Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Získanie inštalačných diskiet systému Windows XP pre inštaláciu spúšťanú z diskiet

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

ÚVOD
Zavádzacie inštalačné diskety systému Windows XP sa dajú získať v spoločnosti Microsoft, dajú sa však iba prevziať. Tieto zavádzacie inštalačné diskety slúžia na spustenie inštalačného programu na počítačoch, na ktorých nemožno použiť spúšťací disk CD-ROM. Ak sa dá váš počítač spustiť z disku CD-ROM alebo pomocou sieťovej inštalácie, dôrazne odporúčame, aby ste radšej použili niektorý z týchto postupov.

Budúce produkty už nebudú inštaláciu použitím zavádzacích inštalačných diskov podporovať. Nainštalovanie budúcich operačných systémov spoločnosti Microsoft bude vyžadovať možnosť spustenia z jednotky CD alebo použitie zavedenia PXE zo siete. Ďalšie informácie o používaní zavedenia PXE získate na webovej stránke RIS and PXE requirements na webovej lokalite Microsoft TechNet.

Získanie náhradného disku

Ak ste si systém Windows XP zakúpili v priebehu posledných 30 dní, je možné, že ho budete môcť vrátiť v predajni, v ktorej ste ho zakúpili, a získať náhradu v rámci 30-dňovej záruky vrátenia peňazí spoločnosti Microsoft. Informácie o 30-dňovej záruke vrátenia peňazí môžu byť uvedené na obale produktu.

Ak chcete získať náhradný disk, môžete sa tiež obrátiť na oddelenie Order Desk spoločnosti Microsoft na telefónnom čísle v USA (800) 360-7561 a požiadať o náhradu za poškodený disk. Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Ak chcete vyhľadať príslušnú pobočku, prejdite na webovú lokalitu Microsoft Worldwide.

Kto by mal prevziať inštalačné diskety?Inštalačné diskety by ste mali prevziať, ak sa na vás vzťahujú všetky nasledujúce podmienky:
  • Inštalujete novú a úplnú maloobchodnú verziu systému Windows XP.

    Poznámka: Ak inovujete systém a v rámci tejto inovácie inštalujete systém Windows XP, inštalačné diskety nepotrebujete.
  • Máte funkčnú jednotku CD, ale počítač sa nedá spustiť z disku CD-ROM.
  • Počítač sa dá spustiť z disketovej jednotky.
Poznámka: Inštalačný disk CD-ROM systému Windows XP je spúšťací disk a dá sa použiť na spustenie systému Windows. Pri použití inštalačného disku CD-ROM systému Windows XP na spustenie počítača môžete skúsiť obnoviť softvér systému pomocou Konzoly na obnovenie systému Windows. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
314058 Popis Konzoly na obnovenie v systéme Microsoft Windows XP

Postup pri prevzatí, vytvorení a používaní inštalačných diskiet

K dispozícii je šesť zavádzacích inštalačných diskiet systému Windows XP. Na získanie prístupu k jednotke CD a na spustenie procesu inštalácie musíte mať k dispozícii súbory a ovládače, ktoré sú na týchto disketách uložené.

Krok 1: Prevzatie programu na vytvorenie inštalačných diskietPrevezmite verziu inštalačných diskiet, ktorá zodpovedá verzii systému Windows XP na disku CD-ROM. Verzia by mala byť uvedená na disku CD-ROM. Obsahuje aj informáciu o prípadnom balíku Service Pack, ktorý sa môže na disku nachádzať. 


Windows XP Service Pack 2 (SP2)
Informácie o verziách zavádzacích inštalačných diskiet, ktoré sú k dispozícii na prevzatie, získate na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:

Krok 2: Spustenie programu na vytvorenie inštalačných diskietKeď prevezmete inštalačné diskety, prevzatý súbor obsahuje jeden veľký programový súbor. Keď tento prevzatý súbor spustíte, extrahujú sa z neho jednotlivé súbory a potom sa zobrazí nasledujúce hlásenie: 
This program creates the Setup boot disks for Windows XP. To create these disks, you must to provide 6 blank, formatted, high-density disks.

Please specify the floppy drive to copy the images to:
Zadajte písmeno disketovej jednotky (obvykle je to jednotka A). Po zadaní písmena disketovej jednotky sa zobrazí nasledujúce hlásenie:
Insert one of these disks into drive písmeno jednotky. This disk will become the Windows XP Setup Boot Disk.

Press any key when you are ready.
Po stlačení ľubovoľného klávesu sa spustí extrakcia prevzatého súboru a kopírovanie súborov. Po zobrazení príslušných výziev vkladajte jednotlivé diskety, až kým sa nevytvorí všetkých šesť diskiet. V prípade prerušenia procesu je nutné znovu spustiť prevzatý súbor programu na vytvorenie všetkých šiestich diskov.

Dbajte na to, aby ste každú disketu správne označili číslom, ktoré určí program. Počas inštalácie je diskety nutné použiť v správnom poradí.

Krok 3: Spustenie počítača pomocou prvej inštalačnej diskety na spustenie novej inštalácie systému Windows XPPo vytvorení všetkých šiestich diskiet vložte prvú disketu do disketovej jednotky a potom reštartujte počítač. Počítač musí byť nakonfigurovaný na spúšťanie z disketovej jednotky. Môže byť preto potrebné zmeniť nastavenia systému BIOS daného počítača. 

Spustí sa proces inštalácie. Po zobrazení výziev vložte príslušné ďalšie diskety. Na dokončenie procesu inštalácie bude potrebné použiť disk CD-ROM so systémom Windows XP.
dalsie informacie
Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšieho balíka Windows XP Service Pack na disku zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
Ak chcete získať obraz Windows XP Service Pack 3 – ISO-9660 CD ISO, prejdite na webovú stránku Windows XP Service Pack 3 – súbor obrazu ISO-9660 CD.
Ďalšie zdroje informácií
inštalačné diskety zavádzacie diskety
Vlastnosti

ID článku: 310994 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:04:13 – Revízia: 6.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbresolve kbaccctrl atdownload kbhowto kbenv kbsetup KB310994
Pripomienky