Typy súborov podporované prehrávačom Windows Media Player

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 316992
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené typy multimediálnych súborov, ktoré podporujú rôzne verzie prehrávača Windows Media Player (Ako určiť verziu prehrávača Windows Media Player).

Poznámka: Ďalšie formáty súborov môže podporovať nové kodeky inštalácie systému Windows. Ďalšie informácie nájdete v téme Kodeky: najčastejšie otázky.
Prípona súboruprehrávač Windows Media Player 12Windows Media Player 11Windows Media Player 10Windows Media Player série 9prehrávač Windows Media Player pre systém Windows XPprehrávač Windows Media Player 7
Formáty Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)
Metasúbory Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx)
Metasúbory Windows Media (.wpl)
-
-
Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)
-
-
-
-
Windows Media Download Package (.wmd)
Audio Visual Interleave (.avi)
Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .m3u)
Architektúra MIDI (.mid, .midi a .rmi)
Audio formáte (.aif, .aifc, .aiff)
Sun Microsystems a NeXT (.au, .snd)
Zvuk pre systém Windows (.wav)
Zvuková stopa disku CD (.cda)
Indeo Video Technology (.ivf)
-
Obaly prehrávača Windows Media Player (.wmz, .wms)
Súbor s filmom QuickTime (.mov)
-
-
-
-
-
Zvukový súbor MP4 (.m4a)
-
-
-
-
-
Súbor videa MP4 (.mp4 .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)
-
-
-
-
-
Zvukový súbor systému Windows (.aac, .adt, .adts)
-
-
-
-
-
Súbor videa MPEG-2 TS (.m2ts)
-
-
-
-
-
Podrobné informácie o podporovaných typoch súborov

Formáty Windows Media (.asf, .wma, .wmv, .wm)

Advanced Systems Format (.asf)
Systémy formáte ASF (Advanced) je preferovaný Windows Media formát súboru. S Windows Media Player, ak zodpovedajúce kodeky sú nainštalované v počítači môžete prehrávať zvukový obsah, video obsahu alebo aj komprimovaný rôznymi kodekmi a uložené v súbore .asf. Okrem toho môžete obsah služby Windows Media audio a video stream alebo môžete zbaliť daný obsah Windows Media Rights Manager.

Formát ASF predstavuje rozšíriteľný formát, ktorý uchováva synchronizovaných multimediálnych údajov. Podporuje prenos údajov prostredníctvom rôznych sietí a protokolov. Je vhodný aj na lokálne prehrávanie. ASF podporuje rozšírené multimediálne funkcie vrátane rozšíriteľných typov médií, preberania súčastí, škálovateľných typov médií, priority prúdov priority, podpory viacerých jazykov a rozšírených bibliografických funkcií, ktoré patrí správa dokumentov a obsahu.

Súbory ASF, ktoré obsahujú zvukový obsah komprimovaný kodekom Windows Media Audio (WMA) zvyčajne používajú príponu .wma. Podobne ASF súbory, ktoré obsahujú zvukový obsah, video obsahu, alebo oboje, ktoré je skomprimovaný pomocou Windows Media Audio (WMA) a Windows Media Video (WMV) kodeky používajú príponu .wmv. Obsah skomprimovaný pomocou akéhokoľvek iného kodeku používa všeobecnú príponu .asf. Ďalšie informácie o formáte ASF, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Windows Media Audio (.wma)
Windows Media Audio (.wma) súbory sú súbory Advanced Systems Format (.asf), ktoré obsahujú zvuk komprimovaný kodekom Windows Media Audio (WMA). Pomocou samostatnej prípony používateľov môžete nainštalovať do počítača viaceré prehrávače a tým priradiť príponu .wma prehrávať zvukový zdrojov.
Windows Media Video (.wmv, .wm)
Windows Media Video (.wmv) súbory sú súbory Advanced Systems Format (.asf), ktoré obsahujú zvuk, video alebo obidva komprimovaný s kodeky Windows Media Audio (WMA) a Windows Media Video (WMV). Pomocou samostatnej prípony, môžete nainštalovať do počítača viaceré prehrávače a tým priradiť príponu .wmv prehrávať audio a video zdrojov.

Metasúbory Windows Media (.asx, .wax, .wvx, .wmx, .wpl)

Advanced Stream Redirector (.asx)
Advanced Stream Redirector (.asx) súbory, známe aj ako metasúbory Windows Media, sú textové súbory, ktoré poskytujú informácie o prúde údajov súboru a jeho prezentácii. Súbory ASX presahujú jednoduché definovať skladieb prehrávača Windows Media Player poskytne informácie o spôsobe prezentácie konkrétnych mediálnych položiek v zozname skladieb.

