Ako zobrazím Kôš na pracovnej ploche v systéme Windows Vista alebo Windows XP?

Poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP sa skončilo

8. apríla 2014 ukončila spoločnosť Microsoft poskytovanie technickej podpory pre systém Windows XP. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003 sa skončilo 14 júla 2015

Spoločnosť Microsoft ukončila 14 júla 2015 poskytovanie technickej podpory pre Windows Server 2003. Táto zmena ovplyvnila aktualizácie softvéru a možnosti zabezpečenia. Zistite, čo to pre vás znamená a ako ponechať počítač zabezpečený.

Automatická oprava problému
Poznámka: Tento sprievodca môže byť iba v angličtine. Automatickú opravu je však možné použiť aj pre ostatné jazykové verzie systému Windows.

Poznámka: Ak nepracujete s počítačom, v ktorom sa vyskytol problém, môžete automatickú opravu uložiť na jednotku flash alebo na disk CD a potom ju môžete spustiť v problémovom počítači.

Poznámka:
Ak chcete tento problém vyriešiť sami, prejdite do časti Ja to vyriešim.
Ďalšie kroky
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete vyskúšať postup v časti Alternatívne riešenie.
Popis problému
Kôš nie je zobrazený na pracovnej ploche systému Windows Vista alebo Windows XP. Preto nemôžete použiť Kôš na vykonanie úloh, akou je napríklad obnovenie odstráneného súboru. Tento článok vám pomôže sprístupniť Kôš na používanie.
Vyriešim problém sám

Pri odstraňovaní tohto problému v systéme Windows Vista postupujte nasledovne:

 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Ovládací panel.
 2. Kliknite na položku Vzhľad a prispôsobenie, na položku Prispôsobenie a potom na položku Zmena ikony pracovnej plochy.
 3. Začiarknite políčko Kôš a potom kliknite na tlačidlo OK.
Ďalšie kroky
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete vyskúšať postup v časti Alternatívne riešenie.

Ak chcete tento problém vyriešiť v systéme Windows XP, použite niektorý z nasledujúcich postupov:

Postup 1: Obnovenie Koša pomocou programu, ktorý sa použil na odstránenie Koša


Poznámka: Ak ste na skrytie Koša použili program TweakUI, pri zobrazení Koša na pracovnej ploche postupujte nasledovne. Ak ste nepoužili program TweakUI, prečítajte si postup 2 alebo postup 3.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedita kliknite na tlačidlo OK.
 2. Ak používate štandardnú ponuku Štart v systéme Windows XP
  1. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\NewStartPanel
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na nasledujúcu hodnotu DWORD databázy Registry a potom kliknite na položku Zmeniť:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 0 a potom kliknite na tlačidlo OK. (Pomôcka TweakUI nastavuje v tomto poli hodnotu 1, aby bola ikona Koša skrytá.)
  Ak používate klasickú ponuku Štart v systéme Windows XP
  1. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\HideDesktopIcons\ClassicStartMenu
  2. Na pravej table kliknite pravým tlačidlom myši na nasledujúcu hodnotu DWORD databázy Registry a potom kliknite na položku Zmeniť:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  3. Do poľa Údaj hodnoty zadajte číslo 0 a potom kliknite na tlačidlo OK. (Pomôcka TweakUI nastavuje v tomto poli hodnotu 1, aby bola ikona Koša skrytá.)
 3. Kliknite na tlačidlo Ukončiť a zatvorte Editor databázy Registry.
Ďalšie kroky
 • Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete vyskúšať postup v časti Alternatívne riešenie.

