Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pri pokuse o pridanie alebo odstránenie programu v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003 sa zobrazuje chyba „Windows Installer Service could not be accessed“ (Nepodarilo sa získať prístup k službe Inštalátora systém...

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Ak ste zákazníkom z radu malých podnikov, ďalšie informácie týkajúce sa riešenia problémov a vzdelávania získate na lokalite podpory pre malé podniky.

Ak chcete mať naďalej k dispozícii aktualizácie zabezpečenia pre systém Windows, uistite sa, že používate systém Windows XP s balíkom Service Pack 3 (SP3). Ďalšie informácie získate na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Končí sa podpora pre niektoré verzie systému Windows

Podporu k tomuto problému v systémoch Windows 7 a Windows Vista získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base 2642495: Pri inštalovaní alebo aktualizovaní programov v systéme Windows 7 alebo Windows Vista sa zobrazuje chyba Nepodarilo sa získať prístup k službe Inštalátora systému Windows
Dôležité upozornenie: Tento článok je určený pre skúsených používateľov počítača. Ak sa nechcete púšťať do postupu riešenia problémov, ktorý je určený pre skúsených používateľov, môžete niekoho požiadať o pomoc. Ak chcete získať pomoc od oddelenia technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft, prejdite na webovú stránku Kontaktujte nás
Priznaky
Pri pokuse o nainštalovanie softvérovej aplikácie v systéme Windows XP alebo Windows Server 2003 sa zobrazí nasledujúce chybové hlásenie:
The Windows Installer Service could not be accessed. This can occur if you are running Windows in safe mode, or if the Windows Installer is not correctly installed. Contact your support personnel for assistance. (Nepodarilo sa získať prístup k službe Inštalátora systému Windows. Môže k tomu dôjsť vtedy, keď je systém Windows spustený v núdzovom režime alebo keď nie je správne nainštalovaný Inštalátor systému Windows. Požiadajte o pomoc oddelenie technickej podpory.)
Poznámka: Tento problém sa môže vyskytnúť aj pri pokuse o odinštalovanie softvérovej aplikácie.
Pricina
 Tento problém sa môže vyskytnúť, ak je splnená jedna z nasledujúcich podmienok:  
 • Súbory Inštalátora systému Windows na pevnom disku sú poškodené alebo chýbajú.
 • Inštalujete alebo odstraňujete program, ktorý používa súbor balíka Microsoft Software Installation (MSI) Inštalátora systému Windows (.msi). Môže k tomu dôjsť napríklad pri pokuse o nainštalovanie balíka Microsoft Office do počítača. 
Riesenie
Na vyriešenie tohto problému použite nasledujúce postupy.

Postup 1: Opätovná registrácia Inštalátora systému Windows

Ak chcete opätovne zaregistrovať Inštalátor systému Windows, overte umiestnenie súboru Msiexec.exe v počítači a v databáze Registry systému Windows a potom znova zaregistrujte Inštalátor systému Windows. Ak to chcete vykonať, kliknutím sem rozbaľte túto časť.Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov.

Poznámka: Vzhľadom na rôzne verzie systému Microsoft Windows sa nasledujúci postup môže líšiť od postupu vo vašom počítači. V takom prípade vyhľadajte postup v produktovej dokumentácii.
 1. Určite umiestnenie súboru Msiexec.exe v počítači. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), zadajte príkaz %windir%\system32 a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: Vykonaním tohto kroku sa otvorí priečinok, v ktorom sa nachádza súbor Msiexec.exe.
  2. Poznamenajte si umiestnenie súboru Msiexec.exe. Umiestnenie súboru Msiexec.exe bude zobrazené ako kombinácia hodnoty zadanej v poli Adresa a samostatného názvu súboru Msiexec.exe.

   Ak napríklad pole Adresa obsahuje hodnotu C:\Windows\system32, umiestnenie súboru Msiexec.exe je C:\Windows\system32\Msiexec.exe.
 2. Dôležité upozornenie: Táto sekcia, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. Umožní vám to obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry zobrazíte kliknutím na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows


  Dbajte na to, aby bolo umiestnenie súboru Msiexec.exe v Editore databázy Registry zadané správne. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. Rozbaľte kľúč HKEY_LOCAL_MACHINE, rozbaľte položku SYSTEM, rozbaľte položku CurrentControlSet, rozbaľte položku Services a potom kliknite na položku MSIServer.
  3. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na položku ImagePath a potom kliknite na položku Modify (Zmeniť).
  4. Do poľa Value data (Údaj hodnoty) zadajte umiestnenie súboru Msiexec.exe, ktoré ste si poznamenali v kroku 1, a za ním zadajte reťazec /V. Potom kliknite na tlačidlo OK.

   Ak je napríklad súbor Msiexec.exe v umiestnení C:\Windows\system32\Msiexec.exe, zadajte do textového poľa Value data (Údaj hodnoty) nasledujúci text:
   C:\WINDOWS\System32\msiexec.exe /V
  5. Kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Edit string (Úprava reťazca).
  6. Kliknutím na položku Exit (Skončiť) v ponuke File (Súbor) zatvorte okno Registry Editor (Editor databázy Registry).
 3. Spustite počítač v núdzovom režime a zaregistrujte súbor Msiexec.exe. Postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Turn off computer (Vypnúť počítač) alebo Shut Down (Vypnúť).
  2. Kliknite na položku Restart (Reštartovať) a potom kliknite na tlačidlo OK alebo na položku Restart (Reštartovať).
  3. Stlačte kláves F8 ešte pred zobrazením obrazovky systému Windows.
  4. V ponuke Windows Advanced Option (Rozšírené možnosti systému Windows) vyberte pomocou klávesov so šípkami možnosť Safe Mode (Núdzový režim) a potom stlačte kláves Enter.
  5. Ak používate počítač s možnosťou spustenia dvoch alebo viacerých operačných systémov, v zobrazenom zozname vyberte príslušný operačný systém a potom stlačte kláves Enter.
  6. Prihláste sa do počítača.
  7. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na príkaz Run (Spustiť). Do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec msiexec /regserver a potom kliknite na tlačidlo OK.