Metasúbory Windows Media sú založené na syntaxe jazyka XML a môžu byť zakódované vo formáte ANSI alebo UNICODE (UTF-8) formát. Sa skladá z rôznych prvkov, ktoré majú priradené značky a atribúty. Každý prvok v metasúbore Windows Media definuje určité nastavenie alebo akciu v prehrávači Windows Media Player.

Súbory ASX môžu odkazovať na ľubovoľný typ mediálneho súboru, ktorý prehrávač Windows Media Player pozná a podporuje.

Ďalšie informácie o metasúbory Windows Media nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Windows Media Audio Redirector (.wax)
Windows Media Audio Redirector (.wax) súbory sú Windows Media metasúbory, ktoré odkazujú na súbory Windows Media Audio (.wma).
Windows Media Video Redirector (.wvx)
Windows Media Video Redirector (.wvx) súbory sú Windows Media metasúbory, ktoré odkazujú na súbory Windows Media Video (.wmv)
Windows Media Redirector (.wmx)
Verzie programu Windows Media Player, ktoré podporujú tento typ súboru: súbory Windows Media Redirector (.wmx) sú metasúbory Windows Media, ktoré odkazujú na Windows Media Audio (.wma) a súbory Windows Media Video (.wmv).
Zoznam skladieb programu Windows Media Player (.wpl)
Windows Media Player (.wpl) na stiahnutie sú zoznamy skladieb na strane klienta vytvorené vo vlastníckom formáte. Microsoft predstavil tento formát súboru v systéme Windows Media Player série 9. Formáte .wpl možno vytvárať dynamické zoznamy, keďže nemôže formátoch .asx a .m3u. V systéme Windows Media Player série 9 Funkcia automatického zoznamu skladieb vo formáte .wpl. Formát .wpl je predvoleným formátom súborov zoznamov skladieb môžete uložiť do prehrávača Windows Media Player série 9.

Microsoft Digital Video Recording (.dvr-ms)

V Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft predstavil formáte *.dvr-ms na ukladanie nahratého televízneho obsahu. Podobne ako súbory *.asf, *.dvr-ms súbor vylepšenia povoliť kľúčové funkcie Personal Video Recorder (PVR), vrátane času posunu, pozastavenia živého prenosu a súčasného nahrávania a prehrávania. Video v súbore *.dvr-ms je kódovaný ako MPEG-2 videa a zvuku, ktoré sú obsiahnuté v súbore *.dvr-ms je kódovaný ako MPEG-1 Layer II zvukový prúd.

Prehrávať súbory nechránené *.dvr-ms na počítačoch so systémom Windows XP, musíte mať nasledujúce softvérové a hardvérové súčasti:
 • Orlater Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1).
 • V počítači musí byť inštalovaný aktualizácia, popísaná v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base: Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  810243 Podpora prehrávania DirectShow pre súbory nahrané pomocou systému Windows XP Media Center Edition
 • Windows XP-kompatibilný DVD dekodér.
Ďalšie informácie o súboroch *.dvr-ms, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Windows Media Download Package (.wmd)

Balíky Windows Media Download (WMD) spájajú ohraničenia vzhľadu prehrávača Windows Media Player, informácie o zoznamoch skladieb a multimediálny obsah jedného súboru na prevzatie s príponou .wmd. Balík .wmd môže obsahovať celý album videoklipov aj inzercie v podobe reklamnej grafiky a prepojenia na webovú lokalitu predajcu hudby online.

Prevziať balík .wmd z webovej lokality, kliknite na odkaz súboru. Po prevzatí balíka do počítača, prehrávač Windows Media Player automaticky rozbalí súbory, ktoré sú obsiahnuté v balíku, pridá zoznamy skladieb v balíku, pridá obsah do knižnice médií, zobrazí ohraničenie vzhľadu na table Prehráva sa prehrávača Windows Media Player (v úplnom režime) a potom hrá prvú položku v zozname skladieb. Ďalšie informácie o súboroch .wmd, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Audio Visual Interleave (.avi)

Audio Video Interleave (AVI) je špeciálny prípad z Resource Interchange File Format (RIFF). AVI definovala spoločnosť Microsoft. Formáte .avi je najčastejšie používaný formát údajov zvuku a videa v počítači.

