Du arbetar offline, väntar på att återansluta till Internet

Pri pokuse o inštaláciu balíka Office sa zobrazí chybové hlásenie „Nedá sa získať prístup k Inštalátoru systému Windows“

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Dôležité: Tento článok obsahuje informácie o úprave databázy Registry. Pred úpravou je potrebné databázu Registry zálohovať. Mali by ste tiež poznať postup pri obnovení databázy Registry v prípade, že sa vyskytne problém. Ďalšie informácie o zálohovaní, obnovení a úprave databázy Registry získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
256986 Popis databázy Registry systému Microsoft Windows
PRIZNAKY
Pri pokuse o inštaláciu balíka Microsoft Office sa môže zobraziť chybové hlásenie podobné nasledovnému:
Nedá sa získať prístup k Inštalátoru systému Windows.
PRICINA
Tento problém sa môže vyskytnúť, ak sú súbory Inštalátora systému Windows poškodené alebo chýbajú.
RIESENIE
Ak chcete tento problém odstrániť, použite jednu z nasledovných metód.

Metóda 1: Opätovná registrácia Inštalátora systému Windows

Upozornenie: Ak Editor databázy Registry použijete nesprávne, môžete spôsobiť vážne problémy, ktoré môžu vyžadovať preinštalovanie operačného systému. Spoločnosť Microsoft nemôže zaručiť, že problémy vzniknuté v dôsledku nesprávneho použitia Editora databázy Registry budete môcť odstrániť. Editor databázy Registry používate na vlastné riziko.

Poznámka: Vzhľadom na rôzne verzie systému Microsoft Windows sa nasledovný postup môže odlišovať od postupu vo vašom počítači. V takom prípade vyhľadajte pokyny na vykonanie týchto krokov v dokumentácii k danému produktu.

Pri opätovnej registrácii Inštalátora systému Windows postupujte nasledovne:

Poznámka: Ak nebudete môcť vykonať nasledovné kroky, prejdite na metódu 2.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Hľadať.
 2. Kliknite na položku Všetky súbory a priečinky.
 3. Do poľa Názov súboru zadajte text Msiexec.exe a kliknite na tlačidlo Hľadať.
 4. Po dokončení vyhľadávania si poznamenajte umiestnenie súboru Msiexec.exe. Toto umiestnenie by malo byť podobné ako v nasledovnom príklade:
  C:\Windows\System32
 5. V ponuke Súbor kliknite na príkaz Zavrieť, čím sa dialógové okno Hľadať zatvorí.
 6. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedit a potom kliknite na tlačidlo OK.
 7. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry a kliknite naň:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\MSIServer
 8. V pravej časti okna Editora databázy Registry dvakrát kliknite na položku ImagePath.
 9. V dialógovom okne Úprava textovej hodnoty, ktoré sa zobrazí, skontrolujte, či reťazec v poli Údaj hodnoty obsahuje správnu cestu súboru Msiexec.exe, ktorú ste určili v kroku 4.

  Poznámka: Nižšie je uvedený príklad správnej cesty, kde jednotka predstavuje jednotku, na ktorej je nainštalovaný systém Windows:
  jednotka :\Windows\System32\msiexec.exe /V


  Ak pole Údaje hodnoty neobsahuje správnu cestu, vykonajte potrebné zmeny a cestu opravte. Potom kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Úprava textovej hodnoty.
 10. V ponuke Súbor kliknite na položku Skončiť, čím zatvoríte Editor databázy Registry.
 11. Spustite počítač v núdzovom režime a zaregistrujte súbor Msiexec.exe. Postupujte nasledovne:
  1. Vypnite počítač (potom ho znova spustíte).
  2. Reštartujte počítač a pri jeho spúšťaní podržte stlačený kláves F8. V počítači, ktorý je nakonfigurovaný na spúšťanie viacerých operačných systémov, stlačte kláves F8 po zobrazení ponuky Zavedenie systému.
  3. Pomocou kurzorových klávesov vyberte položku Núdzový režim a potom stlačte kláves ENTER.
  4. Ak sa ponuka Zavedenie systému zobrazí znova a v spodnej časti sa zobrazí modrý text Núdzový režim, vyberte inštaláciu, ktorú chcete spustiť, a potom stlačte kláves ENTER.
  5. Prihláste sa do počítača.
  6. Kliknite na tlačidlo Štart a na príkaz Spustiť. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz msiexec /regserver a potom kliknite na tlačidlo OK.
 12. Vypnite počítač a potom ho znova normálne spustite.
Ak sa vám naďalej nedarí úspešne nainštalovať balík Microsoft Office a zobrazuje sa chybové hlásenie podobné hláseniu uvedenému v časti Príznaky, prejdite na metódu 2.

