Systém Windows alebo iné programy nerozpoznávajú jednotku CD alebo DVD

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Nerozpoznanie jednotky CD alebo DVD môže mať viacero príčin. Riešenia uvedené v tomto článku vám môžu pomôcť odstrániť niektoré príčiny tohto problému, ale nie všetky.
Žltý výkričník pri jednotke CD/DVD v Správcovi zariadení

Jednotka CD alebo DVD sa nezobrazuje v programe Prieskumník (v systéme Windows 7 a v starších verziách systému Windows má tento program názov Windows Prieskumník) a zariadenie je v Správcovi zariadení označené žltým výkričníkom. Keď otvoríte dialógové okno Vlastnosti daného zariadenia, v časti Stav zariadenia je uvedená jedna z nasledujúcich chýb:
 • Systém Windows nemôže spustiť toto hardvérové zariadenie, pretože jeho konfiguračné informácie (v databáze Registry) sú neúplné alebo poškodené. (Kód 19)
 • Zariadenie nepracuje správne, pretože systém Windows nemôže načítať jeho ovládač. (Kód 31)
 • Ovládač (služba) pre toto zariadenie bol vypnutý. Túto funkčnosť môže poskytovať alternatívny ovládač. (Kód 32)
 • Systém Windows nemôže načítať ovládač zariadenia pre tento hardvér. Ovládač je možno poškodený alebo chýba. (Kód 39)
 • Systém Windows úspešne načítal ovládač zariadenia pre tento hardvér, ale nemohol nájsť príslušné hardvérové zariadenie. (Kód 41)
Tento problém sa môže vyskytnúť po jednej z nasledujúcich situácií:
 • Inovujete operačný systém Windows.
 • Nainštalujete alebo odinštalujete programy na nahrávanie diskov CD alebo DVD.
 • Odinštalujete súčasť Microsoft Digital Image.
Riešenie 1: Použitie Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami (Windows 7, Windows 8 a Windows 8.1)
Ak chcete otvoriť Poradcu pri riešení problémov s hardvérom a zariadeniami, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows a klávesu R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. V dialógovom okne Spustiť zadajte text control a stlačte kláves Enter.
 3. Do poľa Vyhľadávanie v okne Ovládací panel zadajte text poradca pri riešení problémov a potom kliknite na položku Riešenie problémov.
 4. V časti Hardvér a zvuk kliknite na položku Konfigurovať zariadenie. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo potvrďte operáciu.
Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
Riešenie 2: Použitie riešenia Fix it pre jednotku CD alebo DVD
Ak chcete, aby sa bežné problémy s jednotkou CD alebo DVD opravili automaticky, kliknite na tlačidlo Spustiť a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
Windows 8.1 a Windows 8
Microsoft fix it banner
Poradca pri riešení problémov Automatické diagnostikovanie a oprava bežných problémov s jednotkou CD alebo DVD môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.

Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.
Ďalšie informácie
Spustiť
Windows 7, Windows Vista a Windows XP
Microsoft fix it banner
Poradca pri riešení problémov Automatické diagnostikovanie a oprava bežných problémov s jednotkou CD alebo DVD môže automaticky opraviť problém popísaný v tomto článku.

Pomocou tohto poradcu pri riešení problémov možno opraviť množstvo problémov.
Ďalšie informácie
Spustiť


Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
Riešenie 3: Manuálna oprava poškodených položiek databázy Registry
Poznámka: Ak chcete použiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení ako správca. Ak potrebujete pomoc pri overení, či ste správca, prejdite na stránku http://support.microsoft.com/gp/admin

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Tento problém môžu spôsobovať dve položky databázy Registry systému Windows, ktoré sa poškodili. Ak chcete tieto poškodené položky odstrániť pomocou Editora databázy Registry, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows a klávesu R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. V dialógovom okne Spustiť zadajte text regedit a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 3. Na navigačnej table nájdite a kliknite na nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E965-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
 4. Na pravej table kliknite na položku UpperFilters.

  Poznámka: Môže sa tiež zobraziť položka UpperFilters.bak databázy Registry. Túto položku nie je nutné odstrániť. Kliknite iba na položku UpperFilters. Ak nie je položka UpperFilters databázy Registry zobrazená, pravdepodobne bude aj tak nutné odstrániť položku LowerFilters databázy Registry. Ak ju chcete vyhľadať, prejdite na krok 7.
 5. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť.
 6. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.
 7. Na pravej table kliknite na položku LowerFilters.

  Poznámka: Ak sa položka LowerFilters databázy Registry nezobrazuje, prejdite na nasledujúce riešenie.
 8. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť.
 9. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia kliknite na tlačidlo Áno.
 10. Ukončite Editor databázy Registry.
 11. Reštartujte počítač.
Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
Riešenie 4: Aktualizovanie alebo preinštalovanie ovládača
Ak chcete aktualizovať ovládač, vyhľadajte ho na webovej lokalite výrobcu zariadenia a potom postupujte podľa pokynov na inštaláciu uvedených na webovej lokalite.

Ak chcete ovládač preinštalovať, postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows a klávesu R otvorte dialógové okno Spustiť.
 2. V dialógovom okne Spustiť zadajte text devmgmt.msc a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 3. V Správcovi zariadení rozbaľte položku Jednotky DVD/CD-ROM, kliknite pravým tlačidlom na zariadenia CD a DVD a potom kliknite na položku Odinštalovať.
 4. Po zobrazení výzvy na potvrdenie odstránenia zariadenia kliknite na tlačidlo OK.
 5. Reštartujte počítač.
Po reštartovaní počítača sa ovládače automaticky nainštalujú.

Ak sa problém nevyriešil, vyskúšajte nasledujúce riešenie.
Riešenie 5: Vytvorenie podkľúča databázy Registry
Poznámka: Ak chcete použiť tento postup, musíte byť v systéme Windows prihlásení ako správca. Ak potrebujete pomoc pri overení, či ste správca, prejdite na stránku http://support.microsoft.com/gp/admin

Dôležité upozornenie: Postupujte presne podľa krokov uvedených v tejto časti. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Skôr než databázu Registry upravíte, zálohujte ju, aby ju bolo možné obnoviť v prípade problémov.

Pri vytváraní podkľúča databázy Registry postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Stlačením kombinácie klávesu s logom Windows a klávesu R otvorte pole Spustiť.
 2. Zadajte text regedit do poľa Spustiť a stlačte kláves Enter. Ak sa zobrazí výzva na zadanie hesla správcu alebo na potvrdenie, zadajte heslo alebo kliknite na položku Povoliť.
 3. Na navigačnej table vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku atapi, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
 5. Zadajte reťazec Controller0 a stlačte kláves Enter.
 6. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku Controller0, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Hodnota DWORD (32-bitová).
 7. Zadajte reťazec EnumDevice1 a stlačte kláves Enter.
 8. Kliknite pravým tlačidlom myši na položku EnumDevice1 a potom kliknite na položku Zmeniť.
 9. Zadajte hodnotu 1 do poľa Údaj hodnoty a kliknite na tlačidlo OK.
 10. Ukončite Editor databázy Registry.
 11. Reštartujte počítač.
Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Egenskaper

Artikel-id: 314060 – senaste granskning 03/08/2014 16:03:00 – revision: 4.0

Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Pro, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Ultimate, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Business, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

 • kbquadranttechsupp kbmatsfixme kbfixme kbexpertiseinter kbceip kbhowto kbacwsurvey kbenv kb3rdparty kberrmsg kbhardware kbprb kbsound kbconsumer kbcip KB314060
Feedback