Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Počas prihlasovania do systému sa nezobrazuje žiadne upozornenie na skončenie platnosti hesla

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
PRIZNAKY
Systém Windows XP nemusí zobraziť upozornenie na blížiaci sa koniec platnosti hesla používateľa. Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sa používateľ prihlasuje do domény založenej na systéme Microsoft Windows 2000 z počítača so systémom Microsoft Windows XP Professional, do ktorého bol predtým prihlásený, a platnosť hesla používateľa skončí v zadanom limite pre skončenie platnosti.
PRICINA
Nasledujúca politika určuje, či systém Windows XP čaká na inicializáciu siete počas spúšťania a prihlasovania používateľa:
Computer Configuration\Administrative Templates\System\Logon: Always wait for the network at computer startup and logon
Podľa predvoleného nastavenia systém Windows XP nečaká na úplnú inicializáciu siete počas procesu spúšťania a prihlasovania. Existujúci používatelia sa prihlásia pomocou poverení uložených vo vyrovnávacej pamäti. Vďaka tomu sa skracuje čas potrebný na prihlásenie. Skupinová politika sa používa v pozadí po sprístupnení siete.

Keďže ide o obnovovanie v pozadí, niektoré rozšírenia, ako je napríklad inštalácia softvéru alebo presmerovanie priečinka, vyžadujú dve prihlásenia na použitie zmien. Na bezpečné spustenie týchto rozšírení sa požaduje, aby nebol prihlásený žiadny používateľ. Preto musia byť tieto rozšírenia spracované v popredí ešte predtým, ako používatelia začnú aktívne používať počítač. Zmeny vykonané na objektoch používateľa, ako napríklad pridanie cesty k cestovnému profilu, domovský priečinok alebo prihlasovací skript objektu používateľa, môžu okrem toho na svoju detekciu vyžadovať dva prihlasovacie procesy.

Ak sa používateľ s cestovným profilom, domovským priečinkom alebo prihlasovacím skriptom objektu používateľa prihlasuje do počítača, systém Windows XP pred prihlásením používateľa vždy počká na inicializáciu siete. Ak sa používateľ predtým neprihlásil do počítača, systém Windows XP vždy počká na inicializáciu siete.

Ak zapnete nastavenie uvedené vyššie v tomto článku, prihlasovanie prebieha tak isto, ako v klientoch so systémom Windows 2000. Systém Windows XP počká pred prihlásením používateľov na úplnú inicializáciu siete. Skupinová politika sa aplikuje synchrónne v popredí.

Ak nastavenie vypnete alebo nenakonfigurujete, systém Windows XP nebude čakať na úplnú inicializáciu siete a používatelia sa prihlásia pomocou poverení uložených vo vyrovnávacej pamäti. Skupinová politika sa aplikuje asynchrónne v pozadí.

Ak chcete, aby sa presmerovanie priečinka, inštalácia softvéru alebo nastavenia cestovného používateľského profilu používali len s jedným procesom prihlásenia, zapnite toto nastavenie, aby systém Windows XP čakal pred použitím politiky na sprístupnenie siete.

Nezabúdajte, že v prípade serverov sa spúšťanie a spracovávanie prihlásenia správa tak, ako keby bolo toto nastavenie politiky zapnuté.
RIESENIE
Na odstránenie tohto problému si zaobstarajte najnovší balík Service Pack pre systém Windows XP. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack

Informácie o rýchlej oprave

Od spoločnosti Microsoft je k dispozícii podporovaná rýchla oprava. Táto rýchla oprava je však určená len na opravu problémov, ktoré sú popísané v tomto článku. Použite ju iba v počítačoch s týmto konkrétnym problémom. Je možné, že táto rýchla oprava bude ďalej testovaná. Ak vám teda tento problém nespôsobuje výrazné problémy, odporúčame, aby ste počkali na ďalšiu aktualizáciu softvéru, ktorá obsahuje túto rýchlu opravu.

Ak je rýchla oprava k dispozícii na prevzatie, na začiatku tohto článku databázy Knowledge Base sa nachádza sekcia, kde ju môžete prevziať. Ak sa táto sekcia nezobrazuje, obráťte sa na služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a požiadajte o poskytnutie tejto rýchlej opravy.

Poznámka. Ak sa vyskytnú ďalšie problémy alebo ak je potrebné riešiť problémy, vytvorte samostatnú servisnú požiadavku. Ďalšie otázky a žiadosti o technickú podporu, ktoré sa netýkajú tejto konkrétnej rýchlej opravy, podliehajú bežným poplatkom za poskytovanie technickej podpory. Úplný zoznam telefónnych čísiel služby podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft a informácie o vytvorení samostatnej servisnej požiadavky nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Poznámka. Vo formulári na prevzatie dostupnej rýchlej opravy sa zobrazujú jazyky, pre ktoré je rýchla oprava k dispozícii. Ak nemôžete nájsť požadovaný jazyk, znamená to, že rýchla oprava nie je pre tento jazyk k dispozícii.

Informácie o súboroch

Anglická verzia tejto opravy by mala mať nasledujúce alebo novšie atribúty súboru:
  Dátum    Čas   Verzia    Veľkosť   Názov súboru  -----------------------------------------------------  2-28-2002  16:11  5.1.2600.31  968192  Msgina.dll				

RIEŠENIE
Tento problém môžete obísť, ak zapnete nasledujúcu skupinovú politiku:
Computer\Administrative Templates\System\logon\Always wait for the network at computer startup and logon
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdila, že ide o problém, ktorý sa týka produktov spoločnosti Microsoft uvedených na začiatku tohto článku. Tento problém bol prvýkrát vyriešený v aktualizácii Microsoft Windows XP Service Pack 1.
Vlastnosti

ID článku: 313194 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:12:58 – Revízia: 1.4

Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbautohotfix kbhotfixserver kbqfe kbbug kbfix kbsetup kbwinxpsp1fix KB313194
Pripomienky