Pri inštalácii systému Windows XP sa zobrazí chybové hlásenie upozorňujúce, že je potrebný súbor Asms na disku CD-ROM so systémom Windows XP Professional

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
Dôležité Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Databázu Registry pred vykonaním úprav zálohujte. Mali by ste tiež vedieť, ako databázu Registry obnoviť v takom prípade, ak sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
PRIZNAKY
Pri inštalácii systému Windows XP sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
[Potrebné súbory]

Požaduje sa súbor Asms na disku CD-ROM so systémom Windows XP Professional. Zadajte cestu umiestnenia súboru a kliknite na tlačidlo OK.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak nemôže inštalačný program komunikovať s jednotkou CD-ROM.
RIESENIE
Na vyriešenie tohto problému použite príslušný postup pre daný počítač.

Pevný disk so systémom súborov FAT alebo FAT32

Ak je pevný disk formátovaný systémom súborov FAT alebo FAT32, postupujte nasledovne:
 1. Použite spúšťací disk systému Microsoft Windows 98 Druhé vydanie alebo Microsoft Windows Millennium Edition (Me) s ovládačmi jednotky CD-ROM na reštartovanie počítača.
 2. Skopírujte nástroj Xcopy.exe z disku CD-ROM so systémom Windows 98 Druhé vydanie, Windows Millennium Edition (Me) alebo z pevného disku na spúšťací disk systému Windows. Pri kopírovaní použite príslušný postup.

  Disk CD-ROM so systémom Windows 98 Druhé vydanie

  Vložte disk CD-ROM so systémom Windows 98 Druhé vydanie do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM a potom do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky a po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER. Reťazec cd-rom predstavuje písmeno jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win98\smartdrv.exe
  copy cd-rom:\tools\oldmsdos\xcopy*.*

  Windows Millennium Edition (Me) CD-ROM

  Vložte disk CD-ROM so systémom Windows Millennium Edition (Me) do jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM a potom do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky a po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER. Reťazec cd-rom predstavuje písmeno jednotky CD-ROM alebo DVD-ROM:
  c:
  copy cd-rom:\win9x\smartdrv.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy.exe /L c:\ xcopy.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_17.cab xcopy32.exe /L c:\ xcopy32.exe
  extract cd-rom:\win9x\win_19.cab xcopy32.mod /L c:\ xcopy32.mod

  Pevný disk

  Do príkazového riadka zadajte nasledujúce riadky, kde reťazec jednotka predstavuje písmeno jednotky pevného disku, na ktorom je nainštalovaný systém Windows, a po zadaní každého riadku stlačte kláves ENTER:
  c:
  copy drive:\windows\smartdrv.*
  copy drive:\windows\xcopy*.*
 3. Vyberte disk CD-ROM so systémom Windows 98 alebo Windows Millennium Edition (Me) a vložte disk CD-ROM so systémom Windows XP Professional .
 4. Skopírujte priečinok I386 a všetky jeho podpriečinky na pevný disk. Postupujte pri tom tak, že do príkazového riadka zadáte nasledujúce riadky, kde reťazec cd-rom predstavuje písmeno jednotky CD-ROM a reťazec jednotka predstavuje písmeno jednotky pevného disku. Po zadaní každého riadka stlačte kláves ENTER:
  smartdrv
  xcopy cd-rom:\i386 drive:\i386 /e
 5. Reštartujte počítač a znovu spustite inštalačný program.
 6. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, kliknite na tlačidlo Prehľadávať a potom zadajte cestu k priečinku I386 na pevnom disku.

  Poznámka. Výzva na zadanie umiestnenia tohto priečinka sa môže zobraziť niekoľkokrát. Ak nie je tlačidlo Prehľadávať k dispozícii, prečítajte si časť Pevný disk so systémom súborov NTFS.

Pevný disk so systémom súborov NTFS

Ak je pevný disk formátovaný systémom súborov NTFS a vykonávate inováciu zo staršej verzie systému Windows, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1

Upozornenie Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry, bude možné vyriešiť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.
 1. Keď sa zobrazí chybové hlásenie, stlačením klávesov SHIFT+F10 spustite príkazovú reláciu.
 2. Zadajte príkaz regedit.exe a stlačte kláves ENTER.
 3. Kliknite na položku HKEY_LOCAL_MACHINE.
 4. V ponuke Súbor kliknite na položku Načítanie podregistra a potom načítajte %Windir%\System32\Config\System.sav.
 5. Keď sa zobrazí výzva na zadanie názvu, zadajte Test.
 6. Vyhľadajte a kliknite na nasledujúci kľúč:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Test\ControlSet1\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 7. Odstráňte z databázy Registry kľúč UPPERFILTERS a kľúč LOWERFILTERS.
 8. Opakujte kroky 6 a 7 na ostatných kľúčoch ControlSet# v podregistri Test.
 9. Kliknite na ponuku Súbor a potom kliknite na položku Skončiť a ukončite Editor databázy Registry.
 10. Ak cesta v chybovom hlásení obsahuje správne písmeno jednotky CD-ROM, kliknite na tlačidlo OK a pokračujte v inštalačnom programe.
 11. Ak sa zobrazí chybové hlásenie znovu, inštalačný program nedokáže správne čítať jednotku CD-ROM alebo je nesprávna cesta. V takomto prípade reštartujte počítač a nechajte, nech sa inštalačný program znovu spustí.

Postup 2

Ak sa nedá program Regedit.exe spustiť z príkazového riadka a existuje ďalšia voľná oblasť na pevnom disku, na ktorú môžete inštalovať systém Windows, postupujte nasledovne:
 1. Nainštalujte systém Windows na inú oblasť.
 2. Spustite novú inštaláciu systému Windows a potom spustite program Regedit.exe.
 3. Vykonajte kroky v postupe 1, ale podregister System.sav načítajte z pôvodného priečinka systému Windows.

Postup 3

Ak nepoužívate disk CD-ROM so systémom Windows XP s hologramom (používate napr. napálený disk CD-ROM), pokúste sa inštalačný program spustiť z maloobchodného disku CD-ROM s hologramom. Ak chcete overiť použitie disku CD-ROM, spustite počítač pomocou konzoly Recovery Console a potom skontrolujte priečinok C:\$win_nt$.~ls. Vyhľadajte priečinok Asms. Ak priečinok chýba, alebo súbory, ktoré obsahuje majú nula bajtov, disk CD-ROM sa nenapálil správne.

Ďalšie informácie o používaní nástroja Recovery Console nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP
Vlastnosti

ID článku: 311755 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:06:59 – Revízia: 5.1

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbregistry kberrmsg kbprb kbsetup KB311755
Pripomienky