Podpora prehrávania DirectShow pre súbory nahrané pomocou systému Windows XP Media Center Edition

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Tento článok bol archivovaný. Je publikovaný v aktuálnej podobe a už nebude aktualizovaný.
SUHRN
Spoločnosť Microsoft vydala doplnok na aktualizáciu súčastí Stream Buffer Engine (SBE) a Encryptor/Decryptor (EncDec), ktoré sú obsiahnuté v balíku Windows XP Service Pack 1 (SP1). Ak chcete prehrať súbory, ktoré boli nahrané pomocou systému Windows XP Media Center Edition (súbory .dvr-ms), v počítači s nainštalovaným balíkom Windows XP SP1, prevezmite si aktualizáciu "Update for Windows XP Service Pack 1 (KB810243)" z webovej lokality Microsoft Windows Update. Ak chcete prevziať túto aktualizáciu, navštívte webovú lokalitu Microsoft Windows Update:
DALSIE INFORMACIE
Súčasť SBE bola prvýkrát vydaná v balíku Windows XP SP1. Programy môžu SBE použiť na vyhľadanie, pozastavenie a nahrávanie živého videa, pričom nedôjde k prerušeniu prúdu údajov videa. Prechody medzi živým a nahraným obsahom sú úplne plynulé. Aktuálne súčasť SBE podporuje zdroje digitálneho videa (DV) a videa MPEG-2 pri rýchlosti snímania až 20 megabitov za sekundu (Mb/s). Relácie a vysielanie, ktoré je nahrané v systéme Windows XP Media Center Edition, sa ukladá do súborov s príponou .dvr-ms. Možnosť získania prístupu k súborom .dvr-ms pomocou rozhrania DirectShow závisí od politiky ochrany pred kopírovaním, ktorú nastavil vlastník obsahu alebo vysielateľ. Ak vysielateľ určí program ako chránený pred kopírovaním, môžete použiť funkciu PVR (Personal Video Recorder) v počítači so systémom Windows XP Media Center Edition (program si môžete tiež nahrať a pozrieť si ho neskôr), takéto súbory však nie je možné prehrať na inom osobnom počítači ani iných zariadeniach. Ľubovoľný nechránený TV obsah, ktorý bol nahraný v systéme Windows XP Media Center Edition, je možné prehrať na nasledujúcich zariadeniach:
 • Ľubovoľný osobný počítač so systémom Windows XP Media Center Edition s nainštalovanými najnovšími aktualizáciami
 • Ľubovoľný počítač so systémom Windows XP Home Edition SP1 alebo Windows XP Professional SP1 a prehrávačom Microsoft Windows Media Player 9 alebo iným prehrávačom založeným na rozhraní DirectShow kompatibilným so systémom Windows XP SP1 (v tomto prípade sa požaduje aktualizácia, popísaná v tomto článku)
Pamätajte, že súbory .dvr-ms obsahujú prúdy audia a videa MPEG-2. Na prehratie týchto súborov je potrebný nainštalovaný dekóder DVD kompatibilný so systémom Windows XP.

Požiadavky a odporúčania týkajúce sa prehrávania súborov .dvr-ms

 • Požiadavky:
  • Dekóder DVD založený na rozhraní DirectShow kompatiblilný so systémom Windows XP
 • Odporúčané vybavenie:
  • Procesor CPU s rýchlosťou 1 GHz a vyššou
  • Grafická karta s 32 a viac megabajtami (MB) videopamäte
Anglická verzia (US) tejto aktualizácie má nasledovné (alebo novšie) atribúty súborov uvedené v nasledujúcej tabuľke. Dátumy a časy jednotlivých súborov sú uvedené vo formáte UTC (Coordinated Universal Time). Pri zobrazení informácií o súbore sa dátumy a čas prevedú na miestny čas. Ak chcete vyhľadať rozdiely medzi časom UTC a miestnym časom, použite kartu Časové pásmo v ovládacom paneli Dátum a čas.
  Dátum   Čas   Verzia   Veľkosť Názov súboru  --------------------------------------------------------  26-Nov-2002 20:15 6.4.2600.1142 166,912 Encdec.dll     26-Nov-2002 20:15 6.4.2600.1142 219,136 Sbe.dll       09-Sep-2003 16:23 5.1.2600.1267  4,096 Verifmce.dll
Ak chcete odstrániť túto aktualizáciu, použite v ovládacom paneli ikonu Pridanie alebo odstránenie programov na odstránenie aktualizácie Windows XP Hotfix (SP2) [ďalšie informácie nájdete v článku KB810243].

Technická podpora pre x64-bit. verzie systému Windows

Výrobca vášho hardvéru poskytuje technickú podporu a asistenčné služby pre systémy Microsoft Windows x64. Výrobca hardvéru poskytuje podporu, pretože súčasť dodávky hardvéru tvorila 64-bitová verzia systému Windows. Výrobca hardvéru môže prispôsobiť inštaláciu 64-bit. systému Windows doplnením jedinečných súčastí. Tieto jedinečné súčasti môžu zahŕňať špecifické ovládače zariadení alebo voliteľné nastavenia pre maximalizáciu výkonu hardvéru. Spoločnosť Microsoft poskytne primeranú pomoc v prípade potreby technickej pomoci pri použití 64-bitovej verzie systému Windows. Možno však budete musieť kontaktovať priamo výrobcu. Výrobca je lepšie kvalifikovaný pre podporu softvéru, ktorý nainštaloval na hardvér.

Informácie o 64-bitovom vydaní systému Microsoft Windows XP Professional x64 Edition nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft: Informácie o 64-bitových verziách systému Microsoft Windows Server 2003 nájdete na nasledujúcej webovej lokalite spoločnosti Microsoft:
Winx64 Windowsx64 64bit 64-bit
Vlastnosti

ID článku: 810243 – Posledná kontrola: 12/08/2015 01:40:30 – Revízia: 6.0

Microsoft Windows XP Media Center Edition 2005 Update Rollup 2, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Microsoft Windows XP Professional x64 Edition

 • kbnosurvey kbarchive kbwindowsupdate kbenv kbinfo KB810243
Pripomienky