Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

SK0439:Chybové hlásenie: Windows Media Player Error C00D10B3 - Unable to Access the Network

Článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry a dôležitých systémových súborov. Informácie o obnovení databázy Registry, v prípade problémov, môžete získať v Pomocníkovi programu Regedit.exe (téma „Restoring the Registry“) alebo v Pomocníkovi programu Regedt32.exe (téma „Restoring a Registry Key“).
PRIZNAKY
Na niektorých počítačoch, ktoré využívajú širokopásmové pripojenie siete (napríklad ATM), program Windows Media Player môže mať problémy s pripojením na Internet. Môže sa zobraziť nasledujúce chybové hlásenie:
Windows Media Player Error C00D10B3 - unable to access the network
RIESENIE
Upozornenie: Nesprávna úprava databázy Registry môže spôsobiť vážne problémy systému, kvôli ktorým bude potrebné systém preinštalovať. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky na riešenie problémov spôsobených nesprávnym použitím programu Editor databázy Registry. Program Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Pre vyriešenie tohto problému použite nástroj Editor databázy Registry a vytvorte hodnotu DWORD nazvanú „ForceOnline“ (s hodnotou 1) v nasledovnom kľúči databázy Registry:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\MediaPlayer\Preferences

Vlastnosti

ID článku: 317101 – Posledná kontrola: 12/06/2007 18:05:52 – Revízia: 4.4

Microsoft Windows Media Player 9 Series, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 8.01, Microsoft Windows Media Player 7.1, Microsoft Windows Media Player 7.0

  • kbenv kberrmsg kbnetwork kbprb KB317101
Pripomienky