Způsob použití příkazu AT naplánovat úlohy

DŮLEŽITÉ: Tento článek je přeložen pomocí softwaru na strojový překlad Microsoft. Nepřesný či chybný překlad lze opravit prostřednictvím technologie Community Translation Framework (CTF). Microsoft nabízí strojově přeložené, komunitou dodatečně upravované články, a články přeložené lidmi s cílem zajistit přístup ke všem článkům v naší znalostní bázi ve více jazycích. Strojově přeložené a dodatečně upravované články mohou obsahovat chyby ve slovníku, syntaxi a gramatice. Společnost Microsoft není odpovědná za jakékoliv nepřesnosti, chyby nebo škody způsobené nesprávným překladem obsahu nebo jeho použitím našimi zákazníky. Více o CTF naleznete na http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/cs.

Projděte si také anglickou verzi článku: 313565
Poznámka
Tento článek se vztahuje na systém Windows 2000. Podpora pro systém Windows 2000 končí 13. července 2010. Na Centrum řešení ukončení podpory systému Windows 2000 je výchozí bod pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000. Další informace naleznete Zásady životního cyklu odborné pomoci společnosti Microsoft.
Poznámka
Tento článek se vztahuje na systém Windows 2000. Podpora pro systém Windows 2000 končí 13. července 2010. Na Centrum řešení ukončení podpory systému Windows 2000 je výchozí bod pro plánování strategie migrace ze systému Windows 2000. Další informace naleznete Zásady životního cyklu odborné pomoci společnosti Microsoft.
Souhrn
V systému Windows 2000 můžete použít nástroje Plánovač úloh v Ovládacích panelech pro plánování úloh. Můžete také použít příkaz na ruční plánování úloh. Tento článek popisuje, jak vytvořit a zrušit úlohy naplánované pomocí příkazu at .

back to the top

Příkaz AT-přehled

Naplánování spuštění příkazu, skriptu nebo programu v zadané datum a čas spuštění, můžete použít příkaz at . Tento příkaz můžete také zobrazit existující naplánované úlohy.

Chcete-li používat příkaz at , musí být spuštěna služba Plánovač úloh a musíte být přihlášeni jako člen místní skupiny Administrators. Při vytvoření úlohy pomocí příkazu at , je nutné nakonfigurovat úkoly tak, aby spuštění v rámci stejného účtu uživatele.

Příkaz at používá následující syntaxi:
na \\název_počítače čas / interactive | / every:Datum,... / Další:Datum,... příkaz
na \\název_počítače id / DELETE | / DELETE/ yes
Následující seznam popisuje parametry, které lze použít pomocí příkazu at .
 • \\computername: Tento parametr použijte k určení vzdáleného počítače. Pokud tento parametr vynecháte, budou úkoly naplánovány spustit v místním počítači.
 • čas: Tento parametr použijte k určení času, kdy se úloha spustit. Čas je zadán jako hodiny:minut založen na 24hodinovém cyklu. Například 0:00 představuje půlnoc a 20:30-8:30 hod.
 • / interactive: Pomocí tohoto parametru umožníte komunikovat s plochou uživatele přihlášeného v okamžiku, kdy bude úloha spuštěna úloha.
 • / every:Datum,...: Pomocí tohoto parametru k naplánování spuštění úlohy na určený den nebo dny v týdnu nebo měsíci, například, každý pátek nebo osmý den v měsíci. Zadejte Datum jako jeden nebo více dnů v týdnu (použijte následující zkratky: M, T, W, Th, F, S, Su) nebo jeden nebo více dnů v měsíci (použít čísla 1 až 31). Zkontrolujte jednotlivé položky pomocí čárek. Pokud tento parametr vynecháte, je úkol naplánován na aktuální den.
 • / Další:Datum,...: Pomocí tohoto parametru lze naplánovat úlohu spustit v dalším výskytu daného dne (například příští pondělí). Zadejte Datum jako jeden nebo více dnů v týdnu (použijte následující zkratky: M, T, W, Th, F, S, Su) nebo jeden nebo více dnů v měsíci (použít čísla 1 až 31). Zkontrolujte jednotlivé položky pomocí čárek. Pokud tento parametr vynecháte, je úkol naplánován na aktuální den.
 • příkaz: Pomocí tohoto parametru lze určit příkaz systému Windows 2000 program (soubor .exe nebo com) nebo dávkový program (soubor BAT nebo CMD), který chcete spustit. Pokud příkaz vyžaduje jako parametr cestu, použijte absolutní cestu (úplnou cestu začínající písmenem jednotky). Pokud je příkaz ve vzdáleném počítači, použijte název cesta (Uniform Naming Convention) (\\Název_serveru\Název_sdílené_položky). Pokud příkaz není spustitelný soubor (.exe), musí předcházet příkaz cmd /c, například cmd /c kopírování C:\*.* C:\temp.
 • ID: Pomocí tohoto parametru zadejte identifikační číslo přiřazené k naplánované úlohy.
 • / delete: pomocí tohoto parametru lze zrušit naplánované úlohy. Pokud vynecháte parametr id , budou zrušeny všechny naplánované úlohy v počítači.
 • / yes: použijte tento parametr vynutit Ano odpověď na všechny dotazy systému při zrušení naplánovaných úloh. Pokud tento parametr vynecháte, zobrazí se výzva Potvrdit zrušení úkolu.
Poznámka: Při použití příkazu at je naplánovaná úloha spuštěna pomocí pověření účtu system.

