Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Chybové hlásenie Operating System Not Found alebo Operačný systém sa nenašiel pri spustení počítača so systémom Windows XP

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Pri pokuse spustiť počítač so systémom Microsoft Windows XP sa môže zobraziť hlásenie, že sa nenašiel operačný systém. Problém mohlo spôsobiť zlyhanie jednotky pevného disku, nesprávne nastavenie systému BIOS, poškodený alebo chýbajúci hlavný zavádzací záznam (MBR) alebo nesprávna aktívna oblasť. Ak chcete problém vyriešiť, opravte nastavenie systému BIOS, použite konzolu na obnovenie v systéme Windows XP alebo označte ako aktívnu správnu oblasť na jednotke pevného disku.
PRIZNAKY
Po štarte počítača so systémom Microsoft Windows XP sa môžu zobraziť nasledovné chybové hlásenia:
Operating system not found.
Operačný systém sa nenašiel
Po spustení počítača pomocou konzoly na obnovenie s cieľom obnoviť funkčnosť sa môže zobraziť chybové hlásenie, ktoré môže znieť takto:
Setup did not find any hard drives installed on your computer (Inštalačný program nenašiel žiadny pevný disk nainštalovaný v počítači).
PRICINA
Tento problém môže nastať v prípade, ak sa vyskytne jedna alebo viacero nasledovných podmienok:
  • Základný systém BIOS nezistil pevný disk.
  • Pevný disk je poškodený.
  • Sektor 0 fyzickej jednotky pevného disku má nesprávny alebo poškodený hlavný zavádzací záznam.

    Poznámka. Niektoré programy iných spoločností alebo poškodenie disku môžu poškodiť hlavný zavádzací záznam.
  • Nekompatibilná oblasť je označená ako aktívna.
  • Oblasť obsahujúca hlavný zavádzací záznam už nie je aktívna.
RIESENIE
Ak chcete túto chybu odstrániť, v závislosti od situácie použite jeden z nasledujúcich postupov.

Postup 1: Overenie nastavenia systému BIOS

Overte, či nastavenie systému BIOS rozpoznáva pevný disk a uvádza ho v zozname. Informácie o overení nastavenia systému BIOS nájdete v dokumentácii počítača alebo ich získajte od výrobcu hardvéru.

Po overení, že systém BIOS počítača zisťuje pevný disk, počítač reštartujte a skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém nevyriešil alebo ak systém BIOS počítača nedokáže zistiť pevný disk, môže ísť o chybu hardvéru. Obráťte sa na výrobcu hardvéru so žiadosťou o poskytnutie spôsobu riešenia problému. Možno bude potrebné nahradiť pevný disk.

Informácie o možnostiach kontaktovania výrobcov hardvéru získate v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
65416 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, A-K (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60781 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, L-P (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

60782 Zoznam kontaktov dodávateľov hardvéru a softvéru, Q-Z (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Postup 2: Použitie konzoly na obnovenie

Na opravu hlavného zavádzacieho záznamu spúšťacej oblasti použite príkaz fixmbr v konzole na obnovenie v systéme Windows XP.

Ďalšie informácie o používaní konzoly na obnovenie nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
314058 Popis súčasti Konzola na obnovenie v systéme Microsoft Windows XP
307654 Ako nainštalovať a používať nástroj Recovery Console v systéme Windows XP

Postup 3: Zmena aktívnej oblasti

Ak oblasť označená ako aktívna neobsahuje inštalačné súbory systému Windows XP alebo aktívna oblasť je nekompatibilný alebo iný operačný systém, pred reštartovaním počítača musíte označiť ako aktívnu správnu systémovú oblasť.

Poznámka. Súčasne môže existovať iba jedna systémová oblasť.

Ďalšie informácie o označení aktívnej oblasti získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
315261 Počítač sa nespustí po zmene aktívnej oblasti pomocou nástroja Správa diskov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o riešení problémov so spustením v systéme Windows XP získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
308041 Zdroje pre riešenie problémov pri spúšťaní systému Microsoft Windows XP
windowsxp winxp
Egenskaper

Artikel-id: 321626 – senaste granskning 06/20/2007 21:15:26 – revision: 3.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition

  • kberrmsg kbprb KB321626
Feedback