SK0429:Popis nástroja Správca zariadení v systéme Windows 2000 a Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok poskytuje popis nástroja Správca zariadení v systéme Windows 2000 a Windows XP.
DALSIE INFORMACIE
Nástroj Správca zariadení poskytuje grafický prehľad hardvéru nainštalovaného vo vašom počítači. Môžete ho použiť na zmenu postupu nastavení vášho hardvéru a spôsobu spolupráce vášho hardvéru s mikroprocesorom. Nástroj Správca zariadení môžete požiť na:
- zistenie, či hardvér pracuje správne,
- zmenu konfigurácie nastavení hardvéru,
- identifikáciu ovládača zariadenia, ktorý sa načítava pre každé zariadenie, a získanie informácie o každom ovládači zariadenia,
- zmenu ďalších konfiguračných nastavení a vlastností pre zariadenia,
- inštaláciu aktualizovaných ovládačov zariadení,
- identifikáciu konfliktov zariadení a ručné nastavenie prostriedkov,
- tlač zostavy zariadení, ktoré sú nainštalované vo vašom počítači.

Najčastejšie sa nástroj Správca zariadení používa na overenie stavu hardvéru a aktualizáciu ovládačov zariadení v počítači. Pokročilí používatelia, ktorí majú dostatočné znalosti o počítačovom hardvéri, môžu využiť diagnostické funkcie na vyriešenie konfliktov zariadení a zmenu nastavení prostriedkov.
Upozornenie: nesprávnou zmenou nastavení prostriedkov môže byť hardvér vyradený z prevádzky, čoho dôsledkom môže byť čiastočná alebo úplná nefunkčnosť počítača. Nastavenia prostriedkov môžu byť zmenené len používateľmi, ktorí majú odborné znalosti o počítačovom hardvéri a jeho konfigurácii.
Upozornenie: ak chcete dokončiť nasledujúci postup pri používaní nástroja Správca zariadení sa musíte prihlásiť ako správca alebo ako člen skupiny Administrators. Na zmenu nastavenia prostriedkov zvyčajne nie je nutné použiť nástroj Správca zariadení, pretože tie sa prideľujú automaticky počas hardvérovej inštalácie v systéme Windows 2000 a Windows XP. Nástroj Správca zariadení môžete použiť na správu zariadení iba na lokálnom počítači. Správca zariadení pracuje v režime iba na čítanie, keď si prezeráte zariadenia vzdialeného počítača.

Ďalšie informácie o úlohách nástroja Správca zariadení nájdete na nasledujúcich webových lokalitách spoločnosti Microsoft:
Konfigurácia zariadení
http://www.microsoft.com/WINDOWS2000/en/professional/help/hardware_config_device.htm

Odinštalovanie zariadení
http://www.microsoft.com/WINDOWS2000/en/professional/help/devices_removing_overview.htm

Prehľad hardvérových profilov
http://www.microsoft.com/WINDOWS2000/en/professional/help/hardware_profiles_overview.htm
Vlastnosti

ID článku: 314747 – Posledná kontrola: 12/07/2015 08:24:29 – Revízia: 3.2

Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kbnosurvey kbarchive kbinfo KB314747
Pripomienky