Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Chyba: Zobrazí chybové hlásenie "súčasť ActiveX nemôžete vytvoriť objekt" pri použití programu Windows Script Host na spustenie vzdialeného skriptu

DÔLEŽITÉ: Tento článok bol preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft, nie prekladateľom. Spoločnosť Microsoft ponúka články preložené prekladateľmi aj strojovo preložené články, vďaka čomu máte možnosť prístupu ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo svojom jazyku. Strojovo preložený článok však nie je vždy perfektný. Môže obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky, podobne ako cudzinec môže robiť chyby, keď rozpráva vašim jazykom. Spoločnosť Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené akýmkoľvek nepresným prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany zákazníkov. Spoločnosť Microsoft softvér na strojový preklad pravidelne aktualizuje.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem:311269
PRIZNAKY
Pri pokuse spustiť vzdialeného skriptu pomocou Windows Script Host (WSH) 5.6 v počítači so systémom Windows XP sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Chyba: Súčasť ActiveX nemôžete vytvoriť objekt
Kód: 800A01AD
Zdroj: Microsoft VBScript Runtime chyba
PRICINA
Toto správanie sa môže vyskytnúť, ak nastavenie WSH vzdialenej skriptovanie bola vykonaná nesprávne v systéme so systémom Windows XP.
RIESENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, zaregistrujte WScript objekt spustením Wscript - regserver príkaz z príkazového riadku, alebo z Spustiť príkaz na Štart ponuka.
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o chybu v produktoch spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti „vzťahuje sa na".
DALSIE INFORMACIE

Kroky na reprodukovanie tohto problému

 1. Kliknite na položku Štart, ukážte na Programs, ukážte na Príslušenstvo, a potom kliknite na tlačidlo Poznámkový blok.
 2. Skopírujte nasledujúci kód a potom ho prilepte do programu Poznámkový blok:
  <package><job><script language="VBScript">set oController = CreateObject("WSHController")set oProcess = oController.CreateScript(<Path To Remote Script>, <Server>)WScript.ConnectObject oProcess, "remote_"oProcess.ExecuteWhile oProcess.Status <> 2  WScript.Sleep 100WEndWScript.Echo "Done"Sub remote_Error	Dim theError	Set theError = oProcess.Error	WScript.Echo "Error - Line: " & theError.Line & ", Char: " & theError.Character & vbCrLf & "Description: " & theError.Description  	WScript.Quit -1End Sub</script></job></package>					
 3. Uložiť dokument s názvom súboru RemoteTest.wsf.
 4. Na Súbor ponuky, kliknite na tlačidlo Nové Ak chcete vytvoriť nový súbor.
 5. Skopírujte nasledujúci kód a potom ho prilepte do nového dokumentu programu Poznámkový blok:
  <package><job><script language="VBScript">set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")set fout = fso.CreateTextFile("c:\RemoteTest.txt", true)fout.WriteLine Nowfout.Close</script></job></package>					
 6. Uložiť dokument s názvom súboru RemoteFile.wsf.Keď spustíte súbor RemoteTest.wsf, počítač sa pripája na vzdialený server a beží RemoteFile.wsf. Všimnite si, že chcete pripojiť k vzdialenému serveru, musíte zadať oboch cestu k súboru a informácie servera.
Note This is a "FAST PUBLISH" article created directly from within the Microsoft support organization. The information contained herein is provided as-is in response to emerging issues. As a result of the speed in making it available, the materials may include typographical errors and may be revised at any time without notice. See Terms of Use for other considerations.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 311269 – Posledná kontrola: 11/01/2011 07:00:00 – Revízia: 2.0

 • kbdswmanage2003swept kbbug kberrmsg kbnofix kbmt KB311269 KbMtsk
Pripomienky