back to the top

Vytvoření naplánované úlohy

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER, chcete-li zobrazit seznam aktuálně spuštěných služeb:
  příkaz net start
  Pokud služba Plánovač úloh není zobrazen v seznamu, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
  net start "Plánovač úloh"
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz (použijte parametry, které jsou vhodné pro danou situaci) a stiskněte klávesu ENTER:
  na \\název_počítače čas / interactive | / every:Datum,... / Další:Datum,... příkaz
back to the top

Příklady

 • Chcete-li zkopírovat všechny soubory ze složky Dokumenty do složky souboru MojeDoku na půlnoc, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
  v 00:00 cmd /c kopírování C:\Documents\*.* C:\MyDocs
 • Chcete-li zálohovat server produkty na 11:00 hodin každý den v týdnu, vytvořte dávkový soubor obsahující příkazy pro zálohování (například Backup.bat), zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER a naplánujte zálohování:
  at \\products 23:00 / every: M, T, W, Th, F zálohování
 • Naplánování spuštění příkazu net share spustit na serveru prodej v 6:00 hod a přesměrovat výpis do souboru Sales.txt ve složce sdílené sestavy na serveru Spol, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
  na \\sales 06:00 cmd /c "net share zpravy = d:\Documents\reports >> \\corp\reports\sales.txt"
back to the top

Jak zrušit naplánované úlohy

 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER, chcete-li zobrazit seznam aktuálně spuštěných služeb:
  příkaz net start
  Pokud služba Plánovač úloh není zobrazen v seznamu, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
  net start "Plánovač úloh"
 3. Na příkazovém řádku zadejte následující příkaz (použijte parametry, které jsou vhodné pro danou situaci) a stiskněte klávesu ENTER:
  na \\název_počítače id / DELETE | / DELETE/ yes
back to the top

Příklady

 • Chcete-li zrušit všechny úlohy naplánované v místním počítači, zadejte: AT/Delete, a stiskněte klávesu ENTER.
 • Chcete-li zrušit úkol ID 8 v počítači s názvem "MůjServer", zadejte: AT/Delete \\MyServer 8, a stiskněte klávesu ENTER.
back to the top

