Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Získanie príručky k hre alebo ďalšej dokumentácie

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Tento článok popisuje postupy na získanie kópie príručky k softvéru hier spoločnosti Microsoft, ktoré sú uvedené v časti Vzťahuje sa na.
DALSIE INFORMACIE
Ak si chcete objednať kópiu tlačenej príručky od spoločnosti Microsoft, obráťte sa na oddelenie Order Desk spoločnosti Microsoft na telefónnom čísle 1-800-360-7561 (USA).

Ďalšie informácie získate po kliknutí na nasledujúce číslo článku publikovaného v databáze Microsoft Knowledge Base:
326246 Nahradenie strateného, poškodeného alebo chýbajúceho softvéru alebo hardvéru spoločnosti Microsoft (Toto prepojenie môže smerovať na obsah, ktorý je z časti alebo celý v angličtine.)

Ak chcete príručky prevziať, navštívte nasledujúcu webovú lokalitu spoločnosti Microsoft: Ak chcete získať príručku z disku CD-ROM so softvérom, použite jeden z nasledujúcich postupov.

Poznámka: Na zobrazenie niektorých súborov príručiek k softvéru je potrebné použiť program Adobe Acrobat Reader. Softvér programu Adobe Acrobat Reader je súčasťou niektorých softvérových balíkov.

Microsoft Dungeon Siege, verzia 1.0

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM číslo 1 hry Dungeon Siege.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Manuals\DSManual.pdf.
 3. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku Print (Tlačiť) v ponuke File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Microsoft Train Simulator, verzia 1.0

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Train Simulator.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft Games, ukážte na položku Train Simulator a potom kliknite na položku Train Simulator Manual.
 3. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku Print (Tlačiť) v ponuke File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Combat Flight Simulator 3

 1. Vyhľadajte nasledujúci priečinok:
  C:\Program Files\Microsoft Games\Combat Flight Simulator 3\manuals
 2. Dvakrát kliknite na súbor Fs.pdf, Mow.pdf alebo Utaw.pdf.

  Tieto súbory predstavujú príručky Flight School Handbook, Machines of War Handbook a Understanding the Tactical Air War Handbook (v uvedenom poradí).
 3. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku Print (Tlačiť) v ponuke File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo OK.

  Ak program Adobe Acrobat Reader nemáte v počítači nainštalovaný, dvakrát kliknite na súbor Disk 2:\ADOBE\RP505ENU.EXE a postupujte podľa pokynov na obrazovke.

Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, verzia 1.0

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM číslo 1 hry Combat Flight Simulator 2.
 2. Dvakrát kliknite na priečinok jednotka CD alebo DVD:\Manual.

Microsoft Flight Simulator 2002

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM číslo 1 hry Flight Simulator 2002.

  Ak program Adobe Acrobat Reader nemáte v počítači nainštalovaný, dvakrát kliknite na priečinok jednotka CD:\Extras\Ar405eng a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 2. Kliknite na tlačidlo Štart, ukážte na položku Všetky programy, ukážte na položku Microsoft Games a potom kliknite na položku Flight Simulator 2002.
 3. Kliknite na položku Flight Simulator 2002 Manual.

  Ďalšie príručky a informácie k hre Flight Simulator 2002, ako sú napríklad príručky Quick Reference Card a Key Commands, sa nachádzajú v priečinku jednotka pevného disku:\Program Files\Microsoft Games\FS2002\Help.
 4. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku Print (Tlačiť) v ponuke File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Microsoft Zoo Tycoon 1 a 2

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Zoo Tycoon 1.

  Ak program Adobe Acrobat Reader nemáte v počítači nainštalovaný, dvakrát kliknite na priečinok jednotka CD alebo DVD:\Goodies\Ar500ENU a postupujte podľa pokynov na obrazovke.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Manuals\English.pdf.

  Ak chcete zobraziť príručku k hre Marine Mania, dvakrát kliknite na súbor Mardino.pdf alebo Zooty.pdf.
 3. Príručka sa otvorí v programe Adobe Acrobat Reader.

