Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zoznam problémov opravených v aktualizáciách Service pack programu Internet Explorer 6

SUHRN
Tento článok obsahuje zoznam čísel článkov databázy Microsoft Knowledge Base s problémami, ktoré sú opravené v aktualizácii Service Pack 1 programu Microsoft Internet Explorer 6.

Ďalšie informácie o možnostiach získania najnovšej aktualizácie Service pack pre program Internet Explorer 6 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
328548 Informácie o možnostiach získania najnovšej aktualizácie Service pack pre program Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
DALSIE INFORMACIE
194242OPRAVA: Príkaz window.open spôsobujúci oneskorenie v udalosti NewWindow (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
218933Vlastný identifikačný reťazec prehľadávača neodoslaný Sprievodcom súpravou IEAK na synchronizáciu s automatickou verziou (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
271562Správy vo formáte HTML s obrázkami sa po inštalácii programu Internet Explorer 5.5 SP1 alebo 6.0 nevytlačia správne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
281679Nemôžete otvoriť nové okno prehľadávača Internet Explorer alebo po kliknutí na prepojenie sa nič nestane
286043MS01-051: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti zapisovania do denníka protokolu Telnet (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
294291Obmedzenie otvorenia v novom okne na table História nie je v celoobrazovkovom režime funkčné (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
300829V rámoch a rámoch Iframes vo formáte DHTML nie je možné upravovať obsah (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
303750V dialógových oknách Otvorenie súboru alebo Uloženie súboru sa zobrazuje nesprávny názov súboru (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
307978OPRAVA: Ovládače MFC v prekrytých rámoch IFRAME prijímajú nepotrebné hlásenia WM_PAINT (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
308005Príkaz Vyhľadať (na aktuálnej stránke) nefunguje s tabuľkou znakov ISO 8859 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
308414MS01-051: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti kódovania požiadavky HTTP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
309170Pri dynamickom odstránení kódov behavior sa vyskytne pretekanie pamäte (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
309178Proces automatického vytáčania sa po zatvorení programu Internet Explorer zastaví (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
309456Na stránke HTML s tabuľkou sa počas posúvania v malom okne vyskytlo porušenie prístupu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
310388Údaje pre požiadavku POST sa v používateľskom zobrazovači MIME neprevzali úplne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
310676V programe Internet Explorer nie sú nastavené súbory cookie pre dvojpísmenové domény (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
311730Údaje nie sú použitím formátu XMLHTTP na odosielanie viacerých asynchrónnych príspevkov odosielané správne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312124Problémy s ovládaním webového prehľadávača v programe Internet Explorer 6 počas navigácie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312176Medzi programom Internet Explorer a serverom proxy sa vyskytlo intenzívne overovanie NTLM (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312223Kód triedy DHTML programu Internet Explorer 6 môže spôsobiť v mshtml!CTreeNode::GetFancyFormat porušenie prístupu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312461MS01-055: Údaje v súboroch cookie v programe Internet Explorer môžu byť zverejnené alebo zmenené prostredníctvom vloženia skriptu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312496V programe Internet Explorer sa môže stratiť prvých 2 048 bajtov údajov odosielaných z webového servera používajúceho kompresiu HTTP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312536Súbory bez prípony .url sú z priečinka Obľúbené položky odstránené (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312542Formuláre vo formáte HTML odosielané v programe Outlook nezobrazujú výsledky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
312590OLEXP: Po výbere priečinka na ukladanie správ v programe Outlook Express a kliknutí na tlačidlo Zrušiť sa vyskytne porušenie prístupu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
313463Počas zobrazenia vložených správ HTML v okne s ukážkou programu Outlook sa vyskytne porušenie prístupu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
313675MS01-058: Oprava napadnuteľnosti súborov v programoch Internet Explorer 5.5 a Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
314209Z podriadeného okna nie je prístupný objekt Location v nadradenom okne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
314312Vkladanie textu môže byť počas používania japonského editora metód vstupu spomalené (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315466Porušenie prístupu v súbore Wininet.dll po zobrazení funkcie InternetSetOption programami (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315699Program Internet Explorer nesprávne zobrazuje znak meny Euro ako &#8364 namiesto 0x80 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315712Zobrazenie chybového hlásenia o porušení prístupu pri prechádzaní dokumentmi vo formáte HTA alebo XML (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
315713Súbory cookie sa použitím metódy FILE:// URL v príkaze window.open stratia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
316059MS02-005: 11. február 2002, kumulatívna oprava pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
316116V počítači s operačným systémom Windows 2000 nie je možné spravovať nastavenia skupinovej politiky programu Internet Explorer 6 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
316593Udalosť DocumentComplete sa po otvorení nového okna prehľadávača zrejme nespustí (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317244MS02-008: Ovládač XMLHTTP nástroja MSXML 4.0 umožňuje prístup k lokálnym súborom (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317726MS02-005: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti funkcie skriptovania GetObject() (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317727MS02-005: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti vyvolania aplikácie prostredníctvom poľa typu obsah (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317729MS02-005: K dispozícii je oprava pre nový variant napadnuteľnosti Frame Domain Verification (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317731MS02-005: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti pretečenia pamäte v smernici HTML (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317742MS02-005: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti spustenia skriptu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
317745MS02-005: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti typu spoofing dialógového okna Preberanie súboru (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
318089MS02-009: Nesprávne spracovanie skriptu v jazyku VBScript v programe Internet Explorer môže povoliť webovým stránkam čítanie lokálnych súborov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
318203MS02-008: Ovládač XMLHTTP nástroja MSXML 3.0 umožňuje prístup k lokálnym súborom (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