Zvukový obsah alebo videoobsah skomprimovaný rôznymi kodekmi, môžete uložiť v súbore .avi a prehrávaní v prehrávači Windows Media Player, ak sú v počítači nainštalované zodpovedajúce kodeky. Kodekov, ktoré sa často používajú v súboroch .avi, patria nasledujúce kodeky:
 • Kodek DivX

  Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich webovej lokalite DivX:
 • Kodek Cinepak

  Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich Cinepak webovej lokality:
 • Kodek Indeo

  Ďalšie informácie nájdete v nasledujúcich Ligos webovej lokality:
 • Kodek DV
 • Kodek MJPEG
 • Nekomprimované RGB a YUY2
Zvukové kodeky, ktoré sa často používajú v súboroch .avi, patria nasledujúce kodeky:
 • Kodek MP3
 • Microsoft Adaptive Differential Pulse Code Modulation (MSADPCM)
 • Nekomprimovaný kodek Pulse Code Modulation (PCM)

Moving Pictures Experts Group (.mpg, .mpeg, .m1v, .mp2, .mp3, .mpa, .mpe, .mpv2, .m3u)

Moving Picture Experts Group vyvinula noriem Moving Picture Experts Group (MPEG). Ide o vyvíjajúcu sa skupinu štandardov kompresie videa a zvuku.
MPEG-1 (.mpeg, .mpg, .m1v)
Tento štandard umožňuje kódovanie progresívneho videa pri prenosovej rýchlosti približne 1,5 milióna bitov za sekundu (b/s). Tento formát bol vyvinutý špeciálne pre médiá Video-CD a CD-i. Najčastejšie implementáciách štandardu MPEG-1 poskytuje videa s rozlíšením 352 x 240 pri rýchlosti 30 snímok za sekundu. Pri tomto štandarde zobrazí video, v ktorom sa má o niečo nižšiu kvalitu ako bežné video zaznamenané videorekordérom.

Súbory s príponou .m1v zvyčajne sú základné prúdy MPEG-1, ktoré obsahujú iba video. Súbory, ktoré používajú .mpg alebo .mpeg, zvyčajne sa systém prúdy MPEG-1, ktoré obsahujú video kódované vo formáte MPEG-1 a MPEG-1 Layer II (MP2)-kódované zvuk.

Systémové prúdy MPEG-1, výlučne Nepoužívajte prípony .mpg a .mpeg. MPEG-2 programu prúdov tiež často používajú .mpg a .mpeg prípony súborov, ale obsahujú video kódované vo formáte MPEG-2. Keďže operačné systémy Microsoft Windows poskytujú iba MPEG-1 video dekodér, prehrávač Windows Media Player nemôže prehrať MPEG-2 programu prúdov bez ďalších MPEG-2 video dekodér (známa aj ako balík dekodérov DVD) nainštalované. Ďalšie informácie o zakúpení balíkov dekodérov DVD, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
MPEG Audio Layer III (.mp3)
Tento štandard je takisto odvodený zo starších verzií štandardu MPEG. Ide o technológiou kompresie zvuku, ktorý je súčasťou špecifikácie MPEG-1 a MPEG-2. Inštitútom vyvinutý MP3 v Nemecku v roku 1991. MP3 používa bol kódovanie komprimovať zvuk v kvalite CD s takmer rovnaké vernosť zvuku.
MPEG Audio Layer II (.mp2, .mpa)
MPEG Audio Layer II predstavuje štandard kódovania, ktorý bol pôvodne vyvinutý ako súčasť špecifikáciu MPEG-1 a neskôr bol aktualizovaný pre špecifikáciu MPEG-2.
M3U (.m3u)
Súbor .m3u je metasúbor skladieb, ktoré odkazuje na súbory .mp3 a poskytuje ďalšie metaúdaje pre položky v zozname skladieb.

Architektúra MIDI (.mid, .midi a .rmi)

Hudobný nástroj Digital Interface (MIDI) predstavuje štandardný protokol na výmenu hudobných informácií medzi hudobnými nástrojmi, syntetizátormi a počítačmi. Tento štandard definuje kódy hudobných udalostí, ktoré zahŕňajú začiatok poznámky jeho výšku, dĺžka, hlasitosť a hudobné atribúty, ako napríklad vibrato. Definuje aj kódy rôznych tlačidlo vytáčania a pedálov, ktoré sa používajú na syntetizátoroch.

Audio formáte (.aif, .aifc, .aiff)

Spoločnosť Apple Computer vyvinula formát zvukových súborov Audio Interchange File formát (AIFF). Môžete použiť tento formát na ukladanie vysokej kvality vzorky zvukových a hudobných informácií.

Sun Microsystems a NeXT (.au, .snd)

Súbory vo formáte Unix Audio (.au) sú zvukové súbory vytvorené systémom UNIX.