   Poznámka: V 64-bitových operačných systémoch je potrebné opätovne zaregistrovať aj 64-bitový inštalátor MSI. Postupujte pri tom tak, že kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom kliknete na položku Run (Spustiť). Do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec %windir%\Syswow64\Msiexec /regserver a potom kliknite na tlačidlo OK.

   V 64-bitových vydaniach operačného systému Windows sa 32-bitové binárne súbory nachádzajú v priečinku %systemroot%\SysWow64. 64-bitové binárne súbory sa nachádzajú v priečinku %systemroot%\System32.
  8. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Turn off computer (Vypnúť počítač) alebo Shut Down (Vypnúť).
  9. Kliknite na položku Restart (Reštartovať) a potom kliknite na tlačidlo OK alebo na položku Restart (Reštartovať).
Ak problém pretrváva a stále sa zobrazuje chybové hlásenie uvedené v časti Príznaky, postupujte podľa krokov v postupe 2.

Postup 2: Preinštalovanie Inštalátora systému Windows

Ak chcete preinštalovať Inštalátor systému Windows, premenujte poškodené súbory Inštalátora systému Windows a potom znova nainštalujte Inštalátor systému Windows. Ak to chcete vykonať, kliknutím sem rozbaľte túto časť.Potom postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec cmd a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Zadajte príkaz cd %windir%\system32 a stlačte kláves Enter.
 3. Zadajte príkaz attrib -r -s -h dllcache a stlačte kláves Enter.
 4. Zadajte príkaz ren msi.dll msi.old a stlačte kláves Enter.
 5. Zadajte príkaz ren msiexec.exe msiexec.old a stlačte kláves Enter.
 6. Zadajte príkaz ren msihnd.dll msihnd.old a stlačte kláves Enter.
 7. Zadajte príkaz exit a stlačte kláves Enter.
 8. Do príkazového riadka zadajte príkaz exit a stlačte kláves Enter. 
 9. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Turn off computer (Vypnúť počítač) alebo Shut Down (Vypnúť).
 10. Kliknite na položku Restart (Reštartovať) a potom kliknite na tlačidlo OK alebo na položku Restart (Reštartovať).
 11. Prihláste sa do počítača.
 12. Prevezmite a nainštalujte najnovšiu verziu Inštalátora systému Windows. Ďalšie informácie o možnostiach získania Inštalátora systému Windows nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
  893803 K dispozícii je inštalátor Windows Installer 3.1 v2 (3.1.4000.2435) (Tento obsah môže byť v angličtine)
 13. Kliknite na tlačidlo Start (Štart) a potom na položku Turn off computer (Vypnúť počítač) alebo Shut Down (Vypnúť).
 14. Kliknite na položku Restart (Reštartovať) a potom kliknite na tlačidlo OK alebo na položku Restart (Reštartovať).
dalsie informacie
Kliknutím sem zobrazíte ďalšie informácie o tomto probléme. Inštalátor systému Windows 4.0 nie je pre systém Windows Vista k dispozícii ako redistribuovateľný balík. Inštalátor systému Windows 4.0 je súčasťou operačného systému Windows Vista.

Ak sa vám pomocou postupov popísaných v tomto článku nepodarilo problém vyriešiť, požiadajte o pomoc oddelenie služieb technickej podpory zákazníkov spoločnosti Microsoft.

Tento problém sa môže vyskytovať aj v prípade, ak je vlastnosť Startup Type (Typ spustenia) pre službu Inštalátora systému Windows nastavená na možnosť Disable (Zakázať). Ak chcete skontrolovať, či je služba Inštalátora systému Windows nastavená na možnosť Disable (Zakázať), postupujte podľa nasledujúcich krokov:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Run (Spustiť), do poľa Open (Otvoriť) zadajte reťazec services.msc a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Na table Services (Local) (Služby (lokálne)) kliknite pravým tlačidlom myši na položku Windows Installer (Inštalátor systému Windows) a potom kliknite na položku Properties (Vlastnosti).
 3. Ak je v rozbaľovacom zozname Startup type (Typ spustenia) nastavená hodnota Disable (Zakázať), vyberte v rozbaľovacom zozname Startup type (Typ spustenia) možnosť Manual (Manuálne) a potom kliknite na tlačidlo OK.
 4. V ponuke File (Súbor) kliknite na položku Exit (Skončiť).
 Ďalšie informácie o Inštalátore systému Windows nájdete v článku Overview of Windows Installer (Prehľad Inštalátora systému Windows) na webovej lokalite Microsoft Developer Network (MSDN).  Ďalšie informácie o možnostiach získania nástroja Inštalátor systému Windows nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledujúce číslo:
292539 Návod na získanie Inštalátora systému Windows
Vlastnosti

ID článku: 315346 – Posledná kontrola: 10/19/2012 15:07:00 – Revízia: 7.0

Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbresolve kberrmsg kbprb KB315346
Pripomienky