  Ak program Acrobat Reader nemáte v počítači nainštalovaný, jeho inštalačný program nájdete v priečinku jednotka CD alebo DVD:\Goodies.
 4. Príručka k hre Zoo Tycoon 2 sa nachádza v priečinku jednotka CD alebo DVD:\Manuals.

Microsoft Links 2001

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Links 2001.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Manuals\English.pdf.
 3. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku Print (Tlačiť) v ponuke File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Microsoft Freelancer, verzia 1.0

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Freelancer.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Extras\MANUAL\English.pdf.
 3. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku Print (Tlačiť) v ponuke File (Súbor) a potom kliknite na tlačidlo OK.

Microsoft Rise of Nations

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Rise of Nations.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Goodies\mnlengl.pdf.
 3. Keď sa súbor príručky otvorí v programe Adobe Acrobat Reader, kliknite na položku File (Súbor), na položku Print (Tlačiť) a potom na tlačidlo OK.
Informácie o získaní programu Adobe Acrobat Reader nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Adobe:

Microsoft Rise of Nations: Gold Edition

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD číslo 1.
 2. Otvorte okno Tento počítač, kliknite pravým tlačidlom myši na jednotku CD alebo DVD a potom kliknite na položku Otvoriť.
 3. Otvorte priečinok Manual a dvakrát kliknite na súbor príručky v požadovanom jazyku.

Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Manual\RiseofNationsXPackManual_English.pdf.

Microsoft Age of Mythology

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Age of Mythology.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\AOM\DOCS\AOMSTA_1.PDF.

Microsoft Age of Mythology: Gold Edition

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Age of Mythology: Gold Edition.
 2. Dvakrát kliknite na priečinok jednotka CD alebo DVD:\aom\files2\docs.
 3. Otvorte súbor PDF s príručkou k hre.

Microsoft Age of Mythology: The Titans

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Age of Mythology: The Titans.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\aom\docs\aomxp__3.pdf.

Microsoft Links 2003

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM hry Links 2003.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\Manuals\English.pdf.

Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna

 1. Podržte stlačený kláves SHIFT a vložte disk CD-ROM číslo 1 hry Dungeon Siege: Legends of Aranna.
 2. Dvakrát kliknite na súbor jednotka CD alebo DVD:\MANUALS\DSLOA\DSLoaENG.pdf.
Na uľahčenie vyhľadania technickej podpory poskytuje spoločnosť Microsoft kontaktné informácie na iných výrobcov. Tieto kontaktné informácie sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Spoločnosť Microsoft neručí za správnosť týchto kontaktných informácií iných výrobcov.
Produkty iných výrobcov, o ktorých hovorí tento článok, vyrobili spoločnosti, ktoré sú nezávislé od spoločnosti Microsoft. Spoločnosť Microsoft neposkytuje žiadne záruky, pokiaľ sa týka výkonu a spoľahlivosti týchto produktov.
features howto
Vlastnosti

ID článku: 329564 – Posledná kontrola: 12/07/2015 12:45:17 – Revízia: 2.0

Microsoft Age of Mythology, Microsoft Age of Mythology Gold, Microsoft Age of Mythology: The Titans, Microsoft Combat Flight Simulator 2: WWII Pacific Theater, Microsoft Combat Flight Simulator 3: Battle for Europe, Microsoft Dungeon Siege, Microsoft Dungeon Siege: Legends of Aranna, Microsoft Flight Simulator 2002 Standard Edition, Microsoft Flight Simulator 2002 Professional Edition, Microsoft Freelancer, Microsoft Links 2001 Standard Edition, Microsoft Links 2003, Microsoft Links 2003 Championship Edition, Microsoft Rise of Nations, Microsoft Rise of Nations: Gold Edition, Microsoft Rise of Nations: Thrones and Patriots, Microsoft eMbedded Visual C++ 4.0, Microsoft Zoo Tycoon Complete Collection, Microsoft Zoo Tycoon: Dinosaur Digs 1.0, Microsoft Zoo Tycoon: Marine Mania

 • kbnosurvey kbarchive dftsdahomeportal kbui kbhowto KB329564
Pripomienky