Momentálne ste offline a čaká sa, kým sa znova pripojíte na internet

Definícia obmedzení v programe Microsoft Project

Poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003 sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre balík Office 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

SUHRN
Každý typ obmedzenia v programe Microsoft Project je možné definovať ako vzorec s použitím týchto konvencií:
  SZ = najskoršie možné začatie aktivity  NZ = najneskoršie možné začatie aktivity  SD = najskoršie možné dokončenie aktivity  ND = najneskoršie možné dokončenie aktivity  PZ = plánované začatie aktivity  PD = plánované dokončenie aktivity  DO = dátum obmedzenia				
DALSIE INFORMACIE
Obmedzenia v programe Microsoft Project možno definovať nasledovne.
 • Čo najneskôr: úloha sa naplánuje na čo najneskorší termín tak, aby to nespôsobilo oneskorenie nasledujúcich úloh. Nepoužíva sa žiadny dátum obmedzenia.
  SZ=(vypočítaný)NZ
 • Čo najskôr: začiatok úlohy sa naplánuje na čo najskorší termín. Nepoužíva sa žiadny dátum obmedzenia.
  (plánovaný)SZ=(vypočítaný)SZ + časový sklz
 • Nekončí skôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa dokončila k dátumu obmedzenia alebo neskôr.
  SD=DO (ak dátum<SD)
 • Nekončí neskôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa dokončila k dátumu obmedzenia alebo skôr.
  ND=DO (ak dátum<ND)
 • Musí skončiť: úloha sa naplánuje tak, aby sa dokončila k dátumu obmedzenia. Po výbere tohto obmedzenia nebude možné úlohu presúvať na časovej mierke.
  SD,ND,PD=DO
 • Musí začať: začiatok úlohy sa naplánuje na dátum obmedzenia. Po výbere tohto obmedzenia nebude možné úlohu presúvať na časovej mierke.
  SZ,NZ,PZ=DO
 • Nezačína skôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa začala k dátumu obmedzenia alebo neskôr.
  SZ=DO (ak dátum<SZ)
 • Nezačína neskôr než: úloha sa naplánuje tak, aby sa začala k dátumu obmedzenia alebo skôr.
  NZ=DO (ak dátum<NZ)
Ďalšie informácie o obmedzeniach získate v dokumente Microsoft Project for Windows Reference alebo po zadaní dotazu so slovami:
winproj and constraint
prj2000 1.0 3.0 PRJ PRJ2002 PRJ2003 PRJ2007
Vlastnosti

ID článku: 74978 – Posledná kontrola: 09/18/2011 00:33:00 – Revízia: 2.0

Microsoft Office Project Professional 2007, Microsoft Office Project Standard 2007, Microsoft Office Project Professional 2003, Microsoft Office Project Standard 2003, Microsoft Project 2002 Professional Edition, Microsoft Project 2000 Standard Edition, Microsoft Project 98 Standard Edition, Microsoft Project 4.1 Standard Edition, Microsoft Project 1.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 Standard Edition, Microsoft Project 4.0 Standard Edition, Microsoft Project 3.0 for Macintosh, Microsoft Project 4.0 for Macintosh, Microsoft Project Professional 2010, Microsoft Project Standard 2010, Microsoft Project 2002 Standard Edition

 • kbinfo kbother KB74978
Pripomienky