Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Naplánovanie automatických aktualizácií v systémoch Windows Server 2003, Windows XP a Windows 2000

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Ak ste prihlásení ako správca, funkcia Automatické aktualizácie v systéme Windows vás upozorní vždy, keď budú pre váš počítač k dispozícii dôležité aktualizácie. K dispozícii je nová funkcia Automatické aktualizácie umožňujúca zadať plán, podľa ktorého bude systém Windows inštalovať aktualizácie do počítača. Tento článok popisuje postup pre inštaláciu tejto novej funkcie Automatické aktualizácie (Automatic Updates) v systémoch Microsoft Windows XP a Microsoft Windows 2000 a pre naplánovanie automatických aktualizácií pomocou tejto funkcie.

Poznámka: Táto nová funkcia Automatické aktualizácie (Automatic Updates) je súčasťou systému Microsoft Windows Server 2003.

Ďalšie informácie o konfigurovaní ďalších nastavení funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows XP nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
306525 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows XP
Ďalšie informácie o konfigurovaní ďalších nastavení automatických aktualizácií v systéme Windows 2000 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
327850 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Na začiatok

Aktualizácia funkcie Automatické aktualizácie (len v systémoch Windows XP a Windows 2000)

Poznámka: Ak používate funkciu Automatické aktualizácie, táto funkcia mohla byť v počítači aktualizovaná automaticky. Ak sa chcete uistiť, že bola táto nová funkcia nainštalovaná, použite postup popísaný v tomto článku v časti Naplánovanie automatických aktualizácií, pomocou ktorého zistíte, či je v počítači k dispozícii voľba Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify (Automaticky preberať aktualizácie a inštalovať ich podľa zadaného plánu).

Ak chcete používať novú funkciu Automatické aktualizácie, nainštalujte niektorú z nasledovných aktualizácií:
 • Aktualizácia funkcie Automatické aktualizácie systému Windows z júna 2002.

  Ak chcete nainštalovať túto aktualizáciu, navštívte nasledovnú webovú lokalitu spoločnosti Microsoft:Poznámka: Táto aktualizácia je balík Inštalátora systému Windows a slúži na zavedenie v podnikových sieťach. Ak ste správcom siete používajúcim službu Microsoft Software Update Services, musíte použiť novú funkciu Automatické aktualizácie. Ak chcete používať automatické aktualizácie na serveri so službou Software Update Services, prečítajte si štúdiu na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
 • Balík Service Pack 1 (SP1) pre systém Windows XP.Ďalšie informácie o získaní balíka SP1 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  322389 Ako získať najnovšiu aktualizáciu Windows XP service pack
 • Balík Service Pack 3 (SP3) pre systém Windows 2000. Ďalšie informácie o získaní balíka SP3 nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
  260910 Ako získať najnovší balík Windows 2000 Service Pack (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Poznámka: Po nainštalovaní tejto aktualizácie je potrebné reštartovať počítač. Funkcia Automatické aktualizácie nebude preberať žiadne aktualizácie, pokiaľ ju nenakonfigurujete. Ak funkciu Automatické aktualizácie nenakonfigurujete v priebehu 24 hodín po jej nainštalovaní, správcovi siete alebo používateľovi prihlásenému ako správca miestneho počítača sa zobrazí výzva na jej konfiguráciu.

Na začiatok

Naplánovanie automatických aktualizácií

Poznámka: Ak chcete zmeniť nastavenia funkcie Automatické aktualizácie, musíte byť prihlásení ako správca alebo ako člen skupiny Administrators. Ak je počítač pripojený na sieť, vykonaniu nasledovného postupu môže zabraňovať nastavenie sieťovej politiky.

Systém Windows Server 2003 a Windows XP

Ak chcete nakonfigurovať plán pre automatické aktualizácie, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku System (Systém).
 2. Na karte Automatic Updates (Automatické aktualizácie) kliknite na prepínač Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify (Automaticky preberať aktualizácie a inštalovať ich podľa zadaného plánu).
 3. Kliknutím vyberte deň a čas, kedy sa majú preberať a inštalovať aktualizácie.
Keď sa zistia dôležité aktualizácie, funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) dané aktualizácie automaticky prevezme na pozadí, keď je počítač pripojený na Internet. Po dokončení preberania funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) počká na plánovaný deň a čas pre inštaláciu týchto aktualizácií. V plánovaný deň a čas sa všetkým miestnym používateľom zobrazí nasledovné hlásenie, ktoré má časovač s päťminútovým časovým limitom:
Windows is ready to begin installing the updates available for your computer.

Do you want Windows to install the updates now?