Postup 2: Úprava databázy Registry na obnovenie zobrazovania Koša


Poznámka: Ak správca systému použil nastavenie skupinovej politiky na skrytie Koša (alebo všetkých ikon) na pracovnej ploche, pozrite si postup 3.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows

Ak chcete databázu Registry upraviť tak, aby sa ikona Kôš znovu zobrazila na pracovnej ploche, postupujte nasledovne:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na príkaz Spustiť.
 2. Do poľa Otvoriť zadajte príkaz regedita kliknite na tlačidlo OK.
 3. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer\Desktop\NameSpace
 4. Kliknite pravým tlačidlom myši na kľúč databázy Registry, ktorý ste vybrali v kroku 3, ukážte na položku Nové a potom kliknite na položku Kľúč.
 5. Zadajte text {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}a potom stlačte kláves ENTER.
 6. Kliknite na nový kľúč {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}, ktorý ste vytvorili v kroku 5.
 7. Na pravej table dvakrát kliknite na položku (Predvolené).
 8. V dialógovom okne Úprava textovej hodnoty zadajte text Recycle Bin do poľa Údaj hodnoty a potom kliknite na tlačidlo OK.
 9. Zatvorte editor databázy Registry.
Ďalšie kroky
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete vyskúšať postup v časti Alternatívne riešenie.

Postup 3: Použitie Editora objektov politiky skupiny na obnovenie zobrazovania Koša

Ak správca systému použil nastavenie skupinovej politiky na skrytie Koša alebo „všetkých ikon“ na pracovnej ploche, mali by ste sa obrátiť na správcu systému, ktorý ikonu Koša obnoví. Správca systému môže na obnovenie ikony Kôš na pracovnej ploche použiť buď Editor objektov politiky skupiny (GPEDIT.msc), alebo môže informácie databázy Registry (ktoré boli vytvorené Editorom objektov politiky skupiny) odstrániť manuálne.

Poznámka: Nasledovný postup je možné použiť iba v systéme Windows XP Professional. Ak nepoužívate systém Windows XP Professional, môžete vyskúšať postup v časti Alternatívne riešenie.

Dôležité upozornenie: Táto časť, postup alebo úloha obsahuje kroky na vykonanie úprav v databáze Registry. Ak databázu Registry upravíte nesprávne, môžu nastať vážne problémy. Preto dávajte pozor a postupujte presne podľa týchto krokov. Na dosiahnutie lepšej ochrany je vhodné pred úpravou databázu Registry zálohovať. To vám umožní obnoviť databázu Registry, ak sa vyskytnú problémy. Ďalšie informácie o zálohovaní a obnovení databázy Registry sa nachádzajú v nasledujúcom článku databázy Microsoft Knowledge Base:
322756 Zálohovanie a obnovovanie databázy Registry v systéme Windows
 • Použitie Editora objektov politiky skupiny na obnovenie Koša:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz GPEDIT.MSC do poľa Otvoriť a potom kliknite na tlačidlo OK.
  2. V časti Konfigurácia používateľa kliknite na položku Šablóny pre správu a potom dvakrát kliknite na položku Pracovná plocha.
  3. Dvakrát kliknite na položku Odstrániť ikonu Kôš z pracovnej plochy.
  4. Kliknite na kartu Nastavenie, kliknite na položku Nenakonfigurované a potom kliknite na tlačidlo OK.
 • Obnovenie Koša pomocou Editora databázy Registry:
  1. Kliknite na tlačidlo Štart, kliknite na položku Spustiť, zadajte príkaz regedita kliknite na tlačidlo OK.
  2. Vyhľadajte nasledovný kľúč databázy Registry:
   HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\NonEnum
  3. Kliknite na kľúč databázy Registry, ktorý ste vybrali v kroku 3, a potom na pravej table kliknite na nasledovnú hodnotu DWORD databázy Registry:
   {645FF040-5081-101B-9F08-00AA002F954E}
  4. V ponuke Úpravy kliknite na položku Odstrániť a potom kliknite na tlačidlo Áno.
  5. Zatvorte editor databázy Registry.
Ďalšie kroky
Skontrolujte, či sa problém vyriešil. Ak sa problém vyriešil, úspešne ste dokončili postupy v tomto článku. Ak sa problém nevyriešil, môžete vyskúšať postup v časti Alternatívne riešenie.
Alternatívne riešenie
Ak sa vám nepodarilo Kôš obnoviť pomocou riešení uvedených v tomto článku, môžete tento problém odstrániť tak, že vytvoríte odkaz na Kôš:
 1. Kliknite na tlačidlo Štart a potom na položku Tento počítač.
 2. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 3. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom kliknutím zrušte začiarknutie políčka Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa).
 4. Keď sa zobrazí upozorňujúce hlásenie, kliknite na tlačidlo Áno a potom kliknutím na tlačidlo OK zatvorte dialógové okno Možnosti priečinka.
 5. Na paneli s nástrojmi kliknite na položku Priečinky.

