Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

"Prihlásiť sa pre používateľa zlyhala" chybové hlásenie pri prihlásení k serveru SQL Server

DÔLEŽITÉ: Tento článok je preložený pomocou softvéru na strojový preklad od spoločnosti Microsoft a možno ho opraviť prostredníctvom technológie Community Translation Framework (CTF). Microsoft ponúka strojovo preložené články, články upravené komunitou aj články preložené prekladateľmi, aby zabezpečil prístup ku všetkým článkom databázy Knowledge Base vo viacerých jazykoch. Strojovo preložené články aj upravené články môžu obsahovať chyby týkajúce sa slovnej zásoby, syntaxe alebo gramatiky. Microsoft nenesie zodpovednosť za akékoľvek nepresnosti, chyby alebo škody spôsobené neprávnym prekladom obsahu alebo jeho použitím zo strany našich zákazníkov. Ďalšie informácie o technológii CTF nájdete na lokalite http://support.microsoft.com/gp/machine-translation-corrections/sk.

Pokiaľ chcete vidieť anglickú verziu článku, kliknite sem: 555332
Autor: Yuval Sinay MVP
KOMUNITA RIEŠENIA OBSAHU UPOZORNENIE
SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA NEPOSKYTUJÚ ŽIADNE ZÁRUKY TÝKAJÚCE SA VHODNOSTI, SPOĽAHLIVOSTI ALEBO PRESNOSTI INFORMÁCIÍ A SÚVISIACICH GRAFICKÝCH PRVKOV UVEDENÝCH V TOMTO DOKUMENTE. TIETO INFORMÁCIE A SÚVISIACE GRAFICKÉ PRVKY SÚ POSKYTOVANÉ „TAK, AKO SÚ“, BEZ ZÁRUKY AKÉHOKOĽVEK DRUHU. SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA SA TÝMTO ZRIEKAJÚ VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK TEJTO INFORMÁCIE A SÚVISIACU GRAFIKU VRÁTANE VŠETKÝCH ZÁRUK A PODMIENOK OBCHODOVATEĽNOSTI, VHODNOSTI NA URČITÝ ÚČEL, NEPORUŠENIA, NÁZVU A NEPORUŠENIA CUDZÍCH PRÁV. VÝSLOVNE SÚHLASÍTE S TÝM, ŽE NIE JE V PRÍPADE SA SPOLOČNOSŤ MICROSOFT ANI JEJ DODÁVATELIA ŽIADNE ŠKODY PRIAMYCH, NEPRIAMYCH, REPRESÍVNE, ŠPECIÁLNE, NÁSLEDNÉ ŠKODY VRÁTANE, BEZ OBMEDZENIA, ŠKÔD ZO STRATY POUŽÍVANIA, ÚDAJOV ALEBO ZISKU VYPLÝVAJÚCE Z ALEBO AKOKOĽVEK SPOJENÉ S POUŽITÍM ALEBO NEMOŽNOSŤ POUŽITIA INFORMÁCIÍ A SÚVISIACE GRAFIKY OBSIAHNUTÉ V TOMTO DOKUMENTE, NA ZÁKLADE ZMLUVY, DELIKTU, NEDBALOSTI, PLNEJ ZODPOVEDNOSTI ALEBO INAK, AJ KEĎ SPOLOČNOSŤ MICROSOFT, ANI ŽIADNE JEJ DODÁVATEĽOV BOLI UPOZORNENÍ NA MOŽNOSŤ ŠKÔD.
Príznaky
Po inštalácii programu Microsoft SQL Server 2014 SQL Server 2012, SQL Server 2008, SQL Server 2005 alebo SQL Server 2000 a pokúsite sa pripojiť na server so spustenou službou SQL Server, zobrazí sa jedno z nasledujúcich chybových hlásení:
 • Pre používateľa "%. * ls'. Prihlásiť sa prihlásenie servera SQL Server a nemožno použiť s Windows Authentication.%.*ls
 • Pre používateľa "<user_name></user_name>'. Používateľ nie je priradený dôveryhodné pripojenie servera SQL Server. (Microsoft SQL Server, Error: 18452)
 • Pre používateľa "<user_name></user_name>'. (Microsoft SQL Server, Error: 18456)
Riešenie
Tento problém sa vyskytuje, ak sa používateľ pokúsi prihlásiť pomocou poverení, ktoré sa nedá overiť. Tento problém sa môže vyskytnúť v nasledovných prípadoch:

Scenár 1: Prihlásenie možno prihlásenie servera SQL Server, ale server prijíma iba overovanie systémom Windows

Ak chcete vyriešiť tento problém, konfigurácia servera SQL Server v režime zmiešaného overovania. Ak to chcete urobiť, postupujte nasledovne:
SQL Server 2014, SQL Server 2012, SQL Server 2008 a SQL Server 2005
 1. Otvorte SQL Server Management Studio. Na kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft SQL Server 20xx (kde xx je verzia SQL)a kliknite na tlačidlo SQL Server Management Studio.
 2. Kliknite pravým tlačidlom myši na server a kliknite na položku Vlastnosti.
 3. Na stránke zabezpečenia v časti overenie servera, kliknite na prepínač SQL Server a režime overovanie systémom Windows a kliknite na tlačidlo OK.
 4. V dialógovom okne SQL Server Management Studio, kliknite na tlačidlo OKreštartujte SQL Server.

