Inovácia na Windows 10: Informácie o postupoch pri zobrazení oznámení zo starších verzií aplikácie Získať Windows 10

Ponuka na bezplatnú inováciu na Windows 10 sa skončila 29. júla 2016. Windows 10 si budete môcť naďalej zakúpiť, a to buď v zariadení, alebo ako úplnú verziu softvéru. Zľavnená verzia „inovácie“ na Windows 10 nebude na predaj. Kliknutím sem získate ďalšie informácie o inovácii na Windows 10.

V zvyšnej časti tohto článku nájdete staršie informácie o oznámeniach z aplikácie Získať Windows 10 (GWX) dostupné pred ukončením ponuky na bezplatnú inováciu na Windows 10.

Súhrn
Ak používate Windows 7 alebo 8.1, nezabudnite inováciu dokončiť pred uplynutím platnosti ponuky – do 29. júla 2016. Keďže sa propagačná akcia umožňujúca bezplatnú inováciu na Windows 10 blíži ku koncu, aplikácia Získať Windows 10 môže zobrazovať oznámenia, ktorých cieľom je zabezpečiť, aby ste boli informovaní o ukončení ponuky a vedeli, aké kroky môžete podniknúť na vykonanie inovácie. Ak máte nainštalovanú staršiu verziu aplikácie Získať Windows 10, môže sa vám zobraziť jedno z nasledujúcich oznámení (v závislosti od nainštalovanej verzie aplikácie).

Ak ste si inováciu ešte nenaplánovali, z aplikácie Získať Windows 10 sa vám môže zobraziť oznámenie „Nezmeškajte to. Ponuka bezplatnej inovácie sa končí 29. júla.“[Zástupný obrázok 1 – Obrázok „Nezmeškajte to“]
  • Ak chcete začať s inováciou na Windows 10, vyberte možnosť Inovovať.
  • Ak chcete inováciu naplánovať na neskôr, vyberte možnosť Vybrať čas. Poznámka: Počas posledných dní platnosti ponuky sa už táto možnosť nemusí zobrazovať.
  • Ak chcete naďalej používať aktuálnu verziu Windowsu, vyberte možnosť Odmietnuť bezplatnú ponuku. Keď potvrdíte, že chcete bezplatnú ponuku odmietnuť, vaše zariadenie sa označí a pridá medzi zariadenia, ktorým sa prestanú zobrazovať oznámenia o ponuke inovácie na Windows 10, ktorej platnosť uplynie 29. júla.
Poznámka: Ak kliknete na červené tlačidlo X, obrazovka sa zatvorí a nebude potrebné vykonať žiadne ďalšie kroky. Toto oznámenie je navrhnuté tak, aby sa zobrazovalo každých niekoľko dní, až kým nevyberiete jednu z troch možností uvedených vyššie.

Niektorým zákazníkom sa namiesto toho môže zobraziť oznámenie s informáciou o tom, že v danom počítači už je naplánovaná inovácia na Windows 10:

[Zástupný obrázok 2: Zrušenie inovácie]

Toto oznámenie znamená, že inovácia na Windows 10 prebehne v uvedenom čase, pokiaľ nevyberiete možnosť Inovovať alebo nepoužijete prepojenie „Kliknutím sem zmeníte plán inovácie alebo zrušíte naplánovanú inováciu“. Ak kliknete na tlačidlo OK alebo na červené tlačidlo X, všetko bude pripravené na inováciu a nemusíte vykonať žiadne ďalšie kroky.

Keď toto automaticky otvorené okno zatvoríte, počítač sa inovuje v naplánovanom čase. Na základe pripomienok zákazníkov sa v novších verziách aplikácie Získať Windows 10 (GWX) zobrazuje potvrdenie času naplánovanej inovácie spolu s dodatočnou možnosťou zrušenia alebo zmeny plánu inovácie. Na základe nových pripomienok sa zobrazovaná obrazovka môže trochu zmeniť.

[Zástupný obrázok 2: Zrušenie inovácie]


Poznámka: Toto je článok typu FAST PUBLISH, ktorý bol vytvorený priamo v organizácii technickej podpory spoločnosti Microsoft. Informácie uvedené v tomto článku sa poskytujú „tak, ako sú“ v reakcii na naliehavé problémy. V dôsledku rýchlosti, akou boli tieto materiály sprístupnené, môžu obsahovať typografické chyby a môžu byť kedykoľvek revidované bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ďalších skutočnostiach, ktoré je potrebné zohľadniť, získate na stránke Podmienky používania.
Vlastnosti

ID článku: 3179888 – Posledná kontrola: 08/02/2016 00:37:00 – Revízia: 2.0

Windows 10

  • kbnoindex KB3179888
Pripomienky