Popis schémy číslovania pre identifikátory GUID v Office 2016 kódov produktu

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 3120274
Popis schémy číslovania pre identifikátory GUID kódov produktu v starších verziách balíka Microsoft Office, kliknite na nasledovné číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base.

Microsoft Office 2003
832672 Popis schémy číslovania pre identifikátory GUID v balíku Office 2003 kódov produktu
Systém produktov Microsoft Office 2007
928516 Popis schémy číslovania pre identifikátory GUID kódov produktu v balíkoch 2007 Office a programy
Microsoft Office 2010
2186281 Popis schémy číslovania pre identifikátory GUID v balíku Office 2010 kódov produktu
Microsoft Office 2013
2786054 Popis schémy číslovania pre identifikátory GUID v balíku Office 2013 kódov produktu
Súhrn
Tento článok popisuje, ako čítať identifikátory GUID produktov v databáze registry systému Windows na určenie informácií o balíka Microsoft Office 2016, programy alebo nástroje, ktoré používate. Identifikátory obsahujú informácie o type vydania verzie a jazyku balíka Office 2016 alebo programu.

Poznámka: GUID sa vytvoria len v prípade, že používateľ nainštaluje Windows Installer (MSI) verziu balíka Office 2016 alebo programu balíka Office 2016. GUID sa nevytvoria, keď používateľ nainštaluje klikni a spusti verziu balíka Office 2016 alebo programu balíka Office 2016.

Ďalšie informácie o technológii klikni a spusti nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Ďalšie informácie
Pri inštalácii balíka Office 2016 alebo niektorého z samostatných programov Office 2016 sa jeden alebo viaceré identifikátory GUID kódov produktu sú vytvorené v nasledujúcom podkľúči databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Ak nainštalujete 32-bitovú verziu balíka Office 2016 64-bitová verzia systému Windows, identifikátory GUID sú vytvorené nasledujúci podkľúč databázy registry:
HKEY_LOCAL_MACHINE \Software\WOW6432Node\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Všetky identifikátory GUID používajú nasledujúci formát:
{BRMMmmmm-PPPP-LLLL-p000-D000000FF1CE}
V nasledujúcej tabuľke sú popísané znaky GUID.

ZnakyDefiníciaŠestnástkové hodnoty
BVerzia0-9 A-F
RTyp vydania0-9 A-F
MMHlavná verzia0-9
mmmmVedľajšia verzia0-9
PPPPIdentifikácia produktu0-9 A-F
LLLLIdentifikácia jazyka0-9 A-F
p0 x 86, 1 x 640-1
000Rezervované pre budúce použitie, aktuálne 00
D1 pre ladenie, 0 príjemcu0-1
000000FF1CEIdentifikácia rodiny balíka Office0-9


Na zobrazenie identifikátorov GUID pre balíky Office 2016 a programy, ktoré sú nainštalované v počítači, postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku spustiť, zadajte príkaz regedit, a kliknite na tlačidlo OK.
  2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy registry:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
Názvy identifikátorov GUID sa začínajú zloženou zátvorkou ({}). Identifikátory GUID sú teda položky, ktoré sú uvedené v časti Odinštalovanie.

Názov hodnotyPopis
DisplayNameNázov produktu, ktorý sa zobrazí v dialógovom okne Pridanie alebo odstránenie programov
InstallDateDátum, v ktorom bol nainštalovaný produkt
Identifikácia produktuIdentifikácia produktu
Odkaz InstallSourceZdroj inštalácie
RegCompanyRegistrovaná spoločnosť
RegOwnerRegistrované meno používateľa

Verzia

Hodnoty verzie vydania určujú úroveň vydania, napríklad verziu beta alebo vydanie – výroba (RTM). Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o hodnoty verzie vydania.

Názov hodnotySpráva
0Ľubovoľné vydanie pred verziou Beta 1
1Beta 1
2Beta 2
3Release Candidate 0 (RC0)
4Release Candidate 1 (RC1) alebo OEM Preview
5 až 8Rezervované hodnoty
9RTM. Toto je prvá verzia uvedená na trh (úvodné vydanie).
AService Pack 1 (SP1). Táto hodnota sa nepoužíva, ak sa po verzii RTM nezmení kód produktu.
BService Pack 2 (SP2). Táto hodnota sa nepoužíva, ak sa po verzii RTM nezmení kód produktu.
CService Pack 3 (SP3). Táto hodnota sa nepoužíva, ak sa po verzii RTM nezmení kód produktu.
D-FRezervované hodnoty

Typ vydania

Typ vydania určuje cieľovú skupinu balíka Office 2016, ako enterprise alebo maloobchodná verzia. Nasledujúca tabuľka obsahuje ďalšie informácie o typoch vydania balíka Office 2016.
HodnotaTyp vydania
0Multilicencie
1Retail alebo OEM
2Skúšobná verzia
5Stiahnuť

Identifikácia produktu

Identifikácia produktu predstavuje verziu balíka Office 2016 alebo program, napríklad Office Professional 2016 alebo Office Standard 2016. Nasledujúca tabuľka obsahuje informácie o produkte Office 2016 identifikácie.

Identifikácia produktuSKU
0011Microsoft Office Professional Plus 2016
0012Microsoft Office Standard 2016
0015Microsoft Access 2016
0016Microsoft Excel 2016
0018Microsoft PowerPoint 2016
0019Microsoft Publisher 2016
001AMicrosoft Outlook 2016
001BMicrosoft Word 2016
001FMicrosoft Office Proofing Tools Kit kompilácie 2016
003AMicrosoft Project Standard 2016
003BMicrosoft Project Professional 2016
0051Microsoft Visio Professional 2016
0053Microsoft Visio Standard 2016
00A1Microsoft OneNote 2016
00BAMicrosoft Office OneDrive pre podnikové 2016
110DMicrosoft Office SharePoint Server 2016
012BMicrosoft Skype pre podnikové 2016

Identifikácia jazyka

Identifikátor jazyka (LCID) sa líši od jazyka. Pretože LCID sa v identifikátore GUID nachádza v šestnástkovom formáte, musíte hodnotu LCID skonvertovať na desiatkovú hodnotu na určenie jazyka. Napríklad šestnástková hodnota 0409 sa skonvertuje na desiatkovú hodnotu 1033. Táto hodnota predstavuje angličtinu.

Ďalšie informácie o identifikátoroch jazyka v balíkoch Office 2016 a programy, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Vzorový identifikátor GUID

Predstavte si, že prvých 16 číslic identifikátora GUID je "90160000-0011-0407." V tomto príklade GUID bol vytvorený úvodnou verziou (9) maloobchodného alebo OEM vydania (1), verzia 15.0000, Microsoft Office Professional Plus 2016 (0011). Jazykom produktu je nemčina. V tomto prípade sa šestnástková hodnota 0407 skonvertuje na desiatkovú hodnotu 1031. Táto hodnota predstavuje nemčinu.
Typ vydania verzia vydania kbexpertisebeginner kbupgrade kbsetup kbhowto kbuninstall KB2786054 GUID OFF2016 Product ID

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 3120274 – Posledná kontrola: 12/04/2015 21:37:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Office Standard 2016, Microsoft Office Professional 2016, Microsoft Office Professional Plus 2016, Access 2016, Excel 2016, Word 2016, OneNote 2016, Outlook 2016, PowerPoint 2016, Visio Standard 2016, Microsoft Publisher 2016, Microsoft Project Professional 2016

  • kbmt KB3120274 KbMtsk
Pripomienky