Zobrazení naplánovaných úloh

Chcete-li zobrazit úlohy, které jste vytvořili pomocí příkazu at , postupujte takto:
 1. Klepněte na tlačítko Start, přejděte na příkaz programy, přejděte na položku Příslušenství a klepněte na položku Příkazový řádek.
 2. Na příkazovém řádku zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER, chcete-li zobrazit seznam aktuálně spuštěných služeb:
  příkaz net start
  Pokud služba Plánovač úloh není zobrazen v seznamu, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
  net start "Plánovač úloh"
 3. Na příkazovém řádku proveďte jeden z následujících kroků:
  • Chcete-li zobrazit seznam úlohy naplánované pomocí příkazu at , zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
   na \\název_počítače
   - nebo -

  • Chcete-li zobrazit konkrétní úlohy, zadejte následující řádek a stiskněte klávesu ENTER:
   na \\název_počítače id
back to the top

Příklady

 • Chcete-li zobrazit všechny naplánované úlohy v místním počítači, zadejte: na, a stiskněte klávesu ENTER.
 • Chcete-li zobrazit všechny naplánované úlohy v počítači s názvem "Podpora", zadejte na \\support, a stiskněte klávesu ENTER.
 • Chcete-li zobrazit ID 18 úlohy v místním počítači, zadejte na 18, a stiskněte klávesu ENTER.
back to the top

Poradce při potížích

 • Při zadávání na \\computername Chcete-li zobrazit seznam naplánovaných úloh, nejsou uvedeny některé (nebo všechny) z naplánované úlohy, které jste vytvořili pomocí příkazu at .

  Toto chování může dojít, pokud jste změnili úkoly ve složce Naplánované úlohy po vytvoření úlohy pomocí příkazu at . Po naplánování úlohy pomocí příkazu at , úkol se zobrazí ve složce Naplánované úlohy v Ovládacích panelech. Můžete zobrazit nebo upravit úkol. Při úpravě úlohy, při použití příkazu at , však nemůže zobrazit úkol.

  Chcete-li tento problém vyřešit, zobrazení nebo změna úkolu ve složce Naplánované úlohy v Ovládacích panelech.Další informace o tomto chování klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
  220149 NA úkoly nelze zobrazit pomocí nástroje Plánovač úloh
 • Po naplánování úlohy pomocí příkazu at , úloha spuštěna v zadaný čas nebo datum.

  K tomuto chování může dojít, pokud platí jedna z následujících podmínek:
  • Syntaxe příkazu je nesprávná.

   Po naplánování úkolu, zadejte na \\computername Chcete-li ověřit správnost syntaxe. Pokud nejsou správné informace, které se zobrazí v příkazovém řádku , zrušit úlohu a potom je znovu vytvořte.

   - nebo -
  • Plánování úloh ke spuštění příkazu, který není soubor s příponou .exe.

   Příkaz at automaticky nenačte cmd (příkazový řádek) před spuštěním příkazů. Pokud používáte soubor s příponou .exe, je nutné načíst Cmd.exe na začátku příkazu, například v cmd /c dir > c:\test.txt.
Další informace o řešení potíží pomocí příkazu AT získáte v následujících článcích znalostní báze společnosti Microsoft:
142040 Odstraňování problémů při použití přepínače /k příkaz
121562 Aplikace spuštěna s AT nejsou interaktivní
back to the top


Odkazy
Další informace o použití příkazu AT v systému Windows 2000 naleznete v nápovědě k systému Windows 2000. Chcete-li tak učinit, klepněte na tlačítko Start, klepněte na tlačítko Nápověda, klepněte na kartu Rejstřík a zadejte příkaz AT.

Další informace o práci s pomocí příkazu AT v systému Windows 2000 klepněte na následující číslo článku znalostní báze Microsoft Knowledge Base:
103650 Síťová připojení vytvořená pomocí AT příkazu jsou trvalé
back to the top

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 313565 – Posledná kontrola: 05/15/2016 17:56:00 – Revízia: 9.0

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Small Business Server 2000 Standard Edition

 • kbhowtomaster kbmt KB313565 KbMtcs
Pripomienky