Metóda 2: Použitie metód uvedených v článku 319624 databázy Microsoft Knowledge Base

Skúste použiť metódy uvedené v nasledovnom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
319624 Pri inštalácii aplikácie sa zobrazí chybové hlásenie „Nedá sa získať prístup k Inštalátoru systému Windows“ (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Metóda 3: Preinštalovanie Inštalátora systému Windows

Poznámka: Táto metóda je určená pre systémy Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows Millennium Edition (Me) a Microsoft Windows NT 4.0. V systémoch Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows XP a Microsoft Windows Server 2003 znova nainštalujte najnovší balík Service Pack alebo opravte operačný systém.

Pri preinštalovaní Inštalátora systému Windows postupujte nasledovne:

Poznámka: Vzhľadom na rôzne verzie systému Microsoft Windows sa nasledovný postup môže odlišovať od postupu vo vašom počítači. V takom prípade vyhľadajte pokyny na vykonanie týchto krokov v dokumentácii k danému produktu.
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Príslušenstvo a potom kliknite na položku Príkazový riadok.

  Otvorí sa okno príkazového riadka.
 2. Do príkazového riadka zadajte jeden z nasledovných príkazov a stlačte kláves ENTER, pričom jednotka označuje jednotku a Windows predstavuje priečinok, v ktorom je nainštalovaný systém Windows.
  • Ak používate systém Microsoft Windows XP, Microsoft Windows 98, Microsoft Windows 2000 alebo Microsoft Windows NT, zadajte nasledovný príkaz:
   attrib -r -s -h jednotka:\Windows\System32\dllcache
  • Ak používate systém Microsoft Windows Millennium Edition (Me), zadajte nasledovný príkaz:
   attrib -r -s -h jednotka:\Windows\System32
 3. Do príkazového riadka zadajte nasledovné príkazy. Po zadaní každého príkazu stlačte kláves ENTER.
  ren msi.dll msi.old
  ren msiexec.exe msiexec.old
  ren msihnd.dll msihnd.old
 4. Do príkazového riadka zadajte príkaz exit a stlačte kláves ENTER.
 5. Reštartujte počítač.
 6. Aktualizujte súbory Inštalátora systému Windows na najnovšiu verziu. Ak to chcete vykonať, navštívte jednu z nasledovných webových lokalít spoločnosti Microsoft a prevezmite a nainštalujte Inštalátor systému Windows verzie 2.0.

  Poznámka: Inštalátor systému Windows verzie 2.0 je súčasťou systému Microsoft Windows XP. Ak požívate systém Windows XP, tento krok nemusíte vykonávať.
 7. Po dokončení inštalácie Inštalátora systému Windows vypnite počítač a znova ho normálne spustite. Potom môžete spustiť inštaláciu balíka Microsoft Office.
DALSIE INFORMACIE
Ďalšie informácie o reštartovaní systému Windows v núdzovom režime získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
315222 Popis možností spustenia núdzového režimu v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
281770 Riešenie problémov so systémom Windows 2000 pomocou čistého spustenia počítača (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
273738 Riešenie problémov so spustením systému Windows Millennium Edition (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
180902 Spustenie počítača so systémom Windows 98 v núdzovom režime (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
Ďalšie informácie o získaní Inštalátora systému Windows získate po kliknutí na nasledovné číslo článku databázy Microsoft Knowledge Base:
292539 Ako získať modul Inštalátora systému Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)
prb OFFXP OFF
Egenskaper

Artikel-id: 324516 – senaste granskning 06/27/2006 10:08:25 – revision: 8.0

Microsoft Office Standard Edition 2003, Microsoft Office XP (Setup), Microsoft Office 2000 Standard Edition

 • kbscreenshot kbgraphxlink kbpubtypekc kbtshoot kberrmsg kbprb KB324516
Feedback