318382Metóda document.open s náhradou nie je v množine rámov funkčná (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
318426OPRAVA: Oprava zabezpečenia (Q316059) spôsobí po vyvolaní skriptu execScript zlyhanie programu Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
318666Politika údržby programu Internet Explorer môže spôsobiť porušenie prístupu v programe Winlogon (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319032Po kliknutí na položku pri prepojení Uložiť cieľ ako... sa zobrazí chybové hlásenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319182MS02-015: 28. marec 2002, kumulatívna oprava pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319235MS02-015: K dispozícii je aktualizácia napadnuteľnosti spúšťania lokálnych súborov v programe Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319236MS02-015: K dispozícii je aktualizácia napadnuteľnosti spúšťania skriptov v programe Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319303Aktualizácia Internet Explorer Navigation Sound (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319554Centrum pomoci a technickej podpory nezobrazuje informácie o vzdialených počítačoch (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
319792Spätná navigácia v metóde POST v programe Internet Explorer 6 spôsobí opätovné spustenie metódy POST (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
320882V programe Internet Explorer sa zobrazí iba časť obrázka vo formáte EMF (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321156Funkcia FtpPutFile zobrazí hlásenie o úspešnom dokončení, hoci operácia v programe Internet Explorer zlyhala (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321232MS02-023: 15. máj 2002, kumulatívna oprava pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321268Program Internet Explorer nesprávne vypočíta veľkosť okna webovej stránky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321276Príkaz Server.CreateObject() pre komponenty služby Windows Security Center (WSC) na stránkach ASP nie je v operačnom systéme Windows XP funkčný (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321530Program Outlook Express sa po prijatí správy so zvláštnou hlavičkou MIME neočakávane zatvorí (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321532OPRAVA: Pri prenose súboru PDF prostredníctvom protokolu HTTPS použitím metódy POST sa zobrazujú rozličné správy s upozorneniami na ohrozenie zabezpečenia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321598Nastavenie zón zabezpečenia nie je v programe Internet Explorer 6 k dispozícii (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
321722Obsah s hlásením Content-Encoding: gzip (Kódovanie obsahu: gzip) sa aj napriek nastaveniu Cache-Control: no-cache uloží do vyrovnávacej pamäte (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322822Overovanie NTML nie je funkčné, ak je program Internet Explorer nastavený na používanie protokolu HTTP 1.1 prostredníctvom pripojenia proxy (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322918Ak adresa obsahuje znak #, nie je možné prostredníctvom príkazu File:// Protocol otvoriť súbor .pdf (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322921MS02-023: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti skriptovania medzi lokalitami v lokálnom zdroji HTML (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322923MS02-023: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti pri podvodnej identifikácii zóny prostredníctvom nebezpečnej webovej stránky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322924MS02-023: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti odhalenia lokálnych informácií prostredníctvom prvku HTML (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322926MS02-023: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti skriptu v súboroch cookie umožňujúceho čítanie súborov cookie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322927MS02-023: K dispozícii je oprava napadnuteľnosti variantov spravovania obsahu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
322928MS02-023: K dispozícii je oprava na vypnutie rámov v zóne obmedzených lokalít (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
323308Prevzatie súboru programu Internet Explorer prostredníctvom pripojenia SSL nie je s hlavičkami cache control funkčné (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
323395Politiky NoHelpMenu a NoViewSource programu Internet Explorer nie sú v programe Internet Explorer 6 funkčné (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
323686Úplné využitie procesora pri použití formátu DHTML na doplnenie polí do tabuľky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
323759MS02-047: 22. august 2002, kumulatívna oprava pre program Internet Explorer (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
324029Zobrazí sa viacero správ s upozorneniami zabezpečenia o presmerovaní na nezabezpečenú lokalitu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
324404Kontextové ponuky zostávajú v Pomocníkovi pre program Internet Explorer viditeľné aj napriek vypnutiu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
325662Overovanie NTLM prostredníctvom pripojenia SSL nie je v programe Internet Explorer 6 funkčné (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
326853Súbory neobsahujúce adresy URL sa z priečinka Obľúbené položky odstránia (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327258OPRAVA: V dialógovom okne pre potvrdenie alebo v políčku s hlásením v programe Internet Explorer 6 sa text v hebrejčine nezobrazuje správne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327315Vrátená hodnota príkazu ShowModalDialog je vždy nastavená na hodnotu UNDEFINED pri položke Informácie: Protokol v programe Internet Explorer 6.0 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327496Výsledná množina politík operačného systému Windows XP zobrazuje pre nastavenie politiky programu Internet Explorer nesprávny zdrojový objekt skupinovej politiky (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327543Program Internet Explorer sa po spustení príkazu AccEvent32.exe zatvorí (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327708Určenie počtu kópií v šablóne tlačiarne nie je funkčné (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327716Problémy s ukladaním komprimovaných stránok v množine rámov (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327980Sprievodca novým pripojením nenastavuje možnosť Vždy vytáčať moje predvolené pripojenie (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
328676MS02-058: OLEXP: Nekontrolovaná vyrovnávacia pamäť pri analyzovaní S/MIME v programe Outlook Express môže ohroziť zabezpečenie systému (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
329130Počas ladenia súboru .inc programom Visual InterDev 6.0 sa zobrazí chybové hlásenie Zdrojový kód nie je k dispozícii (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
329160Poradca pre obsah zobrazí upozornenie na adresu URL skriptu (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
330338Ďalšie výzvy pre certifikát klienta v programe Internet Explorer 6 Service Pack 1 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
kbie600sp1fixlist
Vlastnosti

ID článku: 326489 – Posledná kontrola: 09/13/2006 16:14:00 – Revízia: 6.1

Microsoft Internet Explorer 6.0 Service Pack 1

  • kbinfo kbupgrade atdownload KB326489
Pripomienky