Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

POSTUP: Premenovanie viacerých súborov v systéme Windows XP pomocou programu Prieskumník

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Tento článok obsahuje podrobný postup, ako pomocou programu Prieskumník premenovať viaceré súbory v systéme Windows XP.

Postup pri premenovaní viacerých súborov pomocou programu Prieskumník

  1. Spustite program Prieskumník. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Prieskumník.
  2. V priečinku vyberte viaceré súbory. Postupujte tak, že počas klikania na súbory stlačíte a podržíte stlačený kláves CTRL.
  3. Po vybratí súborov stlačte kláves F2.
  4. Zadajte nový názov a stlačte kláves ENTER.
POZNÁMKA: Po dokončení predchádzajúcich krokov sa s výnimkou jedného súboru zruší zvýraznenie súborov. Môže sa preto zdať, že meníte názov iba jedného súboru. Po stlačení klávesu ENTER sa však premenujú všetky súbory. Po premenovaní viacerých súborov majú premenované súbory rovnaký názov s číslom v zátvorkách pripojeným k názvu, čím je nový názov súboru jedinečný. Ak ako nový názov zadáte napríklad ROZPOČET, prvý súbor bude mať názov ROZPOČET. Všetky ostatné vybraté súbory budú mať názov ROZPOČET(x), kde x je jedinečné číslo, pričom sa začína od (1).

Na začiatok

Poznámky

Ak sa pri premenovaní viacerých súborov pomýlite, môžete stlačiť kombináciu klávesov CTRL+Z alebo kliknúť na položku Späť: Premenovať v ponuke Úpravy. Môžete tak vrátiť práve dokončené premenovanie súboru a proces môžete podľa potreby zopakovať.

Funkcia premenovania v programe Prieskumník sa nespráva rovnako ako príkaz REN, ktorý možno použiť v príkazovom riadku. Ak máte napríklad súbory smitha.doc, smithb.doc a smithc.doc, môžete použiť príkaz ren smith*.doc smythe*.doc. Všetky názvy súborov automaticky zobrazia nový spôsob písania a premenujú sa na smythea.doc, smytheb.doc a smythec.doc.

Ak použijete funkciu premenovania v programe Prieskumník v systéme Windows XP, po vybratí troch súborov „smith“ a premenovaní súboru smitha.doc na smythea.doc sa všetky ostatné vybraté súbory premenujú na smythea(x).doc. Ak sa chcete vrátiť k pôvodnej štruktúre súborov (použitie písmen a, b, c, atď.), musíte každý súbor premenovať samostatne.

Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 320167 – Posledná kontrola: 01/24/2008 14:16:00 – Revízia: 1.0

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kbhowto kbhowtomaster kbenv KB320167
Pripomienky