Trenutno ste van mreže; čekamo da se ponovo povežete na internet

Po nainštalovaní aktualizácie z novembra (verzie 1511) sa nemusia zachovať niektoré nastavenia

Súhrn
Nedávno sme sa dozvedeli o probléme, ktorý mohol ovplyvniť veľmi malé množstvo používateľov, ktorí už nainštalovali systém Windows 10 a použili aktualizáciu z novembra (verziu 1511). Po nainštalovaní aktualizácie z novembra sa nemuselo zachovať niekoľko nastavení reklamnej identifikácieaplikácií na pozadífiltra SmartScreen a synchronizácie so zariadeniami. Tento problém bol opravený v aktualizácii priradenej k článku KB3120677.
Riešenie
Pre zákazníkov, ktorí v minulosti nainštalovali aktualizáciu z novembra (verziu 1511), pracujeme na obnovení ich predchádzajúcich nastavení v priebehu nasledujúcich dní a ospravedlňujeme sa za spôsobené nepríjemnosti. Používatelia, ktorí chcú medzitým skontrolovať používané nastavenia, môžu prejsť do ponuky Nastavenie a potom do časti Ochrana osobných údajov.
  • Vyberte položku Všeobecné a upravte nastavenie reklamnej identifikácie a filtra SmartScreen.
  • Vyberte položku Ostatné zariadenia a upravte nastavenia synchronizácie so zariadeniami.
  • Vyberte položku Aplikácie na pozadí a skontrolujte aplikácie nastavené na prácu na pozadí.

Svojstva

ID članka: 3121244 - Poslednji pregled: 11/25/2015 01:58:00 - Verzija: 2.0

Windows 10

  • KB3121244
Povratne informacije