Možné problémy s pomalým pripojením v systéme Windows XP a ich riešenie

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Ak sa v tomto článku nepopisuje váš problém s hardvérom, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft, na ktorej nájdete ďalšie články týkajúce sa hardvéru:
SUHRN
V tomto článku sa popisuje viacero problémov súvisiacich s pomalým pripojením, ku ktorým môže dochádzať pri používaní počítača so systémom Windows. Článok poskytuje riešenia týchto problémov.
DALSIE INFORMACIE
V nasledujúcej časti sú popísané možné príčiny pomalého pripojenia:

Nízka kvalita telefónnej linky

Tento problém môže spôsobovať statická elektrina na linke, príležitostné závažné prerušenie spojenia pri používaní telefónnej linky alebo prenos častí telefonickej konverzácie iných osôb. Ak chcete odstrániť takéto správanie, obráťte sa na svojho poskytovateľa telefonického pripojenia a požiadajte o kontrolu telefónnych liniek.

POZNÁMKA: Väčšina poskytovateľov telefonického pripojenia účtuje poplatky za služby, ktoré vykonávajú v rámci domácnosti, ale nie za prácu na pripojeniach mimo domácnosti. Informácie o týchto poplatkoch za služby získate od poskytovateľa telefonického pripojenia.

Zmeny na strane poskytovateľa internetových služieb (ISP)

Ak chcete preskúmať možné zmeny na strane poskytovateľa internetových služieb, zistite, či sa váš poskytovateľ nestal súčasťou inej spoločnosti alebo či pomalé pripojenia neodôvodňuje problémami so sieťou. S cieľom vyriešiť takéto problémy môže byť potrebné prejsť k spoľahlivejšiemu poskytovateľovi internetových služieb.

Viaceré konvertory analógového signálu na digitálny medzi počítačom a poskytovateľom internetových služieb

Ak sa prostredníctvom telefónnej linky nemôžete pripojiť s vyššou rýchlosťou než 28,8 kilobitov za sekundu (kb/s), príčinou môže byť práve tento problém. Ak chcete vyriešiť tento problém, obráťte sa na poskytovateľa telefonického pripojenia a požiadajte ho o informácie o rýchlostiach vo vašej oblasti a o spôsoboch, akými ich môžete zvýšiť.

Nesprávne, poškodené alebo viaceré ovládače modemu

Pre tento problém sú charakteristické časté odpojenia. Ak chcete vyriešiť takéto správanie, spustite počítač v núdzovom režime a skontrolujte, či nie sú nainštalované viaceré ovládače modemu pre radiče modemu, zvuku, videa a herné zariadenia. Overte správnosť ovládača modemu. Ak nie je správny, odstráňte aktuálny ovládač modemu a nainštalujte správny ovládač.

Rušenie z okolitého prostredia

Na rušenie z okolitého prostredia môžu poukazovať zvuky modemu vychádzajúce z iných zariadení v kombinácii so spomaleným pripojením. Zvuk modemu môže vychádzať napríklad z reproduktorov počítača, pričom rušenie môžu spôsobovať iné elektronické zariadenia v miestnosti. Ak chcete odstrániť takéto správanie, oddeľte telefónne linky od iných káblov. Skúste tiež otestovať schopnosť pripojenia počítača v inej miestnosti použitím inej telefónnej zásuvky.

Programy na pozadí

Počítač sa môže spomaliť, ak sú spustené programy na pozadí. Ak chcete odstrániť takéto správanie, pomocou nástroja Msconfig zakážte programy v spúšťacom priečinku. Reštartujte počítač a otestujte pripojenie.

Bežná prevádzka poskytovateľa internetových služieb

Nízke rýchlosti sa môžu vyskytovať počas špičky pri používaní internetových služieb. Ak poskytovateľ internetových služieb poskytuje množstvo pripojení v rámci jedného kombinovaného pripojenia, bežné požiadavky zákazníkov môžu preťažiť kapacitu kombinovaného pripojenia. Ak chcete odstrániť takéto správanie, môže byť potrebné prejsť k spoľahlivejšiemu poskytovateľovi internetových služieb.
HWMODCON slow, speed, connection, modem
Vlastnosti

ID článku: 310590 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:02:11 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbenv KB310590
Pripomienky