  Ďalšie informácie nájdete v téme Vyberte režim overovania v SQL Server Books Online.
SQL Server 2000
 1. Otvorte správcu podniku. Chcete urobiť, kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Všetky programy, kliknite na položku Microsoft SQL Server 2000a kliknite na položku SQL Server Enterprise Manager.
 2. Rozbaľte skupinu servera.
 3. Kliknite pravým tlačidlom myši na server a kliknite na položku Vlastnosti.
 4. Kliknite na kartu zabezpečenie .
 5. V časti overenie, kliknite na prepínač SQL Server a Windows .
 6. Reštartujte SQL Server zmeny prejavili.
Poznámka: Keď SQL Server je nainštalovaný v režime overovanie systémom Windows a neskôr sa zmení na server SQL Server a overovanie systému Windows, prihlásenie sa pôvodne vypnutý. To spôsobuje chyba stavu 7: "Prihlásenie zlyhalo pre používateľa"sa"." Povoliť prihlásenie správcu , nájdete v časti Ako: zmeniť režim overovania servera.

Scenár 2: Pokúšate pripojiť pomocou overenia servera SQL, ale prihlásenie použiť neexistuje na serveri SQL Server

Ak chcete vyriešiť tento problém, overte, či prihlásenie na SQL Server existuje. Ďalšie informácie nájdete v témeVytvorenie prihlásenív SQL Server Books Online.

Scenár 3: Prihlásenie použiť overovanie systému Windows, ale prihlásiť sa nerozpoznané Windows hlavný

Nerozpoznaná Windows hlavný prostriedok, že systém Windows nemôže overiť prihlásenie. To môže byť, pretože Windows prihlásenie nedôveryhodné domény. Ak chcete vyriešiť tento problém, overte, či ste prihlásení správneho domény.
Ďalšie informácie o chybe
Ak sa stále nemôžete pripojiť Entry SQL Server, Skontrolujte stav chyby v SQL Server chyba denníka todetermine dôvod prihlásenie zlyhalo.

Na zvýšenie bezpečnosti, chybové hlásenie sa vráti klientovi úmyselne skrýva charakter chyby overenia. Však v denníku chýb servera SQL Server chybu zodpovedajúce obsahuje chyba stavu, ktorý stavu zlyhania overenia. Porovnanie stav chyby v nasledujúcom zozname na určenie príčiny zlyhania prihlásenia:
StavPopis
2Identifikácia používateľa nie je platné.
5Identifikácia používateľa nie je platné.
6Došlo k pokusu Windows prihlasovacie meno pomocou overenia servera SQL.
7Prihlásenie je vypnutá a heslo je nesprávne.
8Heslo je nesprávne.
9Heslo je neplatné.
11Prihlásenie je platný, ale prístup na server zlyhalo.
12Platí prihlásenie prihlásiť, ale prístup na server zlyhalo.
18Heslo sa musí zmeniť.

Upozornenie: Tento článok bol preložený automaticky.

Vlastnosti

ID článku: 555332 – Posledná kontrola: 03/05/2015 03:28:00 – Revízia: 3.0

Microsoft SQL Server 2012 Standard, Microsoft SQL Server 2012 Enterprise, Microsoft SQL Server 2012 Developer, Microsoft SQL Server 2012 Express, Microsoft SQL Server 2012 Web, Microsoft SQL Server 2008 Standard, Microsoft SQL Server 2008 Enterprise, Microsoft SQL Server 2008 Developer, Microsoft SQL Server 2008 Express, Microsoft SQL Server 2008 Workgroup, Microsoft SQL Server 2008 Web, Microsoft SQL Server 2005 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL 2005 Server Enterprise, Microsoft SQL Server 2005 Express Edition, Microsoft SQL 2005 Server Workgroup, Microsoft SQL Server 2000 Standard Edition, Microsoft SQL Server 2000 Enterprise Edition

 • kbtshoot kbpubtypett kbpubmvp kbpubtypecca kbhowto kb555332 kbsqlsetup kbmt KB555332 KbMtsk
Pripomienky