  Poznámka. Ak sa položka Priečinky nezobrazuje na paneli s nástrojmi, ukážte na položku Panely s nástrojmi v ponuke Zobraziť a potom kliknite na položku Štandardné tlačidlá.
 6. Na ľavej navigačnej table v časti Priečinkyvyhľadajte priečinok Kôš a potom priečinok Kôš myšou presuňte na pracovnú plochu.
 7. V ponuke Nástroje kliknite na položku Možnosti priečinka.
 8. Kliknite na kartu Zobrazenie a potom kliknutím začiarknite políčko Skryť chránené súbory operačného systému (odporúča sa). Kliknite na tlačidlo OK.
Poznámka: Použitím tohto postupu sa pôvodná ikona znovu nevytvorí. Tento postup však obnoví väčšinu funkcií Koša. Ide o tieto funkcie:
 • odstránenie súboru jeho presunutím myšou do ikony Kôš na pracovnej ploche,
 • obnovenie odstráneného súboru tak, že dvakrát kliknete na ikonu Kôš na pracovnej ploche, kliknete pravým tlačidlom myši na súbor, ktorý chcete obnoviť, a potom kliknete na položku Obnoviť,
 • vyprázdnenie Koša kliknutím pravým tlačidlom myši na ikonu Kôš na pracovnej ploche a kliknutím na položku Vyprázdniť kôš.
Poznámka: Keď na alternatívne vyriešenie tohto problému použijete tento postup, nemôžete kliknúť pravým tlačidlom myši na odkaz Kôš a zobraziť vlastnosti Koša. Ak chcete nastaviť vlastnosti pre Kôš, postupujte nasledovne:
 1. Dvakrát kliknite na odkaz Kôš na pracovnej ploche. Otvorí sa priečinok Kôš.
 2. V ľavom hornom rohu priečinka Kôš kliknite pravým tlačidlom na ikonu Kôš a potom kliknite na položku Vlastnosti.

Ak tento postup nevyriešil problém, môžete sa obrátiť na technickú podporu.
Príčina
Môžu existovať viaceré príčiny vzniku tohto problému:
 • Kôš bol skrytý použitím programu od iného výrobcu.
 • Kôš bol skrytý použitím programu TweakUI.
 • Informácie databázy Registry pre Kôš boli odstránené.
 • Kôš bol skrytý použitím nastavenia skupinovej politiky.

  Poznámka: Systém Windows XP Home Edition nepodporuje skupinovú politiku.
Odkazy
Pomocné informácie týkajúce sa vykonávania bežnej údržby v systéme Windows Vista nájdete na nasledujúcej webovej stránke spoločnosti Microsoft:
fixit fix it
Vlastnosti

ID článku: 810869 – Posledná kontrola: 07/28/2016 14:10:00 – Revízia: 8.0

Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional Edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Datacenter Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (32-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (32-bit x86), Microsoft Windows Server 2003 R2 Standard Edition (64-Bit x86), Microsoft Windows Server 2003 Scalable Networking Pack, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1, Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 2, Microsoft Windows Server 2003 Web Edition, Microsoft Windows Server 2003 Datacenter Edition, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter Edition for Itanium-Based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Datacenter x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Enterprise Edition, Microsoft Windows Server 2003, Enterprise Edition for Itanium-based Systems, Microsoft Windows Server 2003, Standard x64 Edition, Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition, Windows Server 2008 Datacenter without Hyper-V, Windows Server 2008 Enterprise without Hyper-V, Windows Server 2008 for Itanium-Based Systems, Windows Server 2008 R2 Datacenter, Windows Server 2008 R2 Enterprise, Windows Server 2008 R2 Standard, Windows Server 2008 Service Pack 2, Windows Server 2008 Standard without Hyper-V, Windows Server 2008 Datacenter, Windows Server 2008 Enterprise, Windows Server 2008 Standard

 • kbmsifixme kbfixme kbhowto kbprb KB810869
Pripomienky