Zvuk (.snd) súbor je zameniteľné zvukový formát používaný v Sun, NeXt a Silicon Graphics počítačoch. Súbor zvyčajne obsahuje nespracované zvukové údaje, ktoré nasleduje textový identifikátor.

Zvuk pre systém Windows (.wav)

Systém Windows používa formát Wave formulár Audio (WAV) na ukladanie zvukov ako tvary. Jedna minúta zvuku Pulse Code Modulation PCM kódovaného môže zaberať iba 644 kilobajtov (KB) alebo až 27 megabajtov (MB) ukladacieho priestoru. Veľkosť požadovaného miesta závisí od frekvencie vzorkovania, typu zvuku (mono alebo stereo) a počtu bitov použitých v zázname.

Podobne ako formát AVI a ASF, WAV je kontajner súborov. Zvukový obsah komprimovaný rôznymi kodekmi a uložené v súbore .wav možno prehrávať v prehrávači Windows Media Player ak zodpovedajúce kodeky sú nainštalované v počítači. Najbežnejšie zvukové kodeky, ktoré sa používajú v súboroch .wav patrí Microsoft Adaptive rozdielnych Pulse Code Modulation (MS ADPCM) a nekomprimovaný modulácia PCM (Pulse Code).

Zvuková stopa disku CD (.cda)

CD (.cda) skladby sú zvukové súbory uložené na disku CD. Súbory .cda možno prehrávať len z disku CD-ROM. Výsledkom ukážkový súbor nemôžu byť zahrnuté v tomto článku môžete prehrávať. Ak chcete otestovať súbor .cda, buď prehrajte iný súbor .cda z disku CD-ROM alebo prehrajte súbor .cda z iného disku CD-ROM. Súbory .cda predstavujú zvukové stopy disku CD a neobsahujú skutočné impulzu kód modulation (PCM) údaje. Ak kopírujete súbor .cda z disku CD-ROM na pevný disk, nemôže prehrať súbor.

Indeo Video Technology (.ivf)

Indeo Video súbory (IVF) sú videosúbory kódované pomocou kodeku Indeo spoločnosti Ligos Corporation. Štandardy kodeku Indeo sa môžu často meniť. Uistite sa, že chcete prehrávať súbory kódované týmto kodekom, uistite sa, či máte najnovší balík kodeku Indeo. Ak chcete overiť, či máte najnovší balík kodeku Indeo, obráťte sa na Ligos Corporation. Tak chcete urobiť, navštívte Ligos webovej lokalite: Prehrať súbor .ivf, ho prevezmite súbor na pevnom disku. Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite pravým tlačidlom myši na odkaz na súbor .ivf a kliknite na tlačidloUložiť cieľ ako.
 2. Zadajte umiestnenie na pevnom disku, kam chcete súbor savethe.
 3. Dvakrát kliknite na súbor, ktorý ste uložili na svoj pevný disk toplay súboru.
Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
281919 Hlásenie "Neznáma chyba" pri prehrávaní súboru Indeo Video Format (IVF)

Obaly prehrávača Windows Media Player (.wmz, .wms)

Súbor definície vzhľadu (.wms) Windows Media Player je textový dokument XML, ktorý definuje prvky obsiahnuté vo vzhľade, ich vzťahy a ich funkčnosť. Tvorca skriptu vytvára súbor definície vzhľadu (.wms) a všetky súvisiace súbory JScript (.js), ktoré obsahujú grafické prvky a ďalšie funkcie vzhľadu.

Súbor .wmz predstavuje komprimovaný archív Zip, ktorý obsahuje súbor definície obalu prehrávača Windows Media Player a súvisiace súbory Jscript a podporné grafické súbory.

QuickTime film file(.mov)

Spoločnosť Apple Computer vyvinula formát súborov QuickTime vytvoriť, upraviť, publikovanie a zobrazovanie multimediálnych súborov. Vo formáte QuickTime môžu obsahovať video, animácie, grafika, 3D a virtuálnej reality (VR) obsah. prehrávač Windows Media Player možno prehrávať len súbory QuickTime verzie 2.0 alebo staršej. Novšie verzie formátu QuickTime vyžadujú vlastnícky Apple QuickTime Player. Ďalšie informácie nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Apple:

Zvukový súbor MP4 (.m4a)

.M4A (iba zvuk) často skomprimovaná AAC kódovanie (stratová), ale môže byť vo formáte Apple Lossless.

