Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Preberanie aktualizácií s ovládačmi a rýchlymi opravami z katalógu služby Windows Update

Úvod
V tomto článku sa vysvetľuje preberanie aktualizácií z katalógu služby Windows Update. Katalóg služby Windows Update obsahuje aktualizácie pre všetky operačné systémy, pre ktoré aktuálne poskytujeme podporu. Tieto aktualizácie zahŕňajú:
 • Ovládače zariadení
 • Rýchle opravy
 • Aktualizované systémové súbory
 • Balíky Service Pack
 • Nové funkcie systém Windows
Procesom vyhľadávania požadovaných aktualizácií v katalógu služby Windows Update vás budeme sprevádzať. Aktualizácie si potom môžete prevziať a nainštalovať ich na počítačoch so systémom Windows vo vašej domácej alebo podnikovej sieti.

V článku sa venujeme tiež možnostiam používania služieb aktualizovania softvéru, ako sú napríklad Windows Update a Automatické aktualizácie.

Dôležité Tento obsah je určený pre pokročilých používateľov. Preberanie aktualizácií z katalógu služby Windows Update sa odporúča len pokročilým používateľom a správcom. Ak nie ste pokročilým používateľom ani správcom, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft a prevezmite aktualizácie priamo:
Krokový postup prevzatia aktualizácií z katalógu služby Windows Update
Pri preberaní aktualizácií z katalógu služby Windows Update postupujte nasledovne:

Krok 1: Zobrazenie katalógu služby Windows Update

Ak chcete získať prístup do katalógu služby Windows Update, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Zoznam najčastejších otázok zameraných na katalóg služby Windows Update nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Krok 2: Vyhľadanie aktualizácií v katalógu služby Windows Update

Pri hľadaní aktualizácií v katalógu služby Windows Update postupujte nasledovne:
 1. Do textového poľa Hľadať zadajte hľadané výrazy. Zadajte napríklad Zabezpečenie systému Windows Vista.
 2. Kliknite na položku Hľadať alebo stlačte kláves ENTER.
 3. Prečítajte si zobrazený zoznam a vyberte aktualizácie, ktoré chcete prevziať.
 4. Kliknutím na položku Pridať pridáte jednotlivé vybraté položky do košíka s položkami na prevzatie.
 5. Ak chcete vyhľadať ďalšie aktualizácie na prevzatie, zopakujte kroky 2a až 2d.

Krok 3: Prevzatie aktualizácií

Pri preberaní aktualizácií z katalógu služby Windows Update postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na položku na zobrazenie košíka v poli Hľadať. Zobrazí sa košík s položkami na prevzatie.
 2. Skontrolujte zoznam aktualizácií a potom kliknite na položku Prevziať.

  Poznámka: Ak sa zobrazí výzva, kliknutím na položku Súhlasím vyjadrite svoj súhlas s podmienkami licenčnej zmluvy.
 3. Vyberte umiestnenie, do ktorého chcete aktualizácie uložiť. Môžete zadať úplnú cestu k priečinku, alebo kliknite na tlačidlo Prehľadávať a prejdite na požadovaný priečinok.
 4. Kliknutím na položku Pokračovať spustite preberanie.
 5. Po dokončení preberania kliknutím na tlačidlo Zavrieť zatvorte okno na preberanie.
 6. Zatvorte okno katalógu služby Windows Update.
 7. Vyhľadajte umiestnenie zadané v kroku 3c.
  Poznámka: Ak ste si prevzali ovládače zariadení, ktoré chcete nainštalovať, prejdite na časť Inštalácia ovládačov.
 8. Dvakrát kliknite na jednotlivé aktualizácie a nainštalujte ich podľa zobrazených pokynov. Ak sú aktualizácie určené pre iný počítač, skopírujte ich do daného počítača a potom ich nainštalujte tak, že na ne dvakrát kliknete.
Ak ste úspešne nainštalovali všetky položky v košíku, proces je dokončený.

Ďalšie informácie o ostatných službách aktualizácií nájdete v časti Služby aktualizovania softvéru pre odborníkov v oblasti IT.

Inštalácia ovládačov

 1. Pomocou ponuky Štart otvorte príkazový riadok.
 2. Na rozbalenie súborov ovládača zadajte do príkazového riadka nasledujúci príkaz a stlačte kláves ENTER:
  expand <NAZOV SUBORU CAB> -F:* <CIEL>
 3. Ak chcete pripraviť ovládač na inštaláciu plug and play alebo pre Sprievodcu pridaním tlačiarne, použite nástroj PnPutil podľa návodu v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
  937793 Príprava a inštalácia balíkov ovládača pomocou nástroja PnP Utility (Pnputil.exe) v systéme Windows Vista
  Poznámka: Ak chcete nainštalovať ovládač tlače pre rôzne architektúry, musíte mať nainštalovaný ovládač lokálne architektúry a budete tiež potrebovať kópiu súbory Ntprint.inf pre rôzne architektúry z iného systému. Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
  952065 Nie je možné nainštalovať ovládače tlačiarní iných výrobcov na podporu krížovej architektúry v systéme Windows Vista alebo v systéme Windows Server 2008
  .
Služby aktualizovania softvéru pre odborníkov v oblasti IT
Všeobecné informácie o službách aktualizovania softvéru nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Windows Update

Odborníci v oblasti IT môžu použiť službu Windows Update na nakonfigurovanie servera v podnikovej sieti na poskytovanie aktualizácií podnikovým serverom a klientom. Táto funkčnosť môže byť užitočná v prostrediach, v ktorých nemajú niektoré klientske počítače a servery prístup na Internet. Hodí sa tiež v prostrediach s vysokými nárokmi na správu, v ktorých musí správca jednotlivé aktualizácie pred ich nasadením otestovať.

