Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0356:Chybové hlásenie STOP 0x000000ED v prípade pripojenia zväzku disku IDE s povolenou vyrovnávacou pamätou

PRIZNAKY
Ak používate zväzky so súborovým systémom NTFS na diskovej jednotke IDE so zapnutou vyrovnávacou pamäťou, počas štartu systému sa môže zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Stop 0x000000ED
Unmountable_Boot_Volume
Normálny proces obnovenia spustite zadaním príkazu chkdsk /f z konzoly na obnovenie. Potom je možné pokračovať v práci. Na verziách OEM systému Windows XP môže byť konzola na obnovenie neprístupná. Ak táto oprava nebola zahrnutá v zostave OEM systému Windows XP, nemusí sa podariť získanie prístupu do konzoly na obnovenie a spustenie príkazu chkdsk /f na obnovenie. Viac informácii získate po kliknutí na nasledujúce prepojenie na článok v databáze Microsoft Knowledge Base:
308402 Cannot Log On to Recovery Console After Running Sysprep in Windows XP.
PRICINA
Pretože sa využíva optimalizácia zápisového vzoru diskových jednotiek IDE, štandardné programy vyrovnávacej pamäte niekedy zapisujú údaje mimo poradia, aby udržali rýchlosť zápisu na najvyššej možnej úrovni v závislosti od umiestnenia údajov na disku. Toto otvorí časovacie okno a pokiaľ nie je zápis dokončený, môže dôjsť k poškodeniu kritických tabuliek súborového systému NTFS. Spoločnosť Microsoft v minulosti odporúčala, aby bola vyrovnávacia pamäť diskových jednotiek IDE vypnutá v programoch s čiastočne kritickými údajmi uloženými na disku alebo v situáciách, ktoré umožňujú malý pokles v celkovej rýchlosti. Programy pracujúce s kritickými údajmi môžu požadovať používanie diskových jednotiek SCSI, ktoré majú lepšiu kontrolu údajových transakcií.
RIESENIE
Ak chcete vyriešiť tento problém, prevezmite nasledujúcu aktualizáciu z lokality Microsoft Windows Update.

Prevziať „Critical Update, 10. Február 2002“
(http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=http://update.microsoft.com/)

Viac informácií o spôsobe získania aktualizácie pre produkty spoločnosti Microsoft nájdete po kliknutí na nasledujúce prepojenie na článok v databáze Microsoft Knowledge Base:119591 How to Obtain Microsoft Support Files from Online Services.

Spoločnosť Microsoft používa najaktuálnejšie programové vybavenie na detekciu vírusov v čase uvedenia aktualizácie. Po uvedení sú súbory umiestnené na zabezpečenom serveri, čím sa predchádza akýmkoľvek neautorizovaným zmenám súborov.

Anglická jazyková verzia tohto balíka opráv môže mať nasledujúce alebo aktuálnejšie atribúty súborov:
  Dátum     Čas  Verzia   Veľkosť    Názov súboru Platforma  ---------------------------------------------------------------------  30-Jan-2002 14:58 5.1.2600.28  516,480 Ntfs.sys  Intel  30-Jan-2002 14:59 5.1.2600.28 1,746,304 Ntfs.sys  Itanium 64-bit				
STAV
Spoločnosť Microsoft potvrdzuje, že sa jedná o problém produktov, ktoré sú uvedené v úvode tohto článku.
DALSIE INFORMACIE
Zmeny, ktoré sú aplikované na kľúčové systémové súbory, umožňujú systémovému zväzku pokračovať v pripojení od bodu, v ktorom môže byť spustený príkaz chkdsk. Tieto súbory sa odporúča aktualizovať čo najskôr, ešte predtým, ako sa problém objaví. Ak sa stretnete s týmto problémom, možno bude treba od výrobcu počítača získať softvér na obnovenie systému.
Vlastnosti

ID článku: 315403 – Posledná kontrola: 05/11/2011 08:20:00 – Revízia: 3.0

 • kbbug kbenv kberrmsg kbfix kboswin2000fix kbwinxpsp1fix KB315403
Pripomienky