Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Pridanie funkcie Print Directory pre priečinky v systémoch Windows XP, Windows Vista a Windows 7

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

ÚVOD
V tomto článku sa popisuje postup pridania funkcie Print Directory pre priečinky v systémoch Windows XP, Windows Vista alebo Windows 7. Po vykonaní krokov uvedených v časti Ďalšie informácie môžete kliknutím na priečinok pravým tlačidlom myši a potom kliknutím na položku Print Directory Listing vytlačiť výpis položiek priečinka. Ďalšie informácie o spôsobe pridania funkcie Print Directory pre priečinky v systémoch Windows 2000, Windows Server 2003 alebo Windows Server 2008 sa nachádzajú v nasledujúcom čísle článku databázy Microsoft Knowledge Base:
272623 Pridanie funkcie Print Directory v programe Windows Prieskumník


DALSIE INFORMACIE
Ak chcete, aby sme pridanie funkcie Print Directory vykonali za vás, prejdite do časti Opravte to za mňa. Ak chcete funkciu Print Directory pridať radšej sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.

Opravte to za mňaAk chcete tento problém vyriešiť automaticky, kliknite na prepojenie alebo tlačidlo Fix it. Kliknite na položku Spustiť v dialógovom okne Prevzatie súboru a postupujte podľa pokynov Sprievodcu nástroja Fix it.Poznámky
 • Tento sprievodca môže byť dostupný iba v angličtine. Automatická oprava však funguje aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.
 • Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete riešenie Fix it uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ho môžete spustiť v počítači s problémom.

Potom prejdite do časti Vyriešil sa problém?Ja to vyriešim

Windows XP

Krok 1: Vytvorenie súboru Printdir.bat

Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vložte nasledovný text do programu Poznámkový blok:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť a následným kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny.
 4. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte nasledujúci text do poľa Názov súboru a potom kliknite na príkaz Uložiť:
  %windir%\Printdir.bat

Krok 2: Vytvorenie novej akcie pre priečinky so súbormi

 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Možnosti priečinka.

  Prípadne kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Nastavenia, kliknite na položku Ovládací panel a potom dvakrát kliknite na položku Možnosti priečinka.
 2. Na karte Typy súborov kliknite na položku Priečinok súborov.
 3. Kliknite na položku Spresniť a potom na tlačidlo Nová.
 4. Do poľa Akcia zadajte príkaz Print Directory Listing.
 5. Do poľa Aplikácia vykonávajúca akciu zadajte reťazec printdir.bat.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Kliknite na obidve tlačidlá OK a potom na tlačidlo Zavrieť.

Krok 3: Úprava databázy Registry

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Po vykonaní postupu uvedeného v predchádzajúcich častiach sa môže v prípade, že namiesto na otvorený priečinok dvakrát kliknete na iný priečinok, spustiť Sprievodca hľadaním. Ak ste prípadne k priečinkom priradili súborov iné akcie, môžu sa vykonať tieto akcie.

Pri odstraňovaní tohto problému postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na príkaz Spustiť, zadajte príkaz Regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Vyhľadajte nasledujúci podkľúč databázy Registry:
  HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell
 3. Kliknite na hodnotu s názvom Default.
 4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Upraviť.
 5. Do poľa Údaje hodnôt zadajte hodnotu žiadne.
 6. Kliknite na tlačidlo OK.
 7. Ukončite Editor databázy Registry.

Windows Vista alebo Windows 7

Krok 1: Vytvorenie súboru Printdir.bat

Postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. Do programu Poznámkový blok vložte nasledujúci reťazec:
  @echo off
  dir %1 /-p /o:gn > "%temp%\Listing"
  start /w notepad /p "%temp%\Listing"
  del "%temp%\Listing"
  exit
 3. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť a následným kliknutím na tlačidlo Áno uložte zmeny.
 4. V dialógovom okne Uložiť ako zadajte nasledujúci reťazec do poľa Názov súboru a potom kliknite na príkaz Uložiť:
  %windir%\Printdir.bat

  Poznámka Ak sa zobrazí dialógové okno s oznámením, že nemáte povolenie na ukladanie do tohto umiestnenia, môžete daný súbor uložiť na pracovnú plochu. Ďalej kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec %windir% a potom kliknite na tlačidlo OK. Potom môžete súbor skopírovať z pracovnej plochy do príslušného umiestnenia.

Krok 2: Úprava databázy Registry

Dôležité upozornenie Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky, ktoré informujú o úpravách databázy Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Postupujte preto presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte reťazec Notepad a potom kliknite na tlačidlo OK.
 2. V programe Poznámkový blok zadajte nasledujúce príkazy:
  Windows Registry Editor Version 5.00[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell]@="none"[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\Shell\Print_Directory_Listing]@="Print Directory Listing"[HKEY_CLASSES_ROOT\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]@="Printdir.bat \"%1\""[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]"BrowserFlags"=dword:00000008[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing]@="Print Directory Listing"[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory\shell\Print_Directory_Listing\command]@="Printdir.bat \"%1\""[HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\Shell\AttachmentExecute\{0002DF01-0000-0000-C000-000000000046}]@=""[HKEY_CLASSES_ROOT\SOFTWARE\Classes\Directory]"EditFlags"="000001d2"
  V ponuke Súbor kliknite na príkaz Uložiť ako.
 3. V zozname Uložiť do kliknite na položku Pracovná plocha.
 4. Do poľa Názov súboru zadajte hodnotu PrintDirectoryListing.reg, kliknite na položku Všetky súbory v zozname Uložiť vo formáte a potom kliknite na položku Uložiť.
 5. Dvojitým kliknutím na súbor LoggingOn.reg na pracovnej ploche pridajte kľúče databázy Registry do databázy Registry systému Windows.
 6. V okne s hlásením kliknite na tlačidlo OK.

Vyriešil sa problém?

 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tejto časti. Ak sa problém nepodarilo vyriešiť, môžete sa obrátiť na oddelenie technickej podpory.
 • Oceníme vaše pripomienky. Ak chcete poskytnúť pripomienky alebo nahlásiť ľubovoľný problém súvisiaci s týmto riešením, použite blog Fix it for me alebo nám odošlite e-mail.
explorer my computer dir fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 321379 – Posledná kontrola: 09/23/2011 09:36:00 – Revízia: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Business, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate

 • kbenv kbhowtomaster kbfixme kbmsifaq kbmsifixme KB321379
Pripomienky
tml>