Informácie o vykonávaní aktualizácií ovládačov v podnikových prostrediach pomocou služby Windows Update nájdete na nasledujúcej webovej lokalite Microsoft TechNet:

Automatické aktualizácie

Na priebežné aktualizovanie počítačov dôležitými aktualizáciami z podnikového servera so službou Software Update Services môžu odborníci v oblasti IT použiť funkciu Automatické aktualizácie.

Automatické aktualizácie sa dajú používať na nasledujúcich počítačoch:
 • Microsoft Windows 2000 Professional
 • Windows 2000 Server
 • Windows 2000 Advanced Server (Service Pack 2 alebo novší)
 • Windows XP Professional
 • Windows XP Home Edition
Ďalšie informácie o použití automatických aktualizácií v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
306525 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o použití automatických aktualizácií v systéme Windows 2000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
327850 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Riešenie problémov
Pri použití služby Windows Update alebo Microsoft Update sa môžu vyskytnúť niektoré z nasledujúcich problémov:
 • Môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Nedokončená aktualizácia softvéru, aktualizácia tohto softvéru lokality Windows Update nebola úspešná.
  Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  319585 Pri návšteve webovej lokality Windows Update sa zobrazí chybové hlásenie o nedokončenej aktualizácii softvéru
 • Môže sa zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
  Len pre správcov (-2146828218) Ak chcete inštalovať položky z lokality Windows Update, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený k sieti, vykonaniu tohto postupu môže tiež brániť nastavenie sieťovej politiky.
  Ďalšie informácie o tomto probléme nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  316524 Pri pokuse o zobrazenie webovej lokality Windows Update alebo Microsoft Update sa zobrazuje chybové hlásenie „Len správca“ (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
 • Službu Windows Update alebo službu Microsoft Update niekedy nie je možné zobraziť, ak sa na webovú lokalitu pripájate cez webový server proxy s overením, ktorý používa integrované (protokol NTLM) overenie servera proxy.
Podobné problémy a ich riešenia
Ak chcete získať ďalšie informácie o možnostiach získania a distribúcie položiek na prevzatie z lokality Windows Update alebo Microsoft Update, navštívte webové lokality spoločnosti Microsoft uvedené v nasledujúcej časti.

Inštalácia viacerých aktualizácií s len jedným reštartovaním

Inštalačný program opráv, ktorý je súčasťou aktualizácií systému Windows XP a balíkov novších než verzia Windows 2000 Service Pack 3 (SP3), obsahuje funkciu na podporu inštalácií viacerých opráv. Pre staršie verzie systému Windows 2000 je k dispozícii na prevzatie nástroj príkazového riadka, ktorý sa nazýva QChain.exe. Ďalšie informácie o inštalácii viacerých aktualizácií alebo opráv bez reštartovania počítača medzi jednotlivými inštaláciami nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
296861 Inštalácia viacerých aktualizácií alebo rýchlych opráv pre systém Windows s jediným reštartovaním počítača (Toto prepojenie môže odkazovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Prostriedky na zabezpečenie od spoločnosti Microsoft

Ak chcete získať najnovšie prostriedky na zabezpečenie od spoločnosti Microsoft, ako sú napríklad nástroje na zabezpečenie, bulletiny týkajúce sa zabezpečenia, výstrahy pred vírusmi alebo všeobecná podpora pri zabezpečení, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Ďalšie informácie o nástroji Microsoft Baseline Security Analyzer (MBSA) nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Stredisko pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft

Ďalšie informácie o preberaní súborov zo strediska pre prevzatie softvéru spoločnosti Microsoft nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
119591 Získanie podporných súborov spoločnosti Microsoft zo služieb online (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Stránky so súbormi na prevzatie pre špecifické produkty

Windows XP

Ak chcete prevziať súbory pre systém Windows XP, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Windows 2000

Ak chcete prevziať súbory pre systém Windows 2000, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Internet Explorer

Ak chcete prevziať súbory pre program Internet Explorer, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Windows Media Player

Ak chcete prevziať súbory pre program Windows Media Player, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:

Aktualizácie balíka Office

Ak chcete prevziať aktualizácie pre balík Office, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:
winup wu deploy deployment rollout roll-out hotfix qfe patch vm wmp ie oe
Vlastnosti

ID článku: 323166 – Posledná kontrola: 10/30/2013 21:56:00 – Revízia: 26.0

Microsoft Update, Microsoft Windows Update

 • kbexpertiseadvanced kbresolve kbwindowsupdatev6 kbwindowsupdatev4 kbdownload kbenv kbmgmtservices kbhowtomaster KB323166
Pripomienky