Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Zobrazuje sa chybové hlásenie upozorňujúce, že kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

PRIZNAKY
Pri inštalácii balíka Microsoft Windows XP Service Pack 1 (SP1) sa môže zobraziť nasledovné chybové hlásenie:
Kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows je neplatný. So žiadosťou o platný kód Product Key sa obráťte na správcu systému alebo predajcu. Ak máte podozrenie, že ste si zakúpili nelegálny softvér spoločnosti Microsoft, môžete tiež odoslať e-mail oddeleniu spoločnosti Microsoft Corporations pre boj s počítačovou kriminalitou na adresu nekradni@microsoft.com. Všetky osobné údaje, ktoré odošlete tomuto oddeleniu, sa považujú za prísne dôverné.
PRICINA
Tento problém môže nastať, ak sa kód Product Key používaný pri inštalácii systému Windows XP zhoduje s kódom Product Key, ktorý spoločnosť Microsoft označila ako neplatný. Nasledovné dva kódy Product Key tvoria identifikáciu produktu, ktorá sa zhoduje s jednou z nasledovných identifikácií produktu, kde X predstavuje ľubovoľnú numerickú hodnotu:
XXXXX-640-0000356-23XXX
XXXXX-640-2001765-23XXX
XXXXX-640-643718x-23XXX
XXXXX-641-309376x-23XXX
XXXXX-642-064580x-23XXX
XXXXX-642-464364x-23XXX
XXXXX-643-334701x-23XXX
XXXXX-644-081772x-23XXX
XXXXX-644-451265x-23XXX
XXXXX-644-874896x-23XXX
XXXXX-644-933704x-23XXX
XXXXX-644-962396x-23XXX
XXXXX-645-833254x-23XXX
XXXXX-645-994962x-23XXX
XXXXX-646-031843x-23XXX
XXXXX-646-104081x-23XXX
XXXXX-646-105103x-23XXX
XXXXX-647-318838x-23XXX
XXXXX-647-592029x-23XXX
XXXXX-647-677834x-23XXX
XXXXX-648-301691x-23XXX
XXXXX-648-819992x-23XXX
XXXXX-649-106765x-23XXX
XXXXX-649-941392x-23XXX
XXXXX-650-292312x-23XXX
RIESENIE
Ak chcete odstrániť tento problém, musíte najprv určiť identifikáciu produktu Windows v počítači. Pri zisťovaní identifikácie postupujte nasledovne:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite pravým tlačidlom na položku Tento počítač a potom kliknite na položku Vlastnosti.
  2. Na karte Všeobecné v časti Oprávnený používateľ je uvedené číslo, ktoré si poznačte.
Ak sa identifikácia vášho produktu Windows zhoduje s ľubovoľnou identifikáciou uvedenou v časti Príčina, stali ste sa pravdepodobne obeťou softvérovej kriminality. Ak chcete oznámiť podozrenie na softvérovú kriminalitu, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Ak ste zákazníkom s hromadnou licenciou spoločnosti Microsoft a disponujete licenciami na systém Windows XP Professional, vykonajte na počítači, na ktorom sa zobrazuje uvedené chybové hlásenie, čistú inštaláciu systému Windows XP z média so systémom Windows XP Professional a s kódom Product Key, ktorý ste získali spolu so zmluvou o hromadnej licencii. Ak sa nedá čistá inštalácia vykonať, musíte zmeniť identifikáciu produktu.

Ak máte platný kód poskytnutý s hromadnou licenciou, no inštaláciu ste v počítači spustili s použitím neplatného kódu, kliknite na nasledovné číslo článku v databáze Microsoft Knowledge Base:
328874 Zmena multilicenčného kľúča v počítači s balíkom Microsoft Windows XP SP1
Ak si chcete zakúpiť platnú maloobchodnú verziu produktu Windows XP, navštívte miestneho predajcu alebo navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak sa nachádzate mimo USA, obráťte sa na miestnu pobočku spoločnosti Microsoft. Kontaktné informácie danej pobočky nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Vlastnosti

ID článku: 326904 – Posledná kontrola: 02/06/2007 03:28:00 – Revízia: 5.4

Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition

  • kberrmsg kbenv kbprb kbpubtypekc kbmsccsearch KB326904
Pripomienky