:
[
HKEY_LOCAL_ MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Windows\System
]
Súbor .reg môže obsahovať niekoľko ciest databázy registry.Ak na konci hierarchie v príkaze cesty v databáze registry neexistuje, vytvorí sa nový podkľúč. Obsah súborov databázy registry sú zaslané do registra v poradí, môžete ich zadať. Preto, ak chcete vytvoriť nový podkľúč s ďalším podkľúčom nachádzajúcim sa pod ním, musíte zadať v riadkoch v správnom poradí.

NazovPolozkyUdajovX je názov položky údajov, ktoré chcete importovať. Ak položka údajov v súbore neexistuje v databáze registry, súbor .reg ju pridá (s hodnotou položky údajov). Ak položka údajov existuje, hodnota v súbore .reg prepíše existujúcu hodnotu. Úvodzovky uzavrite názov položky údajov. Znamienko rovnosti (=) nasleduje hneď za názvom položky údajov.

TypUdajovX je typ údajov pre hodnotu databázy registry a nasleduje hneď znamienko rovnosti. Na všetkých typoch údajov iných ako typ REG_SZ (hodnota reťazca), hrubého čreva okamžite nasleduje typ údajov. Ak je typ údajov REG_SZ, neobsahujú hodnotu typu údajov ani dvojbodku. V tomto prípade Regedit.exe predpokladá pre typ údajov REG_SZ. V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy údajov typické databázy registry:
Typ údajovTyp údajov v súbore .reg
REG_BINARYšestnástkové
REG_DWORDDWORD
REG_EXPAND_SZhexadecimal(2)
REG_MULTI_SZhexadecimal(7)
Ďalšie informácie o typoch údajov databázy registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis Microsoft Windows registry
HodnotaUdajovX hneď takto za dvojbodkou (alebo znamienkom REG_SZ) a musí byť v príslušnom formáte (napríklad reťazec alebo šestnástková). Pre položky binárnych údajov použite šestnástkový formát.

Poznámka Pre jednu cestu databázy registry môžete zadať viacero riadkov položky údajov.

Poznámka súbor databázy registry by mala obsahovať prázdne riadky v dolnej časti súboru.

back to the top

Pridávanie podkľúčov databázy Registry alebo pridávanie a zmena hodnôt databázy Registry

Pridať podkľúč databázy registry alebo pridať alebo zmeniť hodnotu databázy registry, vykonajte príslušné zmeny v databáze registry, a potom export príslušný podkľúč alebo podkľúče. Vyexportované podkľúče sa automaticky uložia ako súbory .reg. Zmeny v databáze Registry a vyexportovať zmeny do súboru .reg, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na tlačidlo spustiť, typu regedit v otvorené a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte a potom kliknite na podkľúč databázy registry položku alebo položky, ktoré chcete zmeniť.
 3. Kliknite na ponuku súbora potom kliknite na položku exportovať.

  Tohto kroku vytvoríte zálohu podkľúča pred vykonaním akýchkoľvek zmien. Môžete importovať tento súbor späť do databázy registry neskôr Ak zmeny spôsobujú problém.
 4. Do poľa názov súboru zadajte názov súboru použiť na uloženie súboru .reg s pôvodnej položky databázy registry a potom kliknite na tlačidlo Uložiť.

  Poznámka Použite názov súboru, ktorý vám pripomenie jeho obsah, napríklad odkaz na názov podkľúča.
 5. V pravej časti okna pridajte alebo upravte požadované položky databázy registry.
 6. Opakujte kroky 3 a 4 vyexportovanie podkľúča, ale použite iný názov súboru pre súbor .reg. Tento súbor .reg môžete použiť na vykonanie zmien databázy registry na inom počítači.
 7. Otestovať vykonané zmeny v lokálnom počítači. Ak spôsobujú problém, dvakrát kliknite na súbor, ktorý nesie zálohu pôvodných údajov databázy registry vrátite databázu registry do pôvodného stavu. Ak zmeny pracujú podľa očakávania, môžete distribuovať súbor .reg, ktorý ste vytvorili v kroku 6 k iným počítačom použitím metódy "Distribúcia zmien databázy Registry"časť tohto článku.
back to the top

Odstránenie kľúče Registry a hodnôt

Ak chcete odstrániť kľúč databázy registry pomocou súboru .reg, spojovníka (-) v prednej časti RegistryPath v súbore .reg. Chcete napríklad odstrániť podkľúč Test z nasledovného kľúča databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software
Zadajte znak spojovníka pred nasledujúci kľúč databázy registry v súbore .reg:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
V nasledujúcom príklade je súbor .reg môžete vykonávať túto úlohu.
[
-HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
]
Ak chcete odstrániť hodnotu databázy registry pomocou súboru .reg, spojovníka (-) po znamienko rovná sa po DataItemName v súbore .reg. Napríklad, ak chcete odstrániť hodnotu databázy registry TestValue z nasledovného kľúča databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test
Zadajte znak spojovníka za reťazec "TestValue" = v súbore .reg. V nasledujúcom príklade je súbor .reg môžete vykonávať túto úlohu.
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Test

"TestValue" =-
Ak chcete vytvoriť súbor .reg, použitie Regedit.exe na vyexportovanie kľúča databázy registry, ktorý chcete odstrániť, a potom použite program zápisník na vloženie znaku spojovníka a upraviť súbor .reg.

back to the top

Premenovanie kľúčov a hodnôt Registry

Ak chcete premenovať kľúč alebo hodnotu, odstráňte kľúč alebo hodnotu a potom vytvorte nový kľúč alebo hodnotu s novým názvom.

Distribúcia zmien databázy Registry

Súbor .reg môžete odoslať používateľom v e-mailovej správy, dať súbor .reg na zdieľanom mieste v sieti a používateľov k zdieľanému priečinku až k beh ono, alebo môžete pridať príkaz do prihlasovacích skriptov používateľov na automatické naimportovanie súboru .reg, keď sa prihlásia.Keď používatelia spustia súbor .reg, im nasledujúce hlásenia:
Editor databázy Registry
Naozaj chcete pridať informácie cesta k súboru .reg do databázy registry?
Ak používateľ klikne na tlačidlo Áno, používateľovi sa nasledujúce hlásenie:
Editor databázy Registry
Informácie v ceste k súboru .reg boli úspešne vstúpil do databázy registry.
Regedit.exe podporuje prepínač príkazového riadka / s zobrazovať tieto správy. Napríklad, ticho spustiť súbor .reg (s prepínačom) z login script dávkového súboru, použite nasledujúcu syntax:
regedit.exe /s cesta k súboru .reg
Na distribúciu zmien databázy registry v sieti môžete použiť aj politiky skupiny alebo systémovej politiky. Pre ďalšie informácie, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Poznámka Ak zmeny pracujú, môžete môžete poslať registračný súbor príslušných používateľov v sieti.

back to the top
q297435

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 310516 – Posledná kontrola: 09/30/2013 11:34:00 – Revízia: 9.0

Windows 7 Enterprise, Windows 7 Professional, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Foundation, Windows Server 2008 R2 Standard, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition, Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows NT Server 4.0 Standard Edition, Microsoft Windows NT Workstation 4.0 Developer Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 Foundation, Windows Server 2008 R2 for Embedded Systems, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 R2 Service Pack 1, Windows Server 2008 R2 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Balík Service Pack 1 pre systém Windows Vista, Balík Service Pack 2 pre systém Windows Vista, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows 7 Professional for Embedded Systems, Windows 7 Service Pack 1, Windows 7 Ultimate for Embedded Systems

 • kbenv kbhowtomaster kbmt KB310516 KbMtsk
Pripomienky