Súbor videa MP4 (.mp4 .m4v, .mp4v, .3g2, .3gp2, .3gp, .3gpp)

MPEG-4 je špecifikácie noriem ISO (International Organization), ktorá pokrýva mnohé aspekty multimediálnej prezentácie vrátane kompresie, tvorby a distribúcie obsahu. Hoci Kompresia videa a definícia kontajneru súborov sú dve samostatné a nezávislé entity špecifikácie MPEG-4, mnohí nesprávne domnieva, že ich pokladá za zameniteľné. Môžete implementovať iba časti špecifikácie MPEG-4 a zachovať kompatibilitu so štandardom.

Formát MPEG-4, podľa špecifikácie MPEG-4 obsahuje MPEG-4, kódované video a kódované vo formáte Advanced Audio Coding AAC audio obsahu. Zvyčajne používa príponu .mp4. prehrávač Windows Media Player nepodporuje prehrávanie formátu súborov .mp4. Môžete prehrávať .mp4 súbory médií v prehrávači Windows Media Player pri inštalácii balíkov dekodérov DirectShow kompatibilnej MPEG-4. Balíkov dekodérov MPEG-4 kompatibilných s rozhraním DirectShow patria Ligos LSX-MPEG Player a EnvivioTV.

Ďalšie informácie o Ligos LSX-MPEG Player získate Ligos webovej lokalite:Ďalšie informácie o programe EnvivioTV nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Envivio:Spoločnosť Microsoft sa rozhodla implementovať časť štandardu MPEG-4 kompresie videa. Microsoft doposiaľ vytvorila nasledujúce procesorom MPEG-4 video kodeky:
 • Microsoft MPEG-4 v1
 • Microsoft MPEG-4 v2
 • Microsoft MPEG-4 v3
 • ISO MPEG-4 v1
MPEG-4 videa možno kódované a uložené v súbore .asf pomocou nástrojov Windows Media a Windows Media Encoder. Potom možno prehrávať tieto súbory v prehrávači Windows Media Player. Ďalšie informácie o spoločnosti Microsoft a MPEG-4 podporujú, nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:formát súborov .m4v je video formát vyvinutý spoločnosťou Apple a je veľmi blízko formáte MP4. Rozdiely sú voliteľné Apple DRM ochranu proti kopírovaniu a spracovanie AC3 zvuk (Dolby Digital), ktorý nie je štandardizovaný MP4 kontajner.

.mp4v je MPEG-4 video súbor.

.3gp (3GPP formát) je multimediálny kontajner formát definovaný tretej generácie partnerstva projektu (3GPP) pre 3G UMTS multimediálnych služieb. Slúži na 3G mobilné telefóny, ale aj prehrávať v niektorých 2G a 4G.

.3g2 (Súbor vo formáte 3GPP2) je multimediálny kontajner formát definovaný 3GPP2 3G CDMA2000 multimediálnych služieb. To je podobná formáte 3GP, ale niektoré rozšírenia a obmedzenia v porovnaní s 3GP.

Typ súboru .3gp2 primárne súvisí s "3GPP2".

Zvukový súbor systému Windows (.aac, .adt, .adts)

Advanced Audio Coding (.aac) je štandardný, strata kompresie a systém kódovania digitálneho zvuku. Je navrhnutý tak, aby nadväzujúcimi formát MP3, AAC zvyčajne dosahuje lepšiu kvalitu zvuku ako MP3 podobné prenosovou.

Audio Data Transport Stream (.adts) sa používa v prípade, že údaje sú pre počas prenosu prúdu MPEG-2, zo série snímok, rámoch s hlavičkou nasleduje AAC zvukové údaje.

Súbor videa MPEG-2 TS (.m2ts)

.M2TS je prípona, ktorá sa používa pre Blu-ray Disc Audio a Video (av) MPEG-2 prenosu prúdu (M2TS) kontajnera formáte. Používa sa pre multiplexové zvuku, videa a iné prúdy. Je založený na MPEG-2 prenosu prúdu kontajnera. Tento kontajner formát sa bežne používa na Blu-ray a AVCHD videa s vysokým rozlíšením.
Ďalšie informácie
Vyhlásenie o produktoch iných výrobcov

Produkty tretích strán, ktorými sa zaoberá tento článok, vyrábajú spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky týkajúce sa výkonu alebo spoľahlivosti týchto produktov.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 316992 – Posledná kontrola: 04/10/2016 00:01:00 – Revízia: 18.0

Windows Media Player 12, Microsoft Windows Media Player 11, Microsoft Windows Media Player 10, Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 7.0

 • kbinfo kbcip kbmt KB316992 KbMtsk
Pripomienky