(Windows will restart your computer if no action is taken within 5:00 minutes) (Systém Windows je pripravený na inštaláciu aktualizácií, ktoré sú dostupné pre váš počítač. Chcete aktualizácie teraz nainštalovať? (Ak nevykonáte žiadnu akciu, systém Windows reštartuje počítač o 5 minút.))
Ak ste prihlásení ako správca, môžete po zobrazení tohto hlásenia kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) nainštalovať aktualizácie alebo kliknutím na tlačidlo No (Nie) dať funkcii Automatic Updates (Automatické aktualizácie) pokyn, aby tieto aktualizácie nainštalovala v nasledovný plánovaný deň a čas. Ak v priebehu 5 minút nevykonáte žiadnu akciu, systém Windows dané aktualizácie automaticky nainštaluje.

Dôležité: Na dokončenie inštalácie aktualizácií môže byť potrebné reštartovať počítač.

Na začiatok

Systém Windows 2000

 1. Kliknite na tlačidlo Start (Štart), kliknite na položku Control Panel (Ovládací panel) a potom dvakrát kliknite na položku Automatic Updates (Automatické aktualizácie).
 2. Kliknite na prepínač Automatically download the updates, and install them on the schedule that I specify (Automaticky preberať aktualizácie a inštalovať ich podľa zadaného plánu).
 3. Kliknutím vyberte deň a čas, kedy sa majú preberať a inštalovať aktualizácie.
Keď sa zistia dôležité aktualizácie, funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) dané aktualizácie automaticky prevezme na pozadí, keď je počítač pripojený na Internet. Po dokončení preberania funkcia Automatic Updates (Automatické aktualizácie) počká na plánovaný deň a čas pre inštaláciu týchto aktualizácií. V plánovaný deň a čas sa všetkým miestnym používateľom zobrazí nasledovné hlásenie, ktoré má časovač s päťminútovým časovým limitom:
Windows is ready to begin installing the updates available for your computer.

Do you want Windows to install the updates now?

(Windows will restart your computer if no action is taken within 5:00 minutes) (Systém Windows je pripravený na inštaláciu aktualizácií, ktoré sú dostupné pre váš počítač. Chcete aktualizácie teraz nainštalovať? (Ak nevykonáte žiadnu akciu, systém Windows reštartuje počítač o 5 minút.))
Ak ste prihlásení ako správca, môžete po zobrazení tohto hlásenia kliknutím na tlačidlo Yes (Áno) nainštalovať aktualizácie alebo kliknutím na tlačidlo No (Nie) dať funkcii Automatic Updates (Automatické aktualizácie) pokyn, aby tieto aktualizácie nainštalovala v nasledovný plánovaný deň a čas. Ak v priebehu 5 minút nevykonáte žiadnu akciu, systém Windows dané aktualizácie automaticky nainštaluje.

Dôležité: Na dokončenie inštalácie aktualizácií môže byť potrebné reštartovať počítač.

Na začiatok
ODKAZY
Ďalšie informácie o používaní automatických aktualizácií nájdete v článku databázy Microsoft Knowledge Base, ktorý sa zobrazí po kliknutí na nasledovné číslo článku:
283629 Konfigurácia automatických aktualizácií na zobrazenie výzvy pred spustením preberania aktualizácií v systéme Windows XP (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
283151 Po zakázaní v Ovládacom paneli sa služba Automatické aktualizácie nevypne (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
294871 Popis funkcie Automatické aktualizácie v systéme Windows (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
306525 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows XP
323184 Klient Automatické aktualizácie 2.2 nezistil schválené aktualizácie v službe Software Update Services (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
326693 Ako vynútiť spustenie cyklu zisťovania klienta Automatické aktualizácie 2.2 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
328010 Konfigurácia funkcie Automatické aktualizácie pomocou politiky skupiny alebo nastavení databázy Registry (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
327850 Konfigurovanie a používanie automatických aktualizácií v systéme Windows 2000 (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine)
Ďalšie informácie o službe Software Update Services nájdete na nasledovnej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:

Na začiatok
Vlastnosti

ID článku: 327838 – Posledná kontrola: 12/03/2007 07:47:29 – Revízia: 13.4

Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Premium Edition, Microsoft Windows Small Business Server 2003 Standard Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Tablet PC Edition, Microsoft Windows XP Professional 64-Bit Edition (Itanium), Microsoft Windows XP Media Center Edition, Microsoft Windows XP for Itanium-based Systems Version 2003, Microsoft Windows 2000 Server, Microsoft Windows 2000 Advanced Server, Microsoft Windows 2000 Professional Edition

 • kbhowtomaster kbhowto kbenv